Uusimmat kuvat

Käyntejä kotisivuilla:432977 kpl

 


Hua Hin Thailand 9.2.2015.

Varenda södernreisto hittills så har man planera ti göra slag i saken och testa på någon form av fiske. 2005 i Indien senast så fick jag pimpel från en båtkant och fick några ytterst små korallfiskar. Nåja, he om he!

Träffa på en trevlig man från Österrike, Gerhard. Vi börja åv en anledning bara prat om fiskasi och så berätta han att han var påväg på naating. Ja sa åt honom att han skall berätta hur he var sen, så får jag göra ett försök om he löna se. Följand dag så berätta han att he var nollapeli och fasens så dyrt. Jag hade tidigare kollat via näti att di sku ha ett ställ som na svenska rekommendera, Hua Hin Fishing lodge. Jag börja koll upp e meir å bestämd me för att göra ett försök. Jag berättade åt Gehard att på måndagen 9.2, så far jag. Ha sa att ha hänger på om e passar. Såklart he passar, alltid roligare om man e två!

Taxi blev beställd och 0800 på morne bar e åv. Tå vi kom fram ti stället var e redan två engelsmän som sto å ställd igång spete. Jag for å prat me dem för ti pejl var man skulle fiska. Där fanns två "pottar" ti fisk i å man fiska från kanten. Djupet var ca 4 meter. De berättade att di var rej på ana dan å dan innan hade di tagit upp en 45 kilos Arapaima. Vi betala för två spett på var och fick fiska i båda potta. 3500 baht och tå ingick mat å drickasi. Inga starkare drycker förutom limsa å vattn.

Man hadd ett lite längre haspelspö för "lättare byten" och ett kortare styvare för stor pjäse. In i priset ingick också en egen guide/agnare från lokalbefolkningen som fick skita ner händre i agnblandningen. Agnet besto åv en halvfuktig massa åv bröd och annat ospecificerat. Vi fiska men enkelkrok, lite större än vanlig meitkrok. Guiden visa ju i princip vart man sku kast ut flöjto å hur man sku göra om he nappa:) "The fish bites there", som naan berätta för läng saan åt två oerfarna fiskare:) Till en början fiska vi me flöjto, men senare bottenfiska vi å he var mycket effektivare. Arapaiman sku ha äkta dött bete som besto åv en halvan "mört".

Efter den obligatoriska inskolningsprocessen fick vi byri på och jag måst säg att he int to läng förrän första var på. Jag var lite skeptisk efter inskolningen och allt annat pjas runtomkring, men tå he nappa så nappa he!! Dro så in i jag vet int va. Första jag fick var en catfish (Striped Catfish) och snart hadd jag även andra upp. Gerhard börja lite trögare, men sen tå ha kom igång löjp e bra på. Vi hadd några "paku" eller "pacu"  som såg ut som en stor brax.  Antalsmässigt hadd vi mest åv Striped Catfish och paku eller pacu.

paku

 

Vi fick å Amazon Red Tail som var en ganska stilia fisk med röd stjärt som namnet säjr.

 

redtail

 

På slutet hadd jag bästa kampen med en striped catfish som vägd 14-15 kilo. Under hejla dan hadd vi 10-15 fiska på gubbi å he var int fy skam.

 

kattfisk

 

Tå vi fick första fiska, så tog guiden i lippu, to a ur lippu, kroka åv på avkrokningsmatto, lyfta upp a å lag a i händre på oss. Efter några fisk, bukka vi ha ti siido å sa att vi sköjter no dehär själv. Bakefter he, så satt a bara å klibba på mejr agn tå vi behöva. Meddan på restaurangen klocko 13.00 som bestod av två rättersmiddag med bl.a "red snapper", gott!!

Vi avsluta dan 18.30 å sista timmen var riktigt bra fiske. Vi fick kast ut å vejv in.  Sole börja ga ner, grodona byrja låt å he var allmänt gemytligt! Ingen arapaima denna gång, men då jag nästa gång har möjlighet på insjöfiske så far jag som skåti! Rekommenderas! Kaveri som ja fiska med var en garvad sportfiskare. Ha hadd testa på eitt å ana tidigare å var nöjd me dan. Gerhard berättade att han sku fara me ett gäng landsmän till Ungern på karpfiske här inom kort.

stilstudie

 

Jag kontra med att vårfisket i Österbotten e aktuellt å att en Norgerejso e inplanera. Kul med likasinnade! Man har alltid na ti prat om. 

-Lalli-

 

 


 

Norgerapport dag 6, 20.5.2011
 
Vi fick regn som väntat. Halv elva for alla ut en sista gang å trotsa vädri. Jag sjölv hadd rej fö läng saan besluta me fö ti vara tupatonttu ida. Packa biln å städa upp i husi å satt me norrman å ljöug en stånd.
 
Pojka som var ut hadd torskar igen ti föbannels, men int na större. Nicke blejv kung igen me 26 kilos hälleflundra, 124 cm lang nästan mesama di blöjtt lino. Nu e båta upp å fastspänd i trailra. Minst 15 timars köras imoro framför oss förrän vi e hejm. Ska fara via snusförrådi på svensk sido så har man no nating messe hejm i alla fall. Ola var nöjdast åv allohop fö ha böva int bal i öiskari en endaste gang dehär rejso..
 
Lalli

img_0780

p1030010

Norgerapport dag 5, 19.5.2011

Såja, tå hadd vi komi fram ti femte dan å int ännu na ritigt succefiske. På fömeddan for vi ut tre båtar stark. Sama sako som gårdan. Vi hadd plottern inställd på 19,3 sjömil rätt ut ti ett grymmit hotspot som hadd leverera ifjol. Efter 12 sjömil så stanna vi å vila njura. Hadd öukka ti 8 m/sek. Tidvattni å blååste saka om i gryyto. Naan sa att sjön ser ut som tå man sparkar i ett plastämbar me vattni. Ganska bra förklaring!

Sju kar la ner pyytona i cirka 40-60 meter vattni på ett grunn. Ingenting händ å vi byrja lägg näsa utåt sista sjömile. Kari fick fäädi å vi konstatera att meikäläinen int helder har na mytji ti hämt från stormi. Hadd ju min kvot full igår rej... Vi saka om i båta å jag å Kari la om kurssn mot båthamne. Halvvägs hejm tappa vi fartn, stanna mtorn å trimma upp snurru. En grönit nystan me na lino å bandi losa från propellern. Sannolikheten att man ska träff på na sånt me 100-200 meter vattni under köljääni e ganska lill.

Vi kom fram å to passatn å for på en örundu iställi. Vi kolla in na fjällsjöa å fina forsar å åar me örret. Int såg vi na fiska men ja testa jerkspeti vi båthamne. Westin, Musky å föståss spöket blejv blött i vattni men småsej lär int ita na togodii. Dömdi ader båta kom hejm en fyra- femtin å hadd int naating ti koma me. Nicke, vit runt ögona, sa att ha e glad att ha e vi liivi. Halare på tork, stekt hälleflundra å päärona. Kökspluton visa se från bästa siido, iso kiitos!

Morodan e sista dan ti fösök få na ti prat om i vinter. I morokväld tar vi upp båta, spänder dem på trailern å på lördan far färjo över ti fastlandi. Två båt for just ut på kvällsito, så ja rapporterar imoron igen hur he gick.

Lalli

20110519103

 

Norgerapport dag 4, 18.5.2011

Ännu en dag me mytji planer. Enda problemi idag var att vi fick vänt ti ettmeddan fyri vi slapp ut. Vi fira norgis nationaldag igår, så he å liti roko väder gjord att vi int for från morrne. Tre båtar for ut idag Kari å Cala i ein båt å Ola, Mako å jag i en. Hertzböles pojka for me silvern i vanlig ordning. Cala å Kari gjord en privat utbrytning å testa na oprova ställe. Tre små torsk å en kattfisk va saldo. Cala hadd ett bäter hugg idag, men he var fö langt upp ti suude så ha släppt..

För oss ader så gick he väl helt okej idag. Nicke tog veckans första hälleflundra på knappa 5 kilo. Båda hadd di torskar å en lubb som di tog hejm å filera åt Ola. I vår båt hadd vi aderton torskar å ein sej. Planer fö morodan er att fara ut från fömeddan. Bensa får vi föst klocko 10, så he hamnar vi ti vänt på.

Lalli

20110518100

 

Rapport dag 3, 17.5.2011

Dahär dan blåst formligen bort. Från igårkväll kan rapporteras att Patte å Nicke hadd 2 småtorskar på var å Ola å Mako hadd tre torskar (Mako knejp alla). Idag på morne var jag, Cala å Kari upp först åv all å vi beslöjt oss fö ti göra ett försök. Kom ti hamne å lada båtn å börja kör ut. Märkt ganska snart att vi int hadd na ärand ut på na länger keikka eftersom vi hadd dyninga på tre meter.. Vi for tibaks mot hamne å gjord ett tappert försök ti finkamma enda områdi tär he int våga.

3 timmar på havi fick räcka för dehär dan. Fångsterna blev blygsamma. Kari hadd en lillan torsk å Ola hadd en sej. Blir ti fira syttende maj me norrmänne idag iställi å så gör vi nya försök framöver. Vår egen "Pekka Pouta" lova att vi sku ha mera tur rej imoro för att int tala om torsdan tå vi tömber sjön.

Lalli

Norge dag 2, 16.5.2011

Nu har ja luku ti rapporter från ana dagens projekt. Meningen var att vi sku fara langt ut fö ti möjligen få upp en hälleflundro. Vi starta vi 9-tiin å körd ut en ca 20 minuter tå vi måsta ha en lillan palaver. Vågona börja vara onödigt stor å vi beslöt ti int fara na länger ut. Vi hitta ett lovand grunn (20-30 meter djupt) efter 15 minuter till å båda båtarna stanna å börja fisk. Patte inledd me en torsk på 6-7 kilo å to en till strax bakett. Karis båtlagi hadd kattfisk å torsk men ingen av oss lyckades ti få na välkkari. Klocko tolv var jag sjölv så sliten å börja få frossa, så ja hadd Ola ti kör me iland. Kan ju int godkänn att ja sku ha blivi sjuk på grund åv vågona.. Hejm ti kämppä, burana i maga å fullklädd under tätsi å viilo i tre tiimar.. Klocko 16 kom båda båtarna tibak å 19 tiden for di ut igen. Har inga uppgifter om hur he har gatt ikväll, men kommer att återkomma tå ja hinner.

Patte å Nicke har fått styrvajern å båtn iskick. 22 ikväll e vattennivån passligt högt å tå åker silvern i sjön. Tre båtar starka inleder vi morodan. Vi siter å funderar jagasi å fiskasi me norrman som vi hyr åv nu. Over and out!

Lalli

 

Norgerapport dag 1, 15.5.2011

Fösta fiskedan avklara. Perfekt väder me sol och nästan vindstilla på havi. Kanske inte ultimata vädri för bästa fisket, men me facit i hand tå dan va slut så gick he ganska bra. Kari blejv dagens kung me fyra torskar och största på 16 kilo. Ola koncentrera se på lubba å sa vi kaffebordi i moris, att ha bara ska fisk lubba. Lubbar drog andra också, bla. meikäläinen. Kattfisk och en kolja hadd vi på fileringsbordi tå dan va slut.
Dagen avslutades med hejmlaga korvsås och vm-guld fö finne!! Nu ska vi ställ oss ut bara all får tvätta bort salti ur ögona. Vi har mulit och mycket svag vind, vilket betyder en tiima utåt me båtn ti ett hotspot fö ti test på hälleflundra. Patte å Nicke hadd otur me båtn igen. Nu var styrvajern åv, men killen som driver fiskecampen har varit hjälpsam och he ser ut som om di snart får sjösäti.

Ska försök rapportera lite nu som då eller skicka in bilder om tid och ork finns.

Lalli, Patte, Nicke, Kari, Ola, Mako, Cala

 

20110515090 

 


 

 

04.05-08.05.2011 Basecamp Airisto sol å så gott som pläkä

Tå hadd e igen blivi dags för vårens traditionella fiskereiso, sama uppsättning som tidigari år dvs jag, Jimmen, Antti å Patu. Vi starta på onsdasmorne å va fram nagang runt 6 på kväldi, hadd mena fara på ett kvällspass men he fick vara tå he regna som f. Kvällen gick i ishockeyns tecken, he vart både leijonat å leijona ha kväldi ;) Torsdan så vart en heldag på sjön, kom oss ut en 8-tiin å mellanlanda på na mat runt 4. Vår båt hadd väl fått 7 gäddona å Anttis 11 men int na storleika att tala om förutom ein på 7,7 kg som ja fick. Mikey kom ut på kvälln så ja avverka ett kvällspass me ha som resultera i 2 pedpumppa åt me å Mikey dro MP, landa tibak i stugo kvart fyri 11 så he fick väl räck som ein dag.

airisto 4-8.5.2011 014

 

Fridan så vart e ganska så lugnt me händelser i vår båt, tror Jimmen fick ein på 5,3 kg men annos så va e no sakta, Patu å Antti hadd väl int na myki att tala om ti helder men he bleiv int noll iallafall.

airisto 4-8.5.2011 035

 

Lödan satsa vi på heilt obekant område men he e no svårt att få na mängdre verka e som. Fiska åv ställ efter ställ som såg så fanens heit ut men hadd man tur fick man upplura ein gäddo/vik man va i. He börja bli ganska friskt me trafik tär å på helgen så he kännsta na liti som om man hadd bränd chanse sin att få ein över 10 kg dähär åri igen.He som va positivt me dähä reiso va att man int böva ha näsa i sjökortti tå man föflytta se fö he va endast 77 meter djupt på eitt ställ, kanski int läägi fö poppern precis. Skärgårn va som ur bildebootse så he jo nu int så myki att man bränd 70 liter bensa fö he finnsta no minsann maisemat ti skåda på tär.

airisto 4-8.5.2011 015

 

Tå man sammanfattar dähä reiso så bleiv e ungefär som man hadd tänkt se, tufft att få na fiska men no hadd vi ribbo liti höger än va slutresultati bleiv. Vi har ett år på oss att bryt ihop å smid nya planer å nästa år så komber säkert ketschupeffekten ;)

 

Blaadi, Jim, Patu å Antti

 


 

 

28.04-02.05.2010 Nagu, varierand väder å allt tär imilla.
 
08.00 på onsda morne möter vi upp me Blaadi & Jimmen vi Neste. Vi styr kosan mot Nagu, har 7-8 tiimas köras å ana sakas framför oss föri vi e vi stugu vår.
Ti ligg på stadu 80 lappi me trailern baket i nästan 500 km kan kännas lang, men me bra rock å liti färdvattin å pause så kom vi fram utan na extra sakas.

 

reiso-10 032


 
Vi möt upp me Juu-Juu Bengan (stugägarn) å betala bort he som sku betalas å gick igenom liti spelregle å hörd oss för om ha sku ha na vass tipse. Men int had ha na rikti myki ti koma me, kanski Jeppis dialektin e svårari än man tror, fö ha svara bara juu-juu på nästan allt vi fråga... He om he, båta i sjön, å speli e öppna.
 
Blaadi & Antti sopa iväg på en lillan par tiimas exploring keikka. Poika kom heim tomhänt men föhoppninga uppskruva ti max. Dags ti smid morodans stridsplane å liti vart vi ska fara å öis..
 
Dag 1 Mulit, svag vind, +5.
 
Vi starta kring 10 tiin me Antti å sökt oss ti spelplatsen som ska leverer, vi nöjt å nöjt, men utan resultat, na enstaka hugge men int na direkt kontakt. Vattni va så grumlo att bra om man såg 10 cm, liti svårt att säg om man hadd na efterföljare. Fiska åv 3 ställ, utan resultat. Bara ti braka iväg tibax ti villo å laga mat.
Blaadi & Jimmen kneip 3 st gäddona kring 2 kilos klassin å i samband me he så sa Jimmen he  som bleiv reisos uttryck: he finns int na mängdre jär men di e små :). Mat i maga å fiilisen på topp. Dags ti fara på kvällspassi, vi gör va vi kan, nöjter åv eitta ställi heitari än he ana, men vi kommer tomhänt heim. Summerar ihop dan me poika å konstaterar att he e bara ti nöjt vidari imoro på sama ställe. Di har lova betär väder tills imoro, he e ju bra.
Dag 2 Sol, svag vind, +7.
 
Båda båta sopa iväg från morne (10 tiin) ti he ställi vann vi va me Antti igår. Ja har en gäddo åpå, int na stor 2-3kg, men ha krokar åv se sjölv, men no veit vi att he finns fisk.
Vi harvar vidari heila dan, men he e saktat. Ja får 2 fiska kring 2kg klassen å Antti krokar åv 2 st 2-3kg gäddona. Jimmen & Blaadi har int na myki betär fiskelycka än vi, men int kom di tomhänt heim na från dagspassi.
Efter matin to vi omsaku å for ti ett anat ställ som såg spyydi ut, vi harva ca en tiima å så vi ur ögonvrån att poika hadd na på gång. Jimmen kniper en fina Gäddo på 8.55kg, glada miner å ny PB, vackert så.

 

reiso-10 048

 

 Vi fick int na anat än fiskfjälle å två kylkilahna som Antti kneip. Tå ställi int levera na meir å he börja regn, så vare dax att böri sök se mot stugu.

 

getattachment.aspx.jpg11

 


Tå vi summera ihop dan så kuna vi konstater att vårfiske e int så lätt som man sku tro, men Jimmens gäddo gav oss föhoppninga ti morodan. Kall ööli å saunaan mars mars.
Glada Vappen.
 
Dag 3 Mulit, blåsut å kaalt. +3.
 
Blaadi & Jimmen braka iväg ti helt ny ställe, vilket visa se vara ett bra drag, Blaadi inleder me PB på 9.55 kg å liti seinari på dan kniper a en på jämt 6 kg.

reiso-10 057

 

 

reiso-10 067

 

 Jag & Antti hadd smidi en bra gameplan, no har vi ju harva å saka i 2 daga, så no veit vi ho å vann vi ska ta döm. Men vi fick konkurans åv na aader båta som sku prompt vara tä van vi sku vara. He bleiv ti byt ställ å sök na nyyt. Efter matin så fortsätter motflytet fö vår deil, tå vi kommer ti he ställi som leverera igår, så ere 2 båta som fiskar tä vann vi hadd tänkt ställ oss. Jätte omsaku fö vår deil. Vi sopa iväg ti na heilt ny ställe, men int en sketen fisk va heim eller på huggi. Vi nöjt å nöjt å nöjt men int ett liv, ti sist knaka ryggrade åv!!! He e int ofta he gör he, men naangang ska ju vara första gango å. Man kan ju int dra tomt i 3 daga utan att he int sku ta på motivation!!
 
Summa sumarum.
 
Stugu som vi hadd hyrt motsvara he va vi hadd betala, int na lyxkåk, men he läckt int in na vattin å lamppuna funka. Bastu leverera bra löyly, å torka me sama upp vedin som vi sku ha ti korvgrillasi. Sänga va int na hästens heller, liti kort i båda ända å täcke likaså. He om he.
Reisu leverera 2 PB, 9.55kg Blaadi, Jimmen 8.55kg, men annos så vare no fan så trögt!! Vi prova allt va vi hadd i fiskebacken å all temppuna vi kuna, men såde svårfiska ställ har int ja vari på na förr. Nå he e ti dra upp snuro, smid nya plaane ti nästa vår. Ställe va bra å ja tvivlar int på döm na, men he va int vår tur no (Patu & Antti)
Vi hare bra jä upp i norr,tå int vi behöv skåda på tå fyllo este yrar åpå i hyresbåta utan vett å etikett.
 
-Patu, Blaadi, Antti & Jim-

 

 


 

 

 

Söndag 18.04.2010 Kribi – Cameroon (Afrika) (Fan så heitt)

 

Jag had äran att vara på min fösta fiskeutfärd utomlands. Fastän man mangang har mena att man sku ha firi tå man ha viri på arbeitsreiso så har he int blivi åv.

Dähär resio va nära att int var åv na heldä pga åv byggnadsfirmo som sku arranger reiso byrja knäll att de har int rättiheitre att gära na sådana beslut, så vi tog saken i egna händer o boka reiso sjölv. Med me had jag Mark Honig – Holland, Jeromé Jouaville – Frankrike o Joop Pienaar – Syd-Afrika + två guider från Cameroon (vi va en blanda grupp).

He va väkning kl 6 fö vi sku va vi hamne kl 7. Tå vi kom tid så va de i fullfärd me att skruv, he vila int start na….efter en kvart så had de igång maskine siin. Vi fick en båt me rum fö 4 personer + guidre…..liti väl lillan båt men he fick dåga.

 

trollingbatn

 

Vi körd ca en halv tiima föri de lag ut pyytona – 4 spet o så va he att byri vänt på huggi. De had reij igång grilln tå vi börja på.

 

grilln

 

He va 25 m djupt tär vi byrja så men he visa int na fiska på ekolodi så de besluta att vi sku sök oss in mot kustn. Vi kom ti ett djup som va milla 5 – 8m o tå byrja he vis na liti fisk I ruto. Vi fick ett fösta hugg 9:58 (he va en baracuda) o ha va me ända tills ha va 5 m från båtn o så sökt ha friheitn åter. Guidre uppskatta ha ti va ca 7kg enligt va de såg tå ha va ti yto. Nästa hugg kom 10:04 men he visa se ti vara en liti mindä baracuda, ha vila heldä int in ibåtn na så ha sökt sin frikheit på sama sätt som kollego siin.

 

lillklas

 

Vi körd o på tills klocko vart 12, tå tog vi upp pyytona o sökt oss mod land. He va ett intressant projekt även fast vi vart uta fångst.

 trolling

 

Kocken som vi had på hotelli kolla me oss ifall vi fick fram na kvällsmat, ha had fått köp 5kg hummer…..inte illa, så kvällsmat’n va rädda. Nästa fiskasreiso gär så blir me en större bå me plats fö 10 personer, man får vänt på he. Vädri va halvmulit, men he gjord int na fö he visa se ti vara +36’C, så he räcka till.

 Lilli

 

 


 

 

 

23-27.4. 2009  Ålandskeikka   ( Kanonvedär,Sol & Sydliga vindar ) 

 

Pimplasgrejjona & halare vår had knapt henda törk tå vi switcha om ti "såmarutrustning".He sku finnas matrial ti skriv några A4:ans sidor rej fyri vi fik coda ihop dähä reiso så mytsi strul som e va me allt...Vikingfärjo i dåcko på vårservice,Silja privatboka åv Matti Vanhanen jyst ha daan tå vi sku fara å skärgårdsruttn får man int bok på förhand så he sku a vaari fö groova chansning.Vi böv väl int gaa in na desto meir på he men va e Motflyt!? Nå..Bra åtminståni att vi had en föståend husvärd som ordna stygo åt oss en halv dag tidigari än planerat fö en lilla struntsummo.

Till saken...Fo ner me Patu & Blaadi på onsdaan,hämta Jimmen från flygfältti på torsdas fömeddaan å så va cirkeln sluten.Ho sku vi klar oss 4 dag på reimargrunni uta en "stadilainen"!  

Vi to ett kårtti kvällspass på torsdaan fö ti skåda så rullana spela å fö ti få en lilla öväblick på dömdi två område vi had fiskerätt på.Eftä tri tiimas suddas runt dömdi "heitast" udda å vika å enda fisktjänning va en 2 kilos brax som Patu feilkroka i röve byrja vi misstänk att gäddona ha drejji höger upp ti leikvika rej å tii had vi jo int na ärand fö he va jo föståss Privatäägona!

 

4

 

Kan bara int slut ti stöör se på Ålands regle tå di måst ha 57 olika fiskevattn + Privatäägona tärimilla...Ho kan man ääg vattn som rör på se heila tiin??! Patu & jag gleid i misstag hundra meter övä gränsn å he to int läng fön Suura gubben i Ämnäs kom tii fräsand me vatorn i 25 knop å gav oss toko jävla svetsparoll som man sist ha fått åv Axberg på batteri 1993!!!  Int har di e lätt på reimargrunni!

Fridaan tå ijen va en rikti huippudag me mytsi stoor gäddor å fleir PB...he va jo en "guidakeikka" så he sveid liiti i bössn men he va värt ti slipp å fisk på na betär område så he tackar vi för! Blaadi byrja me en brax på 2,6kg som va stoor som Liizas perhepizza! (PB)

 

 

�land 2009 024

 

Jimmen å jag to vassin å på typ 1,5kg så he måsta jo kok åv dömdi plattona i bottn tä men he va jo int ti vi vila ha! Ställbyte å så kroka Patu en rikti feita madam på 7,9! (PB)

�land 2009 030

 

 5 minut baket var e trippelböj på gång så he bleiv lätt kaotiskt i båtn tå 2st va övä 5kg å Blaadis heila 9,1kg!! (PB) He sku vägas,mätas å fotas men kul ti få släpp tibak såde fiin gäddona!  

 

�land 2009 034

 

Måsta va närmari 45st ida å kanski ein som va undä 60cm men vi tappa räknindse på sluti i stridens hetta. Finns en utförligari rapport jär: http://www.mapafishingteam.com/rapporter/news.asp?ID=1715 

Löödaan tå...Patu & jag gav oss fan på he att vi ska ha na gäddor ur sjön på "vårt" vattn...nöjt 4 tiim å tri gäddor i båtn så he va ganska stora besvikelse men va kan man tå vattni endast va 4 grader å grumlo som lonkero!

Blaadi & Jimmen had jigga abbora heila fömeddaan å he va noo allt ana än tröögt fö tå vi kom ti så had di fisk på varana kast...Patu & jag byrja fisk me sama utrustning å lika fö oss...abbora ho mytsi som helst,tyvärr int na rikti paisare men fiin abbora på 250-400g!

 

�land 2009 046

 

Bleiv t.o.m några bonusgösa men di va fö kort så pojka släpt döm tibak å väx.Vi fiska en knyck på sundaan å men he byrja bli liiti svårt ti motiveer se sjölv ti fara ut å nöjt me "spasiibaschakki" på sama ställe tridi daan i sträck...men vi had VM-håkki på tv,pidrokoorte,strandbastu å 50 biira ännu ti braka me så int fik vi na langa tid fö he!  Bra reiso i vilket fall som helst...nästan 20 grader varmt å sol varinda dag så na betär kan int e bli dähä tiin på ååri! 
 
Antti,Patu,Blaadi & Jim Cousteau

 

 

 


 

 

 

 

 Ålandskeikka 2-5.05.2008

 

Bleiv en 3 dagars fiskaskeikka ti Åland,jag (blaadi) å Antti dro ner me bil på torsdan å Jimmen å Patu kom me flyg seinari på kvälln. Vi hadd boka en heldag me team mapa på fridan så vi hadd ganska stor förväntninga.

 

�landskeikka 2-4-05-08 071

 

9-tiin starta vi me båt å så nöjt vi på ti runt en 5-tiin, slutsaldo vart väl ca 25 gäddor men he va no ganska så tröögt milla varve, vatuståndi på - 30 å ostli vind va väl orsaken...Dagens största kneip Patu på 6,6 kg, Anttis största va på 6,3 kg å så hadd a ein till som va 5,75kg, min största lämna på 5,5 kg å Jimmen hadd väl na runt 4 kg men vackert så.

 

�landskeikka 2-4-05-08 021

 

�landskeikka 2-4-05-08 019

 

På lödan så va vi tå på "hemmavattne" (alltså områdi nära stugo vår som vi hadd fiskerätt på) å he va lada pojka som hoppa i båta på morne men konstatera ganska snabbt att he fanns ju no några aader båta å på sama områd så he va ju minder lyckat. Dagens saldo lämna väl på ca 10 gäddor å int na storleik helder så int va he na häävt. Söndan så satsa vi på att jigg abborra å kast efter öringa länger ut me relativt bra resultat, vi fick rätt så bra me abborra å så fick Antti en öring på 2,9 kg men ha fick friheten åter fö vi hadd abborrfilé ti förbannels i kylskåpi, duktit gjort Antti, finns int tror ja na mang som sku ha gjort he.

 

�landskeikka 2-4-05-08 059

 

Team Nöjtare tackar stugvärden för toppenboende, vi komber säkert fleir gang men fiskeområdet lär bli ett annat :)

 

�landskeikka 2-4-05-08 111

 

Antti, Blaadi, Patu o Jimmen