Uusimmat kuvat

Käyntejä kotisivuilla:432970 kpl

 29.12  Vasa  ( Molit,Kaalt å Blååsot )
 
Avrunda fiskesäsong 2012 idaa me ett pimplasprojekt ti Vasa. Om man tyckt he va svårt sist så va e noo fan int na mytsi lättari idaa heldä! Janne lyckast prick 2 hål på rade som ha fik kela några ur men annos fick vi noo minsann sita å nöjt. Knappa 20 abborra had vi spara ilag men int na stöör...hyffsa file´fiska entå så sembär projekte ha man vori me om. Ingen glädje åv sparkan men entå ganska lätt ti ta se fram i 15cm pudersnö. Mistenkär nästa projekt blir Suurahven Pilkki på Rivifjääln eldä så Pietarsaaren Kalamiehets prestigefyllda tävling på insido. Blinkar
 

Antti,Blaadi,Janne


6.12  Vasa  ( Molit/Snö,-10 å Blåsot )
 

Passa på ti avverk pimplaspremiärn idaa tå vi int had fått na inbjudan ti Niinistös hippo...exakt på sama datum som 2010 förövrigt. Halv 10 båra vi fösta håle å 15.00 ti sista...he va vi fik uträtta tärimilla böövä man int skriv na uppsats om. 8 abbora fik kåma me heim ti Jeppis å några lämma i Smedsby så ja mistenkär att ein e åtminståni nöjd ikväld å he va Kassus kattn. Bjöud noo till me allt va vi kuna men he va svårt...int eins en gäddo å största abbora på 300+. Knoll & Tott snurra på sama område som oss men int had ti na mytsi betär fiskelycko ti heldä. He e ju alltjämt liika sjysst ti bänk se på pimplaspalla första gango fö säsongen men ska man va riktit ärlig så va int e så gemytlit idaa me tanke på vedri.
 
By the way...Vi såg int en endasti ryssjo på heila daan så tydligen finns int e naa "skräpfisk" hid söderut!!!
 
Antti,Blaadi,Kassu

 


Höstböjjet  08.09-12
 
Höstböjj nummer sju i ordningen bleiv liiti annorlunda än tidigari år...Ingen utfodring åt deiltagare efteråt så he bleiv start å målgång på "neutral mark" vi Köpmanholmi. Fiskastiin va annos sama som förr (10.00-17.00) å minimimåtti likaså (60cm) men nyytt för i år va att endast 7 längsta gäddona räknast ihop vi målgång. Sku fleir lämn på sama poäng så avgör längsta gäddo. Båtlagsvis bleiv tävlindse betydligt tightari än tidigari år å he va också na vi had sträva efter. Individuellt kom e ti två största gäddona i Höstböjjets historia me Pikkus & Bobis fiina pjäser på 7,6kg å 8,26kg!!!
 
 
 bobi_826kg_113cm_2
 
 
 
 
2012-09-08-7.6kg
 
 
 
Resultat båtlagsvis med mest/längsta gäddor:
 
 
1. Blaadi & Kassu       1680p
 
2. Pikku & Lalli           1645p
 
3. Bobi & Tommy       1620p
 
4. Antti & Patu           1600p
 
5. Mofa & Ronny         1360p
 
6. Simppi & Eka          1220p
 
7. Jonas.S & Jakob      1190p
 
8. Guy & Holger           1160p
 
9. Byggis                     1140p
 
10. Kari & Patrick         1120p
 
11. Frank & Jesper       940p
 
12. Simon & Tore         440p
 
13. Jonas.K & Kim.S      W.O
 
 
Individuellt största/tyngsta gädda:
 
1. Bobi    113cm / 8,26kg
 
2. Pikku   111cm / 7,6kg
 
3. Kari     90cm / 4,3kg
 
 
Man kan ju int så mytsi åt vedri men ja vill minnas he va första gango i Höstböjjets historia som e regna å blåstn va också i kraftigaste laagi. Strongt gjort åv er all som ställd upp entå! Ny psalm å ny kollekt nästa höst.
 
A.K


21.6  Gäddfiske 
 
Had en "kändis" me i båtn på gäddfiske några tiim ikväld...nämligen metalbändi MyGrains basist som int ha rört na kastspet dähä seinast 10 åre. Rekomendera liiti "torrträning" me muttern i linända först men ha påsto att he sitär i ryggrade från förr! Visst int riktit va man sku vänt se men he jik bra saan a fik trimma in mothuggi å linda upp moshas~fleda så e sluta ti tåll in se i haspeln. ;) Vi bleiv tvungen ti fisk på B-paikkona tå vindn va så frisk men vi fik entå lura upp 6st å tappa några så ein åv oss va åtminståni nöjd. Yonas kneip kvällens största på grymma 2,5kg så ha e gäddkung på oxhamnsgatu tillsvidari. Rematch väntar! Vi kasta me skeddrage men he va kul ti dra några me na anat än jerkspeti fö omväxlings skull. 
 
Horns Up!   http://www.youtube.com/watch?v=2YewgBMfyQ0
 
21.6.2012_003
 
Antti & Yonas

Tisdagen 5.6 2012  halvklart me svag vind
Jag (Pikku) och Antti dro åv ett gäddprojekt som vi a had i tanka en längeran tid. Men me små båne plus granna som ska ha byggd na staket o ana skräp, tar i läng från ord till handling. Men njutfaktorn desto höger tå man bänkar se i båtn o har bara se sjölv, plus liiti grejor ti ta hand om.
Antti sköitt om rodri o heila funderasi på platse så ja had bara ti tack o ta emot. He tackar vi för!
 
Fiska visa se vara rikti på huggi o tå vi byrja lokaliser dem va di ofta fleir på sama ställ. Vi kom snabbt upp i 15 st på en lillan stånd men storleksmässigt liiti kortan sort. Vi fösöka få upp storleitsi me ti sök oss länger ut men uta rikti önska resultat.
Antti kneip dagens största på liiti över 3-kilo men normalt låg di på 1-2. Efter kl 21 lag gäddona åter mun o fast vi fösöka me våld få gädda nr 30 så " int om gälning"!!
Men vi var nöjd me kvällsprojekti o f....n så skönt att int behöv sii en helv..s ryssjo!!
Antti, Pikku ABI-92   
 
 
julkort_2011_132
 
                                                   Nortti e no go he!!!!!!!

Gäddböjjet (Vårböjjet) 26.5.2012

Platsen var den gamla vanliga Larsmosjön och samling vid Tärsören. Klockan halv tio gick startskottet och i år hade 22 stycken båtar anmält sig och mött upp. Med två man i varje båt och enkel matematik kommer man fram till att 44 fiskare var med.

 

2012-05-26-032

 

Tävlingen hade ändrat lite sedan tidigare år. I år var det CR som gällde. Innan tävlingen började fick alla en ribba utan märkningar och ingen minimilängd meddelades. Alla fiskar skulle märkas på ribban. Minimimåttet för 100 poäng var i år 52 centimeter och det fick man först reda på då tävlingen var klar och man skulle till "invägning".


 

2012-05-26-036

Vi hade igen en tävling för största gäddan och priset i år gick till Kenneth H med en gädda på 6,4 kilo. Vi fick ingen repris på fjolårets finfina madamer, men 6,4 är heller inget dåligt resultat. Grattis!! Såhär gick största gäddan tävlingen;

1. Kenneth Hjulfors 6,4 kilo
2. Ronny Forsell. 4.45 kilo
3. Peter Hjulfors 4.4 kilo

2012-05-26-439


Båtlagstävlingen  blev en spännande kamp in i det sista och som vinnare anno 2012 korades Kim S och Jonas K. Årets tvåor, Jonny F och Jonas F förlorade med ynka 40 poäng, dvs 4 centimeter.. Bröderna Hjulfors knep tredje platsen. Grattis till alla!!

2012-05-26-442

Här är hela listan;

1. Kim S och Jonas K, 2220 poäng
2. Jonny F och Jonas F, 2180 poäng
3. Kenneth H och Peter H, 1930 poäng
4. Simppi och Eka, 1790 poäng
5. Pikku och Lalli, 1410 poäng
6. Jonas SF och Jesper H, 1350 poäng
7. Frank B och Jonas S, 1130 poäng
8. Mofa och Ronny, 1020 poäng
8. Jens G och Björn G, 1020 poäng
10.Roy och Jonny, 980 poäng
11. Guy och Holger, 970 poäng
12. Bobi och Franzen, 960 poäng
13. Antti Och Patu, 780 poäng
14. Robin och Anders B, 770 poäng
15. Kenneth M och Ronny H, 760 poäng
16. Jutila och Oscar, 680 poäng
17. Tore och Simon, 530 poäng
18. Janne S och Jesse, 500 poäng
19. Frank S och Snojk, 450 poäng
20. Matti och Renis, 390 poäng
21. Kari och Pepe, 330 poäng
22. Byggis och Mårten, 0 poäng

Vädret var nästan så bra som man kan önska sig. Team Nöjtare tackar alla sponsorer och framför allt alla deltagare för en mycket väl genomförd tävling. Tack ska ni ha!! 

Lalli


3-6.5  Eugmo
 
Eftäsom vi int fik pussla ihop ti na fiskasreiso söderut i vår besluta vi oss fö ti ta en pitkäviikonloppu på Romön istelli. Uppsättningen va föståss ha sama som tidigari år...Antti,Blaadi,Patu å Jimmen från betongdjungeln som int ha siitt na vattn saan Höstböjjet. ;) Vi had int na stöör förhoppninga om ti få na toppenfiske tå man veit ho kneepit e bruk vara på "hemmavattne" strax baket isn släpper men he sku få en chans. He bleiv bara några stackars gäddor + 2 öringskontakter på tri dag men förutsättninga va ju nästan sämsta möjliga å...kaalt,regnot,blåsot å vatuståndi på -30!! :( Bleiv ganska få tiima på sjöön men vi henda ju me liiti anat istelli å vinterlöse fik vi åtminståni bada bårt ur pälsn me några ordentli vedabastuna! Konstit noo så var e Sol å svag vind på måndasmorne.

 

Team Jälkihöyry x 2

 


30.4 Gäddpremiär (sydvästan 13m/s o solot)

He bleiv ett 4h projekt ida, had ganska hyffsat me gäddkontakt. 5st upp i båtn, största 4kg. Dagens höjdpunkt var tå gammalgäddan kom sakta baket semand ända fram ti båtn utan att vis na intressi fö zamtailenDjävul. Sto säkert o nöjt öve en tima me olika drage fö ti försök lur o å hugg men FAAN helde. Nå, he kombe fleir chanse.......

Simppi


 
22.4 Båtpremiär  ( Dimmot & Svag vind )
 
Öppna båtsäsongen idaa...eldä rättare sagt igår. He ligger is på gäddställe ännu men haavi svallar friitt så vi for på ett 5 tiimas öringsprojekt. Bleiv som väntat int ti na mytsi ana än testasi åv ett nyit spet + rulla å Jamos heimbaka kevennettyjä som vi fik en knippo åv i vinter. Had äntå en par händelser så int va he rikti döött...först en efterföljar som int vila hugg å en stund baket en minder öring på som kroka åv se sjölv. Kanski vi sku a had meir toiminta utan dimmo fö tå e va som tjockast såg man kanski 100m!
 
Antti & Blaadi
 

I väntan på båtsäsongen....


He e ju lugnari på fiskefrontn fö tillfälli så ja grävd jinom gambäl memoare fö ti fösök få ut Team Nöjtares 20 största abbora på pimplasi dähä seinast 10 åre...No e ja int riktit 100 på he att ja int kan ha glöömd bårt na fisk men he ja däremot kan svära på e att endast ein åv dähä abbora e tejji på na anat än balansn!!! Man bööv väl int ifrågasäta he naa va man ska använd fö grejjor fö ti få Stoor abborra!!! 
 
1220g,1135g,1120g,1060g,1020g,910g,880g,865g,860g,813g,806g,800g,780g,730g,725g,
720g,720g,715g,710g,700g.
 
Fiska milla 500 å 700g ere omöjlit ti ha na koll på men vi kan sej att vi ha fått några åv ti å! ;)
 
A.K


8.4  ( Sol,-10 från mårne å plusgrader på daan...svag vind )
 
Avverka vårens sista pimplasprojekt idaa...åtminståni jag har fäädi no men naan bruk ju jämt fara på en sista säälikeikka tå suugi blir fö stort. Kan sej att dähä bleiv en repris åv tisdasprojekti.

08.04.2012 002

Had abborvittring all tri i fjärd eldä femt håli men vi had ju en vision vart vi sku fara så kanski man jik bårt från fiska..!?? Tålla iväg 3 kilometer me sparkan i 10 cents snö så he to ju en bra stånd men tå vi kom fram tid e va tänkt så byrja e böjj i spete fö allihop samtidit. Henda dra några på var åv bra kvalite' å så tar e slut ett en halvtiim..Kiitos!!! Båra sönder heila he områådi men he va fäädi. Looma iväg tibaak ti ruta eitt å fik några till men he bästa kruti had vi bränd så vi rensa bårt ett tjugotal å avsluta. Storleitsi va liiti betär än sist åtminståni...ein på 560g + ein på halvkilo jämt å restn neråt. Fik en lilla gäddo idaa som had en mormusku + 2 larv i munjiipo men ho beit sönder stjärtn på balansn så he va roko bytesaffär!  Vi had väl 3 gäddor till å ha största runt 2 kilo. He gav int na mersmak dähä projekti heldä så he blir liika kårtta säsong som 2007...man missar dömdi två vikona runt mittn åv April tå pimplasi bruk vara som bäst! :(  Fik man ju ännu blås i bengens röiri på heimvejji men he va ju tur att Antti körd idaa å int vänkäripoijat. ;)

Antti,Blaadi,Janne


6-7.4 (snön å blåst å solsken )

Micki V plocka upp me på fridasmorne å så bärd e åv söderut, he hadd ju passlit ti snög en sista gang för dähä säsongen så he lada på allt va e kuna tå föståss. Hadd en palaver vi Kassus om vart vi sku fara mesama ha skutta bort nattens snöskörd. He snöga å hagla som f tå vi kom ut på isn men efter en par tima så vart e sol å minder blåst. Fisk hitta vi men storleika va bort igen förutom en par som va runt 400g. Såg 4 rådjur ida å så en gubb som verkligen int mådd bra, sto å gapa allt va e kom toko text så ja is int skriv e helder men no låst di väl in a ti natte ska vi hoppas. Micki körd heim Kassu å jag å Janne for ti villo deiras å laga na käk me allt va he innebär ;) Lördasmorne så visa mätarn -15 grader så he fick vara till en 9-tiin föri vi for utgand på isn. Vi yra på runt sama ställe som gav bra me fisk ifjol men he va no lugnari i år. Ja fick 4 hyllas ur ti 3 fösta håle men san va e slut. Vädri va så super så he vart mest ti na öldrickas i solskiini, Janne to tilomee paita pois för he va faktist otrolit varmt. Vi avsluta runt 3-tiin å satsa helhjärtat på rekreation me bastu å mat så minni vart liti roko på seino;)

Blaadi å Janne


3.4  ( Sol,minusgrader å svag vind )
 
He va int så jätte enkelt ti få motiveera se ti fara på ett projekt till tå Simppi ringd å hässa...had ju lödaans spektakel i tanka ännu som kan vara ganska svårt ti öväträff! Fösöka leva i ha tron att vi kanski sku få öis en gang i vinter å...int fö att man behöver hede 20 kilo fisk på gubbi men he sku ju vara kul ti få dra döm en stånd. Byrja på runt 7 å fik liiti fisk mesama men storleitsi va int riktit ti belåtenhet så vi sökt oss länger ut...va nå int na liv ti tala om tä heldä så pojka sökt se inåt tibaak å jag dro iväg på na sooloilua som endast resulteera i syyla å en våta t-paito.

Va runt meddastid tå vi fick dra några på rade å tå kvickna t.o.m Lintsu till som had tuppa åv på sparkan i solskiini. ;) "No byri ito" sa Simppi men tyvärr så to e slut liika fort som e byrja å saan fik vi bara nyst hade sårttn som va ein eldä två numror fö lill. Had spara knappa 20 fisk ilag så he va int riktit när ett na öisas! Måst fösök skyll na liiti på hede 10 cents snötäcki som had rasa ner i onödan igår eldä så va vi heilt enkelt på feil ställ. Avsluta rej baket 2 tå man had fått fyllna åv ti dra beinkontta.

 
Antti,Patu,Simppi,Lintsu

31.3  ( Halvklart/Snö,minusgrader å noolavedri )
 

Had nästan tänkt dra stretsi baket onsdaskeikka tå vi me mycket flyyt lyckast ta oss torrskoodd iland...nå he va 3 dag saan å minni e kårt!! Pekka Pouta had minusgrader på väderkaartto så vi rappa till på nyytt eftär liiti fundeeras. Bleiv en 10 minuters palaver me Janne i Kvevlax å vi had int naa hum om vart vi riktit sku byri ställ oss men vi to ett gemensammi beslut å he bööva vi int ånger i slutända...Vi tar e från byrjan no..... Kom ner ti liide passlit ti Sunrise å bora några testhål...yto va skarp men he som va tä undär va nå int så hääv.
2012-03-31-043
Janne inleeder ganska snabbt me två gäddor å ha tridi fischi ur sama hål va en granna abborr på 660g så man tänkt ju att dähä kåmbä ti bli en rama keikka...man kan sej att e lugna ner se liiti baket he.
660g
Vi dro meir eldä mindä toomt 3 tiim baket he förutom några gäddspilor som va på besök. Kasta en 700 grams gäddo åt en svarta mink som såg snål ut på strande å sa åt pojka att no kåmber snart belöningen. ;) Vi yyra på en tiim till utan minsta tecken på liv i sjön så man byrja få liiti lätt i tråda...troodd ju att daan va pila tå e kom väderomslaget å byrja häva ner snön men ja henda bara dra huuvo övä hövo tå e smetta till några gang i speti. Påjka kom närmari å he too int mang minut fyri Blaadi had ett saftigari böjj...to huggkrootsi å jik ti fö på baasis åv sakasi hans såg e ut som ha sku a had en välkkari gäddo i ana ända. Henda bara tid så lirkkar gossen upp en abborr i ha storleitsi man sällan får sii!!! En fiinan fisk på 1060g slapp snabbt tibak eftär några foton å Blaadi putsa PB sett me 40 gram!! :)
1060g
Fik en kraftigari flashback från 2005 tå Simppi dro sen kilos mitt framfö näsa på meikäläinen. Gossen svarva ett nyyit hål 10m ti sido å drar 3 fisk i putki övä halv kilo...man lämma bara me mun ipi å tänkt: MITÄ VITTU NYT!!!??
+500g
Vi fik några fisk till i sama vejvo men aldä förr ha 300 grammare siitt sådee lill ut. He bleiv en lilla "välikuolema" tills Janne star me spetända i 90 graders vinkel..."Får ja upp dähä så ere en kilos" hojta pojkman...Blaadi henda tid fö ti assisteer men oturligt nog så sluta he me en balans i iskantn å drömfisken tacka fö sej! Herra Nilsson lag ut toko text eftä he så ti himmelen har int ha na ärand men tid slipper int a entå heldä...SUURT hosåmhelst!!! :(( Va väl typ 5 minut baket he tå e knaka i mett spet...lyfta en abborr runt 700g men ha såg så lill ut i föhålland ti Blaadis Klabbi så ja släppt ner balansn direkt å dro några gang...Smäld i igen me ordning så ja tänkt he va en gäddo men he va int hede vaanli "gäddslunkkasi"...had int såra ur håli na men eftär liiti trixas så lyftar man hade abborn som man ha siti å vänta på i mang herrans år!! 1120g fördeila på 44cm så äntligen fik man damba åv hede 7 år gambäl PB! :))
1120g
Vi hann int riktit njuut å beunder dömdi Klabba vi fik fö he va liiti kalda snålblåst så vi släppt döm snabbt tibaak i håli.
1120g
Vi fik några grannari fiska ännu eftär he å Blaadi kneip ein på 640g men saan to e slut...Int liivi...Va väl noo fösta å sista gango man får uppleva en sådan intensiva tiim i pimplaskarriärn!!!
Känsta tilika som e va bäst ti avslut...sku no ha vori näst intill omöjlit ti få na adrenalinkick eftär hede!!! Vi släpt tibaak all stöör fiska men medelviktn sku ha liga på 680g på ti 10 största så dähä va ju nästan liiti overklit. Lufte jik noo ur åtminståni fö meikäläinen eftä dähä men kanski he blir en keikka till ännu...Vem veit.....
 
Antti,Blaadi,Janne

 


29.3 Molit/solit +3

Tänk att ha dan kom så man(Simppi) fick rävä ur ryssjo o fick släpa se söderut på ett pimplasprojekt. Som stridspolar i biln satt Bosse, ha var jo förstås mest intressera om vi sko kuna stann på kaffi vid ABC bådi på väjji ti å taan, fö he bruka ha o Dagi göraBlinkar.

Vi stega ut på isn runt halv åtta å vi hinda int ga na mang meter föri Bo tvätta powerbootse sin. Ha vreid ur strumpona o dro upp snorrn o så traska vi vidari. Vi behöva int fa na riktigt man meter ut på fjääln föri he sko finnsta tillfälli att tvätt halarn fö nästa vinter. No tycker ja att man har pimpla på roko isa förr men dehär tror ja no tar prisi. Vi hold oss heila dan i en lillan vik o tå man börja toll sama håle fö tiond gango utan na liv så börja Simon säg ett och annat åt vår skapare.

Ta i lugnt, sa Bo, di böri ita efte eitt. Som tur var jo klocko rej halv 10 så man sko jo BARA behöv dra tomt i 3.5h till..... Klocko bleiv eitt o int börja döm di fan äta na, di var som bortblåst. Sko man int ha veta vilka pjäse Bo had lyfta 2 dagar föri tär så sko man ha kuna skyll på syrebrist. Jag tror Bo är ha enda åv oss som är nöjd me reiso fö ha sa i biln tå vi for att ha int vill ha na MÄNGD, å he fick ha int helde, ha fick 1st. Å int var he na trevligare ti skåda i min påsa helde fö tä var 4stLedsen. Man kan no lugnt konstater att säsongen lider mot sitt slut, hört även om 4 som had sema på Revifjäln ida å.

Simppi o BO


28.03.2012 Halvklart, västli vind 7 m/s å 3 plus grade.
 
Vi starta i tid igen en gang så vi sku hinn ut på morisitu. Yto på isin va super från morne, man kan säg att he va lentokeli. Vi damba iväg ut på fjäln, Blaadi svarva ett hål, 15 varv å vi konstatera att he va sämber än he sir ut. Lilla nojjen börja kryp sådi lätt innaför halarn fö allihop, vi to en snabb palaver å konstatera att he e riktigt roku isa allstans. Poika sopa iväg ut på fjääln å underteckna sökt se tibak å smöig fösiktigt ut ett liida. Bora liti jär å tä, milla 10-15 varv me born så man sto å noija å int riktigt kuna koncentrer se på fiskasi. Efter en par tiimas sakas å en par kilometer länger fram så börja vi få liti fiska. Vi nöjt åpå ganska läng på sama ställ, me varierand framgång. På dan hadd vi 10 cm såra på isin så he va ju liti lätt jobbit att buck sparkarn framföri se.
Vi had ju en bra beta tibax ti biln, så 2 tiin så börja vi sök oss mot biln. Man fick ju duktigt upp värma iallafall på väg tibax, fö som sakt va ju int he så lätt att ta se fram, å så to man ju liti omväga jä å tä.
Tå vi hadd komi halvvägs så stanna vi å pusta ut, Blaadi bora ett hål, 10 varv, "föst va e int na motstånd, saan ännu minder å två sista varve na liti". He va no bara att bit ihop å hoppas på he bästa.
Dagen kan summeras på följande vis, Antti kneip dagens största på 800g, 3 gäddona på isin å 30 hyllas abborra i påsen.

800g

Sveitto poika, men glad över att vi int behöva sima tibax. På na sämber isa har int ja vari på som har bärd.
He va väl årets sista reisu fö men deil, liti kort, he sku no ha finnsta meir å ge, men va kan man om isa smälter bort. Nästa blir att böri puts upp båtin.
  
 
-Patu, Blaadi, Antti-


25.03.2012
 
Äntligen slapp man på isn fö ti släpp ner balansn en stånd..isn o isn..bara såra ti väda i så sparkan sku man a böva säli vi ABC direkt från morrne. Fick no en lillan chock tå man skoda på islägi o speciellt föri. Gick int att spark myyro, fick sök se på landkalla bara om man sku framåt. De här bidro starkt till, att man int slapp på ti ställe man sku a vila.
 Trots he va tron äntå stark i byrjani, tå Pirayo damba till me 3 hyllas i putki..om man sku a veta, att följand böj sku koma 4 tiima seinari a man no fösöka skära ipi nacka eldä naa me morahelveti. Bleiv en lillan förflyttning mitt idan tå man bara måsta hitt på naa fö ti koma igång. Na liiti hjälpt i fö ganska fort på "ny" ställi fick vi liiti känning åv fisk men antalsmässigt väldit liiti. Bra storleik äntå på he som kom upp.
Pirayo kvittera dagens största på 530 gr. Nya tag me svävarn, ifall man får bundi fast a på biltaatsi..?
 
Pikku, Pirayo, Mofa, Bo o Hellström  

 

25.3 (molit å solot å blåsot omvarttana)

Lätt sliten efter gårdan så hoppa man i biln å körd söderut igen, plocka upp Janne å Johnny i kvevlax å körd sista beta ti isn. He hadd ju komi 3-4 cm snön på isn så he va ju int så lyckat men isläägi va no ok så ingen hätä. Vi yra på liti allstans men int fick vi na fiska, ja tappa 3 fin abborra å Johnny hadd en par bäter på å lika me Janne men vi e fö roko ti fisk så di semar ännu. Me facit på hand så sku man no bra ha kuna hopp över dähä projekti men he e lätt ti va efterklok. He e ti hoppas på en lillan köldknäpp framöver så man hindar på några projekt ännu, sku va surt ti måst avslut nu tå e i vanliga fall e bästa tiin på komand.

Blaadi, Janne å Johnny


24.3 (regn, dimmo å liti vind )

Efter att man ha träna upp den mentala biten så va e int na problem att steg ut på rivifjäln ida. Svarva fösta håle nagang fyri 7 å fick faktiskt liti fisk mesama. Vi saka oss ut på djupari vattn å tär hitta vi no liti mängdre å men di sku ha fått vara en numro störr föståss. Dagens bästa putki fö me va 13 å meir sku e a blivi men tappa en knippo tå man hadd över 6 meter vattn under se, Kai hadd 19 å gubbis har int ja na koll på men ca 10.

2012-03-24-018

Isläge va ganska hyffsa ännu men som alltjämt så ska man hald ögona ipi fö he fanns no ställe man slipper å sema på å.

Blaadi, Olli å Kai


 
21.3  ( Sol,på bliido & svag vind )
 
Va revanchsugen baket hälje så he vart ti knaper ut en semesterdag tå luku fanns å vädri va på topp...svarva fösta håle runt 7 men he to en stånd fön vi fik lokaliseera na fisk. Va mest na småpåtas så ja släpt ner en lilla pysty me 12:ans färgkrok å dro några...15 minut baket he satt vi fortfarand på sama ställ å lyfta fisk me balansn så di vakna tydligen. Va liiti pådrag 1,5 tiim å saan lugna e ner se fö ti heilt dö bårt runt 10. Prova olika djup restn åv daan men abborra had noo knipi ijen mun så vi fik endast na einstaka fisk eftä he. Men vi had spara runt 30 fisk så he räkt ju bra till entå. He knaka liiti betär i spetända några gang me en par runt 400g + Patus 570 grammar som fik en AB-Tasuri som sista måltid. Vi avsluta rej en tvåtiin så vi sku händ heim i god tid å lada upp fö Jaromatchen...kan väl nästan kall dähä för ett "kvarttiims~projekt" mutta näin tällä kertaa.
 
Antti & Patu
 
21.3.2012_003

21.3.2012 Angeldon Laasmo, mulit +4, sakta blåst.

Rekord sku slås idag. 22 gäddona på isn från na år tibak å nu sku he rekordi föpassas till historien. Sparkare, pulkona å motorborr var recepti. Klocko 07.36 var första gäddo på isn. Dagens enda "nästandubbelböj" en stund senare resultera i en gäddo på 7.5 å ein på 6.6, vackert så. Vi hadd som så mang gang förr ett döläge mellan ca tolv å eitt. Innan dess hadd gäddona kumi i jämn takt. Kring meddan kom en kortan men fejtan kar utståppland på isn. Ha var me oss en fyra-fem tiimar å fundera. He visa se att ha var en hamnarbejtar;) En lite slankarian 40-åring kom ut ti tvåans kaffi cirka å var me ända tills rekordi från ifjol va slejji. Nya rekordet lyder 25 gäddor av varierande storlek på isen och en lake på finfina 2,81 kilo. Laka sku hamn i Slussnäsas gryto. Dessutom henda vi även me en gäddo på ettmeddan som tangera dagens största dvs. 7.5 kilo. Ho var garanterat int sama som på fömeddan..

Hamnarbejtarn vart väl hungru å ståppla iväg hejmåt lite breidbeint kring fyra. Ha missa ein gäddo. Femtiin byrja vi ta upp pyytona å tack för oss.

Lalli, Simppi, Lilli å hamnarbejtan(?)
 
7,5_kilo6.6_kilo
 
7.5.pa+fo..


21.3 Solot å nästan noll vind

Ida va temat "träna på den mentala biten" för he va nu int na stor skillna vann ma bora så verka e vara döött. Kryssa på milla 1-3 meters vattn men fick bara upplura några stackare å 2 som hamna i påsa, he gick liti betär fö gubbi som hadd hylla 8 men int va he nu na myki att hurr över he helder. Super väder å bästa tänkbara sparkför men tyvärr så hitta int vi na fisk. Nya tag bara så fort som möjligt fö he blir int na langan säsong i år.

Blaadi å Olli


18.3 Solot, +1 o ganska lagom blåsmaskin

På dagens schema sto ett halvhjärtat angelprojekt, vi fo ut först en halv elva eftersom ja (Simppi) had nöjt ut ett nattskift. Man var jo int direkt tagga efte 3h sömn i bagagi. Ja had int direkt räkna me na gäddona helde om ja ska vara rikti ärlig, främst på grund åv att farbror Nisse från Svedala var me, fö all som känder Nissi veit att STOOR gäddona å Nissi bruka int hör ihopBlinkar. Pyytona hinda int va na läng i sjön föri dagens första gäddo va på besök, ca 3kg. Gäddona rasa in i ganska lagom takt å tå vi till slut to upp grejjona efte 4h had vi fått upp 8st me toppa på 6,9kg o 6,6kg. Vackert så!

Simppi, Nissi o röirmokar Lindgren

6,9kg6.6kg

 


17.3  ( Molit/Sol,+3,måttlig sydväst ) 
 
Eftär några mindä lycka X-plooring projekt ( förutom Blaadis & Johans i torsdas tå föståss ) så besluta vi oss fö ti jöra ett fösök på mera beprövade vatten. Vi had int ställt ribbo så höögt idaa me förra häljes FIASKO i färskt minne men dähä ställi bruk allt som oftast levereer hyffsat me fisk...konstit noo så lyckast vi prick in hade eina gango åv 10 tå he e störtomöjlit ti hitt na stöör huggvilli abbora!! :(( Åtminståni me ha utrustnindse vi använder. Vi had heila 5 fisk i påsen baket åtta tiim på fjääln så man kan noo lugnt lägg e ti i sama kategori som förra häljes projekt. 6 gäddor va å testa grejjona men bara 3 kom upp om he no e åv intresse. Fik en noss på handeln idaa men t.o.m ha va så lill så man måsta lukt på fanskapi fö ti få bekräfta att e verkligen va en noss.
 
2012-03-17-014
 Byri nästan kännas som man sku vara redo för en betär keikka no milla varve men kanski naan sku måst offer en telefon föst..?? Måst ännu tillägg ho bedröövli iisn byri vara fast vi har 17:e Mars idaa...sparka förbi två ställ som ja tyckt såg mörk ut...stanna me sparkan å dro knappa två varv me moran å så vare ti tyng ijinom...dähä säsongen tar slut fön a ens ha byrja om int e kåmbä na takatalvi.
 
Antti & Blaadi
 

 
16.3 Angeldon Larsmo, halvsolot, plusgrader men jätteblåsot.

Vi hadd bestämt att vi sku ta å betär på san förra gango me Sundfåss. Värmd upp på insido rej 15.3 på kväldi. Hadd fått en vision om van jättegäddona sku kuna ligg, men man fick igen se sig besegra åv Ahti. Två pedpumpp på tre tiimar blejv saldo å vi avsluta ännu med reini tå vi to upp pyytona..

Nåja, som sagt var e bara uppvärmning för friidan. Vi hadd bestämt att vi sku vara vi hamne klocko 08 å så blejv även fallet. Vandra ut å byrja bora ner dooninga. To int läng förrän vi hadd några på isn, nästan änd i änd. Vikte mellan 3,5-4,5-5,0.  Ja sa åt Jonas att ja hadd glömd vååje i garagi å ungefär 5 minuter efter he så visa hans våg 8.88. Troligtvis batterie.. Int fanns he na ana ti gära än att spring tibak ti biln å kör hejm ett vååje. Nåja, he måra på me fina pjäser å allti på dooni som var längst bort. Jonas var i eina ända åv fjääln å jag i ana ända tå he böjd speti närmast me. Börja drill me gäddo å märkt no mesama att hon kuna vara störr. Hadd mena att Jonas sku få ta henna tå ho var på hans spet, men int henda ha ju tiid na förrän ja hadd tröjtt ut e så ho börja vara medgörlig. Int släpper ju man ur speti ti kaveri na mejr tå man sjölv gjort grovjobbet;) Jonas fick äran ti lirk upp henna ur håli å jag huld fortfarande i speti. Kimppagäddo å dagens största 7.35. Månne he var sama pjäs som Simppi hadd upp en par dagar tidigare..  Totalt landa vi 13 stycken om ja int minns fejl. Åv töm var endast två kring kilo. Fin dag me fina gäddor å fin blåst.

Lalli å Sundfåss.
 
16.3.2012,_7.35_kilo
 

15.3 ganska lugnt å molit/snön

Järet tycks e vara svårari att få ledit från firman än åv regeringen men he ska bli na ändring på he. Styrd kosan söderut eismend å möött upp me Johan en 6-tiin å så hoppa vi på skotern å byrja sök. Dro igenom några vakiopaikkona men några fösikti buck va allt vi hadd. Mitt i dan så hitta vi liti fiska men inga mängder å ganska lillan sort så he vart att fa na kilomet me skotern igen å dähä gango så råka vi koma ti rätt ställ. Johan inleedd me en 7-8 ur fösta håli å kalibern va godkänd så he vart ti utforsk he ställi tå. Kassu möött upp mitt i dan å he räckt no fiska åt ha å. Johan va i storform ida å fick bra me fisk å no fick he jag å några ;).

2012-03-15-012

Vi hadd väl spara ca 45 st mellan 250-450g så dan fick meir än godkänt. He bleiv endast 17 timar från start ti mål ida så he lada på me 100% ganska mang tim men tå e gälder fiskasi så känns int he naastans.

Blaadi, Johan å Kassu


14.3 Solot men blåsot

Eftersom Simon  had ledigt på schema o frun o båne had ade plane fö dan så slapp man å smit iväg me en lillan keikka. Ja rasa ut på isn runt en halv åtta o had väl plocka ut angeldone runt en halv nie. Ja våga int lägg na riktigt mang tå ja var eismend fö ja mena bli i pissi tå 2 gäddo huggd inom 5 sek. Hamna o drill första gäddo så hårt att lino gick åv, ho känsta STOBlinkar. Gäddona trilla in i ganska lagom takt utan na direkt huggperiod, tå klocko visa halv två så had jag 9 gäddo upp på isn, största 4.5kg. Ja tänkt att ja int kan ge me föri ja har 10! Fem föri 2 huggd i å tå gäddo änno till var 6.3kg så tänkt ja att he får bli en bra avslutning på dan.

6.3kg

Men strax tå jag had släppt tibaks gäddo så kom nästa hugg på direktn, 10m från förra gäddo, å ho madamen var änno stöör 7,35kgLer med öppen mun.

7.35kg

Föri ja had plocka upp arsenalen så kom änno ein men ho var runt 3kg, tack för denna gång!

Simppi10.3 Grannvädri, sol, sydvästli vind 8 m/s å plusgrader.
 
0600 lähtö från stan, mot nya äventyr.
Ida sku vi prov na ny ställe, så föhåppninga va ganska uppskruva å ännu tå vi har vädri på vår sido så kan he bara bli en rittit bra dag.
Vi möt upp me Gädd-janne å hans vapendragar Johnny å masa oss ut på isin.
Väl ut på pelipaikka så spreid vi ut oss å börja sök. Sparkföri va ju gjord fö oss så man kuna ju vänt se tidi utbrytninga ida.
Vi fick fisk nästan i varinda hål, men di va så lill att int ens kattin sku ha hylla dom. Men he e ju bra att he finns na under isin.
Vi sökt vidari restin åv fömeddan utan att hitt na fisk värt att nämn. Baket elva tiin så möt vi upp igen å jo upp ny plane.
 
Vi hamna på ett intressant iställ, vi satt 50m från varader, tå he kappla i späti fö allihopa meir elldä mindä samtidigt. Gäddona?
int vare gäddo, fö he beted se som abborn som e liti blyg, men tyngde i böjje va no i en heilt ader klass. No he visa se att vi had hamna mitt i brax paradisi.
Ja dro upp dagens första, å Blaadi kämppa på me ein samtidigt. Upp ur håli kom ha å, å vågin visa 1,2kg
Int kom vi ju hid fö att fisk braxa så vi dro vidari.

2012-03-10-007
 
Baket korvgrillasi så konstatera vi att sammanlagt har vi heila 2 hyllas i påsen, så he ska myki till för att få uppreid dehär dan.
Vi bora å bora, å nöijt å nöijt, men ti ana lämma vi me hästlängder. Int kan man na myki anat än pakk ihop greijona, dra ett stor i X fö ställi å fara ti bepröva ställe..?
Om man int provar på na nyyt, så kan man ju int hitt na nyyt...
 
Patu, Blaadi, Antti, Janne, Johnny
 


3.3 Vasa ( sol å blåst )

He vart ett projekt tå igen en gang men me skotern dähär gango. Janne å Husis på skotern å meikäläinen satt på släda å tugga 5 kubik snön å sora. Vi fiska på storit områd ida men int va he na liv naastans, fick väl typ 4 abborra/gubb plus en 4,8 kg:s gäddo så he va no verkligen sakta. Enda kicken man fick ida va tå vi mena håla bigtime me heila paketi mitt på fjäln, va flödvattni plus ett jättehål så om he sku vila se så sku allihopa ha sima men he gick bra dähär gango. Vi grilla korvi å njöut i solskiini på ettmeddan så no böri he bli våre vare sig man vill elde int, nya tag bara.

2012-03-03-004

Blaadi,Janne å Husis

 


1.3 Larsmo / Solot, +5 o blåsot

He bleiv ett kortit angelprojekt  fö pojka ida. Dehär projekti såg ganska dåligt ut igår tå man kucka ner i mörtstugona, endast tolv dumb mört had våga se ti. Som tur råka man en snällan sågarbeitar som satt o dro me morri som var snäll o tömd batchji sin i ämbari mett, kattfan fick svält ida.

Antti plocka upp me(Simppi) 07.15 så ja gissar att vi had utsaka arsenaln runt en halv nietiin. He var jo int direkt drömföri ut på isn, flöödo ti knäde o ganska blåsot. He kom int na direkt huggperiod under förmiddan, vi fick upp 6 gäddona me en topp på 6.1kg som Antti had äran ti njut upp ur håli.

6.1kg

Peter K hitta å ut på isn, ha sa att ha fundera vem som va å angla fö spåra såg ut åv två böga som had trippa ut på isn, man känd jo se int direkt manligare efte he! Vi avsluta rej en halv eitt fö stassarbeitan had sjuka rygg å sko ti massörn, men efte som man sjölv å e småbarnsförälder så tror jag no thaimassage me "happy ending" sko behövas bäterBlinkar.

spa51006_crop

Simppi o Antti


1.3 Vasa (halvklart + grader å frisk vind)

He vart årets fösta ledidag från firman å tå hamnar man no att fara på isn för att få tömd hedi fäädit tom hövo från arbeiti. Plocka upp Husis i vasa som fortfarand int e 100% efter att akillessino gick åv så vi väld ställi efter he. Kom ut på isn runt 8 å så traska vi på efter ett skoterspår å to na hål jär å tär. Vi hitta na liti fisk men int na mängder å int na storleika helder förutom Husis som fick ein på 480g om ja minns rätt. He tar sjukt ti säg men tror no man sku ha skörda meir me pysty+larve men he ingar ju int i arsenaln så he förblir ett mysterium.

Blaadi & Husis


27.2  Eugmo  ( Halvklart,-4,svag vind )
 
Had vapaapäivä ida så ja passa på ti fara ti Romön en vändo å inspekter va höststormi had ställt till me. Pimplasgrejjona va me så ja tänkt bänk me i solskiini några tiim mesama...Nysta upp ett 20-tal abborra på 1,5 tiim men int ein som räkt ti 15cm så tå to tålamoodi slut! Man böv ju int fundeer na vaför man kör tvåhundra kilometer varinda gang man vill pimpel abborra. Blinkar 
Antti


26.2 Vasa ( Sol,-3 å Snålblåst från Norr )
 
Enligt säkra källor har e komi na form åv snö 22 dag baket nyår så he byri jo väli no ijen vart man vill fara å väda...sku vara väldit intressant me en snöfria vinter milla varve så man sku slipp på dömdi 10 oprova ställe vi ha dröömd om! Om e lååsta gaa fö enkelt fö två viko saan så vare noo betydligt svårari idaa...jik ti få några fisk bara man orka sita tillräcklit läng i sama hål.
Vi to heim ett 20-tal abbora å int va storleitsi na mytsi ti hurr övä heldä förutom dagens stösta på 460g som Patu kneip. Päivän huipennus va väl hade 3-kilos gäddo man lyckast krok i siido men annos va e langt milla adrenalinkicka.
 

Antti,Blaadi,Patu


24.2.2012 Larsmo, Angeldon. Halvmulit å nästan vindstilla -7 på morne, nästan 0 seinari.
 
Vi fick en uppenbarels på skifti i byrjan åv viko å bestämd att vi gör ett fösök me na ismete/angeldon. Kaveri hadd ju stora gäddor i färskt minne. Jonas hadd siin 7 spett som ha tappert rada ut me 50 meter imilla. Jag körd me vanliga angeldon me liti minder imilla. Tog väl en 10-11 angeldon innan fösta fällningen å strax tärpå hadd Jonas sen första. Båda var i storleken 2-2,5 kilo. Sedan hadd gäddona en lillan paus för att igen vis se i form av en pumpp på kilo. Jonas hadd ett fint böj som ha olyckligtvis tappa. Mena att 5 kilo sku ha gatt sånder. Fabbo Siimon å Måjji ståpla ut me snowracern å hadd väl mena nöjt ut en gäddo. Enda va di fick se var en fällning som släppt...  
 
Vi hadd kaffipaus å filosofeera på dittan å dattan. Ca kvart över tolv fick jag napp på eitta dooni. Jag for tid å Jonas bakett. Ha sa att nu måst ha pass på ti film tå vi hadd så lite händelser. Märkt ganska snabbt att he var int na lillan pjäs som var på. Första gango ti håli så va saken klar.. "tiss iss te fiss åff te maj lajf".. Bra kroka me båda kroka så på så sätt ingen panik. Största problemi var ti få upp ha ur håli. Jonas fick spring efter huggkroken ur pulkko å san var e kakobeta ti ta upp ha ur håli. Lyckast väl på ungefär fjärd, femt, sjätt fösöki ti håli. Såg no rej framför me att vi sto å bilda störi hål. Huggkroken fick bra tag bakom gääla på fösta fösöki å upp kom hon. 9,3 kilo tung men tyvärr i stridens hetta å upphetsningen så förblejv måttbandi kvar i byxficko.

9.3kg

Måst ju lämn naa ti spekulatione å, men ho va kort å grov. Efter en kort tid ovanpå isen sema hon gladeligen tibak ginom sama hål. Vi packa ihop triitiin!

9.30kg
 
Lalli å Sundfåss

 


18.2 Lafåsbyjji (-2, blåsot som FAN)

Tänk att he kom ha dan tå ja(Simppi) o Picko fick damba åv pimplas grejjona för i år, he böri jo entå snart vara messoman. Vi starta 7.15 me en obligatorisk mellanlandning vid ABC, he e fädi me ha tiin tå man sto o breid smörgåsa tä heim. Vi fick slit ganska hårt fö ti få matn på bordi, å he som vi fick räckt bara ti eitt hushåll, som tur råkar jo Ekas favorit fisk vara steika gäddo så ti behöver int hälde svält imoroBlinkar. He bleiv hylla ca 15 abborr(lilla sort), vi fick å 5 gäddo på angeldone men he var int na grööve kaliber på he helde.  

Simppi, Picko o Eka


12.2 Vasa  ( -2,Sol,svag vind )
 
Bleiv prova ett nyyit ställ idaa ijen så man had ju int så stor förhoppninga men motivation e ju alltjämt betär tå man int böv sita å skåda på dömdi sama steina å alibåskana varinda gang. Vi had fisktjänning direkt i fösta håle tå vi kom ut så he verka ju lovand...dro några toom hål på gubbi tills e byrja låsa me ordning...fisk så gott som i varinda hål å fleir hål me 10-15 fisk änd i änd! Byrja nästan kännas liiti overklit att he ska gaa sådee enkelt i mittn åv februari. Ska man hitt na ti jåma över så sku ju kalibern ha kuna vara en haka stöör men heilt okej file' tavara milla 200-350g. Halvkilo sprack oxå fö fösta gango i vinter me ein på 520g. Tippa vi to heim runt 70 abborra på 4 kaar men tå släpt vi noo tibaak en heil deil å som man i normala fall sku a hylla.
12.2.2012 009
Patu & Janne fik vassin gäddo som båda såg ut som en grövera tushpenno så ti bleiv automatiskt utnämnd ti dagens Gädd-kungar! Sjölv troodd man ju att man had kroka paisarn men pro giss om man bleiv na fövååna tå he va en abborduble' me två hyllas!!
12.2.2012 011
Efter he sigla tanka miin ner mot Åbotrakte...byrja grubel på ho mang duble'e Bom & Janne ha fått me morripimplasi i sina dar...? ;) Nåjaa..Super vedär på fjääln idaa å Blaadi hadd rätt me spådoomi sen..."Imåro drar vi döm". :))
 
Antti,Patu,Blaadi,Janne


11.2 Vasa ( -3 ca 10-12m/s )

He vart prova ett nyit ställ igen en gang men int hadd vi na tur ida helder. Kom ut en halv 10 å fick fisk i ana håli men di hold int måtti na. Bora oss runt en holma å he kom na syyla liti jär å tär men int en enda hyllas. Jannes polar Göran erbjöud skjuts me skotern utåt så vi hoppa på men sama viso fortsatt tär å tyvärr. He fanns no fisk i så gott som all håle men tå int en enda vart lagt i påsa så söker vi no oss na aaderstans imoro å tå tar vi döm ;)

Blaadi, Janne å Husis


28.1 Vasa

He vart ett projekt förra lödan å men pga na liti strul me bommar etc så for typ halva dan i allt sakas så he vart int na myki att skriv om. Ida va e ny fart me Janne ti ett nyit ställ som sku utforskas. Två lada gubba stega ut på isn en 9-tiin å he sku tilomee ha gatt att spark men tyvärr så va int sparkare mee na. I fösta håli så hadd Janne en monstergäddo på besök men ho for me grejjona å saan så vart he en lillan paus ti nästa böjj, närmari bestämt kl.13.00!! Vi prova allt milla 1-7 meter men int ett liv förutom en par syyla å en 1,5 kilos gäddo. Vi bryter ihop nu bara å så tar vi ny psalm å ny kollekt nästa helg.

Blaadi å Janne


15.1  Vasa  ( Halvklart,-10,svag vind )
 
Fösöka kela tibaak liiti men ja kan int minnas naa når man sist sku ha avverka pimplaspremiärn så seint som 15:e Januari...å andra sidan så sto man ju me kastspeti i hande på julafto så he va int riktit oväntat. Halv 10-tiin smöig vi fösiktit ut på isn tå man int riktit visst na va som finsta undä snön...8-12cm allstans så ingen hätä. Blaadi lyfta sen premiärabbor 2012 i femt håli å sjölv va man väl på hål nummer 10 förrän fösta låg på isn. He va kneepit ti få lura upp na fiska å int var e na vidari storleik på döm heldä förutom ein på 460g. Meikäläinen had förövrigt dagens bästa putki me två fisk ur sama hål!! Förvånad  8 abborra låg i påsa tå vi avsluta runt tri så int va he na pilkpremiär som gaar ti historien direkt men entå sjyst ti koma se ut. Skymta Nilsson & Nilsson på sama fjääl men int visst vi naa va ti öva me fö ein bucka sparkan å ana satt på...he va ju entå bara 10cm snöön..Jannes färdtjänst som extraknäcker kanski..? Blinkar
 

Antti & Blaadi