Uusimmat kuvat

Käyntejä kotisivuilla:432970 kpl


18.11

HÄSTÖFJÄÄLN (Del 2) +3,5°C

 

He lämna na otalt me hästöfjääln i torsdas så två nöjtare bestämd se fö ti göra ett fösök till. En tridi nöjtar kom me på sama gang men ha had bysso & patronen

 me så ha lämna i skooji. (kan jo va bra me na backup om e sku bli trangt om saligheten =) Vi to lähtö sama tid som sist så vi sku hend saka upp agnfiska fyri e

 bleiv ljust men he sluta me att vi va halvvägs ti krombi fyri vi hitta mörtböitiln,tänk att he ska va så jävla svårt! (int eins en mörtstygo pyytar)Tå vi vääl had fått

 rada ut angeldoone å bänka oss på palla fö moriskaffi så vippa fösta upp å påjka fik kast mugga,he visa se va en "skaplia" gäddo på 2,7kg så vi byrja dröm oss

 bårt å höjd ribbo ti +5kg som nästa. Sist å slutligen så va jo no he bara önsketänkand fö vi fik bara lyft två gäddor till på heila daan å ti va betydlit mindä. Värt ti

 nåteer va entå att fleir mörta va "snasa" på från stjärtn tå vi plocka upp å avsluta så he lär ska bli ett fösök till bara vi får modifiera om grejjona,3:e gången gillt

 kanski..? Man känd se liiti som djiisus i lödas tå allt snön had smälta å dessutom va he en par cent vattn på blank iisn så he va jo en lilla upplevelse. Vi had en lilla

upplevelse till på kväldi men he va ett annat kapittel.

 Simppi & Antti


16.11

HÄSTÖFJÄÄLN +1°C

 

Eftersom rykti had nått Larsmo att Krombi gösa har emigrera öve påttn få ti få bätter vattn (vem sko bo frivilligt i Krombi) så bestämd vi oss att fa o

knip döm. Efter att ha kolla upp me fiskbode om di e villi ti ta emot en laddning imoro (vissa bruk jo få så myki på pimplo att he blir

problemavfall) så gav vi oss iväg 07.30. Förutom balans speti så had vi me slarva angeldone. Tå vi äntligen fick ihop ti 10 mört att angel så vari bara

ti invänt jätte gösn. Tyvärr visa he igen en gang att he tycks vara omöjligt att få lura en gös på angeldone. Efter att ihärdigt ha svinga balasn i några

tiima fick vi äntligen si årets första abborr öve kilo (1.060g), tyvärr bejt ha int på balasn utan he var en snällan fiskar som visa oss ho di ska si ut.

Så no finns tydligen några STOOR kvar på insido, men int allt fö läng fö fjääln va full me näte. Saldo fö dagen va tiotals småabborra och mörta samt

4 gäddor, 2 på angeldone. Vi tar ny tage ti helge ifall vår Herre låter oss ha kvar isn.

Simppi, Blaadi o Antti


09.11

PREMIÄRPIMPLO / AMIRALN +- 0°C

 

Efter att ha noja färdigt vid liide smöig vi oss försiktigt ut på isn me indrejji ölmagana. He va liti spokit eftersom he int va na snön på isn, fö

allihop veit jo att he e STARKAST på vit :) Efter att ha harva några tiima utan ett enda gös böj så for vi heimåt me några sääli hyllas abborra (toki

som pojka sko ha reta ein me heila vintern om man sko ha smogi döm i påsa i Raippa). Pojka som had ut näte had no duktigt me gösa, tyvärr. Ein gubb had

fått en gös i garni som vägd 7.760g, tänk tå ha sko ha suga in blå Jesse.......

Simppi & Blaadi


08.07

GÄDDBÖJET

 

Ein pluton på sjön å ein på land såg till så allt jik smiidit till på en lycka premiär...He lämna na småått  ti finsliip i reglementet å några kvar i sjöön men fortsättning följer me all säkerheit nästa år! Dagens "största" hauki landa i Mattis & Pattes båtn så ti fik bomärtsi inrista på vandringspriisi.

Förövrigt va slutplaceringa i GÄDDBÖJJET följand:

1. Mofa & Ola
2. Matti & Patte
3. Renis & Fagerudd
4. Pikku & Antti
5. Simppi & Janni
6. Patu & Blaadi
+ några gös å en musslo.

Tyvärr så kan vi int publicer na viktre eftäsom protokolli ha blivi konfiskera... Å så änno et special thanks ti "balanslasse" å underhållskompaniet vi tässöun!
 

SOLVEIG,BLÅST & NÖJTARE


27.06

LARSMO

 

Säsongens andra gösdrag i halvis tjyyloe noolavedär bjöud på ein å ana upplevelse...17.30 lyfta vi in fösta gäddo i båtn som va ett "fiini" exemplar på 2,6 kg ("fiin" me insiidsmåtti määtt).
Eftä 3 rundor & 4 åttor had  vi fortfarand int siit skyymtn åv na gösar men ett tiotal gäddor å några abbora had fått syyn skeparns nyfövärvi från insido. Märklit no så kom 9 åv 10 hugg på sama spet/drag fast 4 spete pyyta å heila färgkarto va representera.
Kvällens saftigast böjj va en ostreimar som skärgårdsrådi ha lagt mitt i fari så ha fo iväg me en "luottojesse", men di får en fakturo i eftärskott på 10 euro + 10 till fö sveda & värk åv Team Nöjtare som straff! Så fik vi jo dessutom årets fösta såppatorsk men skeparn had jo "ressu" så he reid upp se. En kaffitermos,vassin pilsner & 38 lamamallona seinari steig påjka ur båtn me fliini upp ti örona å 10 gös i bagaget...he lär ska bli gösfile' på menyn imåro =)

Simppi & Antti


26.06

LARSMO

 

En lilla pyytas-abstinens byrja jö se påmind tå spete had steji på landbacka i en vikos tid så 2 pinn kasta greijona i bakluko å fo på sjön fast e had passlit ti blås friskt fö ein gangs skull!!! He va nå int na desstomeir pådrag ti tala om men 13 gäddor fik vi kroka på ett 4 tiimas pass men endast ein som nåkka på 3 kilo. Tyckä man sku snart ha bööva fått ihopsamla ti ett rikti prakt exemplar men int e he väl så bara ti knip e fast man e nöjtar...=) Stor å  snål iida som huggd på 75 grams jerka tycks nå int va na bristvaru fö tillfälli åtminståni. Undrar jyst vaför he a  byrja koma såde mytsi "fröudo" iida dähä sista ååre på ti ställe tä di i normala fall int bruk vara...reinari vattn kanski..?
Komenter gärna på gästbootse om naan har na vettig föklaring på he fenomeeni.

Antti & Blaadi
 


09 - 11.06

EKENÄS

 

En stycken nöjtare,å Ekenäs guiden Backman,var på ett litet veckosluts projekt,i Ekenäs skärgård. Fredag,ett snabbt kvälls böj i samband med att vi lag ut båten...Vi fiskade ett par timmar,lite här å där.Saldot blev 7 st gäddor som va rätt hyfsade,största mätte 4.5kg.Resten var omkring 1-2 kg. Lördag,blev det Erä-messut i Riihimäki,vi fick några heta tips av att iaktta då gäddkungen Stefan "Trumman" Trumstedt jerkade,i simbassängen. On se kone:)
Söndag, 09.00.
Vi hade laddat upp med lite fiskefilm å Trummans teknik var väl in övad...+20 grader i luften å vattnet va 17 grader i Ekenäs,vädret var somrigt. Vi hade sikte ställt på att spräcka 10kg,å humöret var på topp.Vi fiskade vi vass och grynnor,på grunt å djupt.Bäst resultat gav nog grynnorna,men en stor högg vid vasskanten.7 timmar aktivt fiske,sätter även oss rutinerade grabbar på prov,men vi kämppade tappert och belöning fick vi också för vårt slit.
Slutsaldot på dagen blev 27st,ingen 10:a,men ett par hyfsade fick vi in i båten.6.2kg,5.1kg,4.5kg4,4kg,4kg,3.7kg,2.5kg å resten var kring 1-2 kilo... Och som krydda på allt så fick i ju ett par äkta pedpumppa.
Loppu,slut.

Patu & Backman


02.06

EUGMO

 

Va ut me Antti å vifta me jerkspete fast e va nästan orkan på sjön, fick ganska snabbt konstatera att he va fiska i fartn men åv varierand storleik. Vi harva igenom några vakioställe me 40 st som slutsaldo, ( 24-16 åt me tilika!!)största va 5-lappi så ganska snart så pamar ett monster åt naan.

Antti & Blaadi


27.05

BÅT 2

 

Ja fick nobelt "besök" från Hengsilfoss som va sugen på liti gäddfiske så he bleiv en keikka på lödan. Vädri va ju int he bästa men man kan int så grömt åt he ännu, kl. 8 va vi i full gång, jag jerkka å Jimmen nöitt på me jigga. Efte en halvtiima så kvitera man fösta pumppi men huvusaken att man leedd internt, int ska he hesaboi tro att a spöar en Nöjtar på hemmaplan.
Fem reinskura seinari va tilanne 10-5 åt me så vi styrd mot land, hadd en aaderan tävling seinari på kväldi i stan som ja å vann... Summa summarum så byri he bli liiti aktivitet på gäddfronttn men storleika sku kuna vara betydligt betär men he komber fleir gang.

Blaadi & Jimmen


27.05

LARSMO

 

Nöjtare ha int vori i samlad pluton på na "projekt" saan pilkkikausi to slut men tilika ha jo naan åv jängi så gott som dagligen vori på na typ åv pyytas..(he kan jo deilvis bero på att int naan har na båt som e ryyms tolv pitta i)..å andra sidan så har int e vori na mang lycka keikkana ti skriv na om saan vi satt på iisn sist. Ska pass på ti skriv några rade no så vi minns ti nästa år om na sku råk ti fall i glöömsko. He byrja kännas liiti olustit tå int e ha vori na rikti toiminta på vakioställe än i vår så vi tänkt sök oss ti "nussila" å pro na nyytt.Vi stanna å jo eitt fösök på ett "säker" ställ tå vi entå råka ti ha vääga förbi å vi henda kast typ två gang fyri e kröökt speti.Vi kneip 9 gäddor (+några bom) på fösta ankrindse så he byrja nästan kännas liiti väl enkelt tå man had blivi vaan me eitt böjj på 50 kast. Påjka glöömd snabbt bort vart di va på väg ti byri me så vi sto så gott som på sama ställ några tiim tills he byrja heva ner vattn. 20 styckna på några tiim men dessvärr int na brutala storleik förutom ett par som va liiti grannari. He tyder på att gäddona ha leikt två vikor seinari än ifjol..?..

Antti & Patu


29.04

KÖKLOT  +14°C

 

Isläägi va hyffsa änno så vi dro en keikka till ti köklot fast vi halvis had bestämd att vi sku ge oss. Pajsare ha hitta ti tä di bruk va seint åm sider...dåck en mååna föseint enligt vår tidtabel men man kan jo int bli klok på allt! Grann abbora va no i fartn fö vi dro en knippo övä 500 gram,några styckna övä 600 å Broman to en klabb på 790g (he måst tydligen va en hangaround fö ti få lirkka klabbi ur håli i år) Tillräcklit me fisk fick vi allihop men liiti besviken va vi no entå eftäsom vi int fik spräckt 1000 grams strätsi men man blir jo fort bårtskämd dähä årstiin.
Bo satt å sangla om ade stooor i 12 tiim men ha vart "endast" belöna me 7 langsmala pedpumppa (rekord måntro?)...men ha ska lagom släpp tibak döm! Nöjtare byri sii ut som pepakaksgubba i naama å munderindse  luktar så GAM så man sku vila ålk...kanski he sku byri va daxs ti avrund pilkkikausi..?..

 

Antti,Patte,Blaadi,Simppi,Mofa,Bo,Olavi,Hannu & Broman

 


27.04

KÖKLOT  +12°C

 

Efter en att ha fundera grundligt igenom ifall vi sko måst ge Köklot en sista chans till så beslöit vi oss att fa ti. He to int na lang ti konstater att abborra int va på döm di säkra ställe. Vi börja yr runt på fjääln ti höger o vänster tills Blaadi vila prov en vik te ha had monstergäddo på besök förra gango. Na stor gäddo fick vi int men däremot hitta vi abborra på 0.5-1m vatten. Vi inledd me några hyfsa abborra tills Blaadi kroka paisan, men tyvärr vila int ha heim ti röikugn så ha stack. Blaadi prata na välvalda ord me ade tä upp eldä te ner, jag veit int vem, men nan svara no fö he to int mang minut förrän nästa paisar va på isn. Efter några minute kom nästa paisar upp på isn, efter att snabbt granska döm me ögonmotti så konstatera vi att di va runt 700-900g.
Efter att ha kontroll vägd döm på våge så kuna vi konstater att di had magra en aning på väg heim ti Jeppis fö våge stanna på 700g o 640g. Slutsaldo fö dagen va hyfsa efersom vi had hylla 40-50 st på tri gubba.

Simppi, Blaadi, Micki


25.04

VISTAN  +15°C

 

4 Nöjtar hadd tillbringa natten i Vasa å va startklar 03.00 från Lillis Häbärge me riktning Vistan. Klocko 04.10 hadd vi bora ner oss på fjääln men int na toiminta fyri klocko närma se 6, fick sita eismend å hiss na liiti men he to ju int läng fyri Pekka, Heikki å Jouni & Co kom på besök men he visa se att fiska sku räck åt all. Lilli som bruk ha tid me eitt som anat räkna ti 70 gubb som hadd passera oss på morne så no va he schakki i fartn. Allting har ett slut å dähä "ito" va int na undantag men he va bara he som skilld att ha byrja på nyytt efte en tiima ungifär, BRUTALT e ordi som beskriver både fiskmängdn samt huggningskoefficientn plus att all som talar hedi ana språtsi fick en rejälan höjning åv självförtroendi fö mittiallt bleiv 150 grammare 300gr å 300 grammare halvkilo men he e sådee, tror grovt uppskattat att 1000kg abborra hamna på feil siido iisn skåda ur teiras perspektiv ida, har full förståels ifall he blir freda inom na år...
Pimlastivolit fortssätter åtminstoni över helgen...

Blaadi,Simppi,Antti, Lilli,Hålawi,Bo,Jörkku + Sten & Stanley


24.04

KÖKLOT  +7,5°C

 

Jag och Lilli drog iväg mot Köklot ihopp om na gäddona men hoppast samtidigt att kilos abborrn sko suuug in mörtn som vi anglat opp. He var trögt me fisket från moris sido men en huggperiod på eftermiddagen rädda dagen.
Sammanlagt fick vi 6 gäddona och största va 2.5kg. Enno ein gang fick vi bevis på ho glupsk abborrn e, en 350g abborr tog igen engang mörtn vår. Vi pimpla sporadiskt så läng vi vänta och slutsaldot bleiv 10 hyllas som troligen åker in i Önisas röikugn.

Simppi o Lilli


22.04

VEXALA  +5°C

 

Had på tjänn att na stöör pjääse sku ha villsta in på grundari vattn så he va ba ti fa å pro fast man va liiti möör eftä gårdagens projekt. He to int na rikti mang minut fön man had lista ut va som va dagens tema fö he haka i en kilos gäddo rej i fösta håli (igen)! Bara ti lägg betär pyytona undäst i lådo å byri harv me 2 euros vetilbalanse...man byri jo int pyyl direkt om ti sku råk ti lämn i glåpi på gäddo.
4 gäddor å några abbora bleiv fömeddaans skörd så man har fäädi på dähä stelli om int man sku fa å rada ut angeldoone. Tyckä ja ha gatt så mang rond me balans-banditre i  vinter så he sku byri räkk till,anamma!

 Antti


21.04

LAPPÖREN  +5°C

 

Allt va klart! Ida sku klabba hissas från Lappören. Fleir i kamratskapi va åv sama åsikt, fiska måst finnas utafyri Lappöra, he sku vara fö nära om di sku vara innafyri =). Tio man starkt sparka vi ut från Svidihamne. All modelle på sparkare va bra representera likasom åldesklassn på pimplare. Fööri va liiti sådee mittimilla, sjunkt ner på ställe för att tå igen bära några meter.
Men fram kom vi! He va bara ti byt understa pajto och lägg balansn i arbeiti. Liiti oroväckand att ingen byrja få na fisk, fast vi täckt upp områådi ganska bra. Vissa gick på grunnt och ader på liiti djupari. Saldo.... några ströfisk som bleiv lagt i påsa i väntan på na gröver. Eftersom klocko visa på bästa huggtid så bleivi palaver och ställbyyti. Sparka oss in tibaka över varierande is och bänka oss i en vik som e bekant från tidigare. Nästan direkt börja gröver fiska land på isn och nu vari ti ligg i, fiska huggd på väldit grunnt så he gäld att ha tungo rätt i mun så man int had pyytona fast i iskantn.
He lyckades me varierand resultat, allt emellanåt fick man lån Hagas käppi som hjälpmedel ti få lös greijona..på tal om greijona så fick vi all uppleva na som man sällan sir på isn. En farbror av äldre modell släpa se fram ti områdi tär vi var och ha måsta a viri väldit sveitto. Kanski koma sparkand ända från Tammerfors..eldä Pink Lady.. fö he fösta a hitta på, var att klä åv se allt i klädväg. Vi tänkt, att no slutar ha fyri snabeln e i vädri men sido tär missto vi oss. Me röiri i vädri byrja a tork se me na kalise för att en stånd seinari dra en abbor på 890 gram..tänkt no att he bra orättvist dehär fiskasi! Nå, ha bleiv väl liiti fövåna sjölv å över den fina fisken för nästa hål rappa a till me borrskyddi på..he gick int så bra he borasi men pojka had rolit. Filuren fösvann baket dehär så vi fick möjliheit att återhämt oss från chocken men både 890 grams fissi plus strippshowen.
Fisk kom liiti varstans och tå vi byrja väga demdi stöstra så for Hannu iväg me fösta pris. Hans landa på 680 gram, tätt följd åv Simppis 630 grammar plus två till över halvkilo. Bra storlek så ja tror att vi allihopa va nöjd..nå int Byggmästar den äldre föstås! Ha dro bort sin pajsare i iskantn som vanlit får man väl säg.. men man ska ju spara naating ti nästa gang å.. 

In action: Myllymäki x 2, Haga, Hannu, Simppi, @ntti, Byggmästar x 2, Micki V

 


20.04

SVINÖN "Jakt på Gammel gäddan"  +6°C

 

Vi for ut kl 06.00 och placera ut angeldonen på strategiska välvalda platse. He tog int na läng föri första angeldone had påhälsninga åv en gäddo, 2.5kg. He nappa ganska friskt mellan 10.00-12.00 och sammanlagt fick vi upp 6st gäddor mellan 2-4kg. Dock måst vi tillägg att vi had gammalgäddo på besök. Men efte 10min kamp for gäddo i väg me segern, kanske me liti tandvärk eftersom lini gick åv.
He som också måst noteras att en snålan abborr på 700g å fastna på angeldone, STOO fiska ska ha STOO ti bit i. En 500g abborr kom å som bifångst på balasn.

Simppi och Matti


19.04

KÖKLOT  +3°C

 

12 tiimas nöjtas ( 4 på insido & 8 på utsido ) resultera knappt i 1 hyllas per tiim,7 pedpumppa å 3 balansförluster så man kan lägg e under benämningen fiaskoprojekt me tanke på årstiin. Enda positiva me dähä keikka va grannvädri & bra sparkfööri men he sku vi knappast ha bööva kör 300 kils fö ti få.
Påjka ha jo fantisera friskt om köklotklabba heila vintern men "säker" ställe ha int alls leverera he som va tänkt så he e högst antagligen GAME OVER i köklot fö dähä säsongen!

Antti,Blaadi,Lilli,Bo,Önis


17.04

VISTAN  +3°C

 

Efter en lång o skön natt på Björköwärdshus men Highland biffa i bottn  så var man ladda ti de fullo tå klocko ringd fö ett ny projekt...som de här gango vart vistan. Efter att man fått i se moronmåli så lada man grejona o byrja ga...Några had hinda fara rej o utforsk veji me SAURUSAS Jimny, na liti tur had vi dehär gango tå boomi var ipi, så he vart ti start upp lava biln o plock lava full åv pojka. Efter en lillan vandring över fjääln så var vi fram, tär vari folk som alder förr o väskona var halvfulla rej. Vi slog oss ner för att få ett byrjan, man släppt ner balasn för att konstater att he bara fanns gärsi i bottn. Utrustnings byte resulterade i 4 rätt så hyfsade aborren. Simppi, Blaadi o Mofa var länger in i viitsche o skåda men kom utåt igen. Efter liti sökas så fick Simppi igång döm på balansn o hissa ca 25 - 30 ur eitt hål...så vi kl 0900 had en deil åv nöjtare fått fyllna åv de härliga vädret som denna gång var regn. Några till av oss skingrade sig en 12 tiden o resten av oss styrde kosan hemåt ca 13 tiden. Summasumarum...
Ti som for hem 0900 gick inte miste om nåt.

 

Simppi, Blaadi, @nnti, Bo, Lilli, Mofa "SAURUS", PiRaYo, Pikku, Renis Janni, Reima, Patte


16.04

PANIKE  +4°C

 

Kl 03:30 starta vi 7 man stark från Jeppis, denna gång led färden mot Panike. Väl framme i Panike var redan 3 nöjtare som stod och vänta. Efter ett par timmar skumppas med Lavabiiln var det f så skönt att få räät på beine, möblera om na liti i väskona, dro på se na varmari klädre, starta upp sparkmaskin o så dro e iväg ut på iisn. Dimmo lååg så täät så he var nästan så man fick byri boxas me e fö ti alls bli åv med den. Väl framme vid de önskade ställen så var man lagom varm o sveitto, fö he var ju int precis klingisn ti spark på.
Hitta en knippo gambe håle så borrn fick viil ännu en stånd, varva hade lill fjääln ett varav utan na framgång...men som he bruk vara så byrja di gaa i som om man sku ha knäppt i fingra. Na rikti stoor var di int förutom anttis "Paisan" som stranda på dryga 600g. Vi dehär lagi var puljo ganska utsprid o två nöjtare had sträckt på beine rej o dragit iväg på en utflykt som resultera i att di anländ ti svidihamne tå kvälldi kom. Pirayo o Picku byrja spåra döm men lämna en bit på vägen för att utforsk en vik, efter liti sökas så blev Rautiainen attakerad av en rätt så hyfsad aborren. Fömeddan had komi o nu så to dimmo sitt pick o pack o dro ut ti havs....Lilli o @ntti mööt upp ti viken som vi satt i, Vi dehär lagi så had några riktigt fina hamna i påsa, men int var di na ti skryt me. Vi slog oss ti ro o to en meddag tå Lilli to kontakt me restn åv nöjtare som had lämna kvar...o tär så had di haft en ganska ordentlig ito...
Reseledarn "SAURUS" had fylld påsa sin rej. Vi sökt åv Viken o angränsand fjääln utan na vidari resultat förutom @ntti som fick igång döm på eitt ställ annos kom i bara na liti strö fisk. Vi brja fara tibaks mot bila o restn åv hoopi, tär vari lungt som i brunn. Vi satt på sparkare o kavera, förutom Pattes andrahälft som att en bit bort o visa åt pojka hu e ska gaa till... Sakta mak byrja vi styr sparkare mot bila, vi dehär lagi fick man väda o leid sparkan...
Summa sumarum.. he e ganska så in i norden langt ti Panike...


PiRaYo, Pikku, Simppi, Mofa (Reseledarn "SAURUS"), Janni, Reima, Renis, Lilli, Blaadi, @nnti, Patte o Lena


12.04

NYKAABI  +4°C

 

Solveig had jo passlit ti va upp fö ein gangs skull så he va läägi ti fa på en s.k iltasyönti ti sama ställ somi sundas. Fiska verka no ti va i rörelse fö ja fik byri lyft direkt i fösta håli å så hold e på en par tiim tills solveig jik i moln. He va blanda storleika på abbora men he va ganska lyckat entå fö ja had int ner na mindä grejjor en balansn på ti tiima ja va tä. Tänkt bli kämpot me biln igen så ja tror int man böv fa na fleir gang ti sama ställ om int man har na som drar på all fyra hjul.

- antti -


11.04

KÖKLOT  +2°C Molnot o Blååsot

 

Stärkt me självförtroende från gårdagens projekt stiga vi ut på isn vid sama ställ som igår kl. fem på morrne. Även pojka i husbiln had orka till vår stora förvåning men pojka va tösto från morisido fö kilju flasko had åtgang. Efter fyra tiimas nöjtas had vi endast fått några hyllas, vart had di kuna försvinn under natte??!! Vi beslöt oss att byt ställ fö ti fa å skoda om "kalva" (kalv>800g) had börja sök se in på grundare vattn.
Tå vi slutligen räkna igenom dagens saldo kuna vi lugnt konstater att he int had ve na vidare ito, vi had bara en 5st på gubbi, dock ganska fiin abborra milla 300-400g.
Slutligen kan vi konstater att vååre äntligen e på gång, vi såg både svana och tofssvipor men he säkrast vårtäckni va kanske att Blaadis polar i farmavolvo had börja pimpel. He e tur fö ti som har haft i skralt me fiskelycko i år, fö farbron i farmarvolvon visar gärna vann abborrna finns fö dagen, vare sig do VILL veta eller INT :)

 

SIMMPI, LILLI, BLAADI & ANTTI


10.04

KÖKLOT  +-0°C Vindstilla

 

Tre nöjtar från Vasa samt förstärkning med två gubba från Jeppis dro ut kl. 15.30 främst fö ti koll lägi infö morgondagens drabbning. He var premiär fö oss på dehär ställi fö i år men vi had fått information om att pojka had dreijji bra me fiska i lödas. He to int man minut innan Patte börja nyst döm, men snäll som ha e så lät a oss ta deil i det roliga. Me facit på hand kuna vi lugnt konstater att dehär var ein åv döm de bäter itona fö i år. Vi rensa bort 40 st men ingen paisar.
Jorma och två ade polare had komi me husbiln men pojka had no börja pimpel liti tidigare än oss fö Jorma va liti tröitto å satt å sov på pimplaspalla, (he kuna å bero på kilju som had me).

 

SIMPPI, LILLI, PATTE, BLAADI & ANTTI


09.04

NYYKABI  +5°C

 

En förmyndar å en (elitpimplar) had jo lååsta dra na stöör pjääse ur sjön på lödaan så vi va jo illa tvungen ti fa å prov ti sama ställ,uppfinningsrik som man är. Man veit jo aldä me hade "eldär" stammi åm di bara drar dalagubba. He byrja jo stråland i vanli ordning tå vi kom ti liide...vettä kom e kaatamalla + att he va 15 cm vattn på iisn från förr så he såg int så inbjuudand ut. Väl ut på vissjan så stanna jo bilfan tå vi had 200 liter såra & vattn i maskinryymi men vi to pyytona ur biln å stega gladeligen vidare. 10 första håle va jo tom förutom en spärroa gäddo som pila huggkrootse men he va väl straffi fö att man to et begangna 4 tyyms hål.
Vi nysta på me piplo & survare som sku pass ti va smaskens men he va langt milla böjje entå så he va lika bra ti sita å dra me balansn.
LuckyJohn tala ti slut så vi fik hopskrapa ti se kuuluisa röikuun! Ein liiti grannari kom ur sjöön men int va ha na langt övär 400 gram ha heldä så man byri jo fundeer om a alls ska få sii na "STOOR" i år. Hade "nöjtarn" tä upp sku kuna ta bort snöön & såra åv iisn så påjka får byri jö he som di e nästbäst på.....SPARK! ( å langt )

Antti & Blaadi


07.04

KÖKLOT +-0°C, ganska soolot

 

 

Dethär var ett åv döm de projekt som va nära att ta slut föri he ens had börja. Moder jord had än en gango siitt till me snöön att pimplare sko få sliit änno meirfödöm de abbopinna. Vi starta halv fem från Larsmo men to fösta håli kl. sju fö he va fan ti arbeit rej ti ta sig fram ti ställi vårt.
Dagen börja bra vi fick någrahyllas strax men saan slut i så som så mang gang förr i år. Myki arbeit fö några matfiska. He som kan tilläggas va att Kalle från Krombi to sin första abborr kl.13.45, d.v.s he to nästa sju tima, int så rokot! Vi blickar rej fram mot nästa reiso, dethär e rej bortglömd.

Simppi, Patte + 2 arbeitar


31.03

KÖKLOT  +-0°C 10m/s NW blåsmaskin

 

3 Nöjtare starta 04.30 mot Vasa i hopp om att plock upp liiti gäddona, hadd slarva me angeldoone plus nylada balansspete så gäddona hadd ingen chans ifall di va på plats. Vi fick byri me ti skutt ipi en parkkipaikko åt biln samt ploma en par kilomet i halvmeters snön så he va lagom roliet byrjan.
Väl på plats å angeldoone va lada så byrja ett väntas som alde mena ta slut, 3 fällninga på heila dan å int en enda kom upp så fiasko va nästan 100% men vi fick vassin pedpump på balansin som rädda ääro. Vår Skapare ska ta bort GANSKA mytsi snön fyri man packar väsko nästa gang.

Simppi, Antti, Blaadi


27.03

VÄSTERÖ  +-0°C

 

Revanch lyst i ögona tå Byggmästar den äldre bjöud på både barnvakt och skjuts, allt så Byggmästar den yngre fort sku glöm söndagens "lite tyngre projekt". Avfärd en ganska ovanlian tid som 10.20 me riktning Särkimo. Denna gång på okända vatten för Byggmästar den yngre. Bleiv så snabb avfärd att ja int hinda skoda vädri, fyri man bänka se på fjäln, uta kaninskinnsmösso som annos en oumbärli. Nå, vädri va heilt okej förutom liiti snålblåst som reta nackhåre så svämors heimsticka gick bra. Allti en tjusning me okända vatten så motivation va på topp. Dessutom börja dagen rätt bra me känning åv fisk i de fösta håle. Perfekt balansdjup på en variation mellan 3-5 meter tänd hoppi på na halvkilos.  Hoppi bleikna liiti tå allt som kom upp har 12 levnadsår kvar ti na vikt på halvkilo men nöjtar som man e dro man friskt vidari. Dro oxå vidari ti ana siido fjäln tå adi stor int vila koma upp tä vi byrja.
Fösta håli på ana sido gav en pinn på 36 gram men sen blev det bättre. Nästa ut va en kraftigare pjäs som visade 410 gram på vågen. Verka vara reina monstri tå man had ställd in ögonmåtti på 30-60 gram. Tyvärr vara 400-gramman eismend men åtföljdes äntå åv några hyfsa så matfisken va räddad. Byggmästar den äldre kämpa å till se några matfiska så he va helt okej projekt.
 Dagens höjdar var äntå tå gubbi kroka ett brä (som int gick att få upp) plus att ha fick en abbor som a trodd var ett brä. Detaljer angående detta får ni fråg åva sjölv, ha berättar så gärna..=)

 Pikku & Bo


26.03

KÖKLOT  -2°C

 

Vi kuna int hald oss bårt från iisn tå väderguda bjöud upp ti dans fast vi had lördagens ("bakslag") i färskt minne. "HotSpotZone" sku undärsökas liiti grundligari än förra gango men me facit i hand så får vi snart byri döp om e ti "ColdSpotZone". Några hyffsa böj men int ein ordentlia "ITO" på heila daan så vi had bra tid ti solbada å mediteer. Ein abbor va no byrjan ti "stoor" men tå man tänker ti va "KLABBA" vi dro tä ifjol så var a hälftn fö lill. Gäddona had en betär dag fö he va åtgang på  greijona igen...di töömbä no snart bössn me dähä fartn! Blaadi,Antti & Patte + bättre hälft 

RIVIFJÄLN

Efter att några nöjtare had viri och känd på läägi och faktist hitta fisk från Rivi, bestämd vi som mest pimplar på sundan, att no ska vi dra dem. Man va nästan så säker på se att man huggd ven ti röikuun fyri man for. Nå, visa se rätt snart att fiska va nästan lika lam som gubba, åtmistoni undertecknad va rätt sliten efter hård båntåna plus klockändrasi som bonus. Visa se rätt snart tå vi bänka oss på fjäln, att man fick byri dra fram demdi van orde "nå, vi har ju vädri åtmistoni", dehär efter att stösta som nafsa i balansn räcka ti en trekvarts pili. Varva så gott som allt man had i batsi (he int na liiti vi dehär laagi), utan naating ti lägg i påsa. Sjölv lag ja nytt rekord genom att ga sneitt över halva Rivifjäln, tå man fick föse, att demdi stor ligger på ana siido..bränd så vikti energi påhe att int ens braso me korvi kuna rädd upp he na meir.
Enda som had liiti medgång efter braso va Renlund som fick två ti lägg i påsa. Ti två fick symboliser dagens saldo, förutom Rivifjälns traditionella kilos gäddo som Byggmästar den äldre dro upp. 

Summarum: Rivifjäln - Nöjtare: 1-0

 

Pikku, Bo, Lilli och Renlund

 


25.03

EXPEDITION DJUPFJÄRDEN  -2°C

 

En halv pluton nöjtare me lada spete styrd söderut fö ti fa å utforsk djupfjääln me omnejd. He bleiv liiti griinot tvärt påjka steig ur biiln tå di sku muutama kilometer me sparkare i 10 sekundmeters motvind men tur som va så had vi jo reseledare "SAURUS" me oss såm dro upp spåri! Man kan lugnt sej att djuupfjääln va så gott som tom på abbora fö vi hylla int ein på 3 tiimas nöjtas...å int va e så faalit mytsi vääto tä heldä. En 2,5 kilos gäddo + 3 balansförluster va enda vi kåmbä ti minnas från he ställi (onödit ti mata gäddona me dyr & bra greijona) Vi fik fyllna åv he stelli så vi packa ihop utrustnindse å sökt oss ti rivifjääln. Verka ti vara lika liiti toiminta tä å så he va fem fyri så int påjka sku ha kasta yxe i sjöön å fori heim men i grevens tid haka en 400 grammar i så vi fik upp humöri. Vi hitta en lilla tråpp som vi fik i gång å dro milla 10-15 hyllas/ gubb på en halvtiim men saan vart he döda havet igen... å andra sidan int så konstit eftärsom PEKKA,PAAVO,JUUSO & JASKA me HiAce kom å skrämd bort fiska!!!
Vi had en lillan debatt ida igen om spelregler & sunt bondförnuft på iisn..
Pimplasi hör väl no ti allemansrättn men om man måst sita på en kilometers avstånd å pejl läägi me kikarn van e gar i å saan koma å bora i ryggsätsiså byri man va ganska utan fantasi!

MOFA,Simppi,Antti,Pirayo,Blaadi,Micki V


24.03

    KALOTFJÄRDEN  -3°C 5m/s

 

Efter att ha studera Anttis kartona noggrant kom vi fram till att fa och koll lägi om abborra had emigrera ti ana sido holma. Vi har under nöjtares pimplas period bora mang hundra hål i Österöjje men int ett enda på ana sido veijji. Vi starta fem på morrne me lada balansspeti och t.o.m. surva bortji had smygi se ner i ficko. Tå vi entligen kom fram ti Kalotfjärden kuna vi konstater "GÄLNING VA STOORAN FJÄÄL" å faktum va att ha va jo nästan lika stor som heila Lasmosjön. Vi körd en beta på isn å konstatera att ha som rita upp karto no had glömd ti rit ut en deil åv holma fö vi fick int na rittit grepp på vann f*n vi va. Vi börja sakta men säkert sök åv vänstra sido på fjäln å he to int na riitit läng att konstater att jär finnsta abborra.
Stärkt me självförtroend sökt vi oss länge ut fö ti sök efte paisan me efte några kaffimugga seinari fick sök oss tibaks ti ställi te vi hitta hyllasabborra från morrne. Reiso va lycka såleis att all fick matfiska ti ta heim ifall kvinnfoltji på hemmafronten had börja funder va gubba rittit halde på me tå i ha vari så skralt me matfiska på bordi år. Jag tror no att vi måst ge dehä ställi en chans till i år, kanske rej nästa viko, he lär vis se.

Simppi, Blaadi och B


17.03

Vasa/Västerö/Nykaabi +1, blåsmaskin va ganska på noll.

 

Tri nöjtare bestämd sig fö ti sprid å på se ti olika platser å undersök lägi infö helgens kommande projekt. Nöjtares represetant Patte va å kolla sik lägi vi Replot broe medan Blaadi va ti Nykabi me Sten & Stanley.
Sjölv va jag(Simppi) ti Västerö fö ti koll om jag sko få tan lura Boas paisar. Man kan lugnt konstater att int nan åv oss bidro till att fiskbeståndi bleiv hota på na plats. Sika lyste me sin frånvaro vi broe medan jag och blaadi just o just fick en halvan steikpanno full me abborra. Sjölv starta jag + 2 duunar mot Västerö kl. 05.30. Börja pimpel runt en sjutiin o hinda dra ca. fem gang me balansn innan dagens fösta hyllas fick skåda islägi från övra sido. I de hä fartn drar jag sjön tom hinda jag tänk, int had jag jo kuna tro att nästa hyllas sko komma runt tolv snåri o saan fortsätta i sama takt.
He som vi bruka säg: HE E INT NA LÄTT TI VA PIMPLAR! Vi får hoppas på bättre lycka nästa gang, fö hoppi e jo he sista som öveger oss.

Simppi + 2 duunar (Västerö), Blaadi + Olavi + Sten & Stanley (Nyykabi),

Hertzbölona (Replot broe)


16.03

KÖKLOT  -2°C

 

6 nöjtar styrd 05.30 näsa mot Köklot fö ti fa o vittji ade berömd fisksumppi. Fisksumppi va ovanligt tom från moris sido, int en ordentlig ito (Lilli had jo förstås knapra i se allt ha had me i matväg). Vi nöjt vidare o borra upp halva fjääln utan na vidare resultat, förutom att Bo dro upp ett nät från bottn. Men he e jo tur att man kan ta ett nederlag som en rittian karl, he ejo alde feil på pimplare tå di int får na. He e jo allti feil på grejjona elde så eri moder natur som spelar oss ett spratt. Dehä gango följe vi Lillis teori; "he sko behöv flööd en gang så i sko lägg igång döm".
He e bara ti dra upp SNORRN å koma igen ti nästa gang. Å nästa gang e jo int så lang bort, d.v.s. väckning om några tiima (Österö).

Simppi, Lilli, Hertzbölona, Önis och Bo


15.03

NYKAABI / VEXALA  +2°C

 

Två sliitna men nöjda nöjtare va ut å vädra åv se efter ett IN FLAMES-projekt i tampere... Yra på några tiima men he va ganska halvhjärtat så därav slutresultati,int en skeeten hyllas.
Byrja nästan va skrämmand nära ti dra NOLL! Fiska va väl lika slö som gubba ida....

BLAADI & ANTTI


12.03

ÖSTERÖ / VÄSTERÖ  -4°C

 

Me minus 18°C på sticko från morne så drog 5 nöjtar ut på isn för att bemötas av en dag som sku bli härlig. Efter att ha bora ett par hål i ca 70 cm:s is me en halv vassan 6 tyms borr sku he no ha passa att byri gaa i na liti, me int...bara beinkontta. Efter mytsi boras o sökas så samlast vi o konstatera att meddan sku byri lägg se väl i skrävo,en korvända, ett par smörgåsa o na bulla fick sta ti svars fö att di had komi me. Sökande fortsatt efter en kylande kaffi o en pinfärsk prillo...men fortsättningsvis bara kontta, men vädrets makter hade vi i alla fall fått med oss.
Orsaken till den dåliga fiskelyckan skyller vi på att vattni had sjunkt ti nästan - 40 cm på löödan. Väl framme vid bilarna efter en hel dag så var fångsten inget att diskutera om slutsaldo för dagen på 5 nöjtar blev en liten Rökugn.

Bo, Picku, PiRaYo, @ntti, BlaAdI


11.03

KÖKLOT  -8°C

 

 3 fullfjädra nöjtare va ut å kämpa mot vädrets makter (snöpyro & nordlig sidvind) samt dålig fiskelycka. Vi prova bjud ut allt va som fanns i bössn å liiti till men ingenting verka ti döga. Dessutom fik vi sällskap åv en puljo från LARSMO + BALANS-LASSE som numera kviterat ut titeln "LOPP-LASSE" pga bristfällig balansteknik. Vi sku int ha mätta na mang munnar me he vi dro upp fram ti två på daan å ti råga på allt så fik jo ein hat-trick i räkäkiiski! Vädri byrja vis se från betär sido å strax solveig kukka fram så aktivera fiska se i sama veijvo. Loppujen lopuks så fik vi he va vi bööva me et lilli darr på ribbo...å sist men inte minst landa en rikti granna abbor på 600 gram. Ny psalm å ny kollekt imåro....

ANTTI,BLAADI,PATTE + EN DRÅSA


10.03

Häsifjääln /(angeldonfiasko)  -15°C

 

-24 lappi visa termometern tå man stega mot biln kl.08.15. Had igång  angeldone mellan 09.00-14.00 och int ett fanens gäddböj på heila dan. Börja  snart tro att Erik pyyta bort all gäddona från fjääln. 4 små abbopitta va allt som man fick löis dehä dan.
He blir nya tag tå he blir lite varmare så kanske gäddona ork aktiver se liti meir.

Simppi


03.03

STOCKÖSUND  -10°C

 

To etmeddan ledigt å for på vinterns obligatoriska fiskeförsök ti stockösund. Had sällskap åv en gäddpyytar som va på helgbesök på hemmaplan så vi byrja mest sita å drööm oss bårt ti ipi vattn å 10-kilos böjet. Vi fick några pinnar som man sku ha texta hyll men annars ingenting värt att raportera förutom att gäddpyytarn dro ett 3 år gammalt dubbelnät från botten!
(he dögär tydligen me va som helst åt ha....plasttraktor,telefonkabel,dubbelnät...vad näst måntro..?)

ANTTI & PATU


02.03

 ÖSTERÖ/VÄSTERÖ -10°C o nooolaTvå nöjtar me två förmyndar messe ställd in sikti mot Oravias! Vi starta kl 06.50 från Larsmo och he kom klara direktiv från börjani: KÖÖÖÖR int na hålt, vi hindar no.
Sagt o gjort, vi börja pimpel runt en halv nie på morrne i hopp om ade berömda moris ito, men ho uteblev igen engang. Några lämna och nöjt i Boas sumppi medan ja fo iväg me sparkmobiln halvägs ti Värlaks. Eit böj gedd he utbrytar fösöki, tå veit ni :) Brått tibaks fö pojka had jo nysta några. Bo had jätteböji å ha trodd fö en sekond att he va ade STOOOO, men ett en stånd visa he se att he va en fin gäddo på 1,7kg. Ade STOO lyyst enno engang me sin frånvaro så ha lämna no å väx vidare ti nästa gang. Vi diskutera annos liti angående måtte på fiska tå folk i allmänheit har liti olika uppfattningar om va som e en STOR ABBORRE. Vi kom fram ti att vår måtte e döm rätta; en "GRANNAN" abborr e runt 300-400g. En "STOOO" abborr e runt 500-700g o sist men int minst kombe en "RIITTIAN PAISAR" som ligger kring 700-800 snåre. Na paisar fick vi int ida men en grannan abborr på 400g to Bo som annos å dro en röikugn på en kortan stund medan vi ade fick bora som faaaan fö ti fyll en stackars steikpanno.

Simppi, Lilli, Bo, Görski


01.03

ÖSTERÖ/VÄSTERÖ  -10°C

 

Ein åv TeamNöjtares spanare had vori två varv ti österö/västerö å hitta hyffsat me fisk så två till måsta jo fara å skåda om he sku finnas meir åv sama sårt. He byrja rätt så bra fö vi fick "gandse" i ett par hål nästan tvärt vi kom ut på isn men saan vart he bara na ströfisk jär å tär på allt från 2-8 meters vatten. Etmeddan gick mest åt ti spark & båra men vi måsta jo få liiti på motionskonto också..(muskulaturn växt me na milli ida igen)
Vi nöjt en stund till på kvällskvistn tä vi byrja men Boas pajsan lämna vi tid å väx fast ha var å bit i en par gang. Konstit nog så dro vi int ein hauki ida men et duubel abborböj på balansn fik man jo si.
Slutsaldo vid invägning efter dagens slut bleiv 6,5 kg abbora så he fik väl godkänt. Liiti onödit kaalt var e no fö he fröis ti såra i saftflasko å koka äddsi bleiv skarp som stein i matabatsi!

   SIMPPI & ANTTI


25.02

VEXALA  -3°C

 

Man fick jo en uppenbarelse att man had e på klart van kilos-klabbi häckar denhär tiin på åri... Henda jo båra hela två hål föri e smäld i me en hauki, tycks int vara nån bristvaro åv den sårtn i vinter. Saka på några tiima, men ti man va på jakt eftär lyyste no me sin frånvaro. 
Drog 3 gäddor till förrän man had veti ti pack ihop å fara heim. Får nog snart byri åfär na telefone eldär kamerana åt AHTI om man ska få dreiji na abborrar åv stöör kaliber ur sjön ( he funkka jo åtminståni ifjol tå simppi släppt sett skaft i håli )

Antti


23.02

KÖKLOT  +1°C

 

Fyra nöjtare på köklotfjärden runt me sparkare + två nöjtare som for raka spåri ti djupkasti å viti sumppi. Påjka had jo vissa förhoppningar om jätteböjet i vanlig ordning men he slo se ti pållo tå fibbora verka ti va lika trög som sparkfööri. En par fibbora snudda vi 400 grams strätsi men annos var he mestadeils "syyla" å mytsi sökas. Nåterbart va väl att vi hissa upp 6 gäddor på isn åv varierand storleik + ein som tyckt att ha behöva en rapalabalans som souvenir. Nöjtare på utsido scora meir å to heim en 15-20 hyllas per knopp...å så lär di ska ha siit skymtn åv "KLABBI" som int ryymsta i håli å spotta ut!

     BLAADI,SIMPPI,ANTTI,PATTE + LILLI & BO i fartn...


22.02

PANIKE PART 2/???  +1,5°C

 

Team Nöjtare dro iväg 2-man stark ti Panike för att fösök knäck halvkilosgränsen men fick int så bra start, halv sju på morne stod vi på isn med 9m/s västlig vind samt regn så man fick ju konstatera igen en gang att man kanski sku böv vik in ett varv ti Huutoniemi...Sparkamejda gick varm fö ja tror att vi lag personligt rekord i antal kilometra men va gör man int fö ti hitt fiska.
Efter ett antal timar plus x-antal hål så hitta vi en parvi som verkligen va på huggi, årets bästa ito på tasari var ett faktum å 62 st fick koma ti stan, medelvikten va ungefär 200g men vackert så...Halvkilo gick int sönder na men nya tag imoro...

Simppi å Blaadi


12.02

NYKAABI  +-0°C

 

Antti & Blaadi på en lilla utflykt på sundas etmeddaan...Fik mest sita å pejl läägi å löis åv na småpitta milla varve. Lufttemperaturn säger he mesta om dähä försöki,elikkä....+-0


11.02

NYKAABI  -10°C

 

Fortsatt tä van förra x-ploring keikka to slut sist me hopp om ti hitt "slaiskan"...mest  bleiv he entå åv ha sorttn som e gar 10-15 st på kilo åv men man fick skrapa ihop ti na liiti matfisk. Byri vara så tjocke istäck så man int vill svarv na mang hål i putki men va finns e ti väli på tå va 3:e hål e "reikä täynnä tyhjää" som en nöjtar naagang lär ska ha sagt!


01.02

PANIKE  -1°C

 

Fyra man stark på skallgång vi haavi eftär na försvunni abborrstimme... Hitta en knippo efter mytsi nöjtas & harvas, restn had antaglingen gömd se bakom stein.
Förrövrigt var he väl noss´n som huggd på balansn å "beinscheggo" som had smaska i se ståpirken som väkt mest uppmärksamhet.

Vi fyra som va me de här gango var: Blaadi, Antti, Hålawi & Lilli


29.01

KÖKLOT " HOTSPOT ZONE"  +1°C

 

Första håle bleiv som vaanligt bora me stoor föhoppninga om att klabbi sku bit i, men inte heller denna gång. Efter en par bora håle så byrja i ga i na lite, men väldigt fösikti böje o bara na små syyla. Men mitt i allt så smälld en hauki till i balansn, me liti arbeitas o myki otur så släppt a men balansn fick man ju allafall behåll. Efter en till kaffi o en lillan kokous så bleiv i dags att byt ställ, Blaadi o Lilli for raka spåri ti "HOTSPOT ZONE" o vi aade lämna liti på veiji o prov na nyyt, vilket resultera i en lillan mäddag. Som e bruka vara så ringd e i skafti, på anasido hålma satt pojka o droo som aldär förr.
Me brösmuluna i mungiipona o saftdroppo på häko vari dags att lägg igång på nyyt, Nu var int e na störr skillna på balansn eldä lill "piplo".
Efter en par tiimas boras o bockas byrja i sakt åv igen...sjakki splitrast åter för att prov nya ställen. Mot ettmeddan dro vi oss mot biila tibaks, bara Blaadi som lämna kvar o vänt uut Fibbora, o visst kom di tibax, dagens största lämna på 350g. 

Renis, Blaadi, Antti, Lilli, Bo, Picku & Pirayo var me i matchen denna gång!


28.01

RIVIFJÄÄLN  -1°C

 

Simppi, Blaadi, Antti på en sparkturne' & Hålawi som fik panike å for ti ett ana ställ... Inget projekt ti skriv na mytsi runor om men allihoopa fik na ti lägg i stekpanno+ ein å ana Gäddo som va å testa grejona. Annars bra föör å duktit me frisk luft.


26.01

SOKLOT/NYYKAABI  +-0°C

 

Ut på egen hand på en xploring-keikka, försöka klur ut na nyytt men ingen större succe! Slutsaldo eftär 8 tiimas nöjtas: 12 stycken som fick en omgang me file'kniivi (största för dangen 350g)+obegränsat me beinkåntta!


15.01

KÖKLOT  -4,5°C " Sol"

 

KANONVÄDER...Myki soole o bara ett par minusgrade o int just na blååsmaskin, bätera start på daan kan e knappast bli. Me all sakre ur bila o munderinge på så bärde i väg på iisn.... Väl på plats o fösta håle bora så vari bara att byri drick en kaffi, men sido, ett böj nästan me sama. Ju längre dagen leid, desstu fullari bleiv påsana..he tycksta int vara na skillna på grejona,hyfsa "itona" på balansn eldä "piplo" i en par omganga.
Fångstn bleiv ca 15 - 20 hyllas/gubb å en ganska bra size + en knippo me ädlari fiska.

Lilli, Picku, Bo, Antti & Blaadi njöt åv en bra keikka å en fiina dag.


06.01

RIVIFJÄÄLN  +-0°C

 

Premiär fö restn åv nöjtare me stoora förväntningar... Int naan behöva fara heim me rumppo milla beine, men vi sku ha kuna sköörd meir. Å en hauki i vaanli ordning, men vi spara den "STOOORA" ti kommande pröövningar.

Simppi, Picku, Bo, Pirayo, Lilli, Blaadi, Antti & Patte va me i matchen.


03.01


KÖKLOT "HOTSPOT ZONE " -2,5°C

 

Simppi & Blaadi invigd pimplassäsongen 2006 me andeldoone.... Meir aktivitet me gäddona än me fibbora, skumt.... 3,1 kg va tyngsta som kåm ur håli.