Uusimmat kuvat

Käyntejä kotisivuilla:432980 kpl

 

29.12 Angeldonspremiär  ( -3 & Snöpyro )
 
Fösta daan på två viko som e va na liiti normalari temperatur utomhus å "lakaguruna" Simppi & Lilli had luku så vi fo på ett angeldons~projekt. Halv tolv slutar e ti snö fik vi hör åv 5-skiftarn tå man bänkka se i skotersläda...he låter jo bra fö vem sku vila sita i snöpyro heila daan! Lilli som e välträna ännu från ifjol fik äran ti båra å Simppi & jag duka me mörtte i all storleika. Int ett tecken på liv i sjön eftä två tiim jo att vi byrja mistänk att Lilli ha båra på feil ställ,man måst jo ha ett systeem...int kan man jo bara bora hosåmhelst!  Vi henda tänk tanken "SKA VI GE FAN I DÄHÄ NO" tå he äntligen kom ett hugg men tyvärr så to ho bara mörttn å tacka fö sej. Sama sak upprepa se 4 gang till fön vi fik lyfta fösta på isn på knappa 2 kilo. 8 fällninga sammanlagt men bara 2 fik vi upp så int veit ja va man ska skyll på? Vi trimma in balansknycken mesama ida me ti krok några moralängdsfiska 'ala' Kalle å t.o.m Lilli kneip ein,ha va jo feilkroka så få sii om a kniiper na fleir än i vinter eldä blir e föst 2011..? Premiär både me angeldon å pimplasi på sama dag men varkendeira gav na rikti utdeilning,tur att e sluta ti snö åtminståni...15.30 tå vi kom heim!
 
Antti,Simppi,Lilli


 

29.9  Nykaabi  (halvklart,+8,NW 10m/s)
 
Vi ha komi ti he skeedi åv gäddpyytas~säsongen tå man ha harva åv varinda steingrunn & vasståppo milla Tankar å Tolvmangrunni 3 gang så int ere väl så konstit att man byri ha na liiti motivationsbrist.Nå mitä vittu...vi slänger båtn på trailern å far en dag ti Nykaabi å nöjt tå så får vi jo åtminstoni sii na ana maisemat! Sagt å gjort,Blaadis skepi i sjön vi Bådan å ut på 10 tiimas intensiv gäddjakt.Dro noll från mårne så he tänkt bli griinot..att e endast va 2 grader på bliido & blåst jo int saken na betär.Vi jo en par sjömils föflyttning å hitta liiti fisk så mungipona byrja pek uppåt tibak...plocka några jär å tär men nästan all va stöipt i 1,5 kilos fårmo.Dömdi stöör vakna tydligen föst mitt i daan fö vi had tri ställ som leverera närmari 10 gäddor å storleitsi va betär,fiska milla 2-3kg + ett dubbelböj på 3,5kg/4,5kg (räkna ja rätt så had vi 5 dubbelböj ida). Dagens melodi va utan vidari övä 2 meter djupt å lang veivstoppe..smäld kraftit i grejjona tå di huggd på "slaka lino" så he va riktit kul! 48 gäddor had vi kroka åv tå vi lag jerka tibak i väsko å medelviktn va no bra beta övä 2 kilo..int na rikti stoor ida men 4,5kg,4,2kg å bra mang övä 3kg e jo int fy skam. Vi fik vassin 3+ som såg ut som di sku ha sväld ett strykjärn,vi en närmari undäsökning så had ti en 300 grams brax i halsn..e man snåål så e man! Dähä sku ha vori ett sjyni perfekte projekt bara int bilakku sku ha vori tom tå vi kom tibak ti hamne...nå he hör jo till me liiti motflyt å. Tror he blir ti lägg dähä sista tiimana i höst på öringsfiskasi men he e väl väder & vind som bestembär he.
 
Antti & Blaadi

 


 

Höstböjjet 12.9

Tå va e igen dags för Team Nöjtares årliga höstböjj som bara verkar väx från år till år, årets tävling besto åv 15 båtlag med följande deltagare:

Antti & Patte

Blaadi & Kassu

Pikku & Lalli & Lilli

Jomppe & Markus

Guy & Holger

Mofa & Ronny

Rontten & Bo

Lindgren & Rintaniemi

Tilus & Strömberg

Simppi & Renlund

Jonas & Jonny

Mårten & Byggis

Jimmy & Jocki

Bobi & Tommy

Frank & Linda

Tävlingstiden va från 10.00-16.00 å dagens tema var att all gäddor över 60 cm mäter man å släpper tibax så int man behöver klubb en par hundra kilo gäddor i onödan, dessutom så fick man ett pris för tyngsta gäddo samt ett bomärk i vandringspokaln.

Vi som fiska i yttre skärgården jubla nu int så myki över 8-10m/s västli vind så he va bara att sök se liti inomskärs, jag å Kassu hadd ju smått brutala 55 gäddor ti båtn men endast 17 som va 60cm elde över å he räckt bara ti en tridi plats. Vinnare i år heitt Guy å Holger som hadd 3405 poäng ( en 60 cm gäddo gav 100 poäng, saan så öka e me 10 poäng/cm alltså en 70 cm gäddo gav 200 poäng ), ana bleiv Rontten å Bo me 2855p å jag å Kassu tridi me 2610p, Simppi vila int ha hiid resten åv resultate naa så he måst man väl respekter tå ;)

I kategorin tyngsta gäddo vann Lalli me en gäddo på 5,44 kg men he gick på såår tååna fö Rintaniemi hadd ein på 5,22 kg å Strömberg ein på 5,12 kg, starkt jobbat gossar :)

Tävlingen gick smidigt till utan na extra missöden å ja tror att all va naa så näär nöjd me dan. Team Nöjtare tackar kocken som hadd fäädi duuka booli tå man kom iland,laxsoppo va kanon efter en dag på sjön, Holger för att vi fick använd villo som start-å-mål ställ samt utspisning åv en pluton fiskare, plus all aader som hadd ett finger me i speli.

Vi Nöjter vidari å så tar vi nya tag nästa år!

 


 

18-19.7  Björköby / Replot   ( Aurinko,~+20,svag vind )
 
Vi bleiv bjydi på en två dagars gäddfiskas~keikka ti Vasa me Kassu så he kuna man jo int tack nej till...3 liikasinna gossa i sama båt så juttuna bruk va på ganska höga nivå! Båtn i sjöön vi replotbroe runt 9,paito bårt,en "myresjöhus" i hande å suunta mot rivifjääln...vi stanna en stund vi björköbroe å  jigga liiti abbora så läng vi vänta på ti få stygo i besittning på halvvägs tä vi sku övänatt. Kan ge ett lille + i kantn mesama åt Timo som såld presentkoortti sett på stygo åt oss fö en lilla slant. Grejjona undä tak å in me liiti tacokrubb & kompassvätsko så va vi fäädi ti fa å dra döm...fast vi saka jinom ti bästa "favoritställe" så had vi bara ett tiotal gäddor eftä 6 tiim å tå myresjöhuspåsa dessutom byrja bli tom så avsluta vi å fo på en vedabastu. Vi pricka ett steinröis undä vattni i 20 knop på vejji tibaak men vi klara oss me blotta förskräckelsen å liiti rivoa propeller,tur va jo he! Mindä tur had ett pack på 7 pers i en tuffar som all glöömd ti skåda framåt å soopa rakt upp på land...kan säj att ti va na liiti nålo! Ny fart på sundaan på ställe tä Nöjtare int ha vori na förr så he e jo alltiili liika utmanand...böjj mesama å gäddona i bottn nästan allstans så vi tänkt vi sku skörd värrigari men tyvärr så va di int riktit på humör. Sku tipp att vi kroka en 15-20st föri e byrja sviid på axla å suugi eftä Bernys hamburgarn bleiv fö stort. Får väl byri insii att int naan åv oss e karl ti ta Den Väldige ur sjöön fö ti två största va runt 4,5kg..några runt 3kg å restn perussetti men va jö no he tå vedri & sällskapi e toppen å juttuna luistar! =)
 
Antti,Blaadi & Kassu

 


 

Gäddböjjet 2009, Larsmo sjön, Tärsören

På lördagen den 23.5.2009 gick årets Gäddböj åv stapeln. Uppmötningen verka e vara si som så me ti byri me, men allteftersom dan närma se blejv e flejr å flejr lag på startlinjen. Vissa hadd na frias å vissa hadd na ana pyytas, elder na svårtolka onödihejtre som di sku på å lämna dehär böjji opröva..:) Avdelning syd hadd antagligen byrja ped på fridaskväldi, men henda föst fram ti sundas ettmeddan:)

Vi hadd som vanligt lagt ut meddelande i god tid å planera ut allt i minsta detalj. Väl framme vi dagen D å försnacki en tiima innan start hadd vi 10 båtlag på startlinjen. Vissa me störr å vissa me minder bååta. Sama sak me spete å he som var på ända. Vädri hadd vi me oss, 14 lappi på määtan å litigranna noola från fömeddan.

Båtlage enligt följande:

1. Pikku & Lalli
2. Simppi & Eka
3. Bo & Gubben Lalli
4. Byggis & Johnny
5. Simppi F. & Renis
6. Jomppe & Antti + Parkkinen me stoolippo
7. Mofa & Forsell & Daniel
8. Ktilus & Patrik (Respekt!)
9. Roy & Mika
10. Teemu & Matti

Tävlingen gick ut på att ta upp så mang gäddo som möjligt under 6 tiima å saan väga upp vem som hadd mest. Dessutom blejv man "king of pop" ifall man hadd största (gäddo) i båtn. Klocko 10.00 gick startskoti å all båtlage for åt olika håll. Nan "king of pop" ifall man hadd största (gäddo) i båtn. Nan ti na grynno elder vassrugg å nan ti na grund vika. Trögt fiska visa he se vara strax från byrjani tå telefone börja ring. Int na jättegäddona men mytji små som nog insido e välkänt för. Nan hadd väl int na rikti pejl på lägi förrän klocko närma se 16 å båta sku tibax ti Tässöun. Allihop klara tidsbegränsningen även dehär åri å nan blejv int diska.

Tå all 22 tävlare var tibak på landbacka  vänta all me spänning på invägningen å prisutdelning. Ganska snart visa he se att största gäddo fö dagen å "king of pop" detta år blejv Strömbergas Patrik från båtlag 8. Vackert så, respekt! Vinnargäddo vägd in på 3,33kg, ganska nära vinnargäddo från i fjolas.

Tå allt va inväga kuna Team Nöjtares Gäddböj 2009 stoltser me dehär resultate:

1:a plats... Jomppe, Antti å Stoolippan Parkkinen, 31,3kg, Respekt!
2:a plats... Simppi å Eka, 19,96kg (soltorka gäddpumppa)
3:e plats... Byggis å Johnny, 15,24kg
4:e plats... Kari å Patrik, 14,97kg
5:e plats... Teemu å Matti, 12,43kg
6:e plats... Mofa, Forsell å Daniel, 10,90kg
7:e plats... Simppi F. å Renis, 8,97kg
8:e plats... Bo å Gubben Lalli, 7,38kg
9:e plats... Roy å Mika, 4,65kg
10:e plats... Pikku å Lalli, 1,93kg...

Me korvi å päärosallad, dricka å bastubad samt armbryytasi å bråtasi avsluta vi en lyckad dag/kväll vi Tässöun å kuna konstater att vi tar pånytt nästa år igen. Innan dess väntar vi me spänning på att Höstböjjet 2009:s planeringsgrupp meddelar datum fö avkast så all hendar öv in se på utsidsvattne. Team Nöjtare tackar deltagare och sponsorer fö visat intresse å hoppas att åtminstoni dehär gänget möter upp, först på Höstböjjet, å san nästa år igen!

Väl mött, över å ut!!


 

23-27.4  Ålandskeikka   ( Kanonvedär,Sol & Sydliga vindar )
 
Pimplasgrejjona & halare vår had knapt henda törk tå vi switcha om ti "såmarutrustning".He sku finnas matrial ti skriv några A4:ans sidor rej fyri vi fik coda ihop dähä reiso så mytsi strul som e va me allt...Vikingfärjo i dåcko på vårservice,Silja privatboka åv Matti Vanhanen jyst ha daan tå vi sku fara å skärgårdsruttn får man int bok på förhand så he sku a vaari fö groova chansning.Vi böv väl int gaa in na desto meir på he men va e Motflyt!? Nå..Bra åtminståni att vi had en föståend husvärd som ordna stygo åt oss en halv dag tidigari än planerat fö en lilla struntsummo.  Till saken...Fo ner me Patu & Blaadi på onsdaan,hämta Jimmen från flygfältti på torsdas fömeddaan å så va cirkeln sluten.Ho sku vi klar oss 4 dag på reimargrunni uta en "stadilainen"!  Vi to ett kårtti kvällspass på torsdaan fö ti skåda så rullana spela å fö ti få en lilla öväblick på dömdi två område vi had fiskerätt på.Eftä tri tiimas suddas runt dömdi "heitast" udda å vika å enda fisktjänning va en 2 kilos brax som Patu feilkroka i röve byrja vi misstänk att gäddona ha drejji höger upp ti leikvika rej å tii had vi jo int na ärand fö he va jo föståss Privatäägona! Kan bara int slut ti stöör se på Ålands regle tå di måst ha 57 olika fiskevattn + Privatäägona tärimilla...Ho kan man ääg vattn som rör på se heila tiin??! Patu & jag gleid i misstag hundra meter övä gränsn å he to int läng fön Suura gubben i Ämnäs kom tii fräsand me vatorn i 25 knop å gav oss toko jävla svetsparoll som man sist ha fått åv Axberg på batteri 1993!!!  Int har di e lätt på reimargrunni! Fridaan tå ijen va en rikti huippudag me mytsi stoor gäddor å fleir PB...he va jo en "guidakeikka" så he sveid liiti i bössn men he va värt ti slipp å fisk på na betär område så he tackar vi för! Blaadi byrja me en brax på 2,6kg som va stoor som Liizas perhepizza! (PB) Jimmen å jag to vassin å på typ 1,5kg så he måsta jo kok åv dömdi plattona i bottn tä men he va jo int ti vi vila ha! Ställbyte å så kroka Patu en rikti feita madam på 7,9! (PB) 5 minut baket var e trippelböj på gång så he bleiv lätt kaotiskt i båtn tå 2st va övä 5kg å Blaadis heila 9,1kg!! (PB) He sku vägas,mätas å fotas men kul ti få släpp tibak såde fiin gäddona!  Måsta va närmari 45st ida å kanski ein som va undä 60cm men vi tappa räknindse på sluti i stridens hetta. Finns en utförligari rapport jär: http://www.mapafishingteam.com/rapporter/news.asp?ID=1715  Löödaan tå...Patu & jag gav oss fan på he att vi ska ha na gäddor ur sjön på "vårt" vattn...nöjt 4 tiim å tri gäddor i båtn så he va ganska stora besvikelse men va kan man tå vattni endast va 4 grader å grumlo som lonkero! Blaadi & Jimmen had jigga abbora heila fömeddaan å he va noo allt ana än tröögt fö tå vi kom ti så had di fisk på varana kast...Patu & jag byrja fisk me sama utrustning å lika fö oss...abbora ho mytsi som helst,tyvärr int na rikti paisare men fiin abbora på 250-400g! Bleiv t.o.m några bonusgösa men di va fö kort så pojka släpt döm tibak å väx.Vi fiska en knyck på sundaan å men he byrja bli liiti svårt ti motiveer se sjölv ti fara ut å nöjt me "spasiibaschakki" på sama ställe tridi daan i sträck...men vi had VM-håkki på tv,pidrokoorte,strandbastu å 50 biira ännu ti braka me så int fik vi na langa tid fö he!  Bra reiso i vilket fall som helst...nästan 20 grader varmt å sol varinda dag så na betär kan int e bli dähä tiin på ååri! He finns en heil deil bevismatrial i kamerona vår som kåmbä in på albummi i ett seinari skede.
 
Antti,Patu,Blaadi & Jim Cousteau

 

 


 

Vasa 22.04  Soolot o tilltagand vind

Eftersom vädri bli bara varmare o varmare så va väl no dehä årets sist projekt för vår deil. Tå vi stega ut på fjäln o kuna konstater att vi va ti enda pimplar tä, va skönt. 2 pimplare döik upp tå saan men svängd tå di såg isläge. Tå vi had pimpla 4 tiima försto vi vafö vi va ti enda pimplare tä, fiska va försvunni, bara några hyllas.

Vi had en palaver å kom fram ti att vi byter ställ. Isamband me flyttn tänkt ja(Simppi) offer borrn min, i hopp om di STOORA. Jag glömd borrfan i dikskantn, ha va fö billi! Ana pelipaikka fö dan leverera int na  ti skryt åt bånbååne helde, vi fick just å just skrapa ihop ti matfiska + några bonus gäddona. Vi kan skatt oss lyckli tå int nan behöva sema fö islägi var allt ade än bra. Vi siktar rej fram mot nästa säsong!!!!

Simppi, Eka o Bo


 

VASA 18.04 dag 1, hård noola, soolot o smärtsamt grannt
 
Äntligen ett projket me övernattning. Stugo boka o nyckla sku vi få en 12-tiin vi stugo. Dehär to bort morisitu föstås men som småbarnsförälder, hinda man me morisitu på hemmaplan iställi. Mofa, Pikku o Lalli styrd mot Vasa i maklig takt o na stress me ti få fiska finsta int. Helgens tema va ti sök ny pelipaikkona o tå mena vi paikkona tär int man böv brotis me all tävlingspimplare som finns i skärigåln dehär årstiin.
 
Vi kvittera ut stugo som visa se hald hög standard o saan vi had saka pyytona en stånd, byrja vi bein åv plan 1. Me Mofas Suzuki, har man vissa möjligheitre o snart hitta vi oss på intressant vattne. Föri va heilt skapli, vattni had runni igenom isn så en skapli skorppu finsta att ta se fram på. He som va under skorppo kan man diskuter men åtminstoni tå man ringd heim va isn av god kvalité. Meikäläinen inledd me att dra Mora räätt i bottni o he va ju intressant tå man had två dagars pimplas framfö se. Tur att man a viri na gang i halln så håle fick man no åt se, fast he bleiv ti slå idi sista me knytnäva. Extra bite ti nästa år i ficko kanski??
 
Nåja, vi prova oss fram o på kvällstiima byrja sökasi ge utdeilning. Hitta fisk i en bukt o eftersom man va eismend kuna man bara sita o njut åv pimplasi tå i er som bäst. Om man ska klaga på naating, vari storleitsi på fiska. Va femt huld filerasstorlek så na knakare tala vi int om. Mängden vari däremot int na feil på så tå vi had ca 100 på isn, väld vi ut 10 ti kvällsmat o rsten fick väx till se. Noolablåste som had reta nackhåre heila dan gick heim ti kväldi o tå visa se vårvädri från bästa siido. Fruktansvärt grannt !!
 
Nöjda tacka vi för oss på isn o sökt oss ti stugo. No fick man njut åv att int ha 100 km heim me ögona som 80:ans sandpappri. Iställi bänka man se lugnt o invänta färska abborfilée som Lalli me stor omsorg tillreidd. Fin dag ti ända o tå Mofa seir, att a int snarkar na meir så kan ni ring åt Lalli å me o koll!
 
Mofa, Lalli o Pikku
 
Dag 2 19.04 halvmulet senare soolot .
 
No va trycki efter fisk ännu mindär så dan sku ägnas åt prospektering åv ny område. Vi had föståss kolla kartona så efter moronmåli bänka vi oss i Suzuki igen o byrja kör. Bleiv ganska myki köras fyri vi bestämd oss ti hugg på na område som såg intressant ut. Visa se, att vi tillbringa lika myki tid ti ga i skoga som på isn men naangang på he viisi å. Sökasi gav oss myki ny idée som säkert framtidn ger meir om. Vi provfiska föståss jär o tär undi dan men naating i fiskväg, gav i int ti rapporter. Genomsveitto efter allt sökas kuna vi konstater, att no e säsongen över för åtminstoni två av oss. Mofa hota me ännu na projekt men he får ha sta för.
 
Dubelhamburgar vi Bernys avsluta denna pimplasepok o no väntar sjösättning me jakten på 10-klubbaren.
 
Mofa, Lalli o Pikku


18.4  (Sol,+1,krafti noola & vatuståndi -45 )
 
Man had jo rej bestämd att i onsdas va sista keikka men som naagang förr jik e ti endär se.  Lämna liiti dååli smak från säsongen ti måst avslut me ett halvroko projekt så vi rappa till en sista gang. Minusgrader från mårne så skårppo bärd sparkare..5 cent va frusi å restn va väl na sårttäs mjuk såra så man fik byri intala se sjölv:"He haldä noo,He haldä noo"...sku vi a had +5 å sydli vind kan e no händ att fleir sku ha sluppi på Iltalehti! Vi had stora problem ti hitt na fisk eldä få döm ti hugg ida men tå saan tå e låsa så fik vi dra grann abbora nästan ur varinda hål vi båra! Var å ein to heim he di tyckt di bööva,vissa meir å vissa mindär så he bleiv Catch and Release på en knippo 500+ å en heil deil anat,måtta me allt som vanligt! Vi va eismend på ställi heila daan så he va behagligt...finns jo dömdi ställe tä e star 100 bila på rade men he e int rikti vår grej! Janne & Kassu tänkt byri tvätt pimplashalare fyri säsongen va slut tå båda två mittiallt sto me vattni ti skräppo...ja tyckt he va liiti onöödi skito vattn ti tvätt klädre i tå di måsta tööm rapa ur powerbootse efteråt!  Kanski ja missfösto na...gyttjebad e väl hälsosamt åt huden?? No ere bara ti bit i de suura äpplet å insii att he e fäädi pimpla men he borda bli en ganska smärtfria övägång fö om några dag blir e fiske me langspete!
 
Antti,Janne,Kassu


 

15.4 Håålan noola o solot

Eftersom säsongen böri lid mot sitt slut så had vi ganska bra uppslutning till dagens drabbning. He var ganska enkelt för oss vart vi sko sko ställ oss eftersom int naan åv oss e na intressera åv ti hamn å bråtas me 200 ade pimplari. Nöjtare pimplare bäst bland nöjtare . Enda matfiska vi sko ha slarva heim ida var åt en stackars Krombibo som har levd på sjukhusmatn i 3 måna. He sko jo bord vara ganska lätt fixa, he borda jo nästan räck me attt bora håli å hald upp påsa så kombe di upp simmand upp själv, elde hur vari no? Vi spreidd ut oss öve fjääln å börja febrilt sök åv, men he var i regel ganska trögt, bara syyla.                                   

Tå vi had palaver kring 12 snåri o jämförd påsan så såg he int na bra ut fö Kalles matfiska. Bara några på 300-500g, men tå kom vi jo ihåg att Kalle bruka hyll ti som e lika lang som moraknivi, he lätta jo upp he na liiti. Patu kneip en grannan fibborr på 700g, men efter vägning o mätning så tänkt ha att ha kan int va så jävlo mot abborrn så ha skickar ha ti Krombi, eftersom ha fick simma iväg så har ha no igang inatt!

Pimplasi fortsatt att vara trögt heila dan, vi fick endast skrapa ihop 40 hyllas på 7 gubba. Picko var liiti sliten tå ha had bara några minut i bagagi föri avfärd så ha for på lillviilo i förväg. He ställt liiti till Boas pimplasi eftersom ha int riktigt hinda prov ruto sin 25* 25m. Ha hinda bara bora 40 hål o pimpel 10h, å äntå var ha bergsäker på att di e tä (jag tycker bara he e intressantari tå di int tar i så tyckelt, utbrast Bo ). Patu dro 5 gäddona ida å sammanlagt had vi 10 på isn + ein som dro åv skafti. Islägi had försämrats snabbt å he tar no just slut för i år. Kanske he blir några gang till........

Simppi, Mofa , Picko, Lalli, Antti, Patu o BO


 13.4 lugnt&mulit

Bleiv som man hadd planera tillika me farsan att man sku fa ett hadi stoooor. Starta 05.00 från björnbäri me smacko på släpkärro fö vi tänkt att ska he lyckas så måst vi ha grejona så int vi böv sta vi lide å spärr san om int vi sku slipp ut på fjäln.

Smacko behöva vi int så tå vare bara ti hopp på mejda tå vi kom fram,väldit bra i sparkför vari änno till fö ha deiln. Byrja på sama ställ som vi hadd fått pb på i fridas båda två men he visa se att he va som ti lägg balansn i badkari...int liivi. Steig upp på mejda tibaks å sa åt gubbi att he sir ut som fiska sku ha gaji vidari i livi så tå måst ja göra i å. Hadd no int na rikti aning om vart ja va på väg men he visa se fö dähä gango vara ganska lyckai drag he. Efter mycket om och men så kom ja ti en stora fjääl som ja sökt na liti på men utan na resultat ti föst så ja avsluta att ja fa tibaks van vi byrja fö gubbi hadd lemma tä.

Men åv na underlian anledning så vari na som sa me tå ja sparka föbi na steina å na vassrugga att no stige do på bromsn å provar na hål tide, å rej i fösta håli så hadd ja kontakt. Sku minnas att he va i fjärd håli tå ja fick de stooora böjet på en klabb på 44cm & 1.220 kg!!!!!!!!!!!!å tå råma Björkskog. Papp kom ti san tå ja ringd åta å sa att ja har a no. Å ha dro en heilt skaplian tär å på 620g!! Finnsta int na mängdre tär men ti som var tä va stor ett va he verka. He var ett heilt nyi ställ fö oss å säkert mang ader å fö ha deiln fö he va int ett hål svarva tä på heila vintern!

Mofa & Balanslassi.


 13.04.2009 Tidigt på morne, moligt, dimmo, regn å allmänt pissväder. +3.
 
Blev en dag ut på isen igen me Antti å Gädd-janne som vi plocka upp på veiji. Vi visst att vädri int sku vara he bästa men vi hoppast ju på liti uppehåll imilla.
Men nej, he regna konstant i 4:a tiima, 15cm såra på isin, å he som fanns tä under va int bra he helldär. Tå vattni börja träng igenom halarn å abbora lyst me sin frånvaro (el munnen fast) så vare no nära att vi sku ha kasta handska å dreiji ett kryss över dehär dan. He börja blås upp na liti å he sluta ti regn, halarn börja tork upp å humöri bleiv betär. Vi börja få liti fisk jä å tä, så vi tog en välförtjäntan grillpaus. Efter matin fick vi liti meir mat abborra å några grannari å.
Antti had dagens ito, tå ha lyfta 7st ur sama röir på 2 min, tå va dan rädda, minsta va 300g å största va +500g. He lag igång adrenalin pumppi.
Dagen va varierand, men vi va nöjd tå vi rensa bort he va vi sku ha heim.
3 abbora över 500g, en orrhöno å 6 gäddona blev dagens topscore.
 
Antti, Patu, Gädd-Janne.

 


11.4 Molit -> solot o +5

Patte VÄGRAR att rapporter från reisona siin, ja veit int om he beror på att ha vill smyg elde tå ha int får na. Ho som helst ringd ha igår tå ha satt på fjääln o nöjt, faan va orättvist mot oss ade dödli som måst arbeit.

Patte had förstärkning i ledi i form av Pattes andra hälft o sjöman Nicke. Pojka inledd dan på ett bepröva ställ som allti bruka leverer fiska. Fiska finsta men di var för kort i båda ändana. Upp me grejjona kommendera Patte, vi far o sök döm di stor.

Pojka borra o sökt heila dan men di STOORA lyst me sin frånvaro, men va jö he tå sole äntligen kom fram. Efte 12tiima tå pojka o flicko kom ti biln kuna di konstater att dan ha vari bra, Patte had int hört att L sagt på heila daan: JAA VILL HEEEEIM!

Di avsluta dan me en goan burger på Berny`s

Patte, L, Nicke


 10.4   ( Dimmo,+2,svag vind )
 
Langfridaan e altiili obligatorisk pimplasdag...Stoor abbora bruk va bäst på huggi jyst ha daan åv all på heila säsongen! Backar vi tibak 5 år så va e på langfridaan som 3 Nöjtare höjd PB & Simppi to ein på 1130g. Inget undantag i år heldä...Mofa kneip en paisar på 860g å Lassi höjd sett PB ha å i sama sveip ti 770g å me liiti pilkunnussimista som a sjölv va vikti me så var ha 772g. Dähä daan sku ha kuna slut ännu betär om int 2/3 deila åv jängi sku ha henda föflytt se 2km tå e vart ti storgango. All som va me fik drejji grann leikfiska ti slut men entå betydlit mindä än väntat...vi måst jo spara na åt kommande generationer å!   14-tiim to dähä projekti från start ti mål å så ska man ännu ha laga A-klass byxfilee' men he e jo bara ett nöje me en kalda Karhu på diskbänttsi!  He byri tjännas liiti som he stösta behoovi åv ti slipp å pimpel ha fori fö i år,man ha jo siti å vispa me delfinskafti langt övä 100 tiim men va ska int he bli en keikka eldä två till ännu.
 
-Hedningarna

VASA 08.04  vindstilla +5, mulit
 
Förra projketi va glömd o nya tag va i som gälld. Mofa, Pikku o Lalli va dagens uppställning o lähtö från Bjönbäri. Mofa va liiti bekymra över sparkasi som vänta, men he visa se vara onödit, fö miniskidre hans unde sparkan spela heilt hyfsat saan tå vi va så langt. Liiti flåsot fyri balanse va ner i fösta håli men belöning kom rätt fort tå he visa se, att fiska eri fartn. He no dax å tå man skodar i kalendern. Lalli hissa som förste man ut en skapli klabb ur fösta håli o saan löipt i på i maklig takt. Fiska finsta liiti överallt så he va bara ti ligg i..Mofa to en lillan utbrytning o fösvann bakom na vasståppo medan Lalli o jag krama oss fast i en lid som gedd oss skaplit me abborra.
 
Små brutal ituna avlöist ströfiska så humöri va ganska i topp. Mofa meddela från vaslide att en storan just landa på isn så vi var liiti spänd ti skoda i påsa hans vi meddastid. Vågen visa på 685 gr så ett vackert PB..vi gratulerar! Fiska på runda 400 gr fanns i också så ingen klagan. Fisk räckt åt all så tå en till 600 plussar kom upp to vi he som ren bonus.
 
Finan vårdag me myki vårteckne to vi me oss heim..en deil fisk å föståss..men he gav absolut mersmak så snart star man på sparkan igen.
 
-Pikku, Lalli o Mofa


VASA 05.04   vindstilla +3, halvmulit
 
Tryckt in ett sundasprojekt tå möjligheit fanns. Pikku o Pirayo styrd mot Vasa i bra väder. I tanka fanns pojkas bra projket från dan fyri så ribbo va högt som vanlit. Vi kuna int slut ti förunder oss över vilket kanonför vi had me sparkför o väder. Had na liiti i bakhövo, att sama ställ bruk int leverer fiska två dag i rad men naating sku vi ju no få. Man sku tro he (msth)..pinna o pinna va enda som kom. Heila fjäln va som dö me grov matfisk. Byrja t.o.m utman gäddona som had tugga i se pojkas balanse meir än man hindar få heim från estland..men icke! Int en gäddspilo heldä!
 
Efter att man byrja ha aninga om att spådomi igen slår in, int ti sama ställ tä di fick igår, träffa vi på en lillan pluton Holmare som fuska o had skotern. Eka o brodern va ut o känd på balansföri men int ti heldär had råka na storstim. Liiti ströfisk had di fått men ti å sökt efter na störit stim. Rolit me känd folk på isn och ännu roligare me en skoter som startar. He fick vi erfara mang gang tå Holmare pälsa grynno på grynno men utan na nämvärt i fiskväg.
 
Vi sökt oss tibak mot utgångslägi o knappt några hundra meter från biln fick vi na liiti så vi täcksta ta upp pyytona fö dan o funder va vi sku lägg fö utropningspris på huuto.net fö pimplasbatsi.
 
-Pikku, PiRaYo-


4.4  ( molit,+1,nästan vindstilla )
 
Vi testa ett udda ställ så vi int sku böv bråtas me dömdi 50 aadä pimplare som vaknar lagom ti "lätt vårpimplasi"...sköönt ti få sita me några Nöjtare i lugn & ro å int böv hör på na ana oljud än trutas rååmasi. 4 gäddor å en mört på fösta tiimi..."Va fan e dähä no?? He måst jo finnas na abbora jä å!" Henda knappt få he sagt så lirkka Patu upp ein på 480g å eftä he rulla e bara på restn åv daan. Tå ein åv oss had 7:e gäddo på besök eftä två balansfölustre kläcker jo Simppi ur se: "Do måst njuuut taan döm" Personligen tyckä ja int he e så njuuutbart tå man har ett stoori grööni hövo i håli å int siir ett skit åv balansn!  Räkna ja rätt så had vi kontakt me 14 gäddor ida. Blaadi & Janne fösvann in i morisdimmo så ti såg vi int na rikti mytsi åv ida men teiras påsa va no ganska stinn å tå di uppenbara se en 4-tiin. Vi to en kontrollvägning mesama vi rensa bårt å kuna lungt konstater att dähä e jo int na vardagsmat he fö stösta va 660g,3st på 550g,510g & ein på halvkilo jämt...dessutom had vi närmari 10 fisk till milla 400-500g!  Abbora va no liiti krantto ida fö 90% åv ti vi kroka to på sama färgos balans men vilken he föblir en yrkeshemliheit. Man kan väl nästan kall dähä fö ett sagolikt abborfiske fast vi int had na brutal mängde...å vi va INT på Larsmo insiido!
 
Antti,Simppi,Patu,Blaadi,Patte & Janne
 
http://www.teamnojtare.ota.fi/albumi/abborrar/440951

 


3.4 mulit

05.00 hoppa vi i skåpi styrd kosan mot vasa me hopp om klabbi föståss. Byri vara liti trangt i hyttn tå pojka byri vara så grov åv allt boras å skrot lyftas.

Dan bleiv heilt hyfsa fast int vi no hadd 10 kilo på gubbi fö he e no onödit tå he äntå var åtminstoni än två reiso per viko. Ronten kneip jo nyi rekord på 620gram å ein på 540gram så ha va no meir än nöjd fö eri nan som nöjter meir än ha på fjäln tå he var vintern så ha får man no lyft på hattn åt,fö ha har jo lakapimplasi å tå di leiker en 2-3 kväld iviko. Kan no lugnt säg att ha va välo rekodi siit efte allt nöjtas.

Sjölv så spräckt man jo halvkilo fö dähä säsongen me ein på 530gram så vackert så. Simppi va heilt nöjd ha å fast ha no int fick na riktia klabb ida men ha fick jo no heila knippo åt Johannas mommo så no int ho behöver ga hungro

Mofa,Simppi,Ronten


1.4 (Soolot o varmt)

He var ny månad o nytt pilkprojekt som var på tapetn ida. Vi to avstart söderut 04.30. Vi böijt tröjjo o borra första håli runt 07.00, fö vi had jo en beta att spark, ca 5km. Ställi trodd vi steinhårt på, Blaadi lag ribbo på ein öve kilo o Antti sko nöj se me 35kg fiska.

Vi borra o borra fö att bli meir å meir besviken, vann e fiska? Tå Antti hold på att röik ihjäl se så kom vi fram till att vi ska byt ställ, vi sparka 5km till . All som klara matte i lågstadie kan räkni ut att vi sparka 20km ida på isn. Reiso hold på att slut i ett 1:aprilskämt, men en grymma ito som vari i 15min rädda dan åv va som kuna räddas. Vi had ca 12kg på 3 gubba, int na monster men hyfsa fileègrejs. Vi sko no ha had en bäter dag som ornitolog fö vi bånga orre, korp, örn, gås o.s.v Vi hold på ti bli ti ana tå vi sko kämpand tibaks, men sorgen gick fort om fö pojka tå di såg öllagri vid Shell. Ny kollekt på fridan

Simppi, Antti o Blaad


 30.3 (Sole,Mulit o ca 10m/s)

Nåjaa tå har ju undertecknad gjort premiär för i åår o, men man sku ha kuna fått betäran start än man fick. Klock h-veti iista ju inte ring na så tå pojka ring o byrja hör efter chaufförn så steig ha upp...men fäädi oorda om he. Mööt upp me ti aader halvvägs o fortsatt me ein bil ti pelipaikka, väl fram så var ju förhoppninga allt aadeting än små. Lag igång sparkmaskin o repa till så he nästan glööd om suluna. Efter att ha bora x antal hål o konstatera att jäär finns int liivi, förutom na predatore så to vi en lillan palaver o kom fram till att no byytär vi ställ. Vi had ju entå bara sparka ca 4 km för att dra tyhjä så man var laagom sveitto tå man kom ti biln tibax.

Nyit ställ me ny föhoppninga, men ti död ganska snabbt igen. Hål eftä hål o int ett liv, Lalli fick leido åv blååste o for o bänka se upp ett en holma. He to int läng fyri vi skymta na röiksignale o försto att he vart ti na korvgrillas. Eftä grilltauko så for jag o Lalli på ett utbrytar försök, he finnsta eit ställ som vi int bara kuna lämn oprova. O tur va he för tär fick vi dagens första abborr böj, klocko var ju entå bara 3 så he var minstsagt på tiin. Båda fick vi en lillan ito tär, di var ju int na kiloskalibre men heilt ok filéastavara. Hörd me Pikku & Mofa o ti had o fått igång döm tär vann ti lämna. He positiva var ju att int naan lämna uutan. Tå klocko byrja vis 18:30 konstatera vi att nu får i räck för ida. He vart sparka totalt ca 13km ida.

PiRaYo, Lalli, Pikku & Mofa


 

 29.3 (snö +-0)

 Tå man ramla ihop rejj fyri 22.00 på löödan så tänkt vi me Antti att vi far på ett halvhjärta projekt ida å så int man böv sita å skåda i vägga på hemmaplan från 7 på morne :) Vi sökt friskt å bora säkert närmari hundra hål/gubb å na liti belöning fö arbeiti fick vi, dagens stösta lämna på 520g å några till som va heilt hyffsa size på,vackert så. Bonga havsörn på ca 50 meter tå a satt i trätoppi men he e ju orrin som gälder nu ;) Tycks bli langan säsong i år tå pojka kör me traktore å bila kors å tvärs över fjääla ännu, man rååmar ju int direkt över he :) 

  http://www.teamnojtare.ota.fi/albumi/abborrar/437541#album_selector

  Blaadi & Antti

 


28.3   ( Sol,Snö,10m/s )
 
He drar ihop se ti slutspurt me pimplasi så Nöjtare & hangarounds byri få hormonrubbninga som abbora...gubba varana dag på iisn,telefon gaar varm å fiskesnack konstant! Men int ere rikti när ett na ipi vattn ännu tå man borar ner heila skruvi så ja tippar att pojka sitä på iisn ännu 25:e April,he har jo vissa tyvärr int na mytsi glädje åv fö 23:e drar vi gäddona på Åland. Vi va liiti i valet å kvalet vart vi sku byri sök oss ida tå abbora bara liggä å tryckä på ställi å pryttar så he finns int na mytsi ti ord om dähä keikka...vi fik plocka några jär å tä men he va no fullt schou ti få ihop ti na matfisk. 4 styckna va åv stör kaliber...580g,530g,510g å 490g men man sku noo byri va redo fö en ådentlia ito som sku räck länger en 2 minut. Kassu & co döik heilt oväntat upp passlit ti korvglööde så di had bra tajming...men int veit vi riktit om di bara va ut på en erä-retki fö efter braso bora di några hål,pimpla en kvartiim å fösvann spårlöst!? Jädd-Janne tycks ha hitta formen ijen efter en langa döperiod fö ha dro dagens ända gäddo på grymma 250g! Sydliga vindar å varmari vedär no tack!!
 
Antti,Blaadi,Mofa,Patte & Jädd-Janne 
 
http://www.teamnojtare.ota.fi/albumi/abborrar/437540#album_selector

 


 

26.3 Soolot och lugnt

Eftersom di lova ganska kallt från moriskvistn så bestämd vi oss fö ti start först halv sex. Liti öve sju var vi fram, vi kom överens om att först fa på ett sök efter dom STOORA. Ett gott försök jo vi åtminstone men na STOOR fiska hitta vi int. Efte kaffipausn sko vi enligt plane fa tibaks inomskärs å enkelt nyst upp 10kg 200-300g fiska, men ack så feil vi to. Vi hitta endast tusenbröde. Klocko va halv tolv så goda råd byrja va dyr, vi samla ihop pinale o böjt ställ. Vi nöjt o nöjt, bora o bora, röikt o röikt men int naating hjälpt, fiska lyst me sin frånvaro. Vi had även fö dagen en tävling mellan Essi-sportfiskare å TeamNöjtare vem som sko få största abborrn. Tå dan börja lid mot sitt slut o JAG i ett svagit ögonblick lämna påsa min obevaka så va Eka kvick att spring o jämför abborra. Ha konstatera att he bleiv oavgjort å blanda snabbt ihop fiska, ja har naastans hört att all tävlingspimplare int har reint mjöl i påsa. Vi had en super dag på isn men tyvärr var fångstmängden fö mager.

Simppi o Eka

 


 

24.3 (-5,sol å kaldan noolavind)

He vart en ledidag från firman tå igen å tå far man ju å pimpel föståss ;), Antti plocka upp me 04.50, sparkare på taaki å så suunta söderut. Janne å Kenneth möött upp vi kvevlax å efter en lillan palaver (vattni hadd sjunkt me 20cm unde natte,kiitos) vart vi sku fara så körd vi iväg mot pelipaikka. He va 4 revanschsuugna gossar efter helgens fiasko så he va kul att få några pinna rejj i ana håli. Dagens tema va no pinna tyvärr, å så va e ganska storit arbeit ti hitt döm men saan man hadd kontakt me na fisk så kuna man få en 7-8 st /hål,Kenneth hadd dagens bästa hål som e kom 30 st ur men annos så var e ganska sakta. Janne hadd en betäran dag ida fö he va int så stor skillna vart ha yyra iväg så fick a fisk, gick liti sämber fö Antti men he kan int alltjämt lyckas;) Vi fick ihopskrapa en 15-20 hyllas/gubb men mest säälitavara,tror största va runt 350g men he som e värt att nämnas e att jag,Kenneth å Janne hadd allihopa dubbelböj, alltså 2 abborra på sama gang, tror int he händer na fleir gang i år men man veit ju alder...

Blaadi,Antti, Snuru-Janne å Kingsize Kenneth

 


 

22.3  Abborpinnen 2009  ( -2,Sol,Svag vind )
 
Daxs tå ijen fö Kalajuttus interna "pimplastävling" å me gårdaan i färski minn hadd vi noo allt ana än hög föväntninga! Dähä e jo som sagt int na allvarliga saker men tå man eingang bänkkar se på isn sku man jo gärn pimpel liiti länger än 4 tiim å helst få na fisk å...som vi all byri tjänn till vi dähä laagi så ere bara random som jeldä varinda gang man stegar ut på Rivifjääln från Björkösiido! Tävlingsfisk va 10 abbor övä 25cm men he va varken Blaadi eldä jag kapabel ti få ur sjön ida...en klena tröst va väl he att åv 20 pimplare så had bara 8 styckna fisk övä måtti!!! Int fik vi na rikti mytsi belöning fö dömdi 50 håle vi svarva ida fö ja had tri abbor upp å Blaadi he sama + en 2 kilos gäddo så man va lagom nöjd tå vi for heim...vi komber eftä dähä ti sök statsbidrag fö ti få fyll åter Rivifjääln me betong & asfalt å laga e ti Finlands första formel 1 bana...Hoppas att ansökan gar ijinom!  Ere naan som e intressera ti läsa slutresultaate så finns di jä : http://www.kalajuttu.com/index.php?topic=755.0
 
Antti & Blaadi

 


21.3 Matkalla etelään. -3, 8m/s sooligt å grannt.
 
Kvart över 5 på lördas mårne så plocka poika upp me. Vi lassa å på sparkare å så täyttä häkää mot pelipaikka.
På veiji så joina gädd-janne oss. Väl framme så får vi hör årets juttu åv Laihiaboi, tå ha kolla va Antti had fö na greijona i batchi "Viime vuonna kaveri veti pussillisen kilon siikoja tasurilla."
Ja-a, va kan man säg, uutta matoa koukkuun???
Dan börja bra, vi har medflyt, he gar ti spark bra fö första gango i år,humöri e på topp.
Vi börja sök eftä fisk på ett ganska stort områd, utan resultat.
Vi sökt å sökt, men nej. Sura miner e ett förmidrat ord, som beskriver humöret på oss. Nå va hjälper he ti jåma, he e ti nöjt vidari. Vi fick ihop skrapa en lillan sääli påsa me fisk på 4:a gubba, å 10 tiim aktiv pimplasi. 
I biln konstatera vi att om vi sku ha siit orrin så sku allt ha vari aadeleis. Så ti nästa reisu så måst man bång orrin föri man e vi pelipaikka, annos ere lika bra ti vänd om.
 
-Patu, Blaadi, Antti & Gädd-Janne-

 


18.3 

Man va ju leedi från firman igen en gang så he vart ett projekt me farsan å polarn hans haga. Plocka upp haga 05.45 å så sopa vi iväg mot vasa igen en gang, skribenten hadd int så hög förväntinga på dagens projekt tå man veit att ställi sällan överraskar me na 500+ men allting vinder ju hemmaplan :) Ilmatieteenlaitos (elde ilmantietolaitos som vi bruk kall e) hadd ju lova solsken å bara 5 m/s så he va ju ok men tå vi rulla över broe så var e 12m/s, som vanligt me andra ord. He bleiv ett enda sökas från morne efter na abborra men på fösta tiimi fick ja bara en gäddo å dömde aader kamba noll.Mot en 12-tiin hadd vi no all hitta na liti fisk men int nating att tala om, gubbi fick dagens bästa ito, 18 st ur eitt hål å 15 som a hylla men annos så fick man no bara 2-3 st per hål. Vädri visa ju se faktiskt från sin bästa sida på ettmeddaan å fisk kom e å men int na storleika att tala om tyvärr, jag å gubbi hadd heimslarva ca 50 st 250-300g så he var röika abborra på menyn imoro vi svidinabba ifall naan e sugen:) 

 

Blaadi,Hålawi å Haga

 

 16.3 12m/s  +-0

Vi hadd komi överens me pojka rejj förra viko att vi sku fara på ett projekt ida, som all veit så kan man ju int na åt vädrets makter men no får he nu fan ta me om int naan har ett finger me i speli tå man planerar na fiskas langt på förhand...Nåja, vi dro iväg runt 05.45 å tå vi kom ti oravais så låg flaggstängre nästan vågräätt pga blåstn, man visst va som vänta på fjääln me andra ord. Vi sökt iginom ett bekant ställ men endast ein fibborr på några timar så efter en tvåminuters palaver va vi all överens om att vi byter ställ.He bleiv na liti bilköras å så va vi på isn igen men sama sak som på förra ställi, trögt som f, men efter några timas sakas i snöblandat regn å 12 m/s så hadd vi fått ihopskrapa ti ca 20 hyllas på 3 gubbar, 530,510 å ein på jämt 500g men no e he ett evinnerlit NÖJTAS fö ti få na fiska! Dähä snön/flödvattni sku måst fara bort så man slipper å rör se me sparkmaskin, tå tror ja no att antali fiska/gubb stiger å, vi väntar me spänning...

 Blaadi,Pikku,Simppi


14.3

05.30 vart i lähtö mot vasa från björnbäsveji. Jag plus två hjulfossar från vikaholmi,å föståss så va jo ribbo ganska högt upplagt. Fösta stoppi kom jo föstås vi tesses cafe som vanligt fö he ska jo röikas å pissas å inväntas föstärkning. Å föstärknin
je dähä gango besto jo åv jalli å pojtsi den äldre om he no e na förstärkning? Nå efte na kaveras körd vi vidari mot måli som dähä gango va på replot,väl fram så hoppa vi i halare å lag pyytona på sparkan å sparka iväg.

Gick jo int så läng fyri ja fick i närve på sparkan å parkera a vi fösta bästa holm fö int hadd ja na lust ti slarva tå he byrja koma flödvattn. Väl fram vi fösta steingrynno så svarva ja fösta håli å om ja minns räät så vari i tridi håli som ja dro fyra på raken,två åv döm va hyllas. Pojka hadd no byrja prov na liti fyri di kom ti grynno van ja va men int livi. He fo na tim fyri vi rikti fick klart för oss van fiska va men san vari no bara meir eldä minde ti fyll påsa å fara heim.

Giro som all pimplar meir eldä minde er tå man hittar döm så sku man bara vila he meir å meir. Lyckat me dähä reiso va jo he att abborn finnsta t.o.m på 20 cm vattn på steingrynno,så he byri no dra ihop se ti våre. Eldä som en hjulfossar sa vafö di e på steingrynnona? Di iter lakarommi å no kan he ligg na i he va ha sa.
Saldo bleiv som sagt alldeilis fö myki å hadi stor lyst jo me sin frånvaro som vanligt.Dömde stösta låg ti de runt 300-400 gram.       

Mofa,Ronten,Kenneth.Jalli,Magnus å Jallis arbeitskaveri Dahlberg som sto tä feil väg
i spåri rej på morne tå vi kom ti pelipaikka.


12.3 Nöjtarpimplasi

Tå var igen äntligen på väg söderut, märkligt annos tå folk talar om ti fa söderut så längtar di efte sole o värma, men tå Nöjtare dra söderut så kräver di bara STOO ABBORRA . Antti plocka upp me(Simppi) o Picko  kl 05.30 från Björnbäri, man had jo rej vari o tolla småmörta ur mörtstugo som vi sko bjud ti middag vidsido åv balans. Vi börja pimpel runt en åtta, men he känns int rätt tå man slipper ti pelipaikka me biln, he gaar fö lätt.

Antti va enda åv oss som hitta na fiska från morrne, jag o Picko fundera mest öve hor balanstekniken kan försvinn öve natte. Dagens tema var nöjtning på hög nivå, om man vanligtvis knycker 50 gang i var hål så fick man idag knyck 5oo gang bara få ti skåda om naating e tä. Ställi vi var på levererar alde na undermåttare, allt man får far direkt ner i påsa. Men i brist på små abborra börja stassarbeitan specialiser se på att dra mörte på balans (di e bra på att hitt upp sakre så he sir ut som di sko ha fullt upp). Tå dagen börja lid mot sitt slut o vi rensa bort he vi had i påsana kuna vi bara konstater att antalmässigt var he int na höjdar, 25st på 3 nöjtar, men tå var storleken på fiska bra, 4st about 500g! No ska vi knäpp händre o hoppas att snö smälter bort, fö var gar upp mot att släp sparkan o grejjona o kanske t.o.m fiska i rapa genom skogi. Ny tage på Måndag!

 

Simppi, Picko o Antti

 


 

7.3  VITUTUS MAXIMUS    (-1,Sol,svag vind)
 
Dähä vintern tycks jo fa heilt i hukka tå sparkare vår e så liiti i användning så mejdana roostar bårt! He bruk jo hör till ti hitt åtminstoni eitt nye ställ/säsong...mytsi snön på isn e tydligen Lucifers straff åt syndi pimplare! Juissi-Janne had jo tänkt till å fixa en skoter åt oss ida så vi sku slipp ut å pro na anat än "pensionärsställe". Körd skotern på släpo (märkväl körd),50km till me biln tills vejji to slut...körd ett ärevarv me skotern (märkväl körd ijen),stanna,to en kaffi å byrja pack na grejjor."Nå vi byri måra åv no"...MAN SKU TRO HE...Fanskapi starta int na meir!!! 45 minut pracka vi på å fösöka me allt som sto i vår makt men nej,nej...man byrja ha lätt i tråda vi dähä laagi tå en expert på 75 bast kåmbä ti å säger: "Pro ta lös tändstifti å skåda om e gniistar na"!?! Voi Härrigud...he had vi jo föståss int tänkt na på tå vi had en karl me som e bilskruvar ti yrke! Dro skitn på släpo å to ti en nödlösning,man kan jo int kör land & rike runt me en skoter på släp...tror he va i dähä skede tå ja tappa räknindse på S,V,F-orde. Mött upp me Hålawi & Hannu som had fått fyllna åv ti nyst 50 grammare på teiras "ykköspaikka" fö daan men di had jo fått pimpel från mårne ti åtminstoni! Vi byrja tjänn oss som na fanens kvarttiims-pimplare tå man stega ut å svarva fösta håli baket 10. Na liiti plåster på såre fik vi jo i alla fall fö he va ganska huggvilli abbora i rörelse...tippa vi had ett snitt på 15st heim per gubb,fin matfiska på 200-350g å en par 400+...dessutom rappa Hannu till me en paisar på 830g! Nice!  Man ska väl int va missnöjd men no vituttar he entå tå plan A altiili tycks ha en tendens ti skit se. Vi får no jyst byri dra na "sadetanssi" som indiane så vi sku slipp ur dähä förbannade motflyyti som tycks ha lämna på! Amen.
 
Antti,Blaadi,Juissi-Janne,Björn,Hålawi & Hannu

 


 

Pilkki 06.03.2009, Soligt å grann vädri i Vasa trakten.
 
Simppi plock upp me 05.45, så styrd vi söderut. Mofa å Pikku bilda stridspar 2, ti sku vi möt upp me på halva veiji. På veiji plocka vi upp tävlingspimplarn Eka å special maska hans som ha e mycket mån om!!
Spänningen öka tå vi närma oss pelipaikka, hu langt måst vi skutt sparkarn framför oss i 15cm skara snön. Bysboa had sköit se, di had ploga fyra fili väg ända fram, så he va bara ti stiga ur biln å bora. Fö bra för att vara sant. Vi spreid ut oss å börja skörd, MSTH!! Ja å Mofa fick en par grann ur håle vår, men annos vare saktat, så saktat he bara kan vara. Selvä peli, vi byter plats å drar upp döm på ett säkert ställ, tä van man allti får he va man behöver å grann e di å. Vi for skild väga å så möts vi upp på planerat ställ. Nå he visa se att int va he na säkert ställ heldä å vi for tibax ti ruta ett. Restin åv dan nöit vi å på utan att få ti stånd na rikti myki. Nå vädri va bra, isväga tillräckligt breid, men allti ere na som fittas å i dehär falli vare ju abborn som lyyst me sin frånvaro.
Simppi fick ihop en lillan påsa me fiska tå vi deila på kollekten. Tävligspimplarn sa att ha had na i påsa å, men di har ju eji regle, så vem veit.
3 Gäddona had vi upp på isen, å en knippo me abborra, största va runt 400 g.
 
-Patu, Simppi, Mofa, Pikku, å tävligspimplarn Eka- 


 

VASATRAKTE  04.03  mulet +1 med svag vind
 
Nåja, 2 x Myllymäkare o 2 x Byggmästare samt ein Björkskogar plus Hannu ställd se iväg mot vasahålli igen en gang. Stösta problemi va ti få Bo me på heila projekti så tå ha bänka se i biln va restn ganska enkelt. Hövo e slut, hjärta e slut o heila gubbi e slut..fick vi hör na gang men vaan som vi e, damba vi till äntå. Vi körd fö hårt som vanlit ti pelipaikka (enligt vissa), men fram kom vi likväl.
 
Meningen va, att kör ända fram på isveiji men blidfööri plus na driivas lag liiti käppa i hjule. Fick no ut bila en beta på fjäln men hamna att ga sista metra. Na liiti kämpas ska i ju allti vara.
 
Vi byrja systematiskt bein åv områdi tills naan fick na kontakt me na fisk. Hålawi "kivinilkka" inledd me par fibbor och storleitsi va helt ok. Detta gav mersmak och fisk hitta vi liiti varstans. Na rikti hungro storstim pricka vi int me ströfisk jär o tär. Milla 4-5 fisk va mest naan lyckades få på rade i naa hål så stimme va glis som..(ja ni veit säkert va ja tänker på..) Husomhelst så bleiv antali int så stor ida men storleksmässigt helt nice. Några 300+ o några runt 400. Största 500+  om man int räknar me Bosses gäddo på 1,8 kg.
 
Fin dag me svag vind på isn. Ända som stört va en slutan villabo me lika slutan traktor som körd steina ti villo sin precis heila dan. Ha får säkert sova på maga inatt, fö na bakenda kan int a ha kvar efer hedee pomppasi i hyttn. Nästa gang tar Lalli oxå kaffipuro me så a slipper drick varm vattni heila dan så blir i rikti bra..
 
Nya tag!
 
Kivinilkk, Blaadi, Pikku, Lalli, Bo o Hannu   


 

1.3 Nykaabi, -8, vindstilla å soolot.
 
Tå he e grann vädri ska man sita på isin å dra storfiska. Vi had ju vari me Antti na daga föri å kolla ut ställe van fiska gömbä se, så no vare bara ti fara å hiss upp döm. Blaadi had vi me som förstäkning när vi styrd kosan mot Nykaabi kl 10.00. Planen va att vi sku nöjt å på några tiim, få na liti matfisk å söndan sku vara i påsen... Vi nöjt å på ti kl 15.00 å int had vi en ända fisk i påsen, så vi avsluta projekt Nykaabi i god tid. Allihop fick fisk i nästan varinda hål, men di va ju som sagt agnfisk, int ens kattin sku ha blivi mätt på döm. Nå blireisu e ju bara en halvtiim, å så va ju vädri kanon, så man kan ju säg att he va en bra dag ut på isin.
Men nästa gang så ska man no ha heim na fisk å. Måst ju bara tillägg att he e liti väl myki snön på isin ifall na har missa he.
Over & out.
 
-Patu, Blaadi & Antti-

 


28.2 VASA (-10, snön å minst 10m/s noola, kiitos)

He bleiv ett meir elde minder desperatit projekt me Mofa å Jädd-Janne ( som snart int heiter Jädd-Janne na meir tå int ha får na gäddor ) ti ett beprövat ställ, hadd ju Mofas Suzuki me lillspaatse så snöön e inget hinder men på landsveijji så peedar man ju om a;)Vi for ut me biln på isn men efter några hundra meter så vart e så myki flödvattn å sämber is så he fanns int na aader alternativ än att byri ga, tack så pra me 30 cm snön plus 10 cm sugand flödvattn:( Vi nöjt runt ett steingrund som brukar leverer fin matfiska men he va no trögt ida, tror ja hadd 3 hyllas i påsa tå klocko va 12 plus 2 gäddor som va å kolla om man har årets elde fjolårets linor men ja gick no segrand ur båda stride. Vi laga en braso å grilla å så to vi ny fart, Mofa hadd ju hadd na liti toiminta tid utåt , bl.a så for en abborr iväg me lyskrootsi hans men gaami hadd ju jätteflyytet för i nästa hål så fick a sama abborr så ha fick a tibak!! ( tror vi lägger he på na typ åv nybörjarkonto.) Vi nöjt på utan desto vidari framgång, några syla jär å tär men annos ganska sakta, pojka byrja sök se mot biln tå meikäläinen va som längst bort föståss å hadd faktiskt na liti aktivitet, 3 på rade ur eitt hål men ganska lillan sort, faanens kvarttiimspimplare tänkt ja å så byrja jag å ga mot biln. Tå vi närma oss biln så sa Mofa, hoppas Suzuki startar, akku e roko, nå, tänkt no int na meir på he men väl fram vi biln så kom ju vårt kära motflyt, he dro runt typ 3 gang å så var e siinä,jysså...Va gör man tå, mitt på fjääln uuta ströömi i biln, int finsta he tä na myki anat att göra än att spark bort snön framfö biln å fösök buck igång rätona, jättelätt på iisn som e full me neefösbackana som allihopa veit. Tror he va på femt gango vi bucka så starta e, man rååma, noo he :) Nästa Nokia man köper ska ha ett 12 v batteri som man kan ta till om hedee händer igen;) Summering åv dagen,svinkald noolavind, snööga konstant å dålit me fisk så man frågar ju se igen en gang, hu mår man egentligen ;)

 

Blaadi, Mofa å Jädd-Janne

 


27.2 Nykaabi   (-8,molit,nästan vindstilla)
 
Lugnt på firman så man orka int sita tä å rull tyyma..he hendar man no me entå så vi for på en halvdags-keikka ti Lasse Kongos & Kartläsarns hemli pimplasvattne. Vi to no dähä meir i utflykts-syfte men man veit jo aldä ho mytsi ti ha skörda tä i vinter tå man int ha siitt en rapport naastans saan e slo låtchi på...men å andra sidan så e jo ti specialistre på ti "mörk". Nåjaa,till saken...mang hål på all tänkbar djup men abbora vi fik sku ha lämppa se bäst som agnfisk ti angeldoone,tippar ti stösta jyst å jyst räkt ti 150g. Bara ti konstater att dömdi stöör had munna åtäliima me Loctite ida eldä så ere vi som e roko ti pimpel. Vi fik besök åv en givmilda netipyytar som tyck så synd om oss tå vi bara fik beinkåntta så ha fråga om vi vill ha en gäddo...kanski int ida...ha sku nå ha bjydi ut dömdi 300-400 grams abbora som a had i släda iställi!
 
Antti & Patu

 


 

 

VASA 25.02         Solsken -2, hård vind
 
På väg igen! Förra reiso gav mersmak så direkt vädermaskin lova sol, huggd vi till som vårgäddo på 50 cents vattn. Mofa, Lalli och Pikku sto fö larsmopluton som utökades me stadspluton Antti o Hålavi "kivinilkka" Myllymäki. Hålavi fick nyitt taitelijanimi tå a yra om kivinilkka-balanse halva dan. Lalli för dagen var igen den yngre som nu på allvar e me i leken. He såg man direkt på fjäln tå a stega iväg på eiji väga så bara rö ny rapalamysso synsta. Vackert så! Belöning kom oxå efter en tiimas sökas tå a satt me en vacker hop på en 20 st. Hoopi växt ytterligare men tå fick a int sita eismend na meir. Några halvbekant pimplar plus naan ur vår pluton notera kraftigare armrörelser o mött upp. Räckt liiti fiska åt var o ein så slutsaldo bleiv helt skapli.
 
Ställi leverera int na desto störr fiska men gott och väl filerastavara. Dessutom me total sol plus total björkved i braso så fick man en känning om att våre e på komand. Å me ha känslo packa vi ihop o tar garanterat ny fart inom kort. Liiti minder snön på fjäln sku int slå håli i sido men allti ska man frist se på naa..
 
Mofa, Pikku, Lalli, Kivinilkka o @ntti


 

24.02 Larsmo Angeldons fiasko!

Sko man ha visst ho dehä dan utarta se på förhand sko man ha svängd sido till tå klocko ringd 05.45! All tri va lada ti max tå vi styrd bil mot favoritställi, he sko va nästan fö lätt att slipp ti pelipaikka me biln.

Tå vi kom ut på fjäln had jo förståss väjji driva åte, nå "upp me snorrn pojka" , vi gar! Vi behöva int plåma na läng fö ti konstater att dehä blir sista reiso på dehä planetn om vi gar enda fram. Iställi börja vi rada ut angeldone runt en obepröva grynno halvvägs ti pelipaikka. Int ett napp och genomsveitto i iskallt väder, kan he bli na bäter? He kan no, he fick vi bevisa seinari på dan. Efter att int ha had ett napp så to vi upp grejjona å börja nästa träningspass. No sko vi till ett ställ tä di har fått stor gäddona i sommar. Vi stega ut på pottn å bleiv positivt överraska att he var öve 3m djupt, super. Dags ti päls! JÅ NO HE! Betesfiska stärva åv efte en halvtiima, stel som pitta! Tydligen had höstregni gjort sitt, å fiska som har levd har vandra vidari. Vi ska int gäva ner oss bara fö ett fiasko projekt.Vi lever jo efte mottot " He som inte dödar Nöjtare stärker Nöjtare" .

Nästa gang tar vi döm  

Simppi, @ntti o Patu

 


 

21.2  VASA  ( -5,molit,hård vind...sviinkaalt! )
 
Ti två förra projekte man ha vori på ha jo meir eldä mindä slejji se ti pållo så man lag såde fösiktit 10 matfisk på önskelisto ida. Plan A skeit se rej 17.00 på fridaan tå en spanar ringd å sa att Vasa-komunalarbeitare int ha sköitt om na snöplogas ner ti hamne än i år...di har tydligen langt kvar än fö ti kåma upp ti Jeppis-stassarbeitares nivå som altjämt får jobbet gjort! Fantasin flöda jo int direkt eftä he bakslagi så vi for å viti sama ställ som gangstra från BjörnBärsvejji had skörda på daan fyri. 3 tiim snurra vi på tä å sökt fiska men di had bara lämna na jämät kvar,he va jo int na nyytt he heldä att man int kan scoor bra 2 dag på sama ställ mitt i vintern! Paikan vaihto,braso & 2 kilo suomikorv så va vi full lada ijen...böjj direkt i fösta håli å liiti betär kaliber så man trood jo daan va rädda men he bleiv bara 4-5 hål som leverera. Man ha jo ännu int lärt se den ädla konsten ti få holdi igång en ito me hanska på i 25 graders kyylo! Pälsa 13 abbor tä heim så int vart he na mytsi meir än va man had önska...ho mang matfisk Hålawi & Nilssons had heim per knopp ska vi int iis tala så högt om.  Ska man få me na fakta i dähä juttu ida så va 300g stösta abborn å AB:s Kivinilkka skörda klart bäst,Lucky John lämna tyvärr i lä ida! Hålawi jo no fan i mej dagens bravad: En gäddo åt Elin å 65-års daan ti äro så kneip ha en utrotningshota grynskorv på balansn!!! He krävs 50 års pimplasrutin + liiti alzheimers (ha glöömd väl ti kela) fö ti lyckas me he.

Antti,Hålawi,Janne & Pidromästarn 2009

 


Vasa 20.2.2009, -14 på morne å ca -4 på dan svag sydväst

Vi starta klocko sex på morne från Björnbäri. Tre utvila kara, all me minsta fem timar i bagaget från natte. He var idag som he sku ske. Efter ca två timar kom vi ti spelplatsen. Vi parkera vi strande å damba iväg me sparkare. De lokala hadd ploga en väg som var lite brejdare än riksåtto på isn, så inga problem me sparkasi.

Första håle gav int desto mejr utdelning en en par-tre syl ilag. Nan åv oss testa, ingen nämnd och ingen glömd, några hål på "riksåtto". Efter en stund kom en traktorburen lokaling på en ålder av 70+ å var bekymra tå vi hadd bora på veiji hans. Ha gav oss ett förmanstal att int bora på veiji na mejr eftersom isen blir så jättesvag och håller inte för tunga trafiken. Han hadd ju så rätt så! Såklart att int borrhåle fryser fast na mejr dehär årstin me -20 på nätre. Ha hadd ju äntå fått två fäsk hål vi sido åv veiji me 200 meters mellanrum milla håle.... nog om håle..

Pikku lämna å nöjt på ganska grund vattni, 2 meter ca. Simppi å Lalli testa på ett utbrytningsförsök. Ena pimplan mot norr å ana mot söder, men int na utdelning ti tala om. Mot halv elva tiin börja Pikku misströst tå ha hadd prata me en lokal fiskar som vittja näte. Bara mörta i näte... Ha bora ett hål till å första hyllas såg dagens ljus. Simppi va påväg tibax från sparkasrejso å hann me på fösta storito. En hyfsad hög me medel på 200 gram. Mitt idan va vi alla samlade igen tå simppi byrja dra döm efter en stund haka vi andra på i närheten å alla njöt en halvtimme åv ito. Simppi hadd 50 grann ur sama hål. Dagens totalsaldo: ca 100 hyllas å lika mang som slapp tibax i håli. Bra jobbat!

Lalli, Pikku, Simppi


 

14.02

Dagens projekt va no int na höjdar helder, allt såg ok ut tå vi starta, -6 grader å int na blåst men tå vi kom ut på iisn så visa mätarn i biln - 17:( Harva igenom säker ställe plus liti ny men int na aktivitet att tala om, he bleiv världens vårväder på dan men he fanns tyvärr int na fiska så vi packa ihop ganska tidigt. He sku måst koma na blidfööri nu så man kan byri göra he man e bäst på igen, nämligen spark å langt ;)

 Blaadi o Antti


 VASA 12.02.2009   mulet -3 på gradern.
 
Äntligen dax för ett pimplasprojekt med riktning Vasa och med start från Larsmo. Förväntningar var som vanligt med i bakhövo men framförallt sku byggdambi bort som va ganska myki efter en ganska langan byggperiod. Extra kryddo fanns å mee, tå vi had ein i puljo som int a blöitt greijona på 10 år..pimplasgreijona tänkt ja främst men int e he väl så häft me edi ana heldär. Nåja, 3 man stark från Larsmo plus 3 i Svidinabba prova vi Vasaisa som visa se vara ganska svårfiska. Trots förstärkning me en Vasabo bleiv heila dan egentligen ett enda sökas efter na matabborra. Fisk kom i små mängder men allihopa önska liiti störr kaliber å därför bleiv antalet borrade hål myki meir än fiska. Några fick na filerastavara men int så i räckt ti en röikuun.
 
Ett medeltal på 10 fisk per hövo e väl ganska nära, dock liiti ojämt födeila. 200-250 gram på största så he finns rum för förbättring. Rolit att få igång greijona (pimplasgreijona igen alltså) men allihopa ska no fort ut igen å ta en lillan revanch. Comebackarn fick å smak fö balansn så he nya projekt att vänt.
 
Pikku, Lalli, Simppi, Bladi, Hålavi, Hannu o Anders 


2.2 Vasa

Eftesom vår skapare had ställt till me solmaskin på prognosen så had man int na myki ti skyll på, he va bara ti ställ se på pilki. Vi stega ut på isn runt en nie, man är jo åtminstone utvila tå man får dra se ti sju iställi fö tri. He var perfekt för; kanon sparkför, int na blåst, sole som vaka, allt tillställt fö ti dra döm. Dan börja ganska bra vi hitta na liiti fisk i döm di fösta håle men saan vart he dött. Vi to oss t.o.m tid att svid en korvenda o konstatera, "att tokihe daga behöv he int koma na fisk". Men efte att ha borra o nästan sparka ihjäl se o drejji 30 hål tom, så räcker he no int bara me bra väder, visst faaaan vill man ha fisk å. Vi sökt bådi på djupt o grunnt, bara några strö abborra på heila dan. Vi fick just å just skrapa ihop matfiska ti 2 pers, så jag vill int veta na kilopris på filee`,men go var de . Nästa reiso tar vi döm!!!!!!!!

Simppi & Hålawi


31.1
 
Patu plocka upp me kl 7 så frääst vi iväg ti mörtsugo efte mörte. Vår destination fö dan sko vara ett ställ som Jomppe had i rockärme. Me STOOR
föväntninga åkt vi iväg me snöbie. Väl fram kuna vi lugnt konstater att jerkspeti sko vi had meir nytta åv fö int ett isflak synsta till. Dags fö taktik-
byte, u-sväng å tibaks inomskärs. Vi pröve södersiido åv fjääln, he to int läng föri vi dro ett storit svartit kryss på sjökorti, alde hi na meir. Vi had
endast ein gäddo på besök. Vi bestämd oss fö ti va o nöjt ut ställi te vi har konstatera att he finns slemtuba. Liti meir action var i tä, 3 fällninga
men endast ein upp på isn. Jomppe sa att vi ska int gräva ner oss fö dehä, he finns daga på vintern tå gäddona int iter na, men HE SKO JO INT VA EN
TOKI DAG IDA!! Ha sko di kunda ta på mondan :). Gäddona var lika på huggi som Aimos röikafiska vi campingen, å he seir int liiti. Vi beslöit oss
att avslut i kristlig tid för att kuna hind ta na liiti poäng på hemmafront, he e ti sambel allt som gaar no fö man bränder så myki på vårpimplasi.
Jomppe tror jag va ha som fick skrapa ihop mest plussa fö ha had lova i ett svagit ögonblick att fa på kokkolarevyn . Nästa gang tar vi döm, för
int pyytar di jo na betär i garage!!!!!!

Simppi, Patu & Jomppe

 


 

Angeldon 26.01.2009, svag vind, mulit, -4.
 
Klockan 07.02, gleid ja in ti Simppis, for efter liti agnfisk å saan bärd e åv mot pelipaikka.
Efter en lang promenad å bra uppvärmning kom vi fram ti spelplatsen.
Vi rada ut angeldone i bra fart, så vi sku slipp å njut åv dagens andra välfötjänta kaffekopp.
Man hinda öpen brölådo, så va dagens första fällning ett faktum.
Simppi fick inled, sist ha va lämna di ju på NOLL, ja agera filmkarl. He gick ju som e gick, gäddo dro se lös, men speli hadd ju börja.
Efter 20 min så kom dagens andra fällning, å upp ur håli kom en 2,5 kg gäddo.
Dan fortsatt i sama tempo en gäddo / 30 min. 
Dagens sjätte fällning va intressant. Ett bra hugg å gäddo dro ut lino i över ein minut. Förhåppninga steig direkt,fö tömdii stor bruka ju dra ut lino me makt.
Ett bra mothugg å så ere bara ti böri dra in lino, "ha känns tung, dehär e no na betär..."
Nästan fram vi håli... å linhelveti gar åv!!! Somtur såg vi alder va som va å på...
Per telefon fick vi ju hör att hadii lino håller ju int åt en abbor heldä, "va va e ja saa"...
Slutsaldo va fem gäddona på isen, å två bumma, 2-2.5 kg va viktin på fiska, helt bra.
Dagen kan ju summeras på he sätti att, två tafsa får bytas ut å en lino ska brännas upp.
 
Patu & Simppi

 


 

24.1  Västerö   ( -8,molit )
 
Veit int om man kan kall dähä fö ett projekt heldä tå vi bara va på jäälo 5 tiim...ett "pimplasprojekt" ska väl åtminstoni va 8 tiim enligt Nöjtares principe. Ribbo va int stäld lika högt som förra hälje men tanken va ti dra 10 matfisk/gubb så vi testa ett ställ som bruk kuna leverer grann havsabbora. Vår skapare (eldä vem fan man ska skyll e på) had jo fixa 10cm snön åt oss dähä viko så sparkare had vi int na mytsi glädje åv...täför fik vi tyvärr int sökt åv na rikti stor område ida heldä. :(  Vi fik väl runt 15-20 fisk/gubb men he va tur att soole int skiina ida fö tå sku man ha siitt rakt ijinom döm å kuna räkn ryggbeine! He kom int direkt som na stööra chock...nolla jo me angeldone i tisdas så man fik jo sii liivi i sjön ida åtminstoni. No star man me föötre städot på jorde ijen!
 
Antti,Hålawi & Janne

 


 

20.1 Angeldonsfiasko   ( -3 & molit )
 
Kneip en pekkanen tå 5-skiftan råka ti ha luku så sikti va jo föståss instäld på Stoorgäddo. Halv 9 had vi fäädi duka me mörta,abbora & snorogässa på "vårhotspotn"...2 tiim å ein haamufällning seinari va he bara ti konstater: Vi måst byt ställ no! Kanski lika så bra he fö isn variera milla 4 å 10 cent tä vi båra så he va liiti nåjjot tå e dessutom va snön på. 5km me biln,en lilla gångmarsch å nya dukning me sama meny...3-tiim satt vi tä å uggla & såla kaffi men int ett tecken på liv i sjön! (tokode daga ere läägi ti få nikotinfögiftning! ;) Vi fik fyllna en 2-tiin tå gäddona int va he minsta huggvilli så vi byrja plock upp...å tå kom jo Görski såde passlit ti tålland me stövarn å he fösta ha hevär ur se e: "Ni e jo på heilt feil ställ..Int finns he na gäddor ijee!" Jyst precis va man vila hör baket en nollreiso...Tack så praa!
 
Antti & Simppi

 


 

 

17.1  (-8 & 10m/s )
 
Vi måsta byri jö na radikal förändringa i "pimplasteorie" vår ida...abbora tycks jo int ligg på ti ställe tä di bruk va dähä årstiin!?? Fiska blir väl fövirra me mindä tå vädri svajjar på från å till fast vi e i mittn åv januari,he e tydligen nya tider inom pimplasi å tå gambä teckne int stembä na meir. Plocka föst upp en Nöjtar som had liiti "fråsa" från kväldi fyri å saan stanna vi i kvevlax å to Janne på kyyti så vi sku få...tänkt säg föstärkning men ha a jo int lyckast prick in na toppform än i vinter så vi säger sällskap. Formkurvo hans pekar no uppåt eftä dagens keikka fö ha lirkka upp två abbor övä 700g + 10 till som va rikti grann så he e jo int na vardagsmat!  Vi fik drejji liiti hyllastavara från mårne så vi unna oss en braso fast daga e kort ännu...sveid några korv på Hålawis bästa vedn men he bleiv int na "gårdskarlsmeddag" fö man had jo låva bårt en röikuun på förhand så snabbt tibak å nöjt! He bleiv några bra hål eftä meddaan men int naan åv oss fik en putki övä 10...halvkilo sprack hosåmhelst fö all tri + ein på 810g så na meir än he kan man int begär! He va int rikti behaglit åt nadda ida ijen me -8 å snålblåst men vi ska int jåma na no tå isa växer...t.o.m Blaadi fixa e ida men ha e jo å andra sidan distriktsmästar i ti pimpel & löis me hanska på! (tätt följd åv Nilske) Vi avsluta tidigari än normalt tå blåstn & kyylo had gjort sett å matfisk had vi tillräcklit så måtta me allt...dessutom va e löödaan så he byrja lyys kalas i ögona på all tri pimplare...
 
Antti,Blaadi,Janne

 


12.1  Larsmo/Insido

Idag va he igen dags fö ett ny angelprojekt. Vi hadd ju rej byrja dröm om att vi sku slipp ti Hotspot men tyvärr bleiv vi chicken angåend islägi. Moder jord hadd ju siitt till att förutsättninga int va ti bästa, hååla vind å jätteklaka. Vi fo ti ett heilt nyit ställ tär vi visst att vi kuna hitt liiti lää. Igen visa he se att he huggd bäst milla 9-11 fö tå fick vi 6 gäddo. Saan bleiv he döda havi, bara ein pedpump kom efter 12.Medelviktn va skrämmand, stösta fö dan va 1,5kg :( Tå vi summera dan efteråt va he kuna bero på att di va så di lill ida så börja he ti sist koma fram att fiskaspolarn hadd komi me TOOM PÅSANA. Som ni nu all veit så gar int e ti få STOO fiska ifall naan ha vari i raami kväldi föri.He mena ju ga på tok förra projekti å tå guiden sjölv int hadd orka hald se :)

Skärpning Nöjtare, lillkillen hindar ni sköit om tå isn far!!!!

 Simppi & Patu 10.1 Larsmo/utsido
 
Vi startade kl. 8:00 på morgonen, Team Nöjtare solen vad högt upp på himlen, stor och rund. 9 tiden, när den andra solen (som jag för trodde att var den enda) kom också upp, började vi laga ut Angeldon.
Dagens saldo: fyra paket korv, Anttis spolarvätska flaska (var faktist ganska god) och några tomma ölburkar....är det nån som kommer ihåg om vi fick fiskar också :).
Morgonen, strax efter att andra solen hade kommit fram, var livligast och hela förmiddagen hade vi händelser. Efter klockan tolv var det färdigt, ingenting. Lufttrycket sjönk och vatten steg 10 cm på två timmar.

12 gäddor upp. Vi missade inte ens den enda därför att vi är jätteskickliga, men 3 gäddor spottade ut kroken och betesfisken därför att de smakade inte bra. Dagens största strax under 4 kilo.

Vi såg också räven som sprang över fjärden och försökte få Antti att spring fast den. Men han sa att det måste skrivas med ö i stället för ä att man ska orka springa baket.

Vi hade också två besökare som kom till platsen med motorsparkare. En känd pimpelfiskare vad med och grilla korv. Den andra, nätfiskaren, hade inte tid att lämna så länge, därför han ska fara och söka nät som han hade lagt ut utanför Öuran (nångång i början av åttiotalet).
 
 
Jomppe, Simppi, @ntti o Patu
 Vasa 6.1

Dagens projekt va no int na höjdar tyvärr, skitväder å dåligt me fiska fast vi va 12 gubba i fartn. Anders börja starkt me att få en abborr ur fösta håli men he bleiv dagens enda för hans deil å. Tror he va 3 elde 4 gubba som nolla heilt å så kan e ga ibland men inget ont som int har na gott me se fö nu ha kvevlaxbooa fått ett nyit efternamn, nämligen double 0 Nilssons ;) Pojka prova no me morri å pysty (int na Nöjtare men aade gossar ;)) men int na resultat me he helder. Farsan fick dagens största på 607 g så he e väl heilt ok men annos jävligt tröögt, nya tag bara som gälder.

Blaadi, Antti, Hålawi,Patte, Anders, Matti, Kassu, Double 0 Nilssons + några till.

 

 


 

 

3.1 VASA 
 
Pimplaspremiärn vår fö tri viko saan va jo int na höjdar precis så tanken va ti betär på från dömdi några "säälihyllas" man fik slarva heim. Int no fö he att int e sku döga me 200 grammare som matfisk men na liiti kraftigari spögung sku man jo vila tjänn åv.Tror vi måst slut ti tala om säälihyllas (kalvtjyti e väl bäst?)..å så läng int man kombä heim me 100 grammare i påsa fö ti få ihop ti en kalakukko ere väl okej. Tänkt få en lilla chock tå man kom ti Kvevlax på mårne å mätarn låg på -17 å noolavedri på handeln men man ha jo vori me förr tå koka äddsi var skarp som stein.Spögung fik vi noo minsann tjänn åv ida men he va jo stoor abbora vi sku ha...konstit noo så bleiv man int så fövånad fö dähä stelli bleiv döpt ti gäddhelveti rej ifjol! Vi had kontakt me 13 gäddor ida om ja räkna rätt,Jädd-Kenneth va väl värst me 5 på isn å 2 balans förlustre! Svårfiskat som fan heila daan om man bårtsiir från gäddona men vi fik några bra hål all tri på slutraako så he reid upp se...4,5kg matfisk fik koma heim så int va he fy skam.Anders & Matti had sparkare me å va ut på en egen turne' så va ti had i påsana tå di for heim lär ska förbli ett mysterium.Int veit ja nå om he e riktit normalt ti måst fa å pimpel tå he e så kaalt så pissi fryser i båga men dähä e jo som sagt int na sport fö mesar.
 
Antti,Janne,Jädd-Kenneth + Anders & Matti