Uusimmat kuvat

Käyntejä kotisivuilla:432970 kpl
 
 

KEBAB-BÖJJI 12.7

 

12.7.2014 ordnar Sundqvist och co. Gäddtävling med start från Rönnskär kl. 09.00. Tävlingen pågår till kl. 18.00.

Avgift: 10€/deltagare.

Anmälningar ska göras till kim.erik.sundqvist@gmail.com. Max 20st båtlag (2 pers/båt). Först till kvärn räknas som anmälda.

Sista anmälningsdag: 6.7.2014 Regler dras på plats innan start.

För info kontakta Kim Sundqvist, mail eller per telefon: 0442830944

korv_400x400

 

 


Vårböjjet Larsmosjöön 16-17.5 2014, blåsmaskin på fullt!

10 året i ordningen av vårböjjet.  I år 24h effektivt fiske. 25 lag anmälade å 23 kom till start. Alla hadd sitt eget taktikupplägg och he märksta.

Fredagen klockan 1700 började de ivrigaste fiska å avslutade på lördagen klockan 1700. Tror att dehär böjjet gar till historien som he mest blååso å eitt åv ti mest svårfiska.

Hursomhelst så var he taktiken som avgjord i år igen. Som en anekdot kan tilläggas att tå bastu byrja eldas på fridasnatte for vinnare på ööra. Att fara via ååge upp ti riksåtto å parker i trakte åv Wiklöf-arena var kanske helder int na vinnand koncept.. 

Slutresultat 2014

1.       Sundfors och Frank B                             396 cm

20140517_173547

 

 

2.       Mårten och Byggis                                  327 cm

3.       Robin och Viktor / Meriluoto och Höglund            316 cm       

5.    Mofa och Forssell                                       315,5 cm       

6.    Frank och Snojk                                        315 cm       

7.    Bobi och Franzen                                       314 cm       

8.    Tore och Simon                                         302 cm       

9.    Simppi och Eka                                         296 cm       

10.  Granholm och Fagerholm                            295 cm       

11.  Robert och Andreas                                   288 cm       

12.  Caj och Ingo                                             283 cm      

 13. Janni och Reima                                        281,5 cm      

 14. Roy och Saarikettu                                    279 cm       

15. Södö och Poika                                          263,5 cm      

 16. Jonas och Kim                                           259,5 cm      

 17. Mika och Rintsu                                         256,5 cm       

18. Jonas och Johnny                                       250 cm       

19. Pikku och Lalli                                            246 cm       

20. Jesse och Guus                                          240,5 cm       

21. Tilus och Tilus                                            200 cm             

22.  Tapanainen och Poika                                200 cm             

23.  Nalli och Mika                                            200 cm

Längsta gäddo enligt följande resultat;

1.       87,5 cm (Sundfors och Frank B.)

2.       83 cm (Frank och Snojk)

3.       81 cm (Bobi och Franzen)

Grattis till vinnarna och tack alla deltagare! Stort tack Kaj för bespisningen! Arrangörsstaben har redan ideer för nästa vårböjj så förbered er! Till dess, dra stoo fiska å njut tå he nappar!!

 -          Team Nöjtare-

 
 
 
 
 
 

 

VÅRBÖJJET 24H.

Tässöun 16-17.5.2014

 

- Ni läste rätt!

 
Gäddböjjet går av stapeln mellan 16 och 17.5.2014.
 
Eftersom det brukar gå för fort förbi, så har vi i år tänkt göra om konceptet lite. Vi kommer att ha tävling i 24 timmar. Samling på samma plats som tidigare år, dvs Tässöun på fredag 16.5 mellan klockan 17.00 och 18.00.
 
Arrangörsstaben är då på plats och delar ut ribborna och går igenom reglerna. Så fort man fått ut sin ribba och är anmäld, kan man börja fiska. På lördag 17.5 har vi också samling på Tässöun i vanlig ordning mellan 09.00-10.00.
 
Ifall det finns sådana lag som inte hunnit eller av andra orsaker inte kunnat fiska på fredag, kan man kvittera ut sin ribba även på lördag mellan 09.00-10.00 och börja tävla först då.  
 
Varje lag får göra upp sin egen taktik hur man på effektivaste sätt utnyttjar tävlingstiden på 24 timmar.  1 spö/man gäller som tidigare.
 
Tävlingen avslutas på lördag 17.5.2014 klockan 17.00.
 
De första 25 anmälda båtlag ryms med. Anmälningarna tas emot av Pikku på telefon 050 362 7537. (Man kan anmäla sig NU!)
 
 

25.3 Pimpel avslutning  / +4, solot å runt 8-lappi blåsmaskin
 
Eftersom vår herre har flytta fram vååre några vikona så att abborra får leik i fred så had vi int na mang ställe ti väli på ida. Ja(Simppi) plocka upp Kaj 05.10 å så hämta vi upp Blaadi från heimani.
 
Vi hamna å byt ställ direkt från morrne eftersom he int finsta na is kvar ti pimpel på, allt had blåst iväg. Följand ställ had dessto meir is, nästan bilföri. Enda feili me he ställi var att he bara leverera syyla, försöka nöj oss me sole men he gick bara i några tiima.
 
Kl 12.00 to vi vårt pick å pack å saka oss mot nästa ställ. Vi borra oss runt på allt från 1m vattni ti 5m men abborra lyyst me sin frånvaro. To upp grejjona liti öve 3 å konstatera att pimplassäsongen är öve för i år!!
 
Simppi, Blaadi å Kaj
 

11.3  ( Halvklart,+3,måttlig västlig vind )
 
Sku nästan våg påstå att vi had vinterns bästa pilkkikeikka idaa,åtminståni mängdmässigt. Vi dro toomt en par tiim från mårne men tå vi hitta fiska var e nästan snudd på ti få byri öis...räkna ja rätt så kom e väl 25 ur bästa håli. Fik njuut åv he nöiji en dåuli tiim fön e lugna ner se. Vi snurra på å sökt 2 tiim eftä he men bara syyla å några kraftigari böjje som vi int fik na klarheit i vilken sårt e va.
 
Unna oss en grillpaus å bestämd att vi fa tibaak å nöjt en tiim till ti ställi som gav dömdi tyngä böjje. To int läng fön all tri satt å lyfta fiska i solskiini så he satt bra eftä 2 mindä lycka projekt. Mytsi "sääliabborra" lag me men även mang grann fiska. 50 abborra vart spara å medelviktn på ti va nå int na langt från 300g men sku man ha vila laga nattarbeiti åt se sku noo he a gatt ti ordn å. Top 3 idaa om vi int räknar me dömdi 5 gäddona...650g,570g,560g..C&R på allihop.
 
Om dähä sku råk ti vara he sista man fik prestera på Vasavattne i vinter så va e väl en värdig avslutning! Patus premiär å avslutning på sama dag va ju int heldä fy skam...liiti som en "Caj-Keikka" ;-)
 
Antti,Blaadi,Patu

8.3 (Sol, +4, Västlig vind 15m/s)

Bleiv ett "projekt" åv hade ovanligari sårttn idaa. Blaadi had sovmorgon åv na orsak å jag var på ett mårisskift så vi kom oss ut på isn föst baket 12! Släpt iväg 3km i medvind me sparkan ti ställi som sku nöjtas ut...vi satt tä 2 tiim å harva tills tålamoodi to slut å bara ein 300 grammar i påsen.

To en lillan omsaku men int vart he na mytsi betär åv he heldä. Vi försöka vänt ut kvällsito men halv 6 fik vi ge oss.... Bara na einstaka hyllas å en par gäddor så int va he na hääft! Isn va knappa 20cm som bäst men på sämsta ställe va int he na mytsi meir än 10cm kvar så man får noo bara konstateer att dähä pimplassäsongen tar slut fön a eins byrja!!!:( Nåjaa.... vi får ta ut vinterledit å bind nete på urakka tå istelli så man har na ti pyyt gäddona me i vår ;)

Antti & Blaadi

Angeldon Larsmo 6.3.2014, plusgrader å blååsot.

Fösta å sista keikka på pyytasställi me angeldoone. Int för att e på naa sätt sku vara slött elder pyyt fö rokot, men tå hadi tär upp har besluta att ha viker åv kylaggregate fö dehär vintern. Ganska assit me is rej. Variera mellan 10 å 25 tag me borrn..

Vi starta exakt tre minuter i sex me Simon å efter mankemang me motorborrn, så to vi käsipeli iställi. Tror int käsipeli har sviki naan ännu i naa sammanhang.

Strax vi sju hadd vi första på isn. Ho var en beta över femlappi. Hela dan kom gäddona i jämn takt. Dagens största lämna på 6.7 kilo, vilket e ju helt hyfsat. Ärligt talat, så hadd man nog lite gatt å hoppats på 10+ igen, men man kan ju int alltid dra dömdi störr helder. Tror vi var lite för bra förberedda. Brukar ju ga bäst om man far me jacko ipi, lippu tär hejm, sovi liiti å annos oförberedd. Simon använd tanje som fastnyckel, men he resultera i ein tang i två beta.

Klocka 15 hadd vi väl upp he mesta doone tibak i pulkko å 16 gäddo på isn. Topp tre 6,7 kg, 5,5 kg å 5 kg.

Lalli å Simppi

 

 
26.2  ( Molit,+1,sydlig vind )
 
Dro ett projekt ti Rivifjääln fö omväxlings skull men ha visa noo se från absolut sämsta sido! He hjälpt int eins fast vi had en rutineera räv me idaa heldä. ;) Inget snack,totalt fiasko...bara agnfiska å några sääli...Kiss my ass!! Islägi va nå int så hääv heldä,20-25cm så fortsäter e sådee dähä vädri så pimplar int vi na mang vikor till.


Antti,Blaadi,Hålawi21.2 Vasa  (-3, molit o blåsot)
 
Efter fleir abstinens projekt på insiido så var he äntligen dags att fösök hitt na ritti abborra. Bååne på hemmaplan fösöka tillåme bli sjuk på onsdan så man sko skipp inplanera reiso men me na liti trixas så löist he se. Kl 06.00 plocka ja (Simppi) upp Caj och ve ABC joina Kentsu oss.
 
Mest rolit me dehä reiso sko vara ti skåda om Caj har slut på nybörja turn sin eldä om he orkar hald i se. Tå vi kom ut på isn så kom herr räv å hälsa oss gomorron å traska saan glatt vidari(dehä gango, had int me na bysso).
 
To första håli halv nie å he to int na läng förri vi had fiskkontakt, börja saka oss länger ut men tå he bleiv allt länger imilla döm så for vi tibaks inåt. Na rittian huggperiod infann sig int på heila dan utan di måra å damba i nu som då. Tå jag fick dagens sista abborr som vägd 810g( tack A.H fö do låna ut våjje tå batterie i min var slut) fick återvänd å böri ställ se fö na leikas så var he å dags fö oss att böri ställ oss. 
 
810g
 
Rensa bort påsa min, 23st, några runt 500g å några säälihyllas som å had hitta ner i påsa från morrne.
 
fibbona
 
All tri gubba had nästan lika tung påsana så vi kuna int nadeting än konstater att Cajs flyyt halde i se.
Tå rävi had hälsa oss välkommen så var int herr mink na sembär på ti säj hejtå!
 
Simppi, Caj å Kentsu

 

 


15.2 (+-0 å blåsmaskin)

Antti plocka upp me liti fyri 6 å så hissa vi sparkare på taki igen en gang. Janne möött upp vi strande å ida hadd vi som mål att spräck halvkilo. Int na liv ti tala om fösta tiima men nagang mitt i dan så vart e liti aktivitet. Vi fick några matfiska jär å tär å kom 2 i putki som va liti grannari, 570g å 640g som fick friheten åter men Antti va väst me dagens stösta på 840g som å fick fa tibak. Vi avsluta en 3-tiin me ca 20 matfiska i påsa på 3 kaar så mängdmässigt va int e na höjdar men ok storleik iallafall.

840g

640g & 570g

Blaadi, Antti å Janne


6.2 Insiido (-3,molit å 4m/s blåsmaskin)
 
Eftersom båda ja(Simppi) o Caj.S råka ha leedit o mörta had gilla gröitn i mörstugo så bleiv he ti damb åv ett angelprojekt. Ida had vi som plan att prov ett ställ som vi lang had vari snål men aldri blivi åv.
 
Kl 8 dro Caj upp snorrn o kavla upp ärma(ha had jo vari ti gymmi igår å pumpa bicepsa) o sko dra igång motorbårrn, men är man stark som en björn så gar he bara på eitt sätt. Ha lämna me bandi i hande, fanskapi gick åv, saken e klar, Caj borar fö hand!!!!
 
Börja saka ut grejjona runt åtta å en halv nie kom första gäddo, modell mindre men vi fick bekräfta att di no kanske var jä. Tå dagens andra hugg kom en stånd baket å ho lag emot ganska bra å efte liti nöjtas kuna vi väga in gäddo ti 7,82kg, vackert så.
 
7.82kg
 
 
Gäddona kom i ganska jämn takt heila dan, vi fick upp 19st o minst dubbla antalet bom. Vi fick bara ein stor ida, ti flesta var 1-3kg, vi fick å en bonus gös, å ja tror vi had fleir på besök ida som vi int fick upp. He blir no fleir försök på insido fast Bo den äldre e liti tveksam om na gäddona slipper förbi ryssjona efte sicksack broe ;)
 
Simppi o Caj.S

 


5.2  ( Molit/Snö,-2,Svag sydlig vind )  

Ligger i hårdträning fö tillfälli inför vinterns höjdpunkt Tässöun Open så vi kneip en pekkanen ijen. ;) Fortsatt tä vann Blaadi & Janne sluta i hälje å int henda vi ta na mang hål förrän man fik dagens fösta putki på 10 fisk. Va väl rej runt 11 tå kvotn fö husbehovi va full men man bleiv liiti fartblind å släppt onödi mang i påsa. Vi had fleir hål ida som man fik kela 10-15 fisk ur men int ein övä 400g. Tippa medelviktn låg runt 270g på ti vi spara men så vart noo en heil deil fin file'fiska lagt tibaak å. Nilsmasters 169:o va heilt outstanding ida...kanski berodd e på att en stor deil åv abbora had spigga i maga. Endast ein bonusgäddo kom upp å int na musslor.
 
5.2.2014_005
 
Antti & Blaadi
 

2.2 ( Snön å blåsot )

Avverka ett projekt me Janne som vart ganska händelserik, tyvärr va int he frågan om fiska dähä gango. Några kilomet föri strande körd ja över en ekorr som tydligen hadd leido fö ha hoppa rakt ut framför biln så he vart kväldi. Efter liti sakas så  hitta vi fiska å men int na storleika så vi yra vidari. Dagens fösta "udda" fångst va en minispigg på 3 cm, följand va en noss som va lika stor som balansn å så avrunda man me en musslo, he va naa... Tå vi packa ihop för dan så hadd vi +20 st i påsa så he får väl godkänt men int na som va över 500g.

Blaadi & Janne


 
28.1  Vasa  ( Sol,-12,måttlig vind )
 
Fö ein å en halv viko saan räkt e knappt ti 15cm is å ida körd man på me bil som vilken vaana Larsmobo som helst så he had ändra na liiti. Vi hitta fisk ganska omgåend från mårne men storleitsi sku ha kuna vara en haka stöör...fik t.o.m "njut" åv årets fösta putki ida på närmari 10 fisk. Nå njut e väl noo feil ordval fö he va fruktansvärt kaalt ti klått me vattn i blåstn! Största deiln åv fiska som vart hylla låg milla 200-300g men även några välkkari. Jag spara 15 å Blaadi hälftn mindä som fortfarand ansir att allt undä 300g e säälitavara. ;) Får väl äntå sii dähä som ett fall framåt om man jämför me premiärprojektis fiaskofångst för att int tala om va pojka skörda i hälje.
 
Antti & Blaadi
 

 
18.1  Pilkpremiär  ( Sol,-20,Svag vind )
 
Noniin...äntligen fik vi korka pimplassäsongen!! Har int na minn åv når man sist sku ha vori på fösta keikka 18:e Januari men he va noo minst sagt på tiin å fö 2 månaders paus från fiskasi e på tok fö läng! Va väl en 10-tiin tå vi svarva fösta håle å 15.00 va all tibaak vi liide. To en snabba inventering å konstateera att int naan had nolla. Tyvärr så fik vi meir gäddor än hyllasabborra...6-5 ti gäddo så e vi ganska nära sanningen. Siiri kåmbä åtminståni ti vara nöjd en par dag framåt så he sejr väl he mesta om storleitsi på abbora vi fik. Suget måst noo vara ganska krafti fö kara tå man far å pimpel i 24 graders köld men va jö no he tå vi fik vara me om årets bästa pilkkikeikka! ;)
 

Antti,Blaadi,Janne,Husis,Kassu