Uusimmat kuvat

Käyntejä kotisivuilla:432972 kpl
 

 

21.9  Höstböjjet   ( Halvklart,regn & svag vind )
 
Vi körd vidare på sama koncept som förra Höstböjji så vi had start å målgång på Köpmanholmi. Mofa & Ronny sopa reint på prisbooli iår me seger i båda klasse. Kan ännu repeteer ho poängsysteemi funkar ifall naan fundeerar...En 60 cents gäddo ger 100p, saan så ökar he me 10p per centimeter. D.v.s..en 87 cents gäddo ger tå 370p om man våg liit på kulraami. Får naan en gäddo övä 1,2 meter på Höstböjjet så ere piikki auki me mat & dryck på stasshotelli åt fångstman!

 


 
Resultat båtlagsvis med mest/längsta gäddor:

 

1. Mofa & Ronny    1860p
 

vinnarna


2. Simppi & Eka           1730p
 
3. Antti & Patu             1605p
 
4. Blaadi & Bo             1445p
 
5. Guy & Holger           1290p
 
6. Björn & Peter            980p
 
7. Frank & J.Sund          900p
 
8. Caj & Ingo                860p
 
9. Pikku & Lalli              840p
 
10. Kari & Cala              690p
  
11. Robert & Sune          575p
 
12. Bobi & Tommy         470p
 
13. Jonas.K & Kim.S       305p
 
14. Simon & Tore            245p
 
15. Renis & Lintsu       Nollapeli
 
16. Byggis  ( W.O )      
 
 
Individuellt största/tyngsta gädda:
 


Ronny   5,30kg
 

 

5.3kg

 


Simppi  5,05kg

 

5.05kg


 
Bosse    3,55kg
 

 
Bleiv na små eftersläpp på olika platse på kväldi men varken na semas me klädre på,bråtas uta klädre eldä motorsågas me spiltta kedjo ha komi ti vår kännedom.
 
Höstböjjet e annos bara en "tävling" fö ti närmast sörjand så max 15 båtlag får plats...ti som int rymsta me får no heilt enkelt leva me dähä å sikt dessto hårdari på böjji på insido istelli. ;)

 
 

 
Hangarounds fiskerapport från Norge (Ola, Maku, Cala å Kari)
 
Dag 2
 
Morjens,

Efter en god och välförtjänt nattsömn. Styrde vi kosan mot halvvägs till Island. He såg mörkt ut ein tuuro me vädri, he gick vit handska på sjöön o tidvattni strööma åt eitt håll o gambelsjöön saka om e, vakio Norge med andra ord. He resultera i att Ola "den svage" mäskade med chia frön från morgonmålet tre gang och sov hela förmeddan på bottne i Makus båt. Dock visade det sig att Olas taktik var en vinnare... tio minuter efter att an vakna å byrja fisk fick a ett jätte böj. Efter 15 minuters drillande fick a upp ti båt suude en hälleflundra på 203 cm och 100 kg. Tå Maku å Ola had säkra fisken vi båten konstatera di att takli va langt ner förbi adamsäppli i maga på fisken så måsta di avliv drömfiisken.

 

halle

Undertiin Ola sovd i båten så had vi ader drilla 5-15kg torskar så att vi had meir n leido. Filékvoten fylld å en härlian dag i nord Norge. Synd att vi har 4 dagar kvar å di lovar 20 grader å sol men passli vindar.

 
Dag 3

Vädri visa se från bästa sido, närmari 20 grader å havi låg bläkä. Maku å Ola va inställd på långtur å damba iväg 15 sjömil mot Amirika. Resultatet av he vart en massa lubbar å en passli hälle på 15kg till kotletter. Maku envisas me att di ska hängas på tork ett dygn så nu testa vi he...köti ska bli bäter å dra i se floti.


Cala å Kari had roko start på morne efter pomppasi i båten dan föri å bestämd se för en lugnari dag närmare hamne. Trolla tomt ca 5 timar å avsluta me en storan lubb. Kvällsbiten (grillad hälleflundra me klyftpotatis och mustapekkasås avnjöts i +15 grader på grillterassen Kato had laga.

halleflundra_pa_menyn

Dag 4

Planen va ti ga langt ut igen men vi hann bara stiga upp så insåg vi att he int var ti na. 8-10 m/s å vithattan på havi. Plan B visa se ti vara en vinnare tå vi smög bakom en storan holma å hitta na grynnor som leverera 4 hälleflundror mellan ca 4 å 20 kg. Två på var åt Kari å Cala. Maku å Ola saka på men hitta int na den he gango.
Hemreiso på 15 sjömil vart na av he mesta skuppase vi vari me om de här viko. Atlanten svider lite satans i ansikti tå man e sönderbränd från förr.
Sista två dagarna som vi e jär har di lova 0-3 m/s å närmari 20 grader så pelipaikkona langt bort finns inom räckhåll.

112cm_halleflundra


Ola, Maku, Cala å Kari

 
 

Lördag 25.5.2013


Traditionsenligt öppna vi sommarsäsongen på riktigt med böjji på insido. Uppmötningen i år var större än vi har haft tidigare år. I år hadd 24 båtlag anmäla se. Vi hadd gatt på plus förra åri å eftersom dehär e int na vinstbringande företag, så kom hela vinsten deltagarna tillgodo. Vi hadd bl.a t-pajtona åt allihopa plus att vi hadd "trimma" prisbooli me lite finare priser åt största gäddo osv.

 

img-20130524-wa0000

 

He var en fiinan morgon me liiti blåst som vänta deltagare. Kaffi å bullaskiivo var lada från åtta på morne. Mellan åtta å nie hadd ti flesta trilla in, anmäla se, fått pajto å ribbo. T.o.m Bo å Rainer kom i tid i år, vilket int har hänt na förr. Startskoti gick kring halv tie.

Klocko 17.00 var tävlingen avsluta å all båta var tibak. Slutresultat:


- Största gäddo gick till Jonas Sund! Gäddo vägd i år tasan 6 kilo.

 

20130525_172315

 

Följand gäddo i storlek var 5,7 kilo å fångstman Nalle G. Tyvärr så delar vi bara ut pränikkona fö största å elsnurro for ti Jonas. Grattis!!


Lagtävlingens resultat (fem längsta gäddonas totala längd):

 

20130525_172407


1. Roy och Jonny, 387.5 cm
2. Kennet och Muukkonen, 381.5 cm
3. Jonas S. och Frank B, 365,5 cm
4. Nalle G och Mika G, 337,5 cm
5. Mofa och Ronny, 329 cm
6. Simppi och Patte, 320,5 cm
6. Ronald F och Kim G, 320,5 cm
8. Jonas F och Jonny F, 318 cm
9. Lalli och Pikku, 315,5 cm
10. Kim S och Jonas K, 314.5 cm
10. Kentsu och Ronny H, 314.5 cm
12. Frank och Snojk, 313 cm
13. Ingo och Kaj S, 304,5
14. Mika och Rintsu, 296,5 cm
15. Antti och Patu, 292 cm
16. Bo och Rainer, 275 cm
17. Tore och Simon L, 271 cm
18. Bobi och Franzen, 265 cm
19. Daniel S, Jacob H och Anton, 264,5 cm
20. Jan H och Robert S, 263,5 cm
21. Jesse och Guus, 263 cm
22. Janni och Reima, 257,5 cm
23. Robert F och Andreas S, 256,5 cm
24. Peter H, 179 cm (Bom WO)


Vi kuna efter tävlingens slut konstater att eitt år e int he ana liik. Jämnt så he förslo i år igen, men kanske liti liti minder storlek på gäddona. Klart he gick diskussioner igen hur stor di var ti som alder kom upp ti yto, men vi kan tröst oss me he att nästa år igen edi stöör! Taket e nådd va gäller deltagarmängden, dvs 25 lag e absolut max. Sista löödan i maj 2014 (preliminärt) går startskoti fö nästa år, så lägg viesti åt Simppi i god tid om ni vill vara me. OBS! Nästa år får man int bråtas utan dräkt elder såg me spiltan kedjo:)


Stort tack till alla deltagare och ett stort tack till kökspluton som bidrog till att int nan bööva vänt på matn!


Team Nöjtare.

 

20.5 Solot o varmt
 
Eftersom he böri dra ihop se ti vårböjji på lödan, så for ja(Simppi) o Caj S å kör runt båtn min så ja sko ha mesama på pelipaikka. Vi to me grejjona fö ti få testa några ny ställe. Ja inledd me en granna 200g gäddo å efter en stund dro Caj en finan på 300g.
 
Nåja, he e jo dehär sårtn som he bruka leverer jär på insido. MEN dagens tredje hugg var dessto kraftogari, ja tror he är en bäteran sa ja åt Caj, ho vila int alls koma ti båtn, vi såg bara stor virvla 20m från båtn. Hold väl å på en 5min förrän ja had o första gango ti båtn, mena saka bort tå ho sko i snurro. Vainda gang båtn närma se så stackgäddo iväg igen men efte 5min till så konstatera Caj att no lippar jag o. Sagt o gjort, ho kom ti båtn o Caj damba till me lippo, ho lämna tväss öve lippo men som tur trilla ho ti! Ho måst jo vara minst 12kg sa Caj men ja var liti meir pessimistisk o konstatera att ho no borda räck ti 10kg.
 
Våge stanna på 10.62kg (urleikt) 113cm!!!! Nytt pb fö Simon. Jag tror vi kombe ti få en bra tävling på lödan me myki gubba me å STOOOOR gäddona!
 
Simppi o Caj
 slemtub_10.62kg
 
 
10.62_kg
 

 
 
7.5  Vinterns Största Abborre 2013
 
He lyckast int me na kilon ylitys i vinter men jä e topp 3 i alla fall.
 
1. Blaadi 915g
 
2. Antti   790g
 
3. Mofa   710g
 
Lalli å Simppi to oxå en paisar på 820g me angeldoone men Vinterns största abborre jeldä ju endast me pimplo.
 
 
 

 
 
24.4  ( Sol,Plusgrader å Blåsot )
 
Fö exakt två viko saan had vi 60-80cm is å idaa räkt e jyst å jyst ti 20cm na meir så he e ju knappt så man tror he e sant! Va liiti svårt ti konsentrer se på pimplasi från mårne tå man bara sto å nåjja på hade roko isn. Mestadeils eismend abbora i fartn varva me några gäddor. Vi fik bara trixa upp 15 grannari...några runt halv kilo + en "feilstöipta" abbor på 41cm som endast vägd 680g. ( C&R ) Vi bleiv nästan tvungen ti avslut rej kl.1 tå e blöitt sönder yto så he vart ett projekt i korttast laagi men va kan man. Kanski lika så bra fö na mytsi närmari blöito än sådee kan man väl knappast kåma. Troodd ju man sku få fara på 1:a Maj Pilkken iår men ja e noo mycket förvåna om e finns na is som bär na meir baket hälje!
 
Antti & Blaadi
 

 
 
20.4 Blåsot ,solot

Säsongens sista pimplasprojekt som sku ha böva bli en höjdar bleiv int så häv tillika. Fiska va som bortblåst fast man var ti toki ställe som bruk leverer dähä årstin. He vart sparka fleir kilometer å bora å bora, å t.o.m flytta ställ mitt i dan. Men ti sist fick vi no ge oss å konstater att dähä lär he no int bli na ändring på ida. Dagens stösta landa på 490g. Så vi tacka fö oss å packa ihop grejona mang tiim fyri en va vi hadd mena.
Var ti puts åv gäddrage no å invänt vårböji!
Mofa. Simon L
 

 
16.4  ( Molit,Plusgrader å Blåsot )
 
Fösta seriös pimplasprojekti me Simppi på en par år å ein sak ha jo int ändra naa saan sist...bestämber man en tid tå he e lähtö så ere minst 15min tidigari! Simppi sku ha me stridspari sett från Lafåsbyji som backup så ha steig på i Bennäs. Byrja gaa i direkt från mårne å så fortsatt e meir eldä mindä heila daan...liiti lugnari milla varve tills man hitta döm på nyytt eftä en länger föflyttning.
 
Mang hål me 10-15 fisk men storleitsi sku ha kuna vara en haka stöör så mytsi fin file´fiska vart släpt tibaak. Vi spara runt 20 per gubb milla 250-450g fö vi tyckt he räkt men man såg jo noo ti å som måsta slarv heim påsavis fö ti vara "kung". Eka to dagens största me ein runt 600g. Simppi & jag fik vassin vihernieriä å vi såg he byrja vatnas i mun på Eka men vi släpt döm snabbt tibaak fö annos a di väl hamna i röikuun! :)) Isläägi had ändra kraftit dähä seinast daga så kåmber int e na köldnäätre kan e gaa fort.
 
Antti,Simppi,Eka
 

14.4 solot

Dagens keikka bleiv ti ett nyit ställ fö vår deil. Påhälsning åv fiska hadd vi i nästan varinda hål vi bora från morne. Men som alltjämt tå man far ti na nyi ställ, så sir man bara bäter ställe heila tin länger bort. Så he var jo ett förbannadis boras heila tin.
 
Så me facit på hand så sku vi ha lemma på he områdi van vi byrja. Fö na betär vart int i fast vi fo länger bort!
Simon kneip pb på 470g, åså råka he jo se att ja fick ein strax baket på 480g. Så he bleiv dagens saldo + en knippo till.
Ny fart nästa helg!
Mofa. Simon L
 

13.4  ( Molit å plusgrader )
 
Man ha jo fått njuut åv "Grannvedärsprojekte" no en länger tid så vi dro en kårttari keikka idaa fö ti kåll om na sembär väder sku ha aktiveera abbora. Byrja ganska lovand me några hyffsa fiska men saan va vi tibaak i sama loop ijen...mytsi boras å langt milla böjje. He finns jo ställe ti bänk se på tä man kan få öis dähä årstiin om man vill men har man aadär prioriteeringa så får man väl leva me he att endast 15 abbora vart spara. Ein abbor på 580g å Blaadi lag ett nyit årsbästa me en tjocka fisk på 915g...Catch and Release givetvis!
915g
915g
Tappa räknindse på gäddkontaktre men Patu va iallafall värst me ett hatrick ur 3 hål på rade! Avsluta halv tri tå e byrja regn.
 
Antti,Blaadi,Patu & Janne

 
10.4  ( Sol,Sydlig vind & plusgrader )
 
Va på ett X-ploring projekt me Janne idaa...spyydi ställe hitta vi men liiti fisk. Största deiln åv abbora va full åv maska så he tyder väl på "paus på plats". Vi spara 10st milla 300-400g så storleiksmässit OK men allt fö gliist imilla. Fö ti få liiti extra panos i dagens projekt lag vi en yhden tähden Jalluveto fö största abborn. :) Ja fik bårtsjabla en klabb me spunnilino å lill-LJ så Janne to heim segern me ein på 460g. Fyra gäddor va på besök men bara två upp.16.00 gav vi upp tå man byrja bli tillräklit möör i arma å axla åv allt boras i +70cm is!
 
Antti & Janne
 

 
10.4 Solot o blåsot
 
He bleiv tilika ett sista angelprojekt för i år, kuna int lämn döm ifred rittit änno. Jag(Simppi) o Kim. S stega ut på isn kl 06.00 o börja rada ut. Gäddona börja hugg direkt sole steig upp, he bleiv liti enformit tå int gäddona rittit vila lämn fast (had fö stor agnfiska), vi fick bara upp ein gäddo på ti första 7 hugge!
 
Saan börja gäddona trill in i ganska jämn takt utan na ritti huggperiod elde na döperiod. Vi fick sammanlagt 17 gäddo ida, dagens största gäddona låg på 6.05kg, 5.65kg o några runt 5kg, monstri utebleiv ida.
 
 6.05kg
 
 
 
 5.65kg
 
 
Dagens bonusfisk resultera i en finan gös på 1.6kg som Kim sko steik i baconfeitt :)
 
1.6kg
 
Simppi o Kim.S
 

7.4 snöpyro

Tänkt vi sku ga i pojkas fotspåre som var i torsdas å skörd på sama vis som ti hadd gjort, men som alltjämt förr tå man menar na å har ribbo högt så bruk i bara ga på eitt sett. NOLLAPELI!!
Om man jämför me va ti dro. 
Vädri va jo kanski int he bästa tänkbara. Snön spilld ner meir eldär minde heila dan, så siktn va noll milla varve. Saldo fö dan bleiv att ja dro 19 abbor å en mört. Å Simons abborantal har ja int na koll på, men he vart no en knippo. Plus att ha dro en gäddo på 2,9 kg.
 

Mofa. Simon L

6.4 Solot å ingen vind.
Lag iväg me två skotra runt 06.00 å efter na liti köras så va vi i full gång. Vi hitta fisk nästan mesama men onödi kort i båda ändana så vi for vidari. Husis hitta na betär modelle i en vik å tär tappa a å en finan fisk som säkert sku ha räckt ti kilo. Ein på ca 700g fick a upp ( c&r ) å så några +400g fick vi tär. Vi for vidari å följand ställ gav ganska bra me ett tiotal milla 300-450g men va no myki småått tär å. He vart proa på rikti grunt, 20cm vattn, å tär fanns e no fisk å, igen en par betär fisk som fastna i iskanttn men he e smällar man får ta. Vi to heim runt 20 st milla 300-450 fö vi bövda int na meir. På heimveijji vart e kört över både svag å rikti fanens svag is men he gick bra dähär gango.
20130406_124929
Blaadi,Husis å Johnny

 
4.4  Solvarmt +3 å grannt me plötsliga väderomslaget MSTH
 
Poika kom å hämta me 0500. He bärd åv söder ut, vi ABC träffa vi na halv bekant poika som å sku fara å pimpel.Emoji Tå vi närma oss spelplatsin så skruva vi upp musa å chansa att isin hålder fö biln. Sällan har man gatt bara 15 m från biln, bora fösta håli, liti små frusi å stel i kroppi å börja pimpel. He visa se vara rätt plats å rätt tid fö morisitu. Ja dro upp ca 20 ur två första håle varav 10 i påsa, liti trögari gick e fö poika. Dehär blir en dag som komber att bli bra. Vi bora å sökt, böit ställ å bora meir, men ingenting värt att spara. Tå he e 60-70cm is, så skådar man liti extra noga vann man tänker bora, fö he gar ganska trögt 10 sista varve. Korvgrillas paus mitt i daan, san jo vi en lillan omsaku baket matin. Men int bleiv he na betär, satt å dro tomt restin åv daan å had varmt. Antti & Blaadi had liti ströfisk, men int na ti tala om. Vi slarva heim + 20 abbora som höll måtti. Ein abborr övä halvkilo, 590g /C&R. Gädd-dealern to heim 2 slemtuba som ha had fått bort tråka.
 
-Patu, Antti & Blaadi-
 

Torsdag 04.04.2013 kanonför o kanonför
Jaa," he vaar int na betär än sådee", undrar hu mang gang man tänkt he igår tå man satt me
pojka på fjäln o int hinda svara i telefon på knappt heila daan..Emoji
 
Simppi o Svenfeltas Kaj had båda sköitt lös en pimplaskeikka åt se så tå damba vi iväg 5-lappipå torsdasmorrne. Jag (Pikku) a ju betala bort mett sköitas så he va lugnt på ha frontnEmoji
Vi lag rikti sparkare på taatse no fö ti få rätta känslo fö heila projekti. Mofa va ju int me na så vi räkna int me na myki extra bilköras på fjäln..
Men sparkföri va bra o vi flöig snabbt över fjäln ti na ställ vi trodd på. Visa se ingen fisk direkt från morrne men vi känd ingen panik över he. Vi spreid ut oss fö ti sök åv liiti störr områd o tå Simppi ringd o saa "he no fiska jär", byrja i samtidigt ga i fö me. Kaj sparka iväg tär Simppi va o jag lämna kvar liiti närmari land (berodd int på åldern) fö no kom i fisk riktit odentligt. Var egentligen bara ti nyst upp o så fortsatt i heila dan. En snabb rapport från Simppi visa att he va lika tär. Fisk i så gott som varinda hål så snabbt had man dagsranson o alltfö myki meir i påsa.
På ettmeddan kom Simppi o Kaj tibaka tär ja satt o vi kolla att no siter vi me 10 kg fiska på gubbi rej. Va int så bara ti slut tå he smälld i bara..dro en påsa mesama åt na bekant men efter kl 17 måsta vi bara bryt upp. He kom he bara! Me våld gedd vi oss o vägd in 42 kg vi biln på 3 gubb. Tå had vi släppt meir än dubelt tibak så 100 kg sprack me råga. Sku a liga bra till på iltakisat jär vi assasskäre konstatera manEmoji
En otroli keikka va gälder fiska o vädri va ett faktum tå vi landa en 20-tiin vi Bjönbäri. He vart ti na nattarbeit me fileási men he gör int na efter såndee projekt. Kaj a fått onödi ruku byrjan me dehär pimpalsi konstatera vi me Simppi!!
Pikku, Simppi o Kaj 
 
 
 ito

2.4.2013 Angeldon, Solot å lite blååsot.

Avfärd halv sju från Björnbäri. Simppis skotern röjkt som sista dan men fo som en pil på asfaltn. Tippar att fösta doone var ner strax fyri sju å to int så värst läng förrän fösta gäddo var på isn, 8.12 kilo. Verka helt lovand.

8.12kg

Vi lag ut så mang som vi hadd frysproppa åt, så ja gissar he var runt 22-25 don som fiska. Simon hadd viri giro å lada ämbare full me agnfiska. Syrepumpi hadd arbejta hejla natte, men verka int riktigt räck till syre åt all äntå. Nåja, efter en stånd skarva vi i me en par 5+:are, närmare bestämt 5.4 å 5.12. Var nog tärimilla å några minder som slapp upp på isn.

Pikku slarva se ut tå ha hadd fört unga ti dagis å hadd mena att ha sku dra sjön tom. Innan ha kom hadd vi en finfin abborre på 820 gram som vi kroka på ett angeldon också. Sema tibaks oskadd nöjd å belåten.

820g

 

Pikku råka sita nära ett don i na skede tå jag å Simon var uppteijji me anat, så vi läta ha drill upp henna. 6.2 kilo stanna vågen på.

6.20kg

San to vi igen några 3-4 kilos å avsluta me en på 7.64 kilo.

7.64kg

 

Dubbelhugg och vi tog vassin ein me Simon. Simppis gäddo blev en tapp å så läng ja huld på me menn, så lada ha om pyyto. Först kännsta ha stor efter ein gang ti håli. Efter ana gango kännsta ha ännu störr, men måst medge att pulsn äntå hulsta på stedo 60, no hätä ännu. Tridi försöki, elder fjärd hadd ja henna på isn. Komber int ihåg så noga för pulsn hadd passera 100 tå ho var upp. Sa mesama att 9+, men lyckligtvis var hon 10.55 kilo å 108 cent lang. Kroka i ena mungipo å pigg å kry tibak. Nästa år e ho över 11..

10.55kg

Vi lada om doone å for tibak ti pallana. Henda tala några sekund så sprätta nästa don upp. Simppi drilla me henna å vi kuna kostatera att vi igen hadd en fin madam på ge. Rusa en par tri gang å sen var även hon på isen. Vågen visa 8.2 kilo.

8.22kg

Totalt hadd vi 19 gäddor å ein abborr på isn me doone. Alla sema tibak fö ti väx:) Pikku henda me två gäddo på pilkki ännu så 21 stycken var dagens saldo. Fint fiske, bra väder om man bortser från blåste. Isn ändra eff så mytji från att vi kom tills vi for, så nog släpper he tagi om sjöar även iår fastän he verkar vara tjock. Fint fiske sa ja... Ja mena fantastiskt! Fiskeåret fortsätter som he byrja. Tar pånytt!

 

Lalli, Simppi på doone å Pikku på balansn.

 


1.4 Solot

Dagens projekt bleiv bästa fö säsongen. Fiska finnsta nästan i varinda hål man bora,  bara man orka sita länger en fem minut i var hål. Å he betyder jo att våre böri vara på antågand fast int man sku tro i tå man skådar på mätarn på nätre speciellt. Förstås inverkar jo he ganska myki å att vattn hadd stigi na liti. Hadd som mål att ja sku hyll tri abbor runt halv kilo så all som ja dro fick friheitn åter, fö di stösta ja fick nocka bara ti 300g.

Lägger man ett toki i mål så er no påsa fö he mesta tom tå man far heim. Simon hylla 15 st som ha sku fileer så ti har säkert iti gott ida. Får hald tyyma no att bilföri småningom avslutas,fö he er no riktigt tå som he var på g. Åså sakari bort dömde som komber me frun å campingstola i högsta hugg.Emoji

Mofa. Simon L


Langfridan 29.03.2013 vind ca 5 m/s västlig


Två bila starta från bjönbäri tå traditionell påskpimplas sto på programmi. Bakom ratta had vi Björkskog den yngre o Björkskog den äldre. Mofa va så på huggi me körasi, att ha byrja me ti fara ti fagenäsi över isn efter Lindgrens Simon fö ti få upp fartn. Vi liter älder pojka (Pikku, Bosse o Lalli) starta liiti lugnari me sikte på morisbullo vi ABC. Måst rej i dehär skedi tack Malin som lova sköit båne miin tå frun had na springas på kvällskvistn..tackar!

Vi trod int på na hurja syönti, eftersom allihop veit hu vatuståndi plus temp a viri på seinari tiid. Bosse vila ju som vanlit bara ha demdi stoor så he borde väl all veta vi dehär laagi, så tär had int na ändra från ifjol

Islägi däremot e ju na i hästväg! Bara ti damb till me biln på fjäln o he e man ju int ritti vaan me. Vi körd ända fram ti ställi vi trod liiti på o snart had Lalli nysta upp några hyllas. Vi ader öppna trögari tills Bosse to en 550 grammar som visa se bli dagens största. San fick vi allihpa några så man kom igång. Kännsta äntå onödi trögt milla böje så vi to en rövar o damba länger ut. Vi na steingrynno som såg heilt ok ut stanna vi o börja sök. Ganska snabbt visa se liiti fisk o allihop byrja få na liiti. Int na stora mängder men liiti jär o tär. Lalli fortsatt me att få dagens längsta putki på 13 fisk så hans filee va rädda.

Vi spendera restn åv dan runt dehär grynno o avsluta me ritti korvgrillasi. Mofa o Simon L fortsatt me ti sök se vidare medan vi älder pojka byrja sök oss heimåt. Tror allihop va nöjd me reiso o vi had ca 40 abbor hylla heim på 3 gubb.

Så dee så i ut 2 tiim efter heimreiso!

langfridan
Pikku, Lalli, Bosse, Mofa o Simon L

 

29.3 Kortfridaan  ( Sol & måttlig vind )
 
He bruk jo hör till ti fara på ett projekt på Langfridaan så inget undantag i år heldä. Förutsättninga e jo kanski int he bästa fö tillfälli me 50-70cm is å ett vatustånd som ha liga på stedo -50 no en par vikor men tå man minst anar e...så händer e absolut ingenting!!! Byrja på strax baket 6 men bara småått å knappt he. To en grillpaus kl.10 å inventeera skördn vår...1 säälihyllas + en kahen kilon hauki som Peeto sku mala ti biffa Langfridaan ti ära. Liiti meir aktivitet baket meddaan men he va noo så sakta så vi kasta hanska på disken rej halv 2...känsta bara som e sku ha vori waste of time ti nöjt några tiim till. 7 stackars abbora fik koma heim så dähä va väl noo säsongens bottennåtering fö vår deil! :( 

Antti~Blaadi~Patu
 

 

26.3 Angelfiske, Solot o lugnt
 
He blev ett projekt ida igen efte na grön slemtuba. Som borar idag fungera Caj S o ha sköitt se bra o int bleiv ha na knällo helde fast ha bleiv tröitto ;) Liti föri åtta kom första gäddo, o tå ho vägd 5.6kg så skruva man jo automatiskt upp förväntninga.
 
Gäddona trilla in i ganska jämn takt men int na stör, först liti föri 10 kom huggi vi vänta på, efte en lillan kamp kuna vi väga in gäddo ti 8.8kg(103cm). Vi fick sammanlagt 22st upp på isn ida, om int jag minns feil så borda he vari tangera rekord antalsmässigt.
 
Simppi o Caj
 8.8kg

 
23.3. solot
 
Dagens projekt bleiv int så hääv fiskmässigt. Ströabbora jär å tär efter myki boras. Men isföri kan man int klaga på. He blir no ti latamans pimplas tå man slipper me biln ti nästan all ställe man vill. Men vi ska hoppas att he småningom böri buck åpå na värma så fiska böri röras, å ändrar na vind så vattn stiger.

Dagens saldo bleiv vinterns stösta fö min deil på 710g + två till hyllas som fick koma heim i påsa å bli steika. Simon hylla 7st.
Mofa. Simon L
 
 mars_2013_42
 
 
 
                                   Grattis Ronttn o välkommen till kilosklubben!!!
 
 
1030g
 
 

21.3 Angelfiske
 
Efter att Lalli had drajji madamen i löödas så var man int sein att fa på sjön tå he va ledit i kalendern. Som sällskap fick ja fjolårsvinnarn i vårböjjet, Kim S. Ha had pappaledigt tå ha had täjji en hundvalp. Ha sko ha en jakthund me frun i husi sträckt så lang att ha fick ta en vallhund, int veit ja direkt vann ha ska vall fåre nadestans än i Enlunds fårhaga.
 
Vi börja först rada ut en halv nietiin tå he var ganska kallt från morissido. Klocko elva had vi första gango tid ti drick kaffi, tå kuna vi räkni ti tolv gäddo, största 6kg. Tå vi satt å tugga i oss brö så huggd he på ein liti länge ut, Kim had äro ti drill madamen. Tå vi såg gäddo första gango kuna vi konstater att ho e ganska stor, men sitter bara fast na liti i mungipo. Men Kim landa o som en gambelan tajmar, våge visa 9,1kg o 107cm lang. Man veit alde om he var Lallis gäddo från i löödas som had banta ner sig några g, hoppas att he var he så veit man att C&R alltid lönar se.
 
9.1kg
 
 
Kl. 2 börja vi ställ oss heimåt tå betesfiske var slut o noola piska på me 12m/s. He kom sammalagt 19 gäddo upp, 9.1kg, 6.0kg, 5.8kg o några about 4kg, men också ganska mang pedpump. No ska vi vänt på na värme så man kan rittit kan böri njuut på sjön!
 
5.8_
 
 
Simppi o Kim.S


15-17.3 Mickelsöa ( Solot & svag vind )

He vart en liti extremari pimplaskeikka i helgen, sparkarn + pulkko lada me greijjona å suunta mot Mickelsöa. Jag, Janne å Johnny for på fridasettmeddaan å Husis möött upp på kväldi.

20130315_155638

Vakna upp på lödan runt 7 å så käka vi na å lag iväg me sparkare mot tänkta öisasställen. Klocko gick å int hitta vi na fiska så efte några minttu så vart e omsako å me liti flyt hitta vi fisk en halvkilometer från stugo.

20130316_153635

Avsluta dan me bra mat å dryck plus en bastu som va 100 grader tå man bänkka se på lava, aningen varmt men skönt iallafall. Sundan så vart spendera på så gott som sama områd tä vann vi fick fiska på lödan. Avsluta en 2-tiin å for å käk plus städa bort å så va e bara att spark tibak. Bra reiso igen en gang så vi tar på nyytt nästa år.

Blaadi, Janne, Johnny å Husis.


 

16.3. Jättesole,nästan vindstilla
 
Dagens pimplasprojekt bleiv nästintill perfekt. Föri va he bästa tänkbara vädermässigt ba hedi 10 cent pudesnön sku ha vari bort.

Fiskmässigt fö min deil måst ja no säg att he sku ha kuna vara betär. Bleiv mest steji å hängd på born å prata skit me na ortsboa. Men vackert så. Man fick jo hör en deil fiskashistorier.
Simon tå igen hadd no en bätera gang. Personbästa på 410g å 4,5kg efter sorteringen i påsa. Så ha va heilt nöjd. Vi tar ny fart nästa helg!
Mofa, Simon L
 

16.3  Vasa  ( Sol & svag vind )
 
Jo en research i gambä juttuna dähä viko å dro ha slutsatsn att "sämsta pimplasprojekte" per vinter oftast infalder vecka 11 eldä 12...å va jö man tå??..man jör ett fösök till i år ijen fö ti fösök bevis att man har feil! Man kan sej att he bleiv som väntat...int naasårttäs tendens ti na syönti på heila daan fast vi fösöka båra så vi fik verkligen arbeit på den mentala biten. Byri noo ha hövo iskick ti sita å nöjt å efter alla dessa år men ingenting tycksta hjälp idaa. Int eins en gäddo fik vi upp. Sku tipp att vi fick liiti övä 20 abbora ilag varav 10 hamna i påsa å hälftn åv döm had egentligen int na ärand tä heldä. Sku int vi a had heilt suveränt vedär å ett säsongbästa på 790g ( C&R ) så sku man noo helst ha vila glööm dähä daan så fort som möjlit. Nästa vinter har man pimplaspaus v.11 å 12 tå såläng abborra har "mökötysviikot". ;)
 
Antti & Patu

 790g


Angeldon, Larsmo 16.3.2012.

He var äntligen ledit på listo efter suukledit å hejla köret. Eftersom Simppi, Patu å Eka hadd viri å pröva dan fyri å hadd spara angelfisk, så var e naturligt ti testa lyckan dagen efter. Vädri var huippu. -18 på mätarn tå man öppna de blå, men he for en grader varenda 10 minut. Bakett nie hadd ja biln fylld me diverse attiraljer. Hadd rej dan före en känslo åv att idag tar jag den stori. Byrja bora ner doone halv tie kanske å rej efter  att ja hadd ner kanske femt dooni, så smälld e på första. Kilon hauki! Nåja, Simon, Lilli å Måjji kom ut me skotern å tyckt att ja hadd ut fö liti doone, så vi bora ut så he va totalt femton på isen. Räcker bra me femton om man e ensam, fö di har en tendens att få huggperioder dömdi gäddona å.. Vi hadd tur tå nästa generations sportfiskare i egenskap av Måjji råka vara på plats tå nästa to i. Fin madam på 4.1 kilo.

En annan angeldoonare hadd å hitta ut. Tur var väl he fö precis tå vi diskutera fiskasi slog nästa don upp. Lillan på cirka 2+. Hann lada dooni igen tå he smälld på ha som va längst bort. Ti en början kännsta he som he sku vara en 5+:ar å tå ja hadd henna fösta gango ti håli tyckt jag att ho hadd lino linda runt käfta. Verka som ja sku ha drejji in a sidofyri. Samtidigt som ja drilla madamen så smälld e igen en beta bort å ja fick lite stress me hon ja huld på me. Lyckligtvis var hadi ana angeldoonan som jag fundera me int uppställt så ha jeesa. Ha hann land sin som vägd strax under 4 lappi. Min madam var tre gånger ti håli, rusa ut en fem, sex meter förrän jag på fjärde försöket landa henna. Stor, fet, gammal å hejla köret upp på isen. Direkt slog e me att nu gar kymppi sönder igen men nästa tanke var, åtminstone en åtta.. Vägd me två vågar blev slutresultatet 9.4 kilo å nytt PB! Larsmo-Alaveteli, 1-0:)

Hadd sagt att direkt kymppi e på isen så avslutar ja fiskedan. Jag fortsatt alltså. Int na störr senare på dan förutom ein som landa på 5.88 kilo samtidigt som Nyfors d.ä var på plats. Totalt inbringa dagen åtta på isen å endast en bom. 2013 ser ut ti bli ett åtminstone lika bra fiskeår som 2012. Vi nöjter vidare!!

- Lalli-
 9.4_kilo_16.3.2013
 

15.3 Solot, -8 och åttalappi blåsmaskin

He bleiv ett angel projekt fö me(Simppi), Patu o Eka ida, vi starta först halv nie tå he var ganska kallt från moriskvistn. Tå vi had saka ut 6st så had vi rej fått löis 2st, så vi tänkt att he blir ganska rusning ida. Klocko ticka iväg o na ito ti tala om infann se aldrig, he var ganska langt milla huggi o ti kom allti två o två.

Vi fick sammalagt 12st o ja gissa medelviktn låg runt 4kg, Eka fick äro ti dra dagens enda pedpump. Största gäddona fö dan var 5,7kg, 5,3kg, 4,7kg o ganska mang 4+. He var ganska kallt på fjääln ida fast solveig jo sitt bästa.

 Simppi, Patu o Eka

 5.7

5.3

 47

 


 

9-10.3  Rivifjääln
 
Bleiv en 2 dagars keikka på Rivifjääln tå Johan had fixa en stygo på Halvvägs. Sku tipp att klocko va runt 9 tå vi byrja ställ oss ut på isn men löödaan va ju meir tänkt som en lilla Eräretki i grannvedri så ingen panik. Vi fik mest smått å några gäddor så restn åv tiin på fjääln for meir eldä mindä ti solbadasi,korvgrillasi å minttudrickasi. Bleiv noo ganska halvhjärtat ti fösök hitt na fisk men fokus låg jo på Abborpinnen på sundaan entå. Marcus å Andreas.G döik upp seinari på kvällskvistn så di henda me på ett hörn ti å me käk & bastu som Janne förövrigt had elda feil...tror vi fik na häkämyrkytys tå pojka vart så tröitto. ;)
 
Ljuger väl int så mytsi om man säger att sundaan int bleiv na riktit skönan pimplasdag. Rivifjääln e noo feil ställ ti sita på tå he e kaalt å vindn fö krafti...lägg tå dessutom till 60-70cm is,spiltta borr å liiti darrraaa så kanski ni föstaar. Anders had laga en lilla summering åv sundaan så ja lånar ha om naan vill läsa ho e jik.
 
https://docs.google.com/document/d/1MGfvWVfFUx593H8ePM-1EmV5GZHAH7xARnR9Nnr6r5Y/edit?pli=1
 
Måst ännu pass på ti Tack Johan som had ordna me boende,mat å dryck!
 
Antti,Blaadi,Johan,Janne,Johnny + Marcus & Andreas.G
 

 
9.3.2013 Noola å kaalt
 
Vart en reiso tå igen en gang. Start 05.15 från björnbäri. Klart va jo he rej to vi for att he sku bli ti utforsk na ny ställe. Bleiv jo föståss na liti köras från morne tå man int som vanligt kuna fara ti vart man hadd tänkt p.g.a att he finns folk som int veit skillna på eji å ades. Å jyst täför måst jo varinda f.....s väg vara booma nufötin!
 
Hitta jo ti sist ut på isn, så he va bara ti byri bora å sök. Fösta som huggd i fö dagen var jo tillika fabbo mörtn. Ha hadd teji balansn framifrån, bruk jo no ta bakifrån...åtminstoni på hemmaplan ti gangona man slipper åpå. Bleiv jo no ett evinnerlit sökas igen en gang fö oss me ströabbora jär å tär.

Men int e he na, vi tar ny fart inkomand helg om vi andas!
 
Mofa .Simon L
 
9.2.2013
 
 

6.3 Vasa  Molit/solit/snöpyro, medelmåtta vind till orkanliknand blåsmaskin

Eftersom he jo snart e messoman så tänkt jag(Simon) att he sko kanske böri vara dags för ett projekt söderut fö ti vift me balansspeti. Eftersom skiftari e ledi tå normal foltji arbeitar o arbeitar tå man ska sova så passar he jo bra att Caj "Gunvald" å råka ha ledit på schema ida.

Vi börja kör heimifrån kl 05.00 o kl 07.30 båra vi första håli. Had känning rej i första håli o hoppas att he var en gäddo fö he kännsta som ett nätiankar som kom me en meter upp föri he tänkt stiga åv. Vi borra vidari o hitta na einstaka jär o tär. Jag sa åt Caj att ha int ska misströst na änno fö vanligtvis bruka he int vara na ito från morrne på dehär ställi, positivt att nating iter rej, "di e no jär". Kl 10.00 tå solveig kucka fram bakom mollne kom dagens första ito, 8 på putki o ur följand hål 16 på rade, allt direkt i påsa.

Caj var na liti i tvivelsmål me grejjona sin men ha sken upp som en sol tå jag gedd balasn min åt a å sa att jag har fått min deil ida. (Jag kuna jo låssas sej he tå jag trodd att jag had en identisk i battji). He to int na läng föri Caj börja dra döm ha å, ha had fleir putki på 5-6st. Ett riktigt klimax fick vi uppleva 13.30 tå he börja snög o ställ ti storm, jag tror att jag alde i mitt liv har uppleva elde kombe ti få uppleva en tokidian ito åv grann abborra, he resultera i en putki på 30st. Föri ja riktigt had föstäjji va som hänt ropa Caj att no har ha sitt personbästa, 540g, kanske int smällde direkt högt i all van pimplares örona men att int ha pimpla na mang gang så äri bara ti lyft på peruken, ha fick 3 runt halvkilo.

Tå vi int börja si varade på 10m så fick vi no böri tänk på ti fara heim, å tur var no he för tå jag plocke upp efte ito min o vägd påsa så visa he 14,2kg. Spara 20st 400+ som ska i röikugn imoro o restn bleiv filèa bort, mums.

Klart 3-Top projekt i Simons pimplaskarriär!

 

fisona

 

Simppi o Caj

 


 

28.2.2013 Vasa
 
Jo ett fösta rikti i projekt fö dähä säsongen. Starta 5.30 å to kaffi vi Oravais i vanli ordning. Byrja pimpel runt en 9-tiin me förhoppninga om hadi stoor som vanligt. Som kaveri hadd ja me en nybörjar inom dähä pimpelcirkusen, me ny väsko,borr å stövla. Så he va no bäddat fö succe! Hadd no räkna me att int har he abborn na chans ida.
 
Men som fö he mesta tå he handlar om dähä abborpimplasi så to no abborn heim matchn. Fick en 10 fisk på gubbi me stösta på 350g. Blåst å måra å regna om vart anat, så förutsättninga var no int he bästa heldar. Men no er säsongen igångsparka på allvar, så va ska int vi lyckas en gang änno.
 
Mofa , Simon L
 

27.2  Vasa  ( Halvklart å plusgrader )

Had "sportlovsledit" så ja passa på ti fara på ett pimplasprojekt fast ja int fik lura naan me. Kom ut i god tid ti soluppgång men he for noo ti 9-tiin fön e byrja vis se na fisk eldä så satt ja på feil djup från mårne..?? Mang tom hål men oxå fleir me 3-4 fisk i putki så man fik holdi koncentration. Ganska skapli size på ti 20 ja spara,sku tipp att medelviktn låg runt 300g. Dagens största va 480g om man int räknar me hodi kilos gäddo. Häärlit ti få känn på liiti betär böjje än på Täsöun Open på Laasmosjöön i löödas å vädri va ju int heldä fy skam. :))
 
~antti~ 


Tässöun-open 23.02.2013
Vi tyckt allihop, att no eri dax att smäll ihop en lillan kaveritävling på insiido fö ti råk gambe tävlingspimplare ti kaverina. Eftersom allihopas kalendra nufötiin siir ut som di gör, spika vi lördagen den 23:e o levd i hoppi, att no naan har en lillan luku? O visst mött pojka upp, no a vi rymsta fleir på fjääln men över föväntninga had pojka passlit..rolit! 
Tå en knippo åv yttersta eliitn i dehär landi på balanspimplasi möter upp, har int vädri så stor betydels..snöskotrar åv seinast skriiki o modell plus 4-hjulsdrivi bila sköitt om att 5-10 cm:s flödvattni "ei tunnu missään". Blåsmaskin på över 10 s/m i byya va bara skönt åt dehär schakki som a växt upp på iisn uta handska.
Sjölva tävlinse gick ut på att väga in 5 stösta abbora. He betyder, att man sku få 5 ti byri mee..visa se vara liiti knepit fö vissa som kanski int rikti had pricka formen lika bra som finsk damlandslaagi i skidrasi. Men ti flesta reid dehär rikti bra o he syns oxå på resultatlisto me grymma toppresultat.
Tävlingstiin låg på ca 3 1/2 tiima me start o målgång vi tässöun, ställi bekant från fina vårgäddstävlingar fö ti flesta i nejdn. Synsta direkt tå startskoti gick, att tävlingspimplan i ti flesta gick igång o man tala int så myki, utan koncentrera se ti fullt på va som sku göras. Finsta int tid fö na small talk eldär kaffisnibiln utan total fokus gälld 3 tiim framöver. Tror int maaseudun tulevaisuus eldä ÖT fick na vetti kommentar åv pojka trots hård mediauppslutning. Na sääli paparazzibildre lyckades di få som bifogas nedan..
Efter ovannända tävlingstid, var i dax fö invägning i en varma villo. Bleiv hård kamp i toppi och vissa byrja funder på om invägan had rikti tillföliitili greijona..men ti slut fick vi ett resultat och topp 3 lyder:
Antti Käld 660 gr (obs 5 fisk ilag)
Mofa       600 gr (oxå 5 fisk)
Kari Tilus/Tony P 560 gr (deila brons, oxå 5 fisk)
Restn åv resultate drunkna i eftersnacki o undertecknad våg int dra till me na på högt. Men int naan nolla i protokolli fast i va onödit nära..
Vi tackar värdarna för uppehälli i en varman villo, som bleiv rikti varm kl 22 på kväldi o Tony / Pirayo fö f..så go flambera laxbetana!
Vi möter upp igen!
hepp-Pikku
 
pilkkiskaba
 

17.2 Lakapimplo

Eftersom pojka drar lakana som alde för på insido så beslöit jag(Simppi) o Mofa att prov vår lycko. He sko no böri vara på tiin fö me att dra min första laka på pimplo, å man tappa jo int direkt  hoppi tå Mofa inledd direkt me att nyst upp ein. Ha var int na stor så ha fick sema tibaks.

Mofa var glödhet i kväld, ha nysta 2 till på rade ur sama hål som fick koma heim som matfiska. He e tridi gango fö me på lakapimplo i mitt liv, o saldo visar änno en blankan NOLLO. Jag tror bestämt att i nästa år kombe ja ti ta einBlinkar. Jag tror ja had en laka igår som sko i raami me vaggo men he kuna lika bra vara önsketänkand!

Simppi o Mofa


16-17.2 Vasa

Hadd helgen ledi så tå vart e na pimplas båda daga, lödan spendera ja me farsan å Vihtolas Kari på rivifjäln men he vart no ti ingenting i blåsvädri. Några matfiska å två gäddor vart mett saldo, gick liti sämber för dömde aader.

På söndan så slapp ja me Johan å mönkijä så tå vart e lätt ti pimpel igen :) Vi for ti ett beprövat områd å tär fanns e no fiska, fick 20 i putki ur femt håli å spara 9 som vägd 3,4 kg. Vi hadd bra fiske så gott som heila daan så he vart tilomee en korvgrillaspaus mitt i dan fö vi hadd no va vi behöva. Johan kneip dagens stösta på 715g (c&r) å min stösta va en langan hana på 550g som oxå fick fa tibak.


9.2  Vasa  ( Snöpyro,kaalt å 15m/s )
 
Va liiti i valet å kvalet om man alls sku iidas bänk se på fjääln naa tå man kolla väderraportn...såg int så paha ut ännu på friidaskväldi så man packa brölådo. Verkliheitn va ju na heilt ana tå vi kom ut på isn,he pyra snön sidvejji å blåst 18m/s i bya. Fik liiti fisk mesama i första håle men storleitsi va int riktit ti belåtenhet så vi sökt oss länger ut. Hitta int na välkkari sort tä heldä å netihagana byrja koma täätt emot så vi to täyskäännös å for innåt tibaak. Had några hål som man henda dra muutama ur men he va ju int så lätt ti hald igång na ito tå fingre dåmna bårt baket man had löist 5 fisk. 20 abbora vart spara men int na grannari...rubbet milla 200-300g. Va noo tur man had me faffas bjöönfitto från Vinterkriget idaa fö annos a man garanterat frusi örona åv se.

Antti & Blaadi


4.2   Blåsot o snöpyro, -2

Angelkeikka

Tå man för eingangsskull int had na på programmi o skifti böri imoro så bleiv he liti fiskasi fö Simon. Tå man int hinda fisk na meir så får man iställi abstinens köp en massa grejjona, bara fö ti ha. Man had en heilan nyan angelarsenal ti förfogand o ett snöbi me kälke för att ta se ti pelipaikka, he bleiv nästan fö lätt ;) He bleiv ett nyitt ställ prova ida, börja rada ut döm en halv nie.

Hold på att lägg ut  fjärd tå första gäddo kom på besök, modell pump. Tå jag hold på lägg ut niond så smälld he på 2st inom 5 sekund å typ 100m imilla döm, he resultera i att ja int fick upp en enda av döm. Fiska aktivt runt 4 tiima, to upp grejjona tå he börja hävi ner snön. Had ganska hyffsat me händelse på isn ida, 9 gäddo upp o 5 bomma. He var ganska små gäddona i fartn, ja tror int ein åv döm räckt ti 3kg.

Simppi


2.2 Vasa

He sku testas ett nyyit ställ idaa men hadee tär upp hadd ju no siitt till att int man sku slipp för billit undan igen en gang. Kom ner på isn å gårdagens sparkföör ja vo no så borta som e bara kuna, man e fövååna... He som va tänkt att bli en lättan utflykt så vart ti en 8 km länk i sparkskuttasi å ingen belöning förutom några syyla. Dagens höjdpunkt va korvgrillasi så vi bryter ihop å tar ny fart.

Braso

Blaadi, Janne å Husis


23.1  Vasa  ( Halvklart,-10,svag vind )
 
Dro iväg på en solokeikka tå man int hadd naa anat vettit på programmi...iista int prov "hemmavattne" heldä fö tålamoodi bruk jo ta slut tå man ha nysta syyla en par tiim! ;) Kan väl sej att dähä bleiv ti en Perus Vinterkeikka,bara småått å några sääli på fömeddaan som all slapp tibaak i sama hål di kom upp ur. Några bra hål mitt i daan reid upp e men runt 2 va e fäädi...sökt en tiim till men int liivi! Spara 15 som vägd strax övä 4kg ilag så he får väl gotjänt.
23.1.2013_007
Int e he ju lika kul uta sällskap men man har ju dessto meir tid ti rens hövo istelli...riktit gemytlit idaa milla varve tå soole t.o.m ha byrja värm. :)
 

~Antti~


19.1 Vasa  ( Jättesnöpyro )

He vart ett projekt tå igen en gang, hyffsa sparkför på morne men efter en tiima så öppna se himmelen å he snöga konstant resten åv dan. Vi kämppa oss över fjäln men int kom he na belöning ti tala om, några ströabborra å 3 gäddor va allt. Janne fick ein betäran abborr som vi uppskatta ti 850g tå 130 euros vååje strejka. He va två ginomsveitto å slut gubba som hadd bucka sparkarn framför se ca 5km i 10 cm snön så he satt bra me en Karhu tå vi kom ti villo:)

Blaadi å Janne12.1 Vasa  ( Halvklart...Svag vind )
 
He hör jo nästan till att man ska dra en keikka eldä två ti Rivifjääln å per vinter...Blaadi & Co va tid förra hälje å had lyckast skörd liiti åv betär kvalite' så vi jo ett nyit fösök idaa. Tänkt he e bäst ti pass på no såläng man slipper å fäälas fyri nästa snölass ramlar ner. He e ju sjyna lotteriet tå man bänkkar se på Rivifjääln men såtiviida intressant tå man aldä veit va som kan sug i. Abborra direkt i fösta håle från mårne men bara småått...sama koncept heila daan...fisk i så gott som varinda hål men kanski va 10:e va naa man texta släpp i påsa. Vi hitta int na stimm me na stöör fiska idaa så endast 15st vart spara. Största runt 350g...He va naa! 4 gäddor va å testa grejjona vår men int ein åv döm kom upp. Patu öppna sen säsong idaa så no väntar vi bara på att na Nöjtare från Larsmo ska koma igång å...

 
Antti,Blaadi,Patu


01.01.13 Vasa

Inleedd 2013 me ett pimplasprojekt å kan säg he va årets bästa reiso ;) Plocka upp en yran Janne i kvevlax å så Husis i smedsby. Fisk hitta vi no liti allstans men kalibern  va int ha bästa, Janne hadd väl ein på 450g men resten va no under 300g tippar ja, ca 20 matfiska bleiv e på 3 kaar men betär än sist iallafall. Nästa projekt så ska sparkare me fö he finsta int na snön på isn ti tala om kvar.

Blaadi, Janne å Husis.