Uusimmat kuvat

Käyntejä kotisivuilla:432974 kpl

 


17.9 Höstböjjet, sol å passlit me vind.

Tå va e igen dags för årets sista gäddtävling som i år gick åv stapeln vi Anttis villo. Jär såg världens första höstböjj dagens ljus för 6 år saan så vi tyckt he va dags att koma tibak norrut me tillställningen. I år så deltog 13 båtar å Guy å Holger hadd bästa måttbandi i år som vann i mest antal godkända gäddor, Antti vann kategorin största gädda me en nättan ein på 5,7 kg. Team Nöjtare tackar för visat intresse å så tar vi på nyytt nästa år.

1. Guy & Holger     3095 poäng

2. Simppi & Eka     2685 poäng

3. Blaadi & Kassu   2465 poäng

4. Antti & Jimmen   2210 poäng

5. Bo & Joni           1990 poäng

6. Mofa & Ronny     1800 poäng

7. Bobi & Tommy    1700 poäng

8. Renis & Lintsu     1350 poäng

9. Pikku & Lalli        1050 poäng

10. Kari & Cala        770 poäng

11. Byggis & Mårten 755 poäng

12. Folke & Oskar    470 poäng

13. Jonas K & Kim    275 poäng

Vinnare, Guy å Holger

_hostbojjet1

Största gäddo, Antti på 5,7 kg

_hostbojjet   


 

5.7 Halvmolit/lugnt

Har vari liti rokot på uppdaterasi så sistone, har int nappa na riktit ti skriv om en massa halvroko projekt. Ti flesta åv oss har no lega i men he tycks no vara VÄLDIT svårt dehä gäddfiskasi i sommar. He tycks no vara faan så svårt ti koma upp i 10 gäddo/reiso, va he beror på veit jag int. Eindeira har vi blivi sämber ti fisk elde så har gäddona minska drastiskt, vi ska hoppas på att vattni e fö kald änno, he visa 11.5 grader ti ut ida.

Ida var ja ut me Eka på ett heildagsprojekt och dagens saldo lämna på 5 gäddo, 1 id, 2 braxa o ein skrattmås :) Dagens största vägd 5.2kg. Fast gäddona e minder ti antali år så värkar vikte på gäddona sakta men säkert kryp uppåt. Förra reiso så vägd första gäddona 4.6kg o sista fö dagen 5.5kg, ida så börja he me en 4kg å sluta som sagt me ein öve fem. Gäddkungen Bo visa jo oss igen engang vann skåpi ska sta ti dra en 9.2kg förra viko. Int kör ha fö assit ti Kokkola 5ggr i viko ;) STÖÖR ögglona på speti bara pojka!!!!!!!

Simppi

5.5kg

5.25kg


31.5 regn/solot

Var på ett kvällsprojekt me Eka ti Lappfors o prova en sjö som pojka lär ha dräjji sto pjäse i förr i tiin. Vi had me slarva båtn på släpo som vi lag i sjön. He to int na läng föri vi fick böri krok åv gäddona ein efte ein men den STORA lyste me sin frånvaro. Vi kroka åv 25st gäddona + ein bonusabborr på 450g, na stor såg vi int skymtn åv förutom ein ordentli virvel vid båtkantnFörvånad. He blir no fleir exploringkeikka hiåt!

Simppi o Eka

 


 

Gäddböjjet(Vårböjjet) 2011, mulet regn 6 m/s väst/sydväst, +10

Gäddböjjet gick av stapeln 28.5.2011 å uppslutningen var 40 deltagare födejla på 19 båtlag. Starten skedde 09.30 å tävlingen avslutades 15.30.

20110528123

Mytji fiskare betyder oftast mytji fiska å he visade sig att he sku vara resultat utöver he vanliga iår. Ahti visa se från sin bästa sido å dagens topp blev en fin CPR-madam på 9,04 kilo. I ana ända åv speti sto Byggis, RESPEKT! Pikku var int mytji sämber me sin CPR-madam på 8,7 kilo, RESPEKT! I vanliga fall sko en gäddo på 6,1 kilo ha sopa rent på prisbordi, men iår fick Roy nöja sig med en tridi plats för sin madam.

 

9.2kg

8.7kg


Totalsegern iår gick till Simppi å Eka som byri ha skåpi full me huppare å jackona vi dehär lagi. Husomhels ere int na lätt ti vinn å ti göra e två år i rad e ännu svårari. 29,6 kilo var slutsaldo, fint jobbat!! På ana plats kom Jonas o Johnny me 25,4 kilo å tredje platsen tog Mårten, Byggis å Simon L 23,24 kilo. Grattis till alla vinnare!!

Största gädda:

1. Byggis, 9.04 kilo
2. Pikku 8.7 kilo
3. Roy 6,1 kilo

- Dessutom fanns e en par gäddor över 4 kilo som också sema vidare..


Totalvikt:

1. Simppi/Eka, 29,6 kg
2. Jonas/Johnny, 25,4 kg
3. Mårten/Byggis/Simon L, 23,24 kg
4. Bobi/Franzen, 20,68 kg
5. Pikku/Lalli, 19.8 kg
6. Folke/Boys, 19,76 kg
7. Mofa/Forsell, 15,96 kg
8. Roy/Johnny, 15,76 kg
9. Bo/Rainer och Frank/Snojk, 14,8 kg
11. Lassi/Peter, 13,6 kg
12. Kenneth/Muukkonen, 13,5 kg
13. Antti/Patu, 12,1 kg
14. Kim/Jesse, 9,3 kg
15. Jens/Björn, 7,22 kg
16. Kari/Pepe, 6,85 kg
17. Jesper/Niklas, 6,18 kg
18. Holger, 5,46 kg
19. Jocki/Jonas 4,32 kg
20. Lilli/Robin 3.05kg


- totalt hamna 280,5 kilo gäddor över båtkanttn. Största gäddorna släpptes tillbaka, medan minder gäddona blejv ti file´. Team Nöjtare tackar alla deltagare å hoppas att alla hadd en trevlig dag i fiskets tecken. Vi skickar igen stafettpinn vidare åt arrangörsstaben för Höstböjjet men dessförinnan hoppas allihop på traditionella Kroköböjjet. Väntar med spänning på officiella datum!

 

20110528134


 

25.5  Nykaabi  ( Sol & frisk sydlig vind )
 
Had fått liiti ny ide'er från en vår å en seinsåmarkeikka på Nykaabivattne ifjol så man va ganska sugen på ti prov om e finsta na perä i ti funderinga. Byrja daan me ti åfer en tiim på ett spyydi ställ som vi bara bruk kör förbi...saldo Noll..får fortsäta ti kör förbi eldä koma på nyytt en viko tidigari. Vi to en lilla chansning å flytta utåt några sjömil å he va väl rej på ana ankrindse som e byrja händ...4 eldä 5 fisk i snabb takt + mang efterföljare,fik t.o.m kroka sama 3,5 kilos gäddo två gang på sama ställ men på olika drag...Catch and release funkkar bara man behandlar döm väl! Ler Beina åv några potentiell ställe men bara några ti båtn för avkrokning,dock "hyffsa" fiska på 2+. Va väl naastans i dähä skede tå Patu kneip dagens största på 4,2kg på en Big Bandit. To en lakisäätäinen å satsa allt på eitt kort efter he..staka in i en vik å tä var e toiminta direkt,hugg,böjje å missa på löpande band!! Int na rikti pjääse men fleir fiin fiska milla 2 å 4 kilo...allihoopa heilt urleikt så di va säkert hungro. Had väl kroka åv ca 25 gäddor tå vi tyckt he byrja räkk så heilt OK fast vi had fantiseera om na stöör. Patu to 2 gäddor på sama kast ida tå 4 kilos mamasitan had iti upp älskarn!  Förvånad   Vi slängd några säälikast i älvmynnindse på vejji heim men he e noo heilt feil miljö ti fisk i tå vattni stinker piss å e svart som kaffi! Tacka vet ja havsvattni..!!!
 
Antti & Patu


 

26.5  molit o västli vind

Var ut en sväng o smygträna infö drabbningen på lödan. No äntligen böri he vara na liti meir action runt grynnona. Vi fiska åv några säker ställi föri 20 ade båta tollar åv döm ikväld. Vi fick sammanlagt 12st upp i båtn, ganska hyffsa size på döm 5.25, 4.9, 4,5 o några +3. Sto gul zamtail regera ida, 9-3 ti meBlinkar!

Simppi o Jonas

5.25


 

22.05.2011 soolot me passli sydvästli vind.
 
Damba ett projekt eismend tå läägi döik upp..fick no dra på en stånd fyri ader båta byrja synnas till. Gäddona va svår ti hitt o efter att samveti va uppnöjt, had man 3 st i båtn. Int ein över 2-kilo så he va ti byri styr heimåt. Som tur to ja en sista ankring på ett ställ som int jag ha prova på ganska läng. Nästan direkt fick ja sii, att jär finsta fiska o snart had man 7 st i båtn me toppi på 6,2 kg. En riktit fin pjäs me järnkäfta fö kroka som var ny för dagen såg ut som propellervinga.
Fick tyvärr int månadens foto på a, fö sole steika på så fort i sjön tibaka me a.
 
Fin avslutning o allti spännand att eismend sköit lippu, liino, speti o kamera..
 
Hepp-Pikku 

6.2kg

 


 

 

18.5  ( Halvklart,svag vind )
 
Had en lilla bryggtalko på Romön me Patu så vi passa på ti fara på vippet en par tiim mesama. Patu krokar fem på rade på fösta ställi å jag star bara å funderar va he e frågan om!? Böit ti en naturligari färg så byrja jag få fisk å så he jämna ut se. Fik int naasårttäs klarheit i vann man sku sök fiska fö di va både på grunt å liiti djupari. Vi kroka åv 11 peruspuikkare milla 1-2 kilo men ha tolft va en urleikta hono på 3,6kg.

Antti & Patu

fiskebilder_2011_001

 


 

 

16.05  molit o lugnt

Var ut en par tiima me Bosse o vittja åv några vasskant (int tårvo) Blinkar. He börja nästan fö bra fö vi had knappt hinda byri föri vi had 3 i båtn men saan bleiv he betydligt saktari. Vi lämna på 6st me största på blygsamma 3.85kg, men desto roligari var jo att Zamtail utklassa Salmo me 5-1 (Nästan som finne mot svenska igår)Ler med öppen mun

Simppi o Bo

 


 

15.5  ( molit/regn,sydostlig vind )
 
Va ut på en 3 tiimas snabbvisit fö ti koll om "hemmavattne" sku ha vakna ti liv...fiska åv några ställ men ingen aktivitet ti tala om ännu. Vi lyckast entå lur upp 5st som va full åv maska å int had di leikt än heldä..ein på 3kg precis å restn mindä. Tyder på att man får vänt en viko eldä två ännu förrän he släpper me ordning. Blaadi fixa säsongens första major overrun men lika så bra he så fik a bårtbyti fjolårsliino. Blinkar
 
Antti & Blaadi

 


 

14.05.2011  Ostlig vind plus soligt
 
Fick efter liiti planeras in ett projekt me en ny arbetspolar plus papp hans, vars fiske inresse int i e na feil på! Far och son Ahlgren va riktigt på huggi så ti kom i min båt, plus att Simppi had Bo som oxå råka ha passlit, i sin båt.
 
Vatuståndi rejält på minus ännu, vilket to liiti i skåpi tå känslo annos va bra fö bra fiske. Inledningen ganska trög, sjölv kvittera man vädens "tållo" så fösta paikkona satt man mest o löist gaani tills tålamodi tröit o ny gamde rulla kom på. Pojka had na efterföljare unde tiin men ingen vila hugg. Efter na platsbyte fick vi fisk i båtn men storleik blygsam. Simppi o Bo had lyfta na 3-kilos men annos ganska lugnt tär å. Vi dro igenom några vakiopaikka o fick några me jämna mellanrum men int na stor. Simppi sku å riv åv ett skift ha så tå kom gubbi i min båt o vi fortsatt länger ut. Men sama viiso fortsatt, fisk liiti jär o tär men int na störr modell. Mitt i dan landa vi på en holma fö na korvgrillas o njöut en stånd i lä o stråland sol. Konstatera, att fiska va fösikti o minder jerka pus minder drage va dagens melodi.
 
Dro åv en par ställ efter braso o roligt att Ahlgren d.y lyfta två 3-kilos nästan på rade. Stösta lämna på 3,6  så heilt ok fö hans deil. Ca 15 avkrokade in all men finns rum för föbättring!! Roligt att all fick fiska..
 
Pikku, Bo, Simppi o Ahlgreenit 

zamtail


 

11.5.2011 Sol, vindstilla o liti vattn

Hamna på fjäln ida tå Bo eingang had loko ti koma meBlinkar. Fisket var väldigt trögt, vi fick läng sök för ti få hål på nollo. Slutligen hitta vi na liti gäddona på eitt ställ tä vi fick nysta upp 9st. Vi had no ganska bra me händelse, efterföljare och ti som var å försöka eingang utan att vis na meir intressi. Bo var na liti lessen tå bästa spöki försvann, ha har jo bara 35 kvar  Blinkar, ny speti har för myki ögglona o för SMÅ! Ida igen lyckast Bo krok dagens största rakt framfö näsa min, 6.2kg, slutsaldo 5-4 ti me!

Simppi o Bo

6.2kg (2)


 

4.5.2011

Var ut på årets första seriösa gäddprojekt ida. He bleiv jo int direkt lättari att hitt na leikgäddona tå sjön va nästan tom på vattni, å vi har jo int så myki att ge bort från förr Arg. Vi snurra runt ganska mang olika ställ men he vara bara på 2 ställ tä vi fick na gäddona. På ti flesta ställ kuna vi konstater att leiken var i full gång. Dagens saldo lämna på 8st, å Bo fick äran att dra dagens största 6.1kg, som tur fick ja fleir än ha ida så heimreiso bleiv int olidli Blinkar.

 Simppi o Bo

6.1kg

 


 

 

PIMPLASSÄSONGEN 2011
 
Ska fösök dra en korta sammanfattning fö ja antar att he e fäädi pimpla fö i vår om int naan ännu menar va spärro å fara norrut. Januari,Februari å halva Mars va exakt liika bedröövli som ifjol...mytsi snö,svinkaalt å näst intill hopplöst ti fäälas på isn! Dähä i sen tur bidrog nog till att "vinterprojekte" bleiv få...dessutom så var he bara fleir å fleir som byri aspirer på top 3 i Team Sköjtare. Blinkar  Tå saan tå e äntligen bleiv fööri så to e tyvärr alldeilis fö fort slut...had ställvis 60-70cm tjocka is ännu i byrjani på April så vi tippa ju att man sitä på isn ännu runt vappen men tä huggd man noo i stein! En pimplastävling på Larsmosjöön va vi några som deilto i så he va ju ett nyit fenomen. Pikku som had en lilla hemmaplansfavör utmärkt se å kneip en fin 2:a plats bland ett 50-tal deiltagare å he va så tight på gramme så sku int ha a soopa snöflingona åv fiska siin så sku a ha vunni! Ett eget Vinterböjj me bra uppslutning fik vi också starta upp eftä några års fundeeras...dähä ska vi fösök vidariutveckel ti nästa år så kanski man får me ett jälkipeli me bastu & mat.
Å så föståss dähä me vinterns största abborre inom Team Nöjtare...He ha ju komi kilos Klabba ur sjön två år i rad men i vinter va int e naan som lyckast knip na rikti stoor pjääse. Grann abbora milla 500-700g ha komi titt som tätt men att int naan eins kom övä 800g va ganska oväntat! Lalli uppskattar väl antagligen sen fisk på 620g mest som även va hans PB me pimplo...å så föståss Janne från Pluton Syd som lyfta 980 grammarn på första projekti me Nöjtare! 
Mofa å Antti dro båda vassin abborr på 720g så he bleiv delad första plats i vinter...he hjälps int,ere sama vikt så ere sama vikt. Graverar in två namn på 720 gram tå bara i vandringspriisi å så bättrar vi på me dubbelt nästa vinter! Kul annos ti sii na Larsmoboa på top 5. Ler
 
Top 5:
 
1. Mofa & Antti     720g
3. Antti                650g
4. Blaadi              640g
5. Lalli                 620g
 
A.K

pokaln!


 

 

22.4 Langfridaan...Sol,varmt & svag vind

Man had jo meir eldä mindä fäädiförklara pimplassäsongen rej men som vaanlit så måsta man ju ännu slipp En Sista Gang...fik liiti "inside info" om ett ställ tä isn va hyffsa ännu så roko kara som int kan änder se. Tå Captain Janne från Pluton Syd dessutom va i hemmaknuta kuna man ju int föregå me dåligt exempel! To på Janne vi mysinge å så möött vi upp me Blaadi & ana Janne som va förseina fast di va på ort å ställe...tii tänkt bästa mårisito fara. Blinkar He byrja koma fisk direkt i fösta håle å Kokkolaboi hissa upp ein på typ 450g...tå sparka ja förbi å sa att ja tar en Hangaroundbönö på de tå saan tå do har ein som e dubbelt stöör,he va na ja fik ita upp en tiima seinari! Vi satt all fyra i en bukt å hört på småfågelkvitri tå ett lilli djungelvrål på äkta Kokkoladialekt bröit tystnaden...skåda övä axeln å tä låg en Klabb på isn!! Jik ti all tri mesama å to en silmäpunnitus...He e Fan nära kilo no...to några bildre i samband me vägasi men me minsta möjliga marginal nåkka int abborn övä "haamuraja" å vååje stanna på 980 gram! Janne tvivla int en sekund heldä...sådee Stoor abbora ska släppas tibaak! Team Nöjtare gratulerar ti en mycket fin fisk å Jannes gambä PB blåst bårt så e sjungd!! Ingen tvekan längre vem som e Boss i syd! Ler Kneip sjölv årets personbästa me en granna hono på 720g som efter en par minut på isn också fik fara tibaak. Vägd a fleir gang men he stanna på 720g så no har vi två kaar på sama topresultat iår. Fiskasi bleiv tröögari vartet soole steig höger men he kom na einstaka grannari milla varve tills vi avrunda runt två. Kokkolaboi kom i tvivelsmål några gang undä dagens lopp å byrja pikel me na larve å morri men int ett böj så va läärt vi oss åv he!!? He bleiv säkert bra kilopris på abbora vi to heim ida tå e blika i en bytto...men he lär väl ska vis se nästa viko tå lappi rasar in! Finurlig Byrja bli liiti väl spännand på etmeddaan tå vi sku bårt åv isn eldä sörjo så he bara ti insii att he e siinä no.

Antti,Blaadi,Janne & Jädd-Janne

 

captain,980g

720g

 


 

16.4 solot å ganska blåsot

Klocko ringd 03.00, halv 4 plocka Antti upp me å runt fyra så satt all 3 i biln å fösöka funder ut vart man ska fara. Vi väljd bort all turistställe me flit för att igen en gang fösök sats på att få na störr fiska. Tå vi bora fösta håle å int naan hadd ett liv förutom ett saftiet böj så kuna vi konstater att fiska e int på sama ställ nameir. Efter att Antti hadd fått tobakspaketti sett åv en finskan tävlingspimplar som a lyckast tapp på veijji ner ti isn så forsatt vi vår färd. Ja fick en hyllasabborr ur fösta håli å saan så hadd ja dagens andra men int nära på sista gäddo på besök. Ja hadd endast 11 gäddona på ida å två for me greijjona å två stackare fick ja upp så he e väl mett rekord he tå i antal gäddhändelser på ein dag. Antti hadd väl 5 på varav ein for me greijjona å Micki 3 plus en balansfölust så he vart dyrt ida ;) Abborra kom e me jämna mellanrum å he känsta heila tiin som att när som helst så kan e pama på en paisar men int gick he kilo sönder na ida helder, dagens största lirkka Antti upp på 650g å så hadd vi väl 3 till över halvkilo. He kan no bra händ att dähär va säsongens sista projekt fö isa böri no vara slut, kan ju händ att he blir ett sääliprojekt nästa helg men int slipper man vart man vill na meir om man mena klar se torrskoodd heila dan.

 

16.4.2011 001

 

Blaadi,Antti å Micki V

 


 

12.4 (molot,dimmot o int na blåsmaskin)

Efter att ha suttit o sura jär heim tå man int slapp me pojka i mondas så fick man äntligen koordinera ihop i som man slapp iväg engang. Eftersom Krombibuckan(Kalli) var me, å har just had kasta kryckona så måsta vi saka bort ställi som kräver lang sparksträckona. Vi starta halv sex o börja pimpel en halv åtta. Pojka fick en lillan ito på pysty från morrne men min balasn fick vara i fred. Vi sökt heila dan efte na mängd men endast ströfiska var dagens melodi. Tå dan börja närm se slut o man skåda ner i påsa så var he int na fröjd fö öga. Kalle bleiv liti otippad kung för dagen me mest fiska som bleiv uppfiska me grejjona som bäst sko ha passa i julgräne Blinkar (Ha ska sug läng på sockerbäta fö he lär int händ na fleir gang) Christer fick dagens största 560g så he var ganska lätt ti summer dagen, Simon fick brons i alla klasser, int så pissot tå man var tri me.

 Simppi, Kalle o Christer

 


 

 

12.4   ( Dimmot,Molit & Svag vind )

Vi byrja känn oss tvungen ti hitt na nya jaktmarker igen...man får tydligen va naasånär ifred en par år å saan ere fulla tivoli!! Noo läker he som språtakassn bara. Irriterad Bleiv liiti sakas i dimmo från morne men saan vi kom oss ti e va tänkt hitta vi fisk ganska snabbt. Va väl typ en tiima som vi fik dra döm å så to e slut som man sku ha bridi på brytarn! Märklit ho e kan änder snabbt!!? Dro meir eldä mindä toomt i två tiim eftä he tills vi hitta na fisk på nyytt eftär en länger föflyttning. Om e va men dag i löödas så va e no Blaadis tur ti hitt dömdi kvalitetshåle ida. Blaadi spara 15 å sjölv to ja heim 20 så om int man har heila släkti ti fööd så räcker he riktit bra till! Merpartn åv fiska låg runt 300 gram men även en knippo runt 400. Vi tappa na liiti i längd/vikt förhållande ida fö 80% åv fiska va hanana. Dömdi romstinn honona va som bårtblåst men å andra sidan så ere ju meir matrial i hanafiska så ingen större skada skedd. Dagens största på 530g kom ur dagens sista hål så tä satt vi punkt. Klocko ringd 03.30 imårn å 18.00 va man tibak på hemmaplan så he bleiv ett s.k hardcore-projekt men he var väl int na mang till fö isn byri vara ganska rapa iskick.
 
Antti & Blaadi

 


 

Vasa 09.04.2011 soolot svag nordli vind
 
Bruka int lyckas na viidari tå man läng på föhand mena se på iisn. Ida vari tvärtom! Vädri kan knappt bli betär och fisk finsta bara man fick luura taan dem. Starta me Lalli från hemmaplan och Bo och Lassi mött upp me ana biln vi Orvas.
He va nästan ända va vi såg åv ti två på heila dan. Heila dan o heila dan. Teiras reiso tog meir eldär minder slut tå Lassi navigera feil, o int had Rönnqvistas pontonsparkar ti braka me. Veit int exakt hu i gick till men..vi fösto, att he int finsta na is ti tala om tå Lassi kom damband. Ha klara se nästan över heila glädo me bra fart, tills fartn to slut o gubbi plus tillbehörit braka igenom. Tur i otur, att Kassu befann se i närområdi o kuna dra upp a. I skrivandets stund veit int vi så myki meir om dehär men he klarnar säkert så småningom. Lyftar på hattn åt Kassu åt en snabb insats som rädda Lassi o gjorde i möjligt att dra liiti på mun åt dehär, iställi för en total katastrof!
 
Heilt ovetand om dehär, satt jag o Lalli o bara njöut åv vädri o pimplasi tå i e som bäst. Inga hövolösa mängder ti tala om men bra kaliber på fiska. Lalli lag grunden ti en imponerand serie tå a inledd me pb fisk på 620 gr. Några halvkilos åpåå ännu o slutresultati 10 största på 4,23 kg! Int na hövolös ituna ida o fiska va no ganska fösikti. Fick arbeit liiti för att få dem huggvilli men he belöningen va ofta en fisk runt 400-500 gr.
 
Sjölv toppa ja me en 500-grammar plus några strax under. Fina bitar som gav en medelvikt på 3,45 kg på 10 st. A no viri sembär om man sejr så! Avsluta dan me traditionell braso o korvi o absolut INGEN stress!
 
Pikku o Lalli (Bo o Lassi) 

 

09.04.2011


 

9.4 Solot å molit om vartana, 5-10m/s

Antti plocka upp me halv 5 å så bärd e åv söderut igen en gang, vi bora fösta håle halv 7 å he märksta mesama att dähär e Anttis dag. He to kanski 4 sekund så hadd a fösta på isn å efter några sääli så kom e upp ein på 570g som efter vägasi å fotas fick fara tibak. Efter fösta tiimi så hadd vi en 5-6 hyllas på gubbi så man troodd ju att ida ere lätt efter hyllastavara men tänk så feil man kan ha. Vi sökt oss länger ut å bora friskt men int ett liv förutom några pinna jär å tär. Klocko 11 så vart e grillaspaus fö vi hitta int na samarbeitsvilli fiska fast vi hadd bora som na idiotre. To en rövar efter matn å sparka ti ett heilt nyit ställ men sama viso fortsatt, int nating att lägg i påsa. Ja to suunta utåt å Antti innåt å tå ja va en kilometer ifrån så ringer a å sägr att he e på g jär nu. Tå ja kom fram så hadd a ca 20 på isn å kalibern va hyffsa men som e bruk vara så döödd e bort ganska omgående tyvärr. Fick några ströfiska saan å ja lyckast luur upp ein på 550g men insåg no att stimmi hadd sima vidari så vi saka ihop penale vår å sökt oss mot biln. Heit ok reiso men he sku kuna vara liiti meir aktivitet mitt i dan å.

 

09.04.2011 002

 

Blaadi å Antti

 


 

6.4 Halvmolti o vindstilla

He bleiv ett kvällpass kombinera me angling o pimplasi. Biln lassa me grejjona starta ja mot Lappfors 15.30. Ställi som vi ida sko utforsk trodd vi sko ha stor potential ti leverer na stöör gäddmadame. Vi rada ut endast 10st fö ti liti pejl lägi vann na hotspots sko kuna infinn se, men me endast ein fällning på heila kväldi så kuna vi bara konstater att he var TOOMT på gäddona!

Kväldi sko ha kuna bli ett heilfiasko men tå abborra va väldigt huggvilli så fick vi inrikt oss på ti iställi. Vi var 4 pimplar på isn o under ein tiima var he bara ti öis ho myki vi hinda, förståss myki tusenbröder men varva me bäter kaliber. Eka bleiv kvällens kung men en finan abborr på 735gFörvånad, ana störst var ein på 525g o 2 på 450g. Jag tror bestämt he blir fleir kvällsitona fö Simon ti dehär ställi!!!!

Simppi , Eka + 2 doonar

 

735g

 


 

5.4  Sega dagen!   ( Sol,+2,svag vind )
 
Allt va förspänt fö ti kuna bli en kanondag ida...sydliga vindar fleir dag som sku ha borda rör om liiti å int en snöflingo kvar på isn så vi had bra förutsättninga ti sök upp fiska på all potentiell ställe. Bleiv noo ein åv dömdi länger sparkturne'e man ha vori me om men vi fik ytterst liiti belöning fö allt va GROVJOBB vi jo! He bleiv båra meir på några ställ vann e verka ti finnas na fisk undä men he va nästan bara na småknapras i lyyskrootsi hu fan man än bärga se! Vi hold kontakt me två plutoner som rört se på sama område som oss undä dagens lopp men int had ti na betär tur än oss ti heldä,kanski t.o.m snäppet sembär! Int eins "fritidspimplare" Berg lyckast lokaliseer na fisk så tå måst e noo ha vori sakta. Blinkar Vi had heim strax övä 20 fisk ilag å några runt 400g men noo had vi ju vänta oss liiti meir åv dähä daan. Vi tror vi såg en svan ida men vi va int rikti säker. Jag vet inte
 
Antti,Patu,Blaadi

05.04.2011_001


 

 2.4 På en blåsoan fjääl.

Kan no lugnt säg att säsongens höjdpunkt infann se ida. Vädri föståss va jo va he va, dimmot å blåsot, plus att he kom ner na blandat från himmelen en stånd. Byggmästarn den äldre, Ronten å Roy bänka se vann Bo hadd knipi döm jä fyri i viko. Men sjölv hadd ja klart rej i fridas att ida vari söki, så ja tyngd iväg direkt baket kaffi å semlo. Byrja jo som vanligt me en knippo håle som va döari en dö, int ett liv. Men int ger man jo se så man jobba vidari. Råka åpå en näti+spito pyytar mitt i söki på 75 bast me dähä seinast modeln från skido me gulan kåpo å svartan sadil som e svårstarta tå ha var kald. Ha fundera omi no nangang har sema na fisk tär van ja sökt fast ha hadd näte å spitona hundra meter tärifrån. Tå hör man no ho bra koll di har på balansfiskasi. Gubben trood jo att vi var å vitja näte hans tå ha slo upp ljusblå vi köksboli vi villo me moriskaffi i hande tå ha så två bil på fjääln. Fäsk. Söki fortsatt san gubbi hadd tyngd iväg. Måra å hadd påhälsning i nästan varinda hål tär på ett lilli områdi, så ja byrja faktiskt fantiser att dähä kan va bra he änno fö ti ja fick va no så på huggi så di spärra bara tå di kom på isn. Svarva ett hål liti utåt från vann ja sist hadd haft påhälsning å jo he som ja alder bruk göra. Böit balans. Vilket visa se va väldit lyckai drag. To int läng fyri he byrja smäll i grejona, å san vari bara ti byri "öis". Ett en stånd tå ja int hadd na känsel i fingra meir å halan va full åv sleimi så veiva ja upp balansn å sa åt me sjölv att no fåri vara fädi. He bleiv 52 st ur he håli san ja hadd räkna dom, å meir sku he ha komi. Plocka ut 10 stösta som vägd 4.5 kg ilag å lag döm ipåsa. Stösta på 720g. En stor deil fick friheitn åter å restn to Roy som ha sku deil ut åt polare. Vackert så. Allihop fick fiska ida så di var nöjd å glad. Roy kneip pb på 640g. Mofa... do ska minnas ti skriv att ja bleiv ana. Ha som sa he så känder no allihop väldit väl!

Mofa,Bo,Ronten,Roy

mofa720


 

31.3 Solot o blåsot, +3

Antti lag Pekka i "arbeiti" kl 12 så vi kuna fara ut en sväng på en angelkeikka. He bleiv liti sakas efter mörte från moriskvistn tå int he var na i kassa. Som tur fick ja o Morgan en knippo åv pensionärspluton som satt å dro döm utanför H:grunni. Vi börja stikel ut döm liti efte eitt å he to int na mang minut föri första gäddo var kroka, 3.5kg. Gäddona visa se vara ganska huggvilli ti att böri me, vi fick ganska snabbt 9st me toppa på 4,1kg o 4,2kg. Vi fick kämp ganska läng föri vi fick nummer 10, vi had ganska mang fällninga men tå vi hinda ti så var mörtn lika borta som Patus bössnBlinkar. Vi to upp grejjona runt fem fö Antti sko släpp iväg blivande frun på massage. Tänk va lätt he e ti var karl om man har na krämppona, he e bara ti smyg iväg på thaimassage, di masserar ner he som e sjuk ti bultn å så suuugar di tan iFörvånad. Jag har jo förståss int prova na men kaverina har berättaBlinkar!

 Simppi, Antti o Lintsu

31.03.2011_002

 


 

Angeldon, pimplasi Lappfors 29.3.2011, -18 på morne på kring 0 på dan, solot.

Tidig start klockan 06.00. Klocko hadd ju ändrats ti somatid fö int så läng san, så he kännsta ju ännu liti bittnari. Sisådär me agnfiska i mörtstugu. Vi damba iväg mot Lappfors å stofiskan från lafåssbyji va emot oss me snöskotern. Vi sku test ett ställ vann man kan få fiska om di e på huggi. Tå vi hadd nie angeldon ut kom första å san höll e på en bra stånd för ti plötsligt totalt dö ut. Hadd väl ut strax under 20 angeldon å me ti done hadd vi ida 18 gäddo på isn. Tippar vi hadd lika mang bommar nästan. Va gälder storleikar, så var största ida lite på tre kilo. Måst nog erkänn, att på he sätti som e börja idag så sku man tippa på över tretti på isn totalt om nan sku ha fråga på fömeddan.

Pimplo hann vi ha ner lite senare å he gav utdelning idag he med. Ca 20 hyllas som Eka fick ta hejm å laga. Fem stycken kring 300 gram som störst. Vi packa ihop väskona halv fem. Eina gäddo som vart blissera förd vi ti ein åv Ekas kompisar som int bodd så langt därifrån å hadd en gladan spets som tänkt tugg i se kofångarn...

Vädri, fiska, torr ved å bilväg nästan ända ut på isn gjord att he vart bästa projekti på läng!

Lalli, Simppi, Eka

 

angel

 


 

27.3 Vasa (halvklart å allt milla 4-10m/s)

Vart en reiso tå igen, dähä gango hadd man ju sökhjälp åv gubbi så ida så sku abborra va billi. Vi kom ut på isn en 8-tiin å fö fösta gango i år så va e sparkfööri, åtminstoni hyffsa men he blir no betär ännu. Vi byrja sök på grunt men tär bleiv man nolla så he va bara att sök se länger ut. Janne å Husis hadd komi ut ca en tima fyri oss men int hadd ti nating ti vis upp ti helder. Klocko va väl runt 12 tå gubbi sa att ha hadd fått 3 ur hedi håli a satt i å tappa en knippo så man to ju ett hål nära till. Hann bara lägg ner å veiv upp från bottni så byrja årets bästa ito, fick väl en 20 i putki men hälften va no fö kort. Tyvärr så var e 5 meter djupt så man tappa no en heil deil i iskanttn tå man e van att pimpel på typ 2 meters djup.  He to slut lika fort som e byrja men så ere ju me allt, några ströfiska jär å tär men int va he na mang som hold måtti.Tå vi avsluta så låg e 14 i påsa så gubbi fick nu åtminstoni naating att lägg i röikuun. Varmari väder å bort me snön så tå ska e väl int va omöjlit ti få öis odentlit en gang.

Blaadi, Olli, Janne å Husis.

 


 

26.3 På fjääln
 
Bleiv en reiso tå igen en gang me väldit dålia utdeilning. Vädri va jo int he bästa tänkbara heldär tå he blåst noola. Bleiv myki bora å liti fiska. Bo hadd väl 8 abbor,  å ja 4 abbor å en gäddo. Men Ronten slo väl no alla tiders rekord ha me noll fisk å noll böj fö hans deil. Men skam den som ger säg. Ny psalm å ny kollekt nästa hälg.
 
Mofa,Bo,Ronten.co


 

20.3  Vasa  ( Sol,+2,måttlig vind )
 
He finns mytsi oprova än iår men man har fortfarand int na glädje åv sparkan så vi friska upp gamla minnen å fo ti ett ställ som va välbesökt för ett antal år saan. Ställi bruk jämt ge fisk men överaskar sällan me na stöör än 400g heldä...he överaska noo ida å men i negativ bemärkelse! Vi had säkert 100 abbora men typ 3st som man me gott samvet sku ha texta ta heim. He bleiv en lilla säälipåsa me 12 fisk eftä 8 tiimas pimplas så man kan väl int göra na anat än lägg e i kategorin Fiasko~projekt. Irriterad  T.o.m dagens enda gäddo som Blaadi kneip va väl int na stöör än 170 gram! Janne kom ut först vi meddastid men int had ha na mytsi betär flyt än oss ha heldä. Nå hosomhelst så va int e rikti uuslit entå fö soole bidrog me sett...brasu me grilla korv,en kaldan å wrappin slo int heldä håli i sido. Ler Bårt me 20 cent snö å 30cm is no så tar vi på nyytt.

 

20.03.2011 003


Antti,Blaadi & Janne

 

 


 

19.3/5.3 Vasa

Två projekt avklara söderut, som int er na myki ti tala om. Kan no lugnt säg att fiska har lyst me sin frånvaro. Föri ha no int precis viri he bästa heldär. Söki var no väldit begränsa tå int man slipper å fälas me sparkan na. Hjälper int fast man har Suzuki no heldär på ställe. Biln å fiska har no alde passa na ihop fö ha deiln heldär. Tror saldo miit ligger på 10 abbor å en gäddo. Två som va heilt hyffsa 510g/420g. Men int ger man se, he e ti jobb vidari bara. Har jo en viko vinterledi ti ta ut ännu, plus hälga tills he komber ipivattn. Vapendragan Byggmästar den äldre har vari passagerar båda gangona å hans saldo er int na myki hävari. Ha lede no i antali, men i storleik borde ja no ha försprång änno.

MOFA & BB

 


 

 

17.3  Angeldon  ( Sol,runt noll,måttlig vind )
 
Vi to en tjänstemannastart ida å byrja båra ut doninga föst vi 10 snåri...he passa riktit bra fö temperaturn steig snabbt från -12 så fort soole byrja värm. Simppi nystar upp fösta fö daan efter en kvart å he va en rikti rullrökare fö ho tänkt aldä stann...vi henda drööm om na gröövär men "endast" 3,9kg. Nummer två va stöipt i exakt sama 3,9 kilos formo men dähä såg ut ti ha sväld ett strykjärn,vi måsta kukk e i halsn å tä sto stjärtfino ut åv en 300 grams brax...så snål,så snål. Lugnt en halvtiim å så dubbelböj på +2kg å +3kg. Ännu ein fisk i 3~kilosryymi fyri Simppi lirkkar upp dagens största på 4,5kg. Sju hugg sammanlagt ida på ti fem tiima vi va ut å all kom upp så he va jo liiti ovanlit. Catch and Release på all förutom dagens minsta på 1,5kg som ja filee'a åt svärfar..bäst ti hald se unda no så man int hamnar ti ita gäddo! Ler med tungan Vi får byri spela Storfiskarvalsen åt Bo fö ha a jo sangla på en månad no om hedi monstri på 8+ som for me grejjona hans...vi to upp henna ida me lyskrootsi hans kvar i läppi men ho va int na meir än 4,5kg!!! Nåjaa,he e som Stoorfiskare övälag...man skarvar i me hälftn. Blinkar 
 
http://www.youtube.com/watch?v=u9Ff7NbmChQ
 
Antti & Simppi

 

17.3.2011 008

 


 

 

13.03 Vasa +-0, liti blåst å sol heila dan

Avverka ett projekt ida igen i säsongens bästa väder hittills. Föri på isn e fortfarand allt anat än bra men hadd meslarva sparkarn äntå. Körd en beta me biln på isn å saan så va e ti skutt sparkarn framför se tå i några kilomet. Tå vi hadd en beta ti dagens tänkta pelipaikka så hamna man att ta några hål jär å tär för att int rinn bort. Fiska fanns e men di va tri numror för små så he va bara att sök vidari å he e ju jättekul tå man har 70-90 cm is ti bora i. Tå man sto å drömd i solskiini så kapla e i grejjona så speti flöig ur hande, känd mesama att dähär e en skaplian abborr å efter liti sakas så kom a upp. He känsta ungifär som tå man e å kastar efter öringa å får en gäddo fö ha räckt ju int ti 400g helder! Fick en till som va runt 300g i håli breiver men int finsta he na mang matfiska under isn ida helder fö tå man avsluta så hadd man 5 i påsa å Andreas hadd väl 3. Prima väder ida å bara he far bort en 20 cm snön så byri sparkarn koma ti sin rätt.

Blaadi å Andreas G


 

VINTERBÖJET 12.03.2011

  

Då var Team Nöjtares första ordnade pimpeltävling avklarad. Efter liiti bollas me tävlingsdatum bleiv 12.03 ett riktit bra datum me tanke på väder och deltagarantal. Vi had 22 tävlingspimplar som stega ut me stor förhoppninga strax fyri kl. 09.00. Några minusgrader i lufte som bara bleiv varmari itakt me att sole steig höger. Att i natte fyri had komi na onödi 10 cm snö fick vi leva mee men annos kanonför.

Roligt ti sii att i deltagarlisto hitta vi både juniore, damdeltagar plus en knippo hård morripimplare. Salig blandning som i ska vara tå ära o berömmels star på spel. Vi tävla om två pokale, ein i abborklass o ein i gäddklass.

Förhoppninga om na "storsaalis" had vi väl all men ganska snart under tävlingens gång, byrja vissa tvivel framkoma. Mellanrapporter visa, att fiska e svårlura för att int tala om gäddona speciellt.  Några gäddhugg registrerades jär o tär men ingen som vila koma ända upp. Ti flesta släppt rej undi isn o ti som satt betär fast, for me grejona..nåja, he hör ti speli men äntå ovanligt me nollsaldo på gäddfrontn.

Abborra i sin tur, finsta liiti jär o tär. Tyvärr va sortn ovanligt lill. Såpass lill, att våje vi invägning had svårt att registrer na resultat o man byrja byt måttenhet ti halva pili osvBlinkar.

Så såg i ut fö allihopa meir eldä minder. Små tusenbröder som ilag kom upp i vikter runt 50-100 gram. Ända tills Simppi kom me påsa siin. Ha va en ohotad segrare som vägd in 1,2 kg på 5 abborr. Ha had lyckats tyd spåre i naturen o följd utterns nattspår på isn. Uttern måst ju veta vann fiska e och visst var e så! Bara ti bora på utterspåre o segern i en liten ask! Me en marginal på 1 kilo ti följand i resultatlisto så lyftar vi på hattn samtidigt som vi drar upp snorrn ti nästa drabbning.

Listar här de 5 bästa resultaten och gäddpokaln sparar vi ti nästa gang. Som vi all väntar på rej!!

 

1. Simppi (Slussnäs)         1,2 kg

2. Kenneth Hjulfors           270 gr

3. Lassi Nygård                220 gr

4. Bobi Strömberg            150 gr

5. Folke Jutila                   130 gr

 

12.03.2011 002


 

8.3 Vasa +3 soolot o ganska krafto vind

He bleiv lähtö söderut kl 06.00 me nybondi knuta o glatt humör. Vi had sikti inställt på ett ställ som nästan allti bruka leverer matfiska o liti grannari pjäsa.

Väl fram så kom första motganji fö dan, Gunnar had int hadd igång traktorn sin på heila vinterFörvånad, vi försöka förståss kör me våld o he to int na läng föri vi satt fast. Som tur fanns en välbehövli moko i biln. Tå största besvikelsens had lagt se så vald vi en nyan pelipaikka, polarn inledd att dra 2 hyllas i första håli men va vi int visst tå var att he sko ta 4 tiima föri nästa abborr var på besökFörvånad. Vi bora friskt o sökt heila dan men int råka vi på na fiska dehär gango. Jag fick heila 4 syyla o polarn fick 6st + 2 bonusgäddo. He e tokihe reiso man helst vill slipp man visst int om man sko gråt elde skratt på heimreiso! Hoppas man har bäter flyt på lödan tå he drar ihop se världsmästerskapi.

Simppi o polarn

spa50950


 

5.3 Vasa runt 0 grader, solveig å 10-15m/s

Förra helgens tänkta pelipaikka vart proa ida tå he va betär för på isn så man slapp nästan ända fram me biln. Fösta håli man bänkka se i så fick man ju 2 mesama så tå igen en gang drömd man se bort att ida kanski man får öis men efter en par döhål så va man ner på jorde igen. Vi fick liti ströfiska jär å tär men mestadeils va no fö stäkko förutom Jannes 520 grammar. Mitt i dan fick vi besök åv två yngre gossar som styrd raka spåri ti me, ja hadd 4 sääli breive håli å tå borar man ju föståss så nära man täcks. Sa åt Janne å Andreas att jär siter int ja na meir å efter en stund så sökt vi oss ti biln å flytta oss närmari fastlandi. Säsongens tema tycks no vara att om man orkar sita så får man 1-5 fisk ur så gott som varinda hål men vi ska hoppas he blir na ändring så småningom.Några hyllas fick vi plus att ja fick säsongens största på 640g men ti flesta va no bara syyla. Vi hadd väl ca 20 matfiska på 3 gubbar så int va he ju na störr sensation men vackert så.

 

05032011003

 

Blaadi, Janne å Andreas G

 


 

 

2.3  Larsmo  (+4, soolot o ganska blåsot)
 
Efter att ha vila se i form fö kommande drabbning så va man ganska lada tå Antti möt upp halv åtta. Sparka ut ti mörtstugana så sveittn yrd, väl fram vid döm så kuna vi konstater att int nan kom ihåg isbildn. Som tur had man en välträna nikotinfrian stassarbeitar me som susa iväg heim efter a. Runt halv tie had vi utrada arsenaln o had just hinda spill upp första kaffimuggi tå första gäddo kom, 3.5kg. Förväntninga bleiv STÖR igen engang. Gäddona kom ganska jämnt under heila dan så he bleiv int na rikti dötiin. Vi fick upp 10st me en topp på 5.85kg som Antti had äran ti NJUT upp. Restn var runt 1-4kg. Vi satt o slunga balans milla varve men int fick vi na steikpanno dehär gango helde, några sko ha gajji ti smyg ner i påsa om man sko ha vari tillräckligt snål Ler med tungan. Peter kom ut körand me snöbie o fråga snällt om ha sko kuna få åvslappi åv agnfiska vår, för ha sko ska fara ut ti Kalla å fisk böglaka, fö ti lär vara go ennoLer med öppen mun Skönt ti fö känn att sole faktiskt kan värm änno o att istiin kanske e öve föri vinter.
 
Simppi o Antti

 

02.03.2011 5.8kg

 


 

 

27.2  Vasa  ( -2,molit å blåsot som F )
 
Man tyckt he va gliist milla projekte i januari/februari ifjol men he vart jo än värr iår...nå he e ljusari å varmari tider på kåmand så he lär väl bli na ändring. Koncepti fö dähä daan va klart...ny ställe sku testas länger ut men tå all befintli bilväga på iisn had driva åter så skeit jo se ha plan direkt!!! :( Fik ta ti en "nödlösning" så man va jo lagom munter tå man stega ut på en fjääl tä vi INT had tänkt hitt oss sjölv ida! Lyfta två omgåend ur ana håli så he gav jo entå liiti hopp om att int allt kanski tar se i röve entå. Visa se tilika att he fanns abbora liiti varstans..int na rikti dunderhåle men fleir me 3-4 fisk. Tror man sku ha kuna skörd en heil deil bara man sku ha orka svarv meir håle men he byri vara ganska tufft rej me 30 sextyymshåle i +60 cents is. Känsta liiti som man sku ha bööva bora döm i nacka ida. Avsluta runt 3 tå vi byrja vara såndäpiina åv 10-12 meters vind som had mala på konstant. Vi had spara ett 40-tal abbora sammanlagt på tri kaar...största deiln milla 200-300g men även några grannari. AG kneip dagens största på 460g om vi int räknar me Blaadis gäddspilo på styyva 700 gram. Pilotn körd fast ännu på heimvejji men he va tur man va förutseend å had slängd en skyflo i bakluku...tyckä dömdi byyssboa sku kuna start snöslungo från mårne å int föst på etmeddaan! ;)

27.2.2011 003

 

Antti,Blaadi & Andreas G

 


 

20.2 Vasa -10 å snöön

Tyngd iväg eismend tå igen en gang tå e fö ein gangs skull int va -20 grader men he hadd ju passlit ti snöög tå iställi föståss. Kom ut på isn en 10-tiin å möött upp me Husis & co, fråga om he a vori na aktivitet men int hadd he naan fått na tå ännu. Hitta några ströfisk jär å tär men int bleiv man ju bortskämd me action precis. Flytta me några hundra meter å fick 5 i putki ur eitt hål men bara ein hyllas, ur nästa hål fick man saka en stund fö ti få upp en 2,6 kg:s gäddo men he va allt. Några fisk från ställi tä ja byrja fick ja ännu så he lämna på 9 i påsa tå ja for heim, finns alltså rum för förbättring.Tycker he byri va gliist me Nöjtare på fjääln, ha ni såld pimplasgrejjona elde!?

Blaadi, Janne, Kenneth å Husis & co

 


 

29.1 Vasa ( +3, 10-15m/s å regna som f )

Körd eismend igen en gang ti vasa å plocka upp Janne, hadd mena fara ti Rivifjäln men tå väga va glashal så vart e ett närmari alternativ. Man trodd ju int ögona sin tå man stega ner på isn, vart ha allt snöön fori!?! Nära land så va e som att ga på cykelbana men he visa se ganska snabbt att länger ut så fanns e no ca 20-40cm snön å runt 10cm flödvattn under. I fiskväg så hadd int vi na störr framgång, vi hadd väl 8 matfiska ilag å en knippo minder plus att ett gäddhelvet lyckast få bortlirka balansn ur låsi tå he hadd komi upp så tid for favoritbalansn kerpele. Vi avsluta dan liti tidigari än vanlit men man va ju på MyGrainkeikka ti kokkola på kväldi så no vart he nästan ett 24 timas projekt föhe;)

Blaadi å Janne

 


 

 

22.1 Larsmosjöön ( Halvklart,-5,svag vind )

Fööri på isn e ju som sagt heilt bedröövli fö tillfälli så he e int na stöör misjoon ti kör 100km söderut heldä fö he e lika tä. Pikku sku på Pietarsaaren Kalamiehets pilktävling fö ti slipp lös på Hannus grilla korva å så fik ha fintta me Blaadi å me i sama veijvo. 5 största abborra/gösa sku vägas å ti få fem abbor på insido borda ju int va na stör bekymber men ti få na övä 200g e ju en annan femma.

Fik liiti roko start på daan tå ja dro 6 tyymarn i en sävitåppo rej i tridi håli så he vart ju int na lättari ti bora eftä he...henda ju entå vara på ein keikka me ny bite! Vi fik fisk ur ti flesta håle men he va ju som väntat agnstorleik på 95 % åv firra. Vi had väl runt 25-30 abbor på gubbi men endast ein åv na betär kvalite' som Pikku kneip...tror ha va 370g så he va synd att a va eismend. Tråda tibak ti startområdi runt två å spekulera liiti att dömdi SM-morrikara från inlandi ha no säkert skörda en heil deil men tå 51 gubb had spilld upp fiska på vååje såg vi no att Pikku ligger bra till. Mycket rätt..Pikku kom in på en fin andra plats me 913 gram å förlora endast me 2,5 gram ti vinnarn så he va på fitthååri som di pa sej. Tyvärr fik int ha na nya mikrovågsuun dähä gango men na kökstillbehör åt frun & bååne ni släng sånde låsa åtminståni.

Sjölv vägd man in heila 490 gram å he vart väl typ 10:e plats så man kviteera ju bårt 5 liter spoolavätsko fö ha placerindse. Tröskeln va fö hög fö Blaadi ti väga in na småfiska så i å me he hamna ha på jumboplats å fik ett Kulta Katrina kaffipaket som tröstepris. Vi fik int en endasti pedpump fast vi satt å vispa me balansn så int föstaar ja na vart ti ha fösvunni..? Dähä va ju na kvarttiimspimplas men entå heilt okej ti koma se ut...känsta nästan som 4 tiim sku ha räkt till i hede fööri för att int tala om ti bora me spiltta mora. Antar att dähä va byrjani ti sluti på "elitpimplaskarriärn" tå vi a byrja tävlingspimpel!

Antti,Pikku,Blaadi

22.01.2010 004


19.01 (-3, molit,delvis snöpyro o svag vind)

Efte mycki tvekas om jag sko utsäta me fö dehär föri så bleiv he no så jag vinda iväg. Had klocko ti ring på sju, sopa iväg sparkand ti mörtstugo me flödo ti knäde, böjt pajto, packa, lag pulko baket pedn o peda ti pelipaikka. Råka på två kommunarbeitar som fråga om jag har såde rokot ställt på hemmaplan att he faktiskt e bäter ti fa på isn i snöpyro, man veit alde. Plomsa iväg ut på isn o bora ut 13 angeldon, böjt pajto en till gang. Tå jag fick ut sista doni så smällt jo he förståss på he som var längst bort, typiskt. Had idag ganska bra me händelse på isn, 14 fällninga men endast 7 upp på isn, största på blygsamma 3.6kg. Om int ade te upp har na meir förståels fö oss pyytare så får man böri funder på ti skriv se ur kyrko Blinkar. Upp me snorrn bara pojka!

Simppi


2.1 Vasa  ( -8,svag vind )
 
Invigd nyåri me en pilkkikeikka..har int fått prestera na saan 6:e december men å andra sidan har e jo vori kåtavädri 3 vikor i sträck. Kom ut så fort e ljusna runt halv 10 å satsa allt på eitt kort å tråda ut 2km tä vi fik na fisk sist. Satt tär en par tiim men bara småått förutom Blaadis eitta håli som gav några grannari. Bara ti byri loom iväg tibak å ta na håle på vejji men sama sak fortsättningsvis...syyla + na einstaka stör som slank ner i påsa. Vi vänta på hede bra håli ända ti 3 fön vi dro strätsi å konstatera att vi fik int eins ihop ti 10 matfisk på två kaar heldä! Ledsen He va jo int na jätteöveraskning precis men noo sku man ha önska se en liiti betär start på 2011! Vi fik två gäddor å ein skeeten mört på balans som bifångst ida. Byri bli liiti sveittot ti väda i snön me halva heimani på ryddsi men he va jo int na betä åv eftädyninga baket nyårsfirasi heldä.

Antti & Blaadi

 

 

02.01.2011 003