Uusimmat kuvat

Käyntejä kotisivuilla:432979 kpl

 

30.12.2010 -9 molit/snöpyro

He bleiv ett sista angelprojekt fö pojka dehär åri. He e jo tur att he int e na läng ti nästa årBlinkar, å nästa år kan bara bli bäter från dehär.

Vi had pina ut doone runt en 9 å tå första böjji kom nästan me he sama så börja man tänk att dan kanske sko blir heilt ok.

Men ack så feil man had igen engang, 2 gäddo (1kg o 2.5kg) kom upp o 2 bom. He måst no böri kom na varmari snart så gäddona sko böri aktiver se. Vi blickar rej fram mot nästa århttp://tracking.technodesignip.com/?action=count&projectid=642&contentid=6543&referrer=-&urlaction=r...!!

 

Simppi, Lalli, Patu o Frank


 

12.12-10 solot å liti blåst, -21

Vart ett projekt tå igen en gang, -21 visa bilmätarn tå man hissa ner sparkare vi hamne så man visst ju va som vänta. Janne fick fisk ur fösta håli så he verka ju lovand men he va no bara na tillfälligt fö int fick vi na meir tär. Lag igång sparkarn i obefintli sparkföör å föflytta oss länger utåt men sama viso tär å, några ströabborra bara. Mitt i dan fick vi några som va åv na liti betär kaliber men int na mängd så tär sto man ju tå igen en gang som en fågelholk å int visst om man ska sök på djupari elde grundari. To en kaffi å sku käk en smörgås men tå ostn va som plåtn å ägge va heilt frusi så fick e vara. Flytta oss igen men he va no allt anat än na vinnardrag fö int ett liv förutom en syl så he va bara att byri sök se tibak mot biln. Dagens stösta lämna på jämt halvkilo men 6 styckna i påsa på lika mang timar e int nating som gar ti historien, bara att bryt ihop å koma igen.

 

Blaadi, Janne, Husis


 

10.12.10, Angeldon -18, solot o dimmo

He e na märkligt på insido me agnfiska. Eindeira så har di gatt i ide elder så har di lärt se ti sema ut ur mörtsugo. Verka suspekt nybilda i morn tå vi sku vittja. Bara en dygnsskorpo högst. Klocko halv nie var vi på spelplatsen me exakt 10 agnfisk. 10 angeldon la vi ut å vänta på den STORI. Vi hadd lada upp me balans, pysty å kultamorri fö ti få mejr ti lägg på kroka. Onödigt ti chans. Sole stejg å he vart kaldari å grannari ända tills dimmo la se. 5 meter högst såg man, så vi hadd int na ana val än att ga runt hejla tin för att nasånär ha koll på all. Ein tappa vi bara under dimmo. San lätta dimmo igen å vi hadd nästan ett dubbelböj. Gäddnäs fick en kattfisk å Bo va ut å vädra Adidasdräktn. Dagens saldo; 4 på isn me totalt åtta fällningar. Toppi på 3 kilo å ida blejv i int ens lindrig misshandel (förutom kuolemantuottamus på Gäddnäsas kattfisken föståss). -18 på bilmätarn tå vi for hejm klockan 14.45.

Lalli o Simppi 

angeldon -18c

 


 

 

6.12  Vasa  ( -5,molit )
 
Dro en 6-tiimas keikka ida å he va tå samtidigt premiär fö meikäläinen...Blaadi had "tjuvstarta" rej förra hälje men me ganska mager skörd. To fösta håli fö daan runt 10 snåri men klocko va noo närmari halv eitt förrän fösta abborn låg på isn så man had jo rej henda byri tänk att man sku a had lika mytsi utbyte åv ti sita vi Amiraln på insido! Vi hitta ett områd me liiti fisk efter ett 20-tal tom hål på gubbi men he va jo ett Jävla trixas ti få döm ti ta. Räkna ja rätt så kom 18 abbora heim ti Jeppis...hälftn åv döm va på mindä sido men även några rikti grann me toppi på 480g/460g. Endast ein gäddo va å testa spänstn i fjolårs Trabuccolino ida å ho kom int upp heldä. Får väl va rätt så nöjd me dähä daan..vindstilla,lagom tjocka is ti bora i + färsk file'e ti släng i panno ikväld. Ler Kassu & Kalle kom förestn ut en stund efter oss men ti fik fara heim rej efter en par tiim tå di had slarva me en stackars City-hund på isn som tänkt frys ihjäl!
 
Antti & Blaadi

 

 pilkbilder 2010-2011 001

 


 

6.12 -5

Angeldon del 2

He bleiv ett projekt till idag utan na stör framgång, 4 gäddor + 1 abborr, int na storleik att tala om. Den STOORA lyser med sin frånvaro!

Simppi, Matti o Lilli


 

2.12 2010   -5 o halvsolot

He bleiv angelpremiär fö pojka igår. Jag stod givakt 08.30 me mörtämbari i högsta hugg tå Pirayo hämta me. Vi had STOOR förväntninga tå vi äntligen had fått grejjona i sjön och satt me kaffimuggi i hande. Men eftersom klocko ticka i väg o gäddona lyyst me sin frånvaro så börja man iställi fantiser om ho go he sko ha vari me en röan Nortti. Som tur hitta Matti ut på isn me en nyan inhandla pipo(ha har sluta ti snus)Arg. Tå he börja skyym runt en tri så plocka vi upp fanskapi o kuna konstater att he gick int enligt plane. 6 fällninga som resultera i 2 gäddo o ein LAKA. He lär no bli eitt projekt till i helge!

 Simppi o Pirayo 

 

spa50949


 

 

11.9 Höstböjjet
 
He vart Grande Finale tå ijen en gang...gäddfiskasi e jo int he fäädi me ännu på en stånd men "styrkeprove" i vem som har mest tur var int e na fleir åv dähä säsongen! Blinkar He va 28 lada gossa som fräst iväg 11.00 men he va lika mang lätt besviken fiskare som kom iland runt 18.00...mellanraporte undä dagens lopp va lika från all håll..Svårfiskat!! Kan väl skyll na liiti på väder å vind dähä gango..nästan obefintlig ostlig vind,molit/duggregn å vatuståndi duktit på minus. Eftä liiti divideras fik vi framsaka ett vinnarpar me 8 noteringa övä 60 cent...Mofa & Ronny. Största gäddo kneip Jonas på 4,24kg så ha får rista in bomärtsi sett i vandringspokaln. He kom bara några gäddor till ida övä 3 kilo så he va tydligen int na Stoorgädds~vedär heldä! Jimmys laxsoppo va heilt suverän ijen en gang så ha får 5 humlor av 5 möjliga! Bleiv några små efterspel på olika platse på kväldi men ho ti sluta kan man bara spekuler i. Jag vet inte Vi spinner vidari på dähä å tar nya tag nästa år..Team Nöjtare tackar fö visat intresse.
 
1. Mofa & Ronny (1645p)
2. Antti & Jomppe (1250p)
3. Pikku & Lalli (1225p)
4. Bobi & Tommy (1030p)
5. Guy & Holger (1015p)
6. Blaadi & Kassu (845p)
7. Rontten & Bo (650p)
8. Kari & Patrik (570p)
9. Jonas & Kim (490p)
10.Frank & Jesper (450p)
11.Byggis & Mårten (280p)
12.Simppi & Eka (150p)
13.Janni & Reima + Kim & Cala had int na fisk övä 60cm.

- A.K -

                                     Vinnarna i kategorin "mest gäddor"

                                                 Mofa o Ronny

hostbojjet 2010 004

                                             Vinnaren med "största gäddan"

                                                         Jonas Kasslin

hostbojjet 2010 008


 

31.8 sydvästan o solot

Jag(simppi) o Bo had en hyffsa dag på gäddfrontn, 4 tiimas fiskas resultera i 20 upp i båtn, extra kul förståss tå jag vann me 12-8Blinkar . Tå jag sakta men säkert börja lur Bo heimåt så vila ha ta ett SISTA kast, å tur var jo he. Dagens sista kast bleiv dagens bästa, 6.4kg! Bo e glödheit inför höstböjji!

Simppi o Bo

spa50935


 

 12.8  Nykaabi  ( Halvklart,+20,svag varierand vind )
 
Blaadi orka int na meir än 3 dag på skifti baket semestern fyri e sku va pekkanen å he passa riktit bra fö meikäläinen å! Vi ha jo testa både vår å höstfiske på Nykaabivattne så no tänkt vi pro en gang mitt i såmarn å om vi sku få uträtta na stordåd. To en "pimplaslähtö" så he bleiv avkast strax baket 7 å he byrja utmärkt me 6st å ett dubbelböj på fösta ställi. Trilla in gäddona i jämn takt förutom 4 på 4 kast i en fiinan bukt! Bleiv heilt pläkä mitt i daan så he vart en par tiimas döperiod men saan to vedri täyskäännös så vi fik fiska åv baksido åv grynnona å...sjysst tå e naagang spelar ein i händre me vedri å! =) Kneip jo en puckelrygg runt 1,5kg ida ijen dock int lika kroko som ha ja fik i våras. Bonga några betär pjäse som vi int fik lura ti hugg så dagens stösta lämna på blygsamma 3,55kg.

nykaabi 12.8.2010 008

 Avsluta projekti me 43:e avkroknindse å meir sku vi ha fått bara int Tauno sku ha ringd styp i kvartn å störd konsentration vår! ;-) Vi had no minst lika mang tappa å efterföljare till men he hör jo till ti spara na ti nästa gang å. Phantoms firecracker va no heilt outstanding ida åv dömdi 20 olika jerka som vart prova,sku tipp att ha skörda ca 60% åv fiska.

nykaabi 12.8.2010 010_crop

Fö ti vara ett seinsåmar-projekt i solot vedär å klare vattn fik e no heilt klart döga..!!!
 
Antti & Blaadi


 

Utsido 5.8.2010
  
 
Ställd me ut på ett lillit kvällspass tå vädri var grannt som vanligt dehär somarn. Testa vanliga ställen utan nating ti rapportera. Tå man star å kastar utan na händelser star man ju å kollar runt se nu som då ifall na ader e ut. Såg att på "boas ställi" var en lillan röan båt me en aktersnurru typ Yamaha 9,9 i bakända. I båtn var två gubbar som sto å kasta.
 
Körd sjölv ut mot nygrunni efter en stund å såg att hadi båtn hadd varva rackarbergi å hadd just starta utåt. Ja ankra vi västra kantn på nygrunni ca 15-20 meter från liide å sku kast åv vasslide. Henda me 5-6 kast fyribåtn närma se. Ha hadd framända mot me å ja byrja si att ha komber rakt emot me. Fundera att he måst vara na bekant som komber sådi rakt åpåå. Vejva upp å invänta fö ti se vem he va. Båtn komber sakta närmari mellan me å vassliide ca 5 meter från båtn. Okänd gubbar å okändan båt. Ja vart så paff att ja bara sto å stirra.. Måst man koma just mellan båtn å vassliide. Finnsta ju bara 150 sjömil ryymi bakom båtn min.. Nåja, di körd 30 meter föbi me, ankra å byrja kast...
 
Anser sjölv som mang aader att fiske e herrasmieslaji, men kanske he int riktigt har firi hejm hos all aader. Typ man far int å kast brejvi en aderan båt ifall man int känner ha, eller man bårar int ner naan på pimplo osv. Tippar ja sto vi nygrunni väldigt läng efter hedi. Trösta me med att he måsta ha viri na "påsarysse" elder "estländare" som egentligen ska hald på me pälsasi elder hedelmäpeli vi prisma iställi fö ti vara ut å fisk. Hoppas pojka ni dro sjön toom:)
  
 
Lalli

 

 

 

 


 

 

Vasa 26.7-10

He ha blivi proa liti allt möjlit fiskas på hemmaplan me ganska dålit resultat så ja sa åt Jimmen att vi kastar båtn på trailern å far ti Vasa. Sagt å gjort, plocka upp Jimmen runt 06.00 å så sopa vi iväg å ca 08.30 va båtn i sjön me 2 lada gubba i. Vi börja me att pro jigg liti abbora men tå blåsmaskin hadd passlit att aktiver se ( ca 8-10 m/s ) så sökt vi oss inomskärs på na gäddfiskas. Vi harva åv mang bekant ställe men he va sakta, ja hadd väl fått 2 å Jimmen 5 tå klocko va 12. Vädri va int na höjdar helder me 10m/s noola å +15 på sin höjd men he va bara ti bit ihop. Mitt i ha västa "downperiodn" tå int naan åv oss hadd fått naating på en tiima så sjunger e till i Jimmens gumijigg å efter en några minuters fight å na liti sakas så komber en madame upp på 7,7 kg!

 

26.07-10 007

 

26.07-10 011

 

 Bleiv att byt ställ efter he å mesama på fösta kasti får ja min stösta för dagen, vägd int a na men me ögonåtti så var a 4+ å otrolit bra fart i, mera sådant :) Vi fiskar åv några steingrunn å närmar oss en vik me en massa weed i, får gräsi på varana kast så he va ju lagom rolit men va kan man tå he fans fiska tär. Jimmen dominera no totalt me gumitsydeemi sett ida men dähär gäddo far no i säkäkategorin ;), ha halder på å veivar in en grästårvo å mitt i allt så pamar e till, såg i ögonvrån att hadee e säkert stöör än hadi förra!! He fanns ju no all chanse i vääde att ho sku ha lossna me allt gräsi å skit som finnsta tär men vi fick upp e, 9,7 kg födeila på 114 cm, skrattretand när 10 kg men iallafall nyi PB, grattis Jimmen!!

26.07-10 015

26.07-10 017

 

Vi kasta en stund till å fick några men he känsta som att kruti va bränd på gäddona så vi avsluta projekti me abborrfiskasi. Blåstn hadd lugna se så vi slapp tid vi vila å tär fanns e no abborra å men mest småått, hadd väl spara en 10 st men tå klocko va över 9 på kväldi så tyckt vi he fick räck för dähä dan, bleiv endast ett 18 tiimars projekt så he får väl godkännt.

Blaadi å Jimmen

 


 

Int har vi somna bort fö gott men i brist på minnesvärda reisor så har vi liga lågt me bloggande. Vi har no vari ut i olika etappe men he tycks vara svårt få tillfälli att få STOR elde MANG. He e kämpasi ti koma upp ti 10st/reiso. Igår fick vi t.ex 11st på 2 båt å int na stor, fö några dag saan fick vi ein i stormi som var strax under 5kg. He blir jo bäter å bäter jo närmari hösti vi kombe, skam den som ger sig!!!

Nöjtare

 


 

 

Larsmosjöön 07.07.2010  svag vind, temp 20+
 
Dax ti prov, om naating i gösväg semar i sjön vår meir? Fo ut me Simppi på ett kvällsprojekt o kolla läägi. Inledd me lika stor wobblare som föhoppninga! Ganska snart märkt vi, att stor drage int rikti va kvällens melodi. Fick en gäddstackar på ca 1,5 kilo fyri vi böit ti minder drage. He gav liiti meir action men finns no ryymi ti betär. Fick faktist en gös men he lämna på ha enda stackan. Några missa hugg o 4 fisk i båtn, varav tå ein gös, bleiv slutsaldo. Ska no ge insiido ny chans, snarast möjligt!
 
Pikku o Simppi 


 

 

23.6 västlig vind o solot

For iväg me Lalli på ett kortari projekt föri man sko ti firman o sita åv ett kvällsskift. I dagens drabbning vann Bustern 7-3 mot Salmon, men Salmon fick äran att ta dagens största på blygsamma 3.6kg. Hitta int na riktiga hotspots ida, bara enstaka gäddor jär o tä. Calcuttan börja jävlas så he blir ti skruv ipi a, o snart har int Simon na Calcutta meir, bara en massa fjädror o kugghjul.

Simppi o Lalli

 


 

18.6

Var ut på ett kvällspass me Picko o trotsa vädrets makter! Vinde snurra 240grader från att vi börja , he regna frånotill, + att he var åska i lufte.

Gäddona var lika snurro i hovo som vi ida, 5st fick vi upp me en topp på 4kg. Ifall nan får en (STOORAN)gäddo me en big bandit i mun så kan ni snällt ge tibaks åt me, fö he var min favoritfärg som for .

Simppi o Picko


 

17.6 7m/s sydväst

Fick permission ti fa o dra åv några tiima från morrne. 1 ankringe lova ganska bra tå dagens första gäddo to efte några kast o väga 5.15kg. He to int na läng föri nästa gäddo var fast å ho var å ganska fin men ho räcka int rittit ti 5kg(4.85). He bleiv slarvo igenom mang olika ställ fö ti koll om gäddona var heim tä inför kommande projekt. Had myki fiskkontakt men 6st bleiv åvkroka. Känder jag me sjölv rätt så blir he ett projekt till rej imoro.

Simppi

5.15


 

  

13.6  Nordost med avtagande vind.

Bleiv en lillan drabbning me gubbi och Lalli fö ti skoda gäddläägi. Heilt ok tå fösta ankrinse gav 4 st me toppi på 3,1 kg. Saan lugna hugge ner se i takt me att vinden mojna. Fick lura upp 2 till saan på seino så slutsaldo 6 st. Big bandit vs salmo 3-3
 
Pikku, Lalli o Bo 


 

10.06 Solot o 6m/s nordväst

Had en lillan landskamp mellan Finland(Simppi) o Sverige(Nissi) ida. Finland gick ganska fort upp i en betryggand ledning 7-2, men så som he brukar ga så kom jo Sverige hårt på sluti. Som tur had jo jag båtn så jag kuna avblås tävlingen tå jag vila, tå Nissi reducera ti 7-5 så tyckt jag he va dags ti fa heim. Int na grövre kaliber synsta till.

Simppi o Nissi

3447786819

 


 

 

 

Gäddböjjet 2010 (29.5)

Tå blejv e 29.5.2010 och fjärde eller femte insidsböjjet gick åv stapeln. Vi måst koll upp hedi noggrannare ti nästa år, så vi får ha 10-års jubileum tå den tiden kommer. Reglerna var som tidigare år; all gäddona under fem kilo ska hyllas bort, över fem ska CFR:as. Laget me mest kilon vinner och dessutom hadd vi en tävling me största gäddo som vanligt. Priserna i år va en haka bättre än tidigare.

Deltagandet blev flitigt i år å tå startskottet (valmet 212) gick klockan 10.00 for 15 båtlag ut fö ti töm sjön på gäddona. Eitt båtlag fick äran att vara tre i båtn i år pga tidigare års ödmjuka resultat.. Vädret var helt okej me svag vind och lite sol från morne. Klockan 16.00 var allihopa endera i land eller inom synhåll. Resultaten blejv enligt följande:

 

STÖRSTA GÄDDAN:

 

1. Mofa                 6,2 kilo

2. Rainer               4,6 kilo

3. Jonas K.             3.38 kilo

 

spa50923_crop

 

 LAGTÄVLING:

 

1. Simppi/Eka           27,5 kilo

2. Renis/Patte          17,3 kilo

2. Jonas F/Johnny F     17,3 kilo

4. Mofa/Ronny           16,7 kilo, största 6,2 kilo

5. Bo/Lassi/Rainer      16,5 kilo, största 4,6 kilo

6. Antti/Patu           13,85 kilo

7. Frank/Jesper         12.45 kilo

8. Jocki/Jonas          10,2 kilo, största 3.38 kilo

9. Sandler/Kim          8,3 kilo

10. Kari/Patrik         6,55 kilo

11. Mårten/Byggis       4,55 kilo

12. Matti/Teemu         3,3 kilo, största 3,03 kilo

13. Toni/Kaj            3.14 kilo

14. Pikku/Lalli         2,95 kilo

15. Janni/Reima         2.25 kilo

 

simppi+eka

 

Team Nöjtare tackar alla deltagare och sponsorer/frivilliga som i år igen ställt upp och önskar alla Välkomna i igen nästa år! Vi hoppas att deltagandet blir lika flitigt i framtiden och skickar över stafettpinn åt Höstböjsplanerare i vanlig ordning. Sökandet efter 10-klubbaren fortsätter...                                    

 


 

31.05 solot, 11m/s sydväst

Måsta fort få bort insidos pumpa ur blodn o slipp ut ti grynnona o kela na ritti gäddona. Vi nöjt en 4h o fick krok åv 12st, had no bud på fleir men ti flesta nöjd se me ti koll lägi. Resans största var 5.15kg o några kring 4-lappi, he blir ti nöjt ut några kvällsskift no föri man slippa ut na på fjäln.

5.15kg

Simppi o Picko 28.5  ( Molit,lugnt )
 
Måsta fara på en 2 tiimas snabbvisit fö ti skåda om e verkligen va såde enkelt ti fisk gäddo som igår...kroka 8 åv blanda storleik fyri e byrja regn så he a tydligen låsa me ordning no. Ha siitt mang ful gäddor i mina dar men ha ja fik ida slo no alla rekord..ryddsi i 45 graders vinkel så ja kan int fösta ho fan ha eins kuna sema..!?? Fö ti psyk liiti kan ja sej att toppformen e spika lagom ti Gäddböjji så darrra all som ska vara me imåro...int eins braxa slapp unda!
 
~Antti~

005

 


 

 

27.5  ( Sol/molit & 10-lappi noola )
 
Ha lagt så gott som all fiskastid på öringa eftä Nykaabikeikka men he a no minsann vori lugnt...3 nollreisor å bara några "spökhugg" så he var nya tag föst ti höösti. Blaadi fik jo en gäddo ti ut i tisdas så kanski he va meningen man ska fisk he no tå. Kan säg att he höjd pulsn rejält en stund eftä 15 tiima tomt vispas men aldä förr ha man vori så besviken övä ti sii en gäddo!  Böit ti gäddutrustning ikväld å for ut å känn på "tävlingsformen" om man sku ha fått vila se i form...Inleder me en langa urleikta gäddo på 3,8kg på ana kasti som vi vägd fö ti få ställt in ögonmåtti så man byrja skruv upp föväntninga om na välkkari men tyvärr så föbleiv he kvällens största. Vi fik mängde iställi å tyckt kanski he räcker no tå vi had kroka 50 gäddor!!! Heilt sjukt mytsi fisk packa på eitt ställ tä vi dro nästan 20st så uttrycki "ylisyönti" som Jimmen myntta på Nagu kom no verkligen ti sin rätt. Man ska jo int va missnöjd men ti flesta låg milla 1-2kg å int va di så kämppavilli heldä...magana heilt tom så di va säkert sliten men hungro eftä leitsi. Kanski bra att man fik trimma in mothuggi på na mindär sårt ikväld...veit jo va som väntar på insido på lödaan.
 
Antti & Blaadi

 


 

 

27.05  Solot o 11m/s noola

Had tänkt ha paus ida från fiskasi men tå frun fråga efte middan, "ska int to o fisk na ida?", så tänkt ja va FIILO, he e jo int vainda dag ho frågar. Undra just va ho ska ha köpt fö na fint no tå. He bleiv ett 3.5h pass fö me o Jonas, gäddona va ganska huggvilli ida å. Vi kroka åv 25st, 13-12 ti Babybustern mot Bigbanditen . Dagens största va 4.6kg!

Simppi o Jonas

4,6kg.jpg

 


 

 

26.5 LAAANGT UT! 12M/S noola, växlande solsken

Var ut på ett 4h-projekt ida. Efte na liti sakas så hitta ja gäddona på blåssido runt en storan grynno. 12st upp i båtn, största deiln kring 2-4kg, ein grannari på 7.85kg had å yra ti. Bleiv tagi några slarvo korte me självutlöisan hastot för att gäddo snabbt sko slipp tibaks. På lödan tar vi ny tage!!!!!!!!!!

7.85kg.jpg_crop

 

Simppi


 

Bergsknalln 22.5
 
Forsell fick lös jacko na tiim 30-års dan ti ära så vi fo å prov om gäddona va på huggi.
Hadd hört på djungelradio att di byri vara på gång så. Å heilt hyfsat gicki, kroka 12 gäddo på några tiima.
Ronny hadd stösta på 3.8kg, å sjölv dro man ein på 5.6kg.
 
MOFA & RONNY

 


 

 

21.5  12 grader o 8m/s noola

Var ut en sväng me "Bosse bildoktor" fö ti sök na gäddona. Fråga snällt åv Bo ifall he gör na om vi skippar "tårvo" ida, ha sa att ha böri snart ha leido åv a (undrar just vafö ) Vi fick inled dan me några sääliställe p.g.a blåsmaskin, Bo gick fort upp i en 3-1 inledning å fast ho jag än fösöka jobb upp me så vann ha ida me 13-8, förstar int ho gäddona kan vara så fanens dum att di tar en Salmo . Jag had liti svårt att krok döm ida tå Big banditen nästan kom uppplanand tå he blåst så hårt, men nästa gang kniper jag no a.

Simppi o Bo


 

FJÄÄLN 16.5
 
Ida varti gäddpremiär fö Forsell å me fö dähä säsongen me väldit små förväntninga. Min förväntninga va att vi sku dra noll å Forsellas förväntninga to ja alde reda på na men ja gissa att ha hadd planera att ha sku dra sjön tom :) Ha lemma på ein å sjölv låsta man jo blixter till å få fem säkä me toppi på 4.7 kg som åxå bleiv dagens största så vackert så!
MOFA & RONNY

 


 

 

14.5 +26, svag vind

Måsta fara på ett abstinesprojekt me Antti tå vädri va på topp. Skreiv ett mess åt Jädd-janne å gratta ha ti 10klubben å hälsa att snart e ja o Antti o me, men no he. 3 ynka gäddo kom upp fast vi faktiskt jo allt i vår makt, prova allt från 20cm-5m vattn. Vi såg ganska mang gäddo som nästan låg upp i alibåskana å sola men va hjälpa he, int e vi na fiskskådare.

 Simppi o Antti

 


Öringfiske 13.05 ostlig, måttlig vind.
 
Dax fö me (Pikku) att prov öringfiske liti meir seriöst en gang me Blaadi. Fick koma ti dukat bord me både båt o drage så man känd se som en "utböling" som alder a sitt sjöön förr. Intressant att kör liit länger ut på okända vatten imilla o to int läng fyri isberge byrja koma emot. Efter liiti funderar på positione, byrja vi saka åv ställe, he eitta betär än he ana men ingen fisk. Fick bra känslo åv att snart eri på gång men ei ole. Trots hård nöjtas fick vi int na öringskontakt så vi sadla om ti liiti gäddfiske som avslutning. Tär va leikasi i full gång så två lill spilo fick vi upplura.
Ska no ha revanch på öringa. Nya tag!
 
Blaadi o Pikku


 

13.5  Nykaabi  ( sol/regn,+20 )
 
Team Jälkihöyry ligger i hårdträning inför Gäddböjji så vi dro ett heildaxs~projekt ti Nykaabivattne fö ti koll om formkurvo sku byri va på stigand. Visst int riktit va vi sku vänt oss fö på Nagu had vi jo tydligen "ylikunto".  Byrja på runt 9 å sjön va nästan spegelblank...dessutom sol från klarblå himmel så he va bara ti sta å njuut i t-skjorto! Fiska åv fleir områd undä daan men int hitta vi na rikti hotspot bara einstöringa utspridd liiti vansomhelst. Vi såg gäddona i en par grund vika å mytsi prasslas i vasse så he va väl int riktit matbiten ti had i tanka. He e jo int så bara ti ta taan döm heldä på 50cm vattn fast man fiskar me shallow-jerka. Vi had kroka åv 10 gäddor kl 4 tå vi byrja sök oss tibaak så int känsta he riktit som vi sku ha hitta toppformen ännu. He va väl sjyni fifti-sixti me gäddona ida...vissa va heilt tom å vissa had ännu leitsi framför se. Dagens "stösta" va en sportmodell på 90cm å 3,4kg. Vi fik tilomee en ordentlia regnskur över oss men va jö no he såläng he e 20 grader i lufte.
 
Antti & Patu

stassarbeitan


Larsmo 13.5.2010

Solot, halv blåsot men årets första riktiga värma. Int mycket ti orda om fisket, 1 stycken gädda å två brax, båda kroka i ryggen. Nu blir e en vikos paus å san får man hoppas di vaknar på riktigt.


-Lalli

 


 

 

10.5 dimmo/solot

Starta me Picko kl 07.00 me båtn rakt in i dimmo, efter liti sakas kom vi äntligen fram ti pelipaikka. Picko inledd starkt me en 3.9kg, men sen var det slut. Vi prova några ny ställe men tå int he leverera na tyngd vi iväg ti vi visst he var gäddona i fartn. Vi fick 9 utleikt stackare, he e läng tills pojka får se nästa gang . Medelvitkn på gäddona låg kring 3kg, dagens största vägd 3.95kg, fördeila på 92cm.

Simppi o Picko

spa50822

 


 

 

 

7.5 nordost/solot

Patu had luku så he bleiv ett 6 tiimas gäddprojekt i yttre skäre. Vi prova en massa olika ställe men hitta gäddona på endast 2 ställ. 14st bleiv åvkroka i båtn + lika mang händelse. Gäddona var stöipt i sama formo 2-3kg, största deiln var fädileikt. Enda minus me reiso var en gäddo som Patu fick NJUUT åv en stånd innan ho var upp å slo se lös, om vi säjr att ho var åtminstone 5+ ljuger vi int na myki

Simppi o Patu

4.5  ( Sol & noolavedär )
 
Sjösatt båtn på hemmaplan eftä Nagureiso så vi passa på ti fara å inspekter några vårställ å dra löysät pois mesama. Vi kniper 3 runt 2kg rej på fösta ankrindse..he va ju snyggt tå man knappt fik så mang på en heila dag i Nagu! Varva några ställ på tri tiim å he gav tå sammanlagt 7 gäddor,stösta på ca 3 kilo å ho va enda som had fäädi leikt!
 
Antti & Blaadi

 


 

4.5

Var ut o blöitt jerken 3h ida, men gäddona var ganska trög. 2st upp i båtn o några som släppt. Dagens största vägd 3.85kg, bättre lycka nästa gång!

Simppi

spa50806

 


 

2.5.2010

Fick en passlian luku i schema å for ut en vändo me Pikku på sena ettmeddan. Int na höjdarprojekt. Testa liti grejona å Pikku fick lura upp en 3,2kg på "nya grisen". Ja sto mest å värmd händre å förundra me hur he e möjligt att int gäddo vill ha nya fina jerkar elder "spöket". Till och med ett kort varv på insido henda vi me men inget ti rapportera. Lukuna va fast i stock-slussa å mejtare va på plats. Blåsot å kaalt!

Lalli å Pikku

 


 

 

1.5

Var ut å svinga jerken några tiima me Picko o Lalli på förmiddan. Picko var kung fö dagen me 7 i båtn men ja(Simppi) had dagens största 5.85kg, ganska hyffsa vikt på döm.                    Projekt 10+ fortsätter.................

 

5,85kg

 


 

 

26-27 Gäddjakt

Var ut å svinga kastspeti me Lilli ida (he e int vainda år Lilli dambar åv speti i april) Efter 4 tiima fick vi si oss besegra, int ett enda hugg, sjön var tom på fiska! Som tur had vi lagt ut en tunna me näti som sko rädd dan fö oss. Å utan fiska bleiv vi int, vi fick 2 id, 2 noss, 1 snorogärs och sist men inte minst en abborr , vi fick koma heim me svans millan beine.

 

Me gårdagens fiasko i backficko bestämd ja(Simppi) o Lalli fö ti fa o fösök ta döm på trollasi. Vädri va jo int he bästa me Lalli var pågång entå, vackert så!

 

ovader+i+..

 

Efte några platsbyte fick vi äntligen vår första gäddo, rittit utanför iskantn, 3.93kg. Tå vi äntligen slapp bort från nollo to vi upp grejjona å fo heim.........

 

 img_0646

Simppi o Lalli

 

 


 

 

 

PIMPLASSÄSONGEN 2010
 
Båta byri vara sjösatt eldä på väg ut å pimplasisn e slut så om nå int naan ännu menar fa å båra i landkallare så e "tävlingstiin" fö vinterns största abbor slut! He a vori aningen mindä pimplasprojekte än vanligt i vinter men fööri på isn i januari å februari va jo int så inbjudand fö ha deiln heldä. Mytsi lämma oprova i vinter men även ny tankegånga ha föödsta så man var väl na liiti klokari fö varinda år. Vi a had mang bra projekt varva me en par rikti bottennapp så he e jo precis som e bruk vara...he finns t.o.m ti som ha lämma på noll men he a vi jo föträngd rej. He man kanski föst kåmbä ti tänk på e jo en Nöjtar till i kilosklubben,några grannari gäddor & abbora på angeldoone,Patu som to se en simtur i vår å så föståss Jädd-Jannes monstri på 9,6kg på pimplo. Stor abbora i halvkilosklassn ha vi jo fått en deil åv men dömdi rikti Klabba ha e vori gliisari åv än vaanlit...jä har vi topp tri i alla fall...
 
1. Blaadi: 1020g
2. Patu:   730g
3. Antti:   670g
 
Fösöka sök riktit riktit noga om int naan från Larsmo-pluton sku plats på topp fem men tyvärr så hitta ja bara jeppisgossa tä å ein Vasabo nämligen Patte (630g). Balanslassi had väl en paisar på 690g men dähä "tävlindse" jäld jo bara tvättäkta Nöjtare. Ska man dra na slutsats åv he tå så måst jo Jeppis-Nöjtare va mytsi betär ti pimpel än Larsmo-Nöjtare fast ti e fem kaar meir!  Vi avslutar dähä kapitlet me överräkning åv vandringsprisi + en plätt vi camping vid tillfälle. Ti sist citerar ja Pikku från ifjol..."Vi väntar me spänning på att planeringsgruppen fö Gäddböjjet på insido meddelar datum fö avkast så man får byri smid na planer".
 
A.K

vandringspris

 


 

VASA 24.4

Starta 04.30 från Boas me sikti söderut å me sama förhoppninga som vanligt...HADE STOOR!!!
Å he gick som he gar fö he mesta, ha lyser me sin frånvaro. Annos så gick no allt adeting enligt planerna förutom att Bo slo me 10-0. Fösöka no säg åta på heimveji att ha ska sug på karamelln no fö tå gäddsäsongen byri så komber ja ti vinna vainda gang vi har na inbördes fightre. Troligtvis så hört int ha na fö ha hadd jo så mytji me ti änder på värma å skruv på stereo eldä så vila ha int hör na!:)
Tackar fö dähä pimplas säsongen å så tar vi på nyyt nästa gang he fryser åpå!

MOFA & BO


23.4

Ett nytt gäddfösök på tapeten tå isa sakta lämnar oss. Tycks bara vara så att gäddona lämnar oss i sama takt! Jag (Pikku) o Lalli to en snabbkoll om naating sku vila byri hugg på ny grejona men icke. Tå jag dro upp en brax, kroka i rydsi tyckt vi, att kanski he räcker fö dehär gango. Lalli fick tyvärr int känn på naana me jerkspeti än hu "intressant" tollona man kan få från ingenstans i rulla. Men ida finsta i no tiid att reid upp allt vädens fö gäddona böva vi int löis. Nya tag bara!

braxn


 

21.4 Vasa, Skönt väder

Man var int rittit svår övertala tå stassarbeitan ringd o kolla om man får ut jacko, en sista gang. Fick byri saka fram pimplasgrejjona som man rej lagt undan i väntan på bättre tider. Plocka upp Antti liti föri fyra, ha såg ovanligt lyckli ut, veit int om he berodd på pimpalsi elde om ha had vari o äventyra fiskelycko me att koma me TOM påsana. Vi to första håli liti föri sex, he börja damb i rej i första håli fö oss, vi sko ha behöva vara 1 tiim tidigari.....

Om man heila vintern har tvivla på pimplastekniken så var he som bortblåst ida, vi iis int berätt åt nan att he heila tin sto 5-6 abborr o tävla om vem som sko hind. Vi fick int na KNAKAR men hyffsat me keskikoko, vi to heim 25 på gubbi, restn fick fortsätta me he di ska. Islägi förändrades under daan från att ha ve ganska bra ti bedrövlig, å vi kan skatt oss lyckli att vi kom torr om grejjona iland. Na positivt me att isn bleiv så fort roko är att största deiln åv abborrstammi kombe ti kuna leik ifred i Vistan, utan att hamn på matbordi i Tamperi!

Simppi o Antti

smygtittarn

Fönstertittarn!!!

 

Team Nöjtare tackar för intresset o Antti halde på å lägger ihop en slutsummering åv vintern. Vi kombe även att sporadiskt uppdater sido i sommar tå vi förhoppningsvis har na att berätt

 


 

18.4 Snööga som alde förr, 14m/s

Vi hadd komi överrens om att vi sku fara på ett sista projekt, for liti seinari än vanligt pga na bastukväll å Janne hinda int ens sova en minut men tror int ha provar på he na fleir gang;) Sparka ut på isn nagang baket 7 å he va allt anat än sparkfööri, gleid exakt noll på nysnön å tå man hadd en 3-4 km ti spark så va man ju jätteglad...Vi harva åv hedi områdi ganska snabbt ( förutom Janne tå ) å kom ti he att vi byter ställ tå int vi hitta na fiska. På följand ställ fanns he no isn å fiska å fö ha deiln men mest småått, pojka hadd no fått fiska åv bra kaliber från morne så ställi har no potential.Som så mang gang förr så döödd e bort mitt i dan så vi avsluta relativt tidigt me tanke på att he va säsongsavslutning, åtminstoni jag (Blaadi) lägger batchi på hyllo fö dähä säsongen, visar se ifall na aader e svår å far på ett projekt ännu.

 

Blaadi,Antti å en tridideils Janne


 

VASA 17.4
 
Kan jo int säg att dähä e na reiso som fa ti historien precis, fö halva dan fo go ti tvill åpå å ga bort se men man måst jo prov på he å eingang pär säsong åtminstoni fö ti hitt na ny ställe. Men dähä gango så beit vi no i de sura äpplet. Allt som man kombe ti minnas åvi er att man fick blöito ti knäde så ti fo ha dan som sku bli så bra. To kontakt me Ronten åså traska man iväg ti å kela na hyllytavara som man ged bort eldä bucka tibaks ihåli fö na fiska beslöit vi att vi int tar heim. Hamna ti avslut dan myki tidigari en va vi hadd planera fö me blöito i snöpyro så he er int na höjdar kan lova. Papp tyckt no att he passa ti avslut ha å fö me påsahanska uppdreji ti armbågana så eri no väldit svårt ti få na ti stånd.


MOFA & BALANSLASSI

 


 

 

Angeldon 17.4.2010, sol+västlig vind


He va talvikausi paketissa tå kan man säg. He har vari ganska man gang sagt att nu får he vara sista gango på isn fö dehär säsongen, men nu var e siinä. Tafsn på angeldone börja rej vara slitna verka he som. Vi fick jättegäddo på i början å Simon sköjtt om kelasi. Vi höll på me henna en par minut å hadd e ti håli en elder två gang ti föst. Ti sist fick vi upp henna såpass att hejla hövo va in i håli men ännu doulit under vattni. Simppi kela å "naks" så gick tafsn rätt åv... giss om he to na i skåpi Nåja, vi tar henna från båtn iställi...

Vi fick efter en stund lite plåster på såren tå vi landa en 98cm lang å 7,9 kilos beta. Båda åv oss mena att, me tidigare bjässn i färskt minne, så verka no dehär minder tå ho kukka upp ur håli. Vi fick ännu en 4+ å en 3+ på isn, samt 5 av ringare kaliber. Halv sex hadd vi starta på morne å halv eitt var vi hejm. Vi kan räkna att vi fiska 5 tiimar effektivt, så en bra avslutning på angelsäsongen.

Lalli å Simppi

7,9 kg, 98 cm

Fula gubb men bussian madam

150mm

Vi syns om na viko!!!!!!

 


 

Vasa 14.04.
 
Man kan säg, att dehär projekti nästan va både fösta o sista på sama gang. Int så undelit he heldär tå man aspirerar på topp 3 placering i Team Sköjtare. Nå husomhelst bleiv vi odentlit dokumentera tå man damba genom fartkamera me farsans toyota på moriskvistn. He va jag (pikku), Simppi o Bo som va i fartn o he va klart vi sku dra dem.
 
Vädri va toppen o sparkföri heilt ok från morrne. Tyvärr va kanksi ribbo liiti hög fö Simppi å me, å he bruka slut bara på eitt sätt. Skörda egentligen int naa ti tala om i fiskväg, några abborr o några gäddo åv mindre modell. Int naating som vi behöva väga eldä mät. Va no ganska knäckt pojka som kom vädand ti liide på ettmeddan. Tär konstatera vi att Bo, sin vana trogen had en knippo från "ruto" sin igen. Tur va ju he så naan fick naating ti stopp i pannu! Lajin vaihto som nästa!
 
Pikku, Simppi o Bo   

 

 


 

 

13.4 Blod,Svett & Tårar  (Sol,-1 från mårne men +10 på daan )
 
Veit int riktit ho man sku summeer ihop dähä projekti men he va no minst sagt en händelserika dag! Vi va ut rej fyri sole jik upp så sparkfööri va rätt hyffsa me en lilla skårppo som ställvis bärd men vi visst jo va som vänta tå vi sku tibaak. Inleder me en par grann abbora men annos rätt så lugnt..star å skådar omkring se å funderar vann man ska ta nästa hål tå e hugger till på knappa meters vattn så skafti tänkt flyg ur hande. Ut me 4-5m lino så ja tippa man had en pigga 3 kilos i ana ända men fösta gango ho visa hövo i håli såg man jo att he va betydlit stöör. Byrja bli liiti väl spännand me 0,22 nylon så ja ropa på assistans åv Patu som har huggkrok...saka en stund å upp kom en fiina gäddo på 5,7kg!( C&R föståss! )

 

5,7kg

 

Blaadi å Janne masa se vidari jinom na sylttona i skooji så ti va bårt ur matchen en tiima...veit int om di byrja sök na lingokaartta mesama tå e to så läng..? (tror Kassu kan ha na små minne från sama ställ)  Patu å jag to en enklari väg å sparka runt på 15 minut. Rätt bra me fisk heila fömeddaan men tå di stängd mun rensa vi bårt 50st å to en tiimas paus me korvgrillasi å allt va som hör till...passa på ti njuut åv sole å grubel på ho vi sku slipp tibaak. Vi had två tiim uta liv efter he så vi byrja sök oss tibaak tä vi byrja från morne,meikäläinen satt ca 10 meter från Janne tå ja hört he byrja skrapel i delfinskafti hans..."dähä e noo na stöör" hört ja pojken sej men ja had igång ett abborstimm så ja skicka ti Blaadi å hjälp istelli. Såg i ögonvrån va di saka me undä tiin ja dro stor abbora på löpande band men tå ja såg va Blaadi lyfta ur håli me huggkrootsi så glöömd ja bårt ti pimpel fast man satt i dagens bästa hål me 17 fisk änd i änd. Nappa måttbandi + vååje ur väsko å jik ti å voi Jumalauta vilken suggu som ligger på isn...9,6kg födeila på 104cm me en omkrets på 50cm så ni kan jo sjölv räkn ut ho mytsi pelivara he fanns kvar i ett 6 tyyms hål,heilt Otroligt ti få upp he me pimplo å endast på 60 cents vattn dessutom!!!!! Även denna bleiv behandla varsamt som sig bör så ho semar fortfarand! He va tur ho to på Jannes som e enda åv oss som kör me 0,16 spunni lino men he ska jo egentligen int kuna lyckas entå!! Vackert så...Team Nöjtare gratulerar ti ett fint PB å en upplevelse som vi me 110% säkerheit int får va me om na fleir gang!

 

9,6 kg

 

 He om he.. Patu satt liiti länger bårt å had drejji dagens stösta abbor på 730g undä tiin vi beundra Jannes gäddo...he va också hans hittills stösta abbor!

730g

 

Tappa liiti kontroll på viktre i sluti men åtminståni ein till på 580g,några på halv kilo jämt å heila hoopi milla 400 å 500 gram. He kom både glädjetårar å äkta tårar ida tå Patu jik ijinom på heimvejji så he va jo verkligen en påminnelse om att man måst tänk efter ho man anstaltar på vårisa! En telefon å en digikamera bleiv entinen men hövosaken va jo att gubbi sjölv kom upp å på egen hand dessutom fast ja erbjöud hjälp me kastliino! Allt väl men vi ha aldä förr nåjja så kraftit på isn som tå vi sku tibaak...kan sej he va sveitto men lyckli grabba som dro en lättnadens suck tå di fik fast mark undä föötre...Huh,huh! Man borda väl ha föstånd ti avslut pimplasi för i år no förrän e riktit gaar å skiter se.

hoppsan

 

 

Antti,Blaadi,Patu & Jädd-Janne

 


 

12.4 Larsmo +4, solot

Eftersom dehär förmodligen var årets sista angelprojekt så sko he jo bli ha bästa gango. Vår destination var den yttre skärgården, å vi visst vi had komi rätt tå lastfartygi körd en bäta ifrån oss. Tyvärr tänker int gäddona som oss (kanske tur he), fö vi fick INT EN ENDA EIN fast vi bora 67 hål. Vi sko måsta ha me hagelsprakaren o skoti na gåsa i argona, få ha sortn finsta he bra me. Vi ska böri lägg ut båta no!!!

Simppi o Lalli

 


11.4-10 Vasa

Bleiv ett projekt igen en gang, plocka upp Patte i vasa runt 7 å så fortsatt vi en halvtima till föri vi va på pelipaikka. Ja fick några ur nästan varinda hål från morne men mestadeils småått, Patte lyckast me konststycket att få en mört på balansn så he lyftar vi på hattn åt ;) Efter na tiimar så hadd vi fyllna åv hedee ställi, bleiv en förflyttning me biln å som all veit så e int he na vinnardrag men va kan man tå int he finns na fisk. Proa liti ny ställe men me obefintli sparkföör å soole som gassa på så vart he å ganska fort fäädit, ein gäddo va ända händelsen he fösööki geett. Blir eitt elde två projekt till för miin deil så får man lägg pimplasgreijjona på hyllo fö dähä säsongen.

Blaadi å Patte

 


 

10.4 Vasa  ( molit,+2,noola )
 
Vi had Klabbi i baktanka tå vi väljd ställ ida så man väl liiti extra tagga tå man veit va som semar undä isn tä. Blaadi å jag föst ut på fjääln runt 7..Mofa å Bo kom ut en par tiim seinari å Patte som bor i Vasa ha glöömd ti ställ om klocko ti såmartid fö ha henda int ut na fyri 1! Fik na liiti fisk från mårne på grunt men he to ganska snabbt slut...lätt frustrerand tå man siir skapli abbora i håli men di bara stryker se upp eftä balansn. Sku ja a had ett morrispet å en piplo i batchi så sku no he a åka ner ida men minsta som tä finns e jo en 4 cents nisu. Mofa tålla på kors å tvärs övä heila fjääln å borrn jik täätt men tyvärr fik int ha na belöning fö he. Bo som jo comeback eftä några månas paus trixa upp 10 hyllas å några sääli åt stövarn ur "sen ruto" å om Patte fik na fisk fik int ja na klarheit i. Blaadi å jag had knappa 20 ilag som åker i Peetos röikuun på sundaan så he ska bli gott. Int na Klabba upp denna gång men Blaadi tå både stösta abborn å stösta gäddo ida...490g respektive 2600g. Byri bli rätt så klåttot på isn men man ska väl fösök se ut en par gang till ännu i vår.
 
Antti,Blaadi,Mofa,Bo & Patte


 

Lappfors 07.04 mulit, vindstilla och myki sångsvana i lufte
 
Mitt i västa pimplasböukastiin, dro man fram kastspeti och styrd mot laglösa Lappfors. Lalli och jag (Pikku) fick ut jacko några tiim så he sku fövaltas på bästa sätt. Me några åvblivi choklapåskägg som matkaeväs damba vi ut på känd sju-sjöarsterräng. Hitta ipi vattni uta problem så he va egentligen bara ti byri på. Måsta ju äntå ga na liiti genom skoji och ana skit för att få rätta känslo åv att int kast från biln.
Liti halv undelit att lägg ner draglådo på snön vari ju noo.. men ja hinda int ta ipi miin heldär, fyri Lalli had fösta gäddo ti liide. Onödi ruku i byrjan! Vikten på betär siido om kilostretsi. Tyvärr kuna int årets fösta gäddo na svensk, fö tå vi släppt e tibaks sa vi hu sku hämt mommo..men iställi for u ett lillbrosan som jag dro upp på kast nr 4.
 
Men va ska vi klaga! 2 fisk på 5 kast så värr a man inledd. Vi tänkt dehär slutar i gäddkalaset men icke! Jag fick pickla upp en lillan spilo till under kvällen och thats it! Intressant fiske och en lillan flash-back fick man åv hu i va förr som lillan pojk, ti kast från land me flytvästn på!
 
Pikku o. Lalli  

premiar

 


 

 

6.4 Larsmo, 2m/s duggregn

 

Var på ett kortit angelprojekt me Lalli ida. Vi har läng ve snål på en vik o ida var he dags att prov a på gott och ont. Efteråt kuna vi me gott samvete konstater att vi kan dra ett STORT kryss över a fö all framtid. Otroligt no så fick vi en pump tillslut, å va ha jo tä kuna man jo funder över. Fö all betesfisk had stärva åv, abborra o mörta var stein skarp på krotji, undrar just vafö di int pyyta na???

Hoppas att vatukvaliten berodd på att he va grunt o myki växtlighet, annos har vi no en nyan fiskdöd pågang.

 

Simppi o Lalli


 

Vasa 4.4
 
Bleiv reiso ti ett gambel säkert beprövat ställ me mindre förhoppninga om na stor, men me langfridans saldo så behövsta he int så myki ti övevinn he. Starta 7 på morne från forsellas å parkera biln vi strande en 9 tin å to en kaffi å na smörgåsa fö ti ork sök, bora å spark fö he bleivi minnsann!

Bladi ringd åt me 16.45 ganska exakt skåda ja på telefon å strax efte he tå vi hadd tala en stånd så böjdi i speti så ja avsluta samtali tvärt. Men ha va jo föståss eismend i håli ha som huggd så ja tänkt jyst så he va jo snyggt. Men rokoa kar ha som ger se. Råka jo ha svarva ett hål fem meter ti sido så he va bara ti ta nya tag. Bruka normalt ta tri hål i gango tå ja e på söki så. Ne me balansn i håli å efte några knyck så börja he sjung i speti å efte en stånds nystas så lågi 19 borrar på i isn.

Efte he tå he lugna ne se så steig ja upp å ropa åt forsell att ha kan böri ställ se hi åt om ha mena få na fiska ida. Ha kom jo ti stövland ett en stånd men ha lemma no på noll ida. Fick igång döm tiliika på nyyt i ett aderi hål san å tä nysta ja ungifär ha di sama mängde. 14 st fick äran ti föli me heim ti lasmo me en medelvikt på 264g så vackert så!


 MOFA O RONNY


 

 

4.4 Vasa  ( molit,+1,halvis dimmot )
 
Haka på me Kassu & Co ida så vi slapp å pro fö oss ny vattne...ställi ha vori på tapetn en par år men vi ha aldä komi ti skott. Heilt spyydi ställe å vika vi bora i men int na liv förutom Blaadis pedpumppi å en dylik fö me,netipyytare had jo dessutom spänd gaane övä från lid ti lid på fleir ställ så he va ju mindre lyckat. Utåt tibaak å he sluta me att vi satt å vispa på 4-5 meters vattn tä e tycksta finnas na liiti fisk men int na storleika ti tala om,100-300 grammare å kanski några övä. Tippa vi spara runt 10 abbor per gubb så int va he 4:e April 2010 heldä na fiskasdag som gaar ti historien. Vi had int eins 6 tiimas aktivt pimplas ida tå vi packa ihop men he va jo int så stor misjoon ti sita tä na länger heldä tå e döödd bårt totalt! Sku int skada om he sku smält bårt en 30 cent is no så e sku byri slipp ner na meir solljus.
 
Antti,Blaadi,Hålawi,Kassu & Co

 

 


 

 

Vasa Langfridan 2.4.2010,  halvsolot kring 0 grader

 

Sama tid som vi vanligen far iväg for vi nu å. Va liti si så så ifall kantapaikka på veijji ti Vasa sku ha ipi na tå he va langfridan å allt. He va klart di hadd ipi, bravo Jomppe:) Nåja, Patte fick korvi sett å ja fick takeawaykaffi.. Väl framme vi pelipaikka hoppa vi på sparkare å lag iväg ut. Toppenföri fö sparkasi. Vi konstatera att he gar fö bra ti spark, så vi komber int ti få na fiska.

Vi bora ner oss å samtidigt to vi en upptagskaffi fyri vi börja på riktigt. Patte anslöt en halvtima seinare men henda nog upp oss me fiskmängde ganska mesama. Kamba noll fösta två tiima å sen såg vi ljusi i tunneln tå fösta fisken var på isen. Lassi hadd fari egna vägar tå rej å ha såg vi en tiim före vi starta hejmåt. Vi nöjt ut all ställe vi kuna jag, Mofa å Patte men int na störr ti rapportera. Jag å Patte hitta ett ställ som såg bra ut å tär hitta Patte fiska, 630gram som störst. San hadd a ca 10 hyllas till. Jag fick ein stackar, dock hyllas.

Några ströfisk å korvgrillasi seinari anslöt vi all igen (även Lassi) ti sama ställ å jag hadd en lillan ito me största på 450 gram (langt ti halvkilo ännu..). Dagens största hadd Lassi på finfina 690, Patte på 630, jag på 450 å Mofa på okänd. Dessutom hadd vi två över 400 ännu å en knippo på 300+. Pikku hamna på nattskifti me filerasi tå vi va hejm. Mofa hadd int sin riktigt bästa dag men höll humöri upp hejla tin. Ha to förövrigt fösta fisken exakt 10,5 timmar efter startn på morne. He gäller ti NÖJT! Uselt sparkför tå vi for tibak ti bila. 10-20 cm vattn me såra på ställe.

 

Lassi, Patte, Lalli å Mofa i rätt ordningsföljd på prispalla.

 

 

 


 

Vasa 31.3-10

Lag Pekka(nen) på skifti igen en gang å styrd kosan söderut. Dagens tema va att fa å pro na ny ställe liti länger ut å ta imot dömdi jätteabborrstimme som så småningom måst byri vara på intågand. Börja på bekant ställe men int na liv att tala om så vi sparka vidari, följand ställ gav en gäddo åt me så he verka int na lovand men såg att Antti lyfta en granna ein så tå vart e ti byri bora.Vi spendera halva dan på he områdi å no fanns he fiska tä men int na mängdre, ja fick 7 ur eitt hål, Janne 6 å Antti hadd väl 6 i sett bästa hål.Vi hadd en lillan internan jyklastävling som gick ut på att väga 5 stösta/gubb, Antti vann me 2150g, jag ana på 2100g å Janne vart tridi (elde jättesist) me 1900g. Antti fick även dagens stösta på 670g å ja hadd ein på 575g. Perfekt dag på isn me sol så gott som heila dan,sparkfööri va int he bästa men he tar se me stormsteg. Säsongen tar no snabbt slut om he fortsäter me dähä vädri fö bilmätarn visa +9 tå vi kom ti biln en halv 6-tiin på kväldi:( Dagens projekt va onödi kort å, endast 15 timar ;)


Blaadi,Antti å Janne

 

vasa 31.03-10 003


 

 

25.3  Larsmo (-2, solsken/molit, 7m/s)

Var på ett halvdagsprojekt me doninga ida. Vi inledd starkt me 5.1kg gäddo . Gäddona visa sig vara ganska trög flörta ida, vi fick endast 3 till, 3.5kg, 2kg o en äkta pump (som Anttí drilla behärskat upp).  Bättre lycka nästa gång!!!!!

Simppi, Antti o patu

 

5.1

 

 

 


 

 

 

 

23.3 Vasa  ( Sol,Noll,Pystytuuli )
 
Dagens tema va ti fara å x-ploor ett nye områd så vi va mentalt inställd rej fyri att he kan skit se men att e sku slut i totalt fiasko va noo entå liiti oväntat.  Båra runt å sökt heila fömeddaan utan na liv,tibaak på meir beprövade ställe på etmeddaan men lika döött tä så vi hold på ti få burnout all tri rej en 2-tiin. Blaadi slo väl personbästa i pimplaskarriärn sen...Int eitt böj på heila daan!!! Närmast fisk ha kom va tå en minispigg flöig upp ur håli tå a såra ur me borrn! Janne va int na mytsi sembär ha heldä...2 gäddspilor å Noll abborra!! Sjölv fik man me liiti flyt knapra ihop ti en säälipåsa me 7 abborra i ti sista håle fö daan så int fan va he na mytsi ti hurr övä he heldä! Tror int he finns som int vart prova ida men ingenting fungera,t.o.m Sofias grill i Kvelax va stängd tå vi for heim. Byrja påminn liiti om Vitutus Maximus från ifjol. Dagens höjdpunkt va väl grilla korvi å en 2 kilos sidkroka gäddo som man fik löis åv undä iskantn me grillspeti tå man int äger na huggkrok. Otrolit härlit vedär ida me sol å en lilla sjöbris som jyst å jyst reta nackhåri men he va noo kleena tröst i slutända.
 
Antti,Blaadi,Janne

 spigg

 

 

 


 

 

 

22.3 Angelkeikka -4, lagom sydväst o strålande solsken

Man behöva int stress ut på isn na tå mätan visa -14 tå man slo upp ögona. Börja dan me att prov en kant som jag har vari snål på heila vintern. To en moriskaffi kl 10 tå pyytona var i vattni, he gick väl en 20min föri dagens första bom kom. Satt kvar o nöjt en tiima med endast ein påhälsning. Upp me grejjona o flytt ti ana ställi som levererar. Tå dagen börja bli ti enda å man summerar ho ha sluta så måst man väl no vara nöjd. 9 gäddo upp + 1 bonus abborr och minst lika mang bom, int na rikti stoleik på gäddona ida, 2-3kg men det tackar vi för!

Simppi o Frank

 

 

 


 

 

Vasa 21.3

Allt verka lovand tå man starta heimifrån, -11 grader så man hoppast ju på sparkfööri å så sku e vara jättesol heila dan.For i vanli ordning via Svidinabba efter grejjona, va tilomee så förutseénd att ja lag en spada i biln om man hamnar att moka upp en parkkipaikko åt se. Hadd susa iginom Nyykaabi å va på väg upp på riksåtto tå gubbi ringer, ska int du ha mee pimplasbatschi naa? Voi vittu va man kan va dement, som att fa på husvagnssemester utan husvagn, nå int finsta he tär na anat än att ta täyskäännös å fa tibak, tror ja lag nyi hastiheitsrekord me sparkare på taaki men he va klenan tröst. Plocka upp Janne i kvevlax en tiima seinari en beräknat men no kom vi oss ut på isn fö he. Sparka ut mitt på fjäln å byrja bora, fick en gäddo å några böjj men int na aktivitet att tala om så vi for vidari, några ströfiska jär å tär men he va no sakta. Patte möött upp liti seinari å ha fick 5 skapli fisk ur eitt hål, stösta på 468g. Sökt oss närmari land på ettmeddaan å tär fick vi liti matfiska, hadd 13 i påsa tå vi avsluta å stösta på 523g så he va väl ok. Superväder, hyffsa sparkföör på ställe men he sku no kuna ha vori meir toiminta på fiskfrontn, kanski nästa gang...

 Blaadi, Patte å Janne

 

vy1

 

 


 

 

 

20.3 Vasa  ( +1,molit,snöblandat,svag vind )

To en så kallad kevyt~keikka å starta liiti seinari än vaanlit.."tvinga" Patu me ida så ha å sku få nöjt bårt mosa åv pimplaspalla sen. Förra häljes stora glädje övä sparkfööri bleiv noo kortvarig...15 cent nysnön ijen så ti for he tå!! Man haldä jo koll på eitt som ana så saan 15 december har e komi ner na form åv snö 36 dag...kanski he sku byri räck. Vi had fisktjänning i ti flesta håle vi bora men stösta deiln va på mindä sido förutom några Laatu-reikä på var som Patu så grannt uttryckt e. Rensa bårt knappa 20st tå vi avsluta runt fyra så vi va väl ganska nöjd me he...fyra fisk va liiti välkkari å spräckt 400 grams gränsn. 9 gäddor va å testa grejjona vår ida men endast fyra kom taan om no he e åv intresse. Tror slutresultati sku ha vori na heilt ana bara man sku ha orka bora liiti täätari me håle...fruktansvärt tungt tå 6 tyyms moran jyst å jyst räcker till,kan sej att man bleiv int sugen på ti fa ti Lappland å pimpel!!! Vi fik vara heilt eismend på fjääln ida så he va behaglit eftä förra häljes motorborrs-massaker! Ända oljudi vi hört va tå en gambäla haggo ropa "Saaatanan mulkku" från en villo så he eka övä heila fjääln..vi tippa att ha karln int had e så lätt tä heim.  
 
Antti & Patu

 

borrn

 

 

 


 

 

 

VASA 20.3.2010 (mulit kring 0, svag västlig)

Skippa ökända mårisito å starta mot Vasa klocko 7. Vi hadd planerna klara fö dan hu vi sku gära fö ti få fiska. Mellanlandning såklart i Oravais fö takeaway-kaffi å san vidari. Fyri vi hadd henda ut på isen la Mofa ut Jimny på sido åv veiji å slira fast. Efter 40 minut å me hjälp av vänliga lokalingar, som vi fick lån måko åv, hadd vi lös håppo å byrja ställ oss. Vi to en kaffi å la på halare å gick ut. Jobbigt, beskriver ganska bra hu e va ti tråda ut. Blido, såra å flödvattn, men ut kom vi.
Rej på ana håli smätta e till i Mofas speti. Totalt 11 gang å meikäläinen hadd int hadd böji. Som tur ringd Bo åt Mofa å störd a såpass att ja henda smyg me liti närmari. Under tin ha prata henda ja nästan utjämn me fina fiskar som nästan all platsa i hyllaspåsa. Vi nöjt åpåå ca en tiima fram å tibak å fick bra me hyllasfiska. San fick vi vassan gäddo å efter he kan man säg att he lugna ner se. Restn åv dan hadd vi ströfiska som bara satt liti fast i lyskroken. Vi bora friskt hejla dan å sökt stimme. Halv femtiin ställd vi oss från isn. 20 hyllas i påsa, största exakt 500 gram (Mofas..) några kring 400 och san fiska som va mellan 200-300. Skönt me ordentliga böj från fömeddan. Ida blir e fisk ti meddan:)

Lalli å Mofa

 

img_0580

 

 

 


 

 

 

17.3 Abstinenspimplas -5 o solot

Var på ett kvarttiims projekt me Lalli ti insido ida. Me gårdagens projekt i bakhovo så kuna man me gott samvete bora ner se på insido, he kuna jo int bli na sämber. Vi had en inbördes tävling tä ja vann me 8-7 men lalli kneip dagens största på hela 180g.

 Simppi o lalli

 

 


 

 

 

16.3 Vasa snö/solot -8

Vi had uppmötning me tävlingspimplarn Holm vid Mysinge 06.30. Fö ti va extra bekväm åv oss had me slarva skotermaskin. Vi börja pimpel halv nio men abborra lyyst me sin frånvaro. Vi passa på ti prov na ny ställe men vi skörda INGENTING. He måsto no va na nyitt rekord fö vi fick första abborrn efte fyra tiima . Man had no na liiti ade förväntninga på dan, för man had fäädit moka fram röikugn ur snödrivo. Tå vi avsluta pimplasi fö dan å skåda ner i påsa så såg man fortfarand bara bottn i påsa. Vi fick endast 5 abborr på heila dan. VACKERT SÅ!!!

Simppi o Eka

 

 


 

 

Vaasa 13.3 och 14.3 

Jag skippa morisito på lördan och var ut på isin passligt tå sole börja värm ;). Efter några tom håle så hitta jag di eller kanski he var tvärtom. Hursomhelst ”parvi pysy kasassa” eller va di bruk säg och ur följand håle fick jag 40-50 st. He var int na storleik på di men he var kul att dra di äntå. Söndagens utflykt kan int man säg na anat om än att vädri var ju åtminstoni bra...  

Patte  

 

 


 

 

 

Vasa 13.3-10 (-17 på morne, SV 5m/s å solmaskin på fullt. )

Antti plocka upp me halv 6 å fö fösta gango dähä säsongen så va SPARKARE på taaki. Tå vi kom fram en 7-tiin så rusa båda ner ti liide å kolla sparkfööri, en 4 sekunds palaver å båda va överrens om att no gar he ti spark. Sparka över fjäln å byrja sök tå i vanli ordning, Antti for in på grunt å ja harva på na liti djupari vattn men int ett liv,Andreas G kom ut en stund seinari men ha va å lika roko ti pimpel som oss ;) Man startar ju alltjämt så tidit så man ska hind ti hadi kuuluisa morisito, vilken faanens morisito fick man ju no sita å  fråg se sjölv igen en gang fö he va väl runt en halv 10 tå vi fick fösta fiska. He verka finnas fiska liti alltstans men he va ju int så enkelt att få taan döm, Antti va liekeissä ida fö ha hadd ca 8,5 kg varav ha stösta va 670g å ha fick tilomee fa tibak fö ha hadd no meir än a bööva äntå, jag å Andreas hadd väl en 15 st ilag så he va en helt ok dag. Tå Antti sat å veiva som väst så såg ju Jarkko 75vee från Laihia he från ana siido fjäln, full fart me sparkarn å så vart e intervjuvas åv utrustning etc. Trodd man hadd ganska så komplett pimplasutrustning men tydligen int, man ska ha motorborra järet fö he hadd ha å polarn hans å di använd no döm minsann men he hjälpt int na dähä gango. Heilt lycka dag på isn å bara vi ork vänt en par vikor till så tå e pimplastivoli i full gång me föhoppningsvis myki fisk i fartn, vi nöjter vidari.

Blaadi, Antti o Andreas G

 

vasa 13.03-10 003

vasa 13.03-10 002

 

 

 


 

 

 

12.3.2010, Angeldon + na liiti pimplasi. (-11 på morne, strålande sol, väst sydvästlig vind, ganska assit)

 

Lilli å Simppi for ut ti mörtstugona bakett sex på morne efter agnfisk. Lilli chansa int, utan to så he sku ha räcka ti en sju-åtta angeldonskeikka. Personligen blejv e premiär me angeldon fö me. Vi var ut på isn ganska precis klocko sju. Lag ut exakt allihopa som Simon hadd i pulkko. To int läng förrän fösta abborrn va på isen. Fina 650 gramman landa å strax efter en par gäddona (pumppi å 2+) å en 400grams abborr. Sen var e slut me pumppa å abborra på angeldone.

 

Om ja kommer rätt ihåg så hadd vi en jätterusning i na skede åv dan på eitta angeldoni, men vi hann int riktigt ställ oss ordentligt så gäddo tömd rulla.. He vart na mankemang me när man sku ta i å göra mothuggi:) Nåja, he var INT na storan gäddo som for. Simon mena att ha int har uppleva en sån rusning tidigare, högst ein gang under karriärn... Vi talar int na mejr om hedii:)

 

Ca två-tiin kom vi överens att vi ger e halvtima till å avslutar om vi int fått na fram till he. Tå hadd vi åtta gäddo å två abborr som saldo. Plötsligt smälld e till i eitta angeldoni å all rusa tid. Sen smällt e strax efter i tre till å vi landa totalt tre gäddo, märkligt.. San var e lungt igen. Vi börja sambel upp pyytona å avsluta me en gäddo till så vi kom upp i dussinet. En fin dag å personligen en intressant angeldonspremiär, blir säkert flejr! Alla gäddor, förutom pumppi, låg mellan två å fyra kilo. Halvfyra-fyra packa vi pulkko å for hejmåt.

 

Lalli, Lilli å Simppi

 

 

spa50455

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

10.3  Kvällsito  ( molit,+1 )
 
Va ut en par tiim på kvällskvistn me Simppi...tanken va ti fix en lilla röikuun men fö 5 syyla å ein 300 grammar böv int man byri laga na braso. Konstit tå man får grann abbora på angeldone men nejgo ti sku ta på balansn! Sku väl måst byri poler upp hopeasiipi å köp en larvburk om man ska få na fisk.  Fööri på isn blir åtminstoni betär fö varinda dag så man byri sii liiti ljus i tunneln.
 
Antti & Simppi

 

 


 

 

 

8.3 Angeldon +3 16m/s

Me förra projekti i bakhovo så fundera man ho man sko ork löis all gäddona ida. Vi börja pina ut doninga runt 9 o he to int na läng föri vi fick dagens första, men saan sakta he åv betydligt, vi had fleir fällninga men gäddona lyyst me sin frånvaro.

Dagens höjdpunkt var en grannan abborr på 690g som festa i se mörtn. Vi fick endast 3 gäddo, så ordningen är återställd. Vi fundera no om vi e fullt klok som satt på fjääln tå he gick VITHANDSKA i kaffimuggi .

Simppi, Antti o Picko

 

spa50446

 

 

 


 

5.3  Angeldon  ( Sol,-8,svag vind )
 
Fösta daan på en viko no som vi fik ha liiti normaalari vedär...man sku ju gärna fara på ett rikti pimplas-projekt men tå man har kondition som en 70 års kaar + snön å såra ti knäde så gaar man int na mytsi länger än 500 meter. Vi sku test ett "nyit områd" ida å he visa se vara ett mycket lyckat drag fö vi sprang säkert 3 coopertest undä ti 6 tiima vi va ut. 2 trippelfällninga,mang dubbelhugg å närmari 15 missa som no deilvis kuna bero på lang sträckor ti tets å lino som fröis fast tå he va liiti,liiti fö kaalt. Vi avsluta tå vi had 19 gäddor + ein abbor på isn så he va no eitt åv ti grymmast angeldons-projekte mängdmässit vi ha fått uppleva!  Ti tri stösta va 4,4kg,3,7kg,3,6kg,mang övä 2kg å restn ända ner ti pumpstorleik. Vi had ein snorogäss i agn~ämbari å t.o.m ha döga så gäddona va noo riktit huggvilli ida,bara ti tack å ta emot! Pikku kom ut på etmeddaan fö ti test om e gaar ti pimpel me gipsa hand...ha dro å löist en hyllas omgåend så me liiti tuorekelmu & jesustejp kåmbä ha ti hiss abbora än i vår som på fornstoora daar! Lill-Klas 72:an Bom e enda åv oss som väger övä 100 kilo så ha jik ijinom ti skräppo på heimvejji men kom se upp på egen hand. Kontorsarbeiti å öldrickasi e tydligen int na bra kombination.  He va skönt ti vara ut i grannvädri ida men dähä vintern ha no vori ha bedrövliast i mannaminne,men he byri jo å andra sidan va ganska kort.
 
Antti,Simppi,Lill-Klas 72:an Bom & Pikku
 

spa50432

 

 

 


 

 

 

2.3.2010 Angeldon, -3 , snöpyro och 12m/s noola

Dethär projekti sko man no bra ha klara se utan. Förutom att vädri var åt hel##ti  så had man jo flödvattni upp ti knäde. Men dum som man är satt man jo å intala se att man blir belöna om man star ut. Men tå man efte 4tiima saka bort femt huggi så va he ti ga heim å dra täcki öve hövo .

Simppi o Jonas

 

 

 


 

 

Vasa 27 å 28.2 2010

He va fö ein gangs skull int -20 grader å tå far man no på isn om man har möjliheit, all aader Nöjtare hadd bänkka se me angeldoone på hemmaplan så ja for me Kari Tilus å Jani Tapanainen. Full åv iver efter en 3 vikos paus från pimplasi så nöjt man på men förgäves, fick några abbor å ein gäddo på heila daan så int va he na hääft. Sökt på djupari vattn å hadd faktiskt på 2 abborr som va modell bäter men tå man sakar me monofil-liino på 6-7 meters vattn så e di svårkroka tyvärr. Kenneth, Janne å Husis satt på isn rejj tå vi kom å ti dro gäddona på löpande band, Slem-Kenneth va väst me 5 upp å 5 tappa. Fööri på isn e åt helveti,  en halvmeter snöön på ställe å lika myki is,he e langt ett na sparkföör ännu om e alls var naa.

Blaadi, Tilus å Tapis

Steig upp från morne på sundaan å kolla finnes match i hockey, tänkt ga å sova tibak tå slovake laga 3-1 i alivoima men tå kom e ett säkämål å he va match igen. Olli Jokinen hadd en betäran dag å som all veit så sluta e me en bronsmedalj, vackert så. Tå man äntå va upp å vädri va naasånäär så damba ja iväg eismend å pimpel, kom väl ut på isn en 10-tiin å konstatera att he hadd komi 10 cm snön till unde natte, kiiiiiiiitos. He e garanterat he tyngsta fööri ja nagang ha pimpla i, paito va som en disktraso tå man hadd gatt 500m å tå man sku laga ett nyit hål fick man spark bort en kubik snön. Dagens skörd vart 1 abborr å 2 gäddor ( ein va runt 4 kg ) så me facit på hand sku man no lika bra ha kuna lämn heim.

Blaadi

 

vasa 28.02-10 002

 

 

 


 

 

27.02.2010 Angeldon, +1, 3 m/s, mulit.
 
Fyra man stark stega/plumsa ut på isin kl 0820. Ida ska vi öis, å bara stor. Vi börja rada ut doninga stridsparvis å int hinda vi bora na meir än tri hål föri vi had dagens första fällning.
Kan dan böri na betär!! Int na motstånd vare i ana ända, så he betyder liten gädda. Men nej, he va ju en hyllas abbor, int had vi fövanta oss he na, no dögär ju abbora åt oss no.
Nå vi fortsatt att rada ut arsenaln å hadd ganska bra me action heila fömeddan. Fem gäddona hadd vi upp på isin varav största kneip Lilli som  vägd 3,5 kg, å så tri hyllas abbora som vägd 535g, 465g o ein runt 300g. Lalli jr kom ut stegand på isin ha å, men ha hadd en egen show, men ha va no hengessä mukana.


Efter ana meddan som va runt 12 tiin så lugna e ner se. Vi fick upp ein lillan gäddo tå vi hålld å på ta upp greijona. Vi hadd ju ganska stor föhoppninga tå dan börja så bra, å så va e naan som sa att he e stor gädds vedär ida. Vi jo va vi kuna, men gäddona va int lika på huggi som vi va. He komber ju fleir gang.
 
-Patu, Antti, Simppi & Lilli- (Lalli jr)  

spa50384

 

 

angeldon 2010 019 

 

 

 

 


 

 

15.2 Larsmo   (-6 o soolot)

He bleiv ett angelprojekt me Patu ida tå vår skapare passa på å bjuss me vädri. Me förra projekti i fäsk minni sko he jo borda bli en lättan match. Sama ställ och he borda jo bara vara ti öis, NOO HE!!!!!!!! Vi fick endast 4 gäddo, 3.7kg, 3.4kg, 2.5kg o ein pump. Vart had di tyngd iväg. Fööri på isn blir bara sämber o sämber, he passa jo på ti flöd heila dan så vi sko ha liti tynger ti ga. Nästa gang kniper vi döm!!!!!!

 

Simppi o Patu

3.7kg

 

 

 

 


 

 

9.2 Larsmo (molit, -5, svag vind)

Tå Pekka lova ti hopp in fö Antti halvadan så had vi int na myki ti skyll på , ut på fjääln bara. Me seinast angeldonsprojekti i bakhåvo så var man ganska nöyrä pojk tå man lag upp förväntninga. En klocko 12 had vi fäädi rada ut döm, minut efte minut ticka iväg. Kanske di int är jär na änno? Har vi fullmåna? Sko i böv flööd? Eldä e vi ba skit ti fisk????

Men mittiallt bocka he, å tå gäddo vägd 4.8kg så var vi ganska nöjd. He to int na läng förrän dagens minsta gäddo på 2.5kg kom upp på isn (förstås min(Simppis) tuuro att ta upp ). Dagens tredje böj var dessto kraftigari, Antti passa på att njut upp en gäddmadam på 6.4kg. Man har int riktigt ögonmåtti iskick fö vi gissa att ho var en bäta öve 8, men icke sa Nicke.

Vi had myki händelse heila dan å ti vi änno fick gäddona som vägd 5.8kg, 4.7kg och 3.5kg så kan vi bara vara nöjd me dan .

6.4kg

 

 

 

 

5.8kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simppi, Antti o Ronttn

 

 


 

 

 

7.2 Rivifjääln  ( Sol,-4,svag vind )

 
Vi had int fått bestämd oss na vart vi sku fara ida tå vi sest i biln fö snön ti väda i finns jo tyvärr allstans. Men he vi had bestämd va att vi sku plock upp Janne i Kvevlax...fö ovanliheitns skull lämna ha återbud 07.15 tå a had fassna i raami!  Byri man frångå stridsplan åv ha orsaken så rasar man snabbt ner ett pinnhål från ti va hangaround!  Blaadi to ett tjänstemannabeslut i Smedsby å sa att vi fa ti rivifjääln...nå vi fa ti tå så man har na ytor ti sök å bora på. Abborra direkt i fösta håle tå vi kom ut på fjääln men storleitsi va från 100g å neråt,sama viso en par tiim...fisk på all djup men bara småått. Vi pricka eitt stimm på heila daan me stöör abborra som va på huggi å henda kela 6-7 på var fön di fösvann spårlöst!?? Kul iallafall ti få liiti "vårfeelis" tå e smäld i rej fyri balansn henda sjunk ti bottn.  He räkt int rikti ti 10 hyllas per gubb men he gaar jo int ti ta taan döm me våld heldä...utöver he så fik vi vassin gäddo å mytsi småfisk. Huippuvedär ida men he blir väl ti ta time out no tills vi får na sparkför så man slipper ti man sku vila.
 
Antti & Blaadi

 

 


 

 

 

Vasa 06.02.2010 snöpyro -1
 
Med två snöflingo på väderprognosn så damba vi till mot Vasa. Väldit olikt se he å, att snön kom som heilt från siido plus en skaplian blåst åpåå. Men eftersom Bladi och jag (Pikku) int precis a bodd på isn i vinter så va sku na liiti snön göra naa..vi har ju int na från förr så!
Två man stark me Bladis ny CRV susa vi fram å efter na liiti sakas, me na backas och provas i ett skogstrådd, kom vi fram. Int riktigt vart vi had mena men ibland får man sii se besegra åv naturen, å väli na liiti lättari alternativ.
Kuna int naan än dra på mun tå man stega ner mot sjön, tå snön snåta i grejona, fast int naan åv oss e na känd fö ti ha na extra lang..fasen vilket plåmas fyri ma kom ut på fjäln.
Stega iväg na hundra meter fyri vi prova byri båra dagens fösta. Bladi meir på mittn å ja meir mot laita. Fösta håle gav ingenting men Bladi lär väl no minnas hål nr två. Såg i snöpyro na veivas från hans håll på en ca 40 meters avstånd. Såg å att ha fick upp naating som likna en 788 grams gäddo men tå a byrja rop na som int gick ti få reda på i snöpyro, sprang ja tiid. Å tillika ligger väädens abbor breivi håli! Snabb koll att no tala vi stor! Fram me vååje å javisst..Bladi spräckt kilo med 20 grams marginal. 1020 gr stannar våje på och efter snabb dokumentation vila vi ge a friheten åter. Våga int saka me na måttband pga ruku väder, utan vi njuter av bildre å minni tå a glider ner i håli, för att koma tibak som en 2-kilos. Om vi sku röik, ha no en blå LM smaka i adrenalinruusi.
 
Svårt att topp en tukidee inledning men vi fösöka åtminstoni. Na fleir monsterfisk fick vi int upp men en fin 440 grams lura Bladi till se strax innan vi bröit upp. Eftersom ha oxå va ganska eismend fick a sema tibak sama väg a kom upp. Några abbora till plus 4 gäddo bleiv slutsaldo men höjdpunkten som sagt: en till karl i kilosklubben!!
 
Bladi & Pikku

 

1,020kg

 

 

 


 

 

 

Larsmo 5.2, -5

Dehär var ett angeldonsprojekt som vi rej har begravt langt i bakhåvo. Endast 2 påhälsninga under 6 tiimas fiskas, å INT ein upp på isn. Som tur had vi int me na blå LM fö tå sko vi no ha fösöka röik ihjäl oss

Simppi, Patu o Lill-Klas

 

 


 

 

 

Vasa 19.01, -7

Vi var 3 gubbi stark som begedd oss iväg på morrne 07.30. Eftersom Lassi var me i biln så betydd he jo bara ein sak, idag tävla vi. He var no allvari me fö jag hörd ti ana sido fjääln tå Bo fråga åv Lassi: "KOOOMBE HE NAA?". Nä, sa Lassi lugnt å gömd dagens största abborr på 440g bakom battji .  Vi dagens slut kuna jag konstater att ja kom på 3 plats, int rokot me tanke på att vi var 3 me .

Dethär projekti var INT na höjdar i fiskväg, he var överlag ovanligt mang tom håle. Ifall nan råkar ti få en gäddo me Lucky John i mun och ett delfin pimpelskaft släpand baket se, så kan ni ge tibak he åt me, fö jag lämna endast me korkskafti i hande.

Simppi, Bo o Lassi

 

lassi

 

 

 


 

 

Vasa 16.1.2010 -3 mulit
 
Vinterns fösta reiso fö meikäläinen å knappast sista om ja andas.  Jag lassi å bo i baksäti starta från björnbäri 07.00 me sikti söderöver. En 9-tiin stega vi ut på isn san he hadd ljusna baket kaffi å smörgås å boas fösöke ti få na skit ur se.  Allt gick som he bruka, lassi go ganska snart en utbrytning å va bort na tima men kamba noll igen en gang! Men he komber säkert ti lyckas en gang änno ska vi hoppas. Bo fick kontakt me na syyla å föstås na stoor som int vila bit i na så ti lemma ha på dömde metra sin å hoppas tills vi fo heim. Fö min deil så tyckt ja att he gick ganska hyfsat fö ti vara premiär.

Mofa,Bo å Balanslassi

mofa

 

 


 

 

Vasa 16.1, 10-15m/s, -2

Ett projekt som int e böövs skrivas na mang rad om. Vi hamna att pro na liti ny ställe tå int man slipper å rör se me sparkmaskin så fiaskot va ofrånkomlit, vi hadd väl en 10-12 fiska ilag på 4 gubba så he talar sitt tydliga språk, bara att bryt ihop å koma igen...

Blaadi, Antti, Janne å Andreas

 

 


 

 

Larsmo 14.1.2010 , -3    Angeldon

Tå i var ledigt i skifteskalendern så finsta he väl int så myki anat ti jö än ti fa på ett abstinens projekt. Tå man fortfarand int har na skotermaskin på gårn så väljer he ganska me ställe, fö man ska jo ha ein å ana pinal messe slarvand. 

Jag börja pina ut reidskape 10.00 runt en holma på Glosskäre, he to int na mang minut föri första gäddo var på isn, en rittit fiinan insidogäddo på 400g !!!!! Sämber har he jo börja, men he som jag int rittit had planera var att he sko ta 1.5h ti nästa böj, å ho stack vi mothuggi. Satt kvar i argona o dro 5cm abborra på balans ti kl 14.00 utan na fleir händelse, tå ja börja plock upp angeldone så lååsta jo ein sista aktiver se, förstås på ha som var längst bort. Me snorrn från näsatoppi å droppo i kaliise så drilla man jo upp dagens sista som vägd heila 1.5kg . Man bleiv jo int direkt gladari åv motvindn man had heim!!!

Nästa reiso kan bara bli bäter!!!!

 Simppi

getattachment 2

 


 

 

 

VASA  12.1.2010, vindstilla -5, från morne. Soole.


Lag iväg mot Vasa liti fyri åtta på morne. Kännsta som e sku ha vari ettmeddan , men tillika skönta att int böv vaknas fyri Öt dimper ner i postlådo. Farsan va laddad ti 1000 tå ha sku slipp å ta dömdi grömm.. Hadd kännd a på pulsn fyri hu e star till me orken. Ja sa att vi kan no ta sparkare ifall he var langt ti tråda å var tungt. Du kan no ta sparkan om du e roko i skick å int orkar ga så langt, sa a... Nåja, sparkare lämna vi tä hejm;) Tå vi va fram stega vi ut på fjäln å märkt att vi va nästan eismend på spelplatsen. Endast 15 ader hadd "hitta" ti sama paikka. Nåja, vi gick så langt att vi tappa ögonkontakten me dem å börja bora. Vi märkt nog snart att vi bara int hadd tappa ögonkontakten, utan också fiskarna. Men va ska man göra tå man int e såleiss funta att man bara av na anledning int trivs i en storan byllo me 15 ader. Islägi förövrigt var mycket omväxland. På vissa ställen bara 10 cm kärnis me en 20-30 cm såra+flöödo åvanåv.

Vi bora uppskattningsvis 20 hål på var å sökt systematiskt genom hejla områdi, utan att få na ti rapporter. Vi fundera hu vi sku lägg upp fortsättningen över en kopp kaffi å Lenas hejmlaga brö. Man kännd se som en rikti svidinabbabo tå man hadd fädilaga bröpaketi me namni på i väsko, huolto pelaa:) Vi fick besök åv två Larsmopimplare i sama vejvo som hadd gatt sama öde ti mötes som oss, dvs. undviki byllo å undviki fiska. Adi me en dyran rukkamysso hadd lyckats få ein. "Salmomysso" hadd nolla i sarake ännu..

Vi gick över fjäln igen tillbaka till ruta ett å spräckt båda nollo, laga braso å gjord ett halvhjärtat försök att få na hyllas me hejm. Vi hade i alla fall tur med vädret, som di pa sej. -13 på sticko tå vi sesst i biln å byrja kör hejmåt.

Lalli d.y och Lalli d.ä

pimplo

 


 

 

10.1  VASA
 
Man byri jo kuna dähä me ti tråda milla soffo å kylskåpi no eftä jul å nyårshälje så fast int förutsättninga va rikti bra fik man motivera se ti fara på ett pimplasprojekt. Kan väl int räkn he som na rikti pimplas tå vi släpt ner balanse en tiim vi assarskäre mesama vi vittja mörtstygona förra viko..he e jo alldeilis fö nära heim.  -18c i tavlo tå vi stega ut på jäälo så he va på gränsn va nadda klarar åv uta hanska...had Janne som stridspar men int hört ja na jåmas åv ha heldä. Trögpimplat halva daan förutom liiti beinkontta,några 300 grammare å en gäddo runt 3,5kg som man fik njuuuut upp. He kom en kalustotappio på sama ställ efteråt tå man int had veti ti bind om fast man såg att liino va sliiten,undrar når man ska lär se!? Vi fik tjämpp hårt som väntat fö dömdi 20 matfiska vi to heim men filee' ska smaka desto betär! Som vanlit had vi jo en lilla interna "tävling" vem som tar dagens stösta abbor...Janne slo me ida me heila 12 gram,528g mot 516g så he va tiukka peli. Int na mängde ti tala om men som man fik lär se förra viko ~ Byri fösiktit å öukk på sluti!
 
Antti & Janne

gaddo