Uusimmat kuvat

Käyntejä kotisivuilla:432988 kpl

 

 


28.12.2008, -6 å grann vädri.
Angeldon.
 
Kvart över 8:a kom Antti å hämta me, nie va vi ut på isen.
Efter en tiimas sakas å båras, så fick vi njut av måris kaffi. Dan börja ganska trögt, men san baket kaffi börja e händ. Vi fick spring kors å tvärs fö he börja händ i varje hörn. Första bomma vi, å he va ju ett dåligt tecken, men vi hinda int funder på he na läng. Vi had 5-6 fällninga på första tiimi, å tri gäddona på isin, så man kan ju tala lite action. Di va ju liti kort i båda ändana, men no ska he ju finnas stör, he e ju bara ti nöjt vidari. Efter meddan så smälld e till, no dro e ut lino i bra fart, Antti jo mothugg å dagens första lilla fait var ett facto. He va dagens största på 3.55kg. Sammanlagt blev d 13 fällninga.
Vi fick landa 8st, di va runt +1 kilo, å några rikti äkta pedpumppa.
Summa sumarum.
En bra dag hadd vi ut på isen, å vädret va kanon.
Uutta matoa koukkuun.


Patu, Antti & Simppi

 


 

15.12 Angeldoonspremiär  ( -3 )
 
Vi bomma jo årets tyngsta hugg på premiärn ifjol tå vi int had bundi om grejjona så he sku int få upprepas na i år! Man minns he va lagom snopet tå man sto å skrapa se i hövo me en linstump i hande å fundera: "Ho kuna e gaa såde no???" Heila arsenaln vår had fått en grundli service på förhand...ny linor,knuta,kroka & predator tafsmatrial så stoorgäddo sku va chanslös me andra ord. Fösta huggi fö daan kom rej fyri vi had fått utplocka all dooninga å he synsta no att ein åv oss va tagga fö arma jik som på vedäkväne så ho gäddo va landa på 2,3 sekund! Vi had ganska jämt me action undä ti 5 tiima vi va ut ida,5st fik vi landa å så tåfla vi jo bårt 6-7st men he lägge vi på premiär~orutinskonto. Tyvärr så va int storleitsi na ti yyvis åt fö int ein åv ti vi fik upp va övä 2 kilo...måst väl bara ta ti Lillis bevingade ord tå ijen: "He sku böv flööd upp en gang så i sku lägg igång dömdi stoor" ;) Heilt okej projekt entå men he bästa åv allt va no att Simppis eina mörtstygo had pyyta som aldä förr så vi bööva int byri nyst na agnfisk! He sku jo kuna damb till me -10 en viko no så kanski man sku slipp å rada ut på ykköspaikka vår.
 
Antti,Simppi & Patu

 


 

13.12-08 

Pilkpremiär Part2

Öppna säsongen i Vasa på löödan me Antti, Anders å Matti, varken is elde fiskmässigt var e na succé men man ha ju åtminstoni inleedd :) Vi fick no allihopa fisk men he va no bara småått, Antti sku ju me våld ha heim na ti lägg i pannu men storleitsi va ju täret å ;)

 Blaadi,Antti,Anders & Matti


25.11.2008

PILKPREMIÄRHe bleiv pilkpremiär i Lafåssbyjji ida, (åv all ställe). Efte att ha fundera en stånd om he e föri elde efte Essi så börja ja saka me tiåt. Måst erkänn att ja va liti skeptisk men he har jo visa se att he finns STOOR abborra tä, elde var sägs om Ekas på 1,625 på näte i somras. Ha had å ein på öve kilo som ha no intyger semar ännu ( ja tror no ha å e upp iti). Antti pigga upp minni mett me att påminn me om att he int räknas om man får na STOOR tå ha e fånga i en pott! Vi inledd på åjje te Eka starta  me att dra en abborr o en mört, sjölv had man liti problem me premiär nerve. Efter att ha borra några hål dro vi vidare ti sjön te Eka har villo. Isn tär var vit, å all veit att vit isn e bra is.Isn var runt 4-5cm så he var int na panik, vi yra runt på sjön men hitta int na klabba, största fö dan var på blygsamma 200g, som tur fick jo jag a . Vi had å vassin gäddo på besök men fick int upp huki deir åv döm.Team Nöjtare – Essi Sportfiskare 1-0 Simppi & Eka

 


 

14.10.2008

 

Kl. 09.00 Sto ja på perongen å vänta på Antti, att ha ska plock upp me så vi kan ge oss iväg å fisk.
Allt såg bra ut, vädri e bra, passligt me vind 260 5m/s, matabatji va full lada me smöggisa, termosen e full me kaffi.
Man borda ju ha kroka åv två gäddona rei vi Gertrudsbroe fast vi siter i biln. 10.00 börja vi fisk, dagens tema va att skåda om vi hitt na ny ställe. He brukar ju resulter i myki pratas å spekuleras å liti fisk, å int va he na undantag dehär gango helldär. Eftär en par tiim så had vi kroka åv 10 fiska. Vi had ju tänkt att vi sku hamn å krok åv efter varana kast å var femt fisk sku vara runt 3-4 kg, men int dehär gango helldär.
Efte meddan å lakisääteinen kahvi, så fick vi några betär hugge, späti gunga skönt å man fick hedi lill pirri i kroppi, att kanske ja har hadi stor å på no! 
Dags att sök ny ställe, vi had väl samla ihop 25 st gäddona som va kring 1-2 kg, helt ok.
Kölde börja ta ut sin rätt, å man börja tapp koncentration, men vi hadd några ställe vi sku prov föri vi drar heimåt igen.
Följand tiimi hitta int vi na ti skriv om, förutom ein stein som va 20 cm under vattni.
Dagen sista ställ såg ut som all ader vi had vari till, vi kan ju int fara heim å lämn på 25 st.
U-21 Finland ligger under me 0-1 i 80:e minuten, di behöver två mål för att slipp till förlängning. på 10 min reid e upp se fö döm, två mål å förlängning, straffa å Em slutspel.
Sista ny ställi. På två närbelägna ankringa så kneip vi 20 gäddona, på en dukti halvtiim, har no int sit na motsvarand. Vi varenda kast så såg man fisk, eller kroka åv ein, di va kring 1-3 kg.
Så stämningen va på topp.
Dagen slutsaldo blev ca 45 gäddona (vi tappa bort oss liti i räkningen på sluti milla all dubbelhugge å allt anat.)
Dagen största va 4.9kg å några över 3 kg klassen.
He e ju bara hadi riktigt stor som fatas, men no veit vi ju van di bor...?
 
Patu & Antti

 


 

11.10 VASA
 
Tridi fösöki fö säsongen me "fiskeguiden" Kassu på Vasavattn å sikti va jo föståss inställt på den VÄLDIGE som vanlit. Plan vår va att tyng iväg ut ti "grunne" å fisk åv sama ställe som vi skörda på i våras å mitt i somarn men ha plan for no straight up in the ass mesama vi steig ur biln vi svidihamne! He blåst ganska friska sydväst så vi konstatera att vi blir i båga på utsido...he finns jo ein å ana stein tä ha vi fått erfara så vi fik hald oss inomskärs istelli. Som int e sku ha vori nog me he så byrja e heva ner vattn tvärt vi fik sjösatt båtn å he hold på konstant i 4 tiim så man va lagom sur,fik t.o.m ta åv se skoa å vrid ur strumppona milla varve. No sku man böv läggas in på huutoniemi som måst fa på sjön å jaga na gäddstumppa i he vädri! Ska man sii na positivt i saken så såg vi 3-4 båta till som va ut i sama syfte så int e vi ända pölle! Nå int har e hjälpt ti rååm na mytsi övä vädri förr heldä så vi tjämppa på å plocka liiti gäddor jär å tä...he verka int ti va na stör skillna vilken färg eldä storleik man had på dragi heldä fö tä vi hitta na fiska så huggd di. Vi skramla ihop ti ett 30-tal gäddor på 7 tiim så mängde får man väl va nöjd me men no va he fan så langt ti den VÄLDIGE tå ännu fö dagens största orka int press vååje ti na meir än 4,5kg. Dähä va no en riktia mördarkeikka som int jik enligt plane men me bra sällskap & juttuna + några värmare i plåtkåppi fik man holdi upp humöri.
 
Antti,Blaadi & Kassu

 


13.9 HÖSTBÖJJET
 
Tanken bakom höstböjjet e jo ti möt upp me likasinnade pyytare,njut åv havslufte,ha kul å föhåppningsvis dra största gäddo på 6 tiimas nöjtas. Årets upplaga lyckast riktit bra ända tills en objuden gäst byrja häri å laga roko vibba i heila tillställnindse,na sådant hör int ti god sed!!! He kasta int na mang gram milla första å ana plats men största gäddo fö dagen dro Kassu från Vasa på 3,67kg så ha får bomärtsi inrista i vandringspokaln. Sammanlagt så spara vi 145kg gokänd gäddor på 10 båtlag (vissa had meir å vissa had mindär) å kollektn från ti bleiv dånera ti Rädda Larsmo-Öjasjön så föhåppningsvis får vi några gösyngel ti "insiido" fö he. En abbor övä kilo (1130g) dro Ronny som "bifångst" så he sku ha vori värt guldi vintertid men he va guld värt entå ti få si Klabbi!
Bättre lycka nästa höst!
 
Team Nöjtare + special guests

 


14-15.7

Vi hadd smidi ihop en 2-dagars reiso me Kassu ti vasa, i planerna va ju hade stooor igen en gang å dähär gango sku vi verkligen ta a.Plocka upp Antti runt 8 på måndasmorne å så styrd vi iväg mot vasa, lämna biln vi Kassus å så plocka vi över en helvetis massa grejjona i både biln å båtn hans å körd mot svidihamne. Båtn i sjön ca 10-tiin fullada me he mesta i fiskeväg (hälften i onödan som vanlit) , fick kör sakta över mot pelipaikat pga obefintli farledre å na fanens dimmo men man får ju som bekant int ge se. Vi byrja systematiskt fisk åv holm efter holm men he va no fanens tröögt, några pinna jär å tär men allihopa i båtn va no övertyga om att he finns fiska jär så he va bara att nöjt.Vi prova me allt, läsiido, lovart, vindsiido, grund vika o friliggand grynnona men temat va sama: jääävligt tröögt:(, tror vi hadd kanski 15 gäddor tå klocko va typ 10 på kväldi men vi sku pro en vik ännu fyri vi ger oss å tå mittiallt hadd man ju kontakt på nästan varenda kast, tror vi fick en 10-12 gäddor på sama ställ efter att soole hadd fari ner.Kassu fick för övrigt dagens stösta som va liti över 4 kg men ha hadd snusa strengbergs en längeran tid så halva läppi va bort (bild på övrigt skit). Vi styrd mot stugo runt 12, int he lättast att kör i mörkri tå he finns 2 miljone steina att kryss imilla å he resultera faktiskt i en lillan grundkänning men ingen hätä, vi hadd ju en aluminiumbåt. Måst i dähär skeedi lägg fram att Kassu byri snart va värd en plats i Team Nöjtare, int all som harvar 12 tiimar i sträck utan na jåmas;)

Steig upp runt 6 följand morn å så packa vi ihop tavara vårt å nagang efter 7 så va vi igång igen, fiska igenom liti paikkona som vi hadd fått fisk på förra kväldi men he va no lugnt, hadd väl hadd 4 gäddor ti båtn tå klocko va 11 så vi to iland på en holma å laga na mat å to en välbehövli paus på en tiima. Efter en lillan palaver lämna vi yttre skärgården å sökt oss innåt ihopp om liti meir aktivitet å he vart no he å, vi fick väl en 15-20 gäddor tär å ha stösta fick Kassu som vägd 5,5 kg. Prova fisk liti abborra på väg heim å he fanns e no gott om, fan tå man sku ha na liknand vattne på hemmaplan:( 

Summa summarum så får projekti godkännt, otrolit fin skärgård å bra me fisk men i ärlighetens namn så hadd vi ju no troodd att antalsmässigt (fick väl ca 50) så sku vi borda ha fått meir på 3 gubba men he kan int alltjämt lyckas, tack Kassu för 2 bra daga!

 Blaadi,Antti å Kassu

 


 

31.05
 
Tå var he äntligen dags att spark igång gäddsäsongen på allvar iåme Nöjtares vårböjj!!! Tävlings området var som vanligt Laasmo-sjön, man had jo förståss int alltfö för stor förväntninga. Tävlingen starta kl.10.00 från Mofas villo på Tässöun och vara ti 15.00. Vi var sammanlagt 10st som var uppdeila på 5 båtlag.
 
Båtlag1. Mofa + Ronny      - 2 båtarbeitar som rej had smidi plane på arbeitstiin, Ronny inledd jo dan me att kör på en stein!
 
Båtlag2 Renis & Blaadi       - En stolpnissi och en lagerarbeitar, ho ska he ga ihop??
 
Båtlag3. Picko + Lalli         - 2 byggare med ansvara för Bad & Rum, borde int ha na problem me sammarbeiti i båtn.
 
Båtlag4. Simppi + Eka        - 2 pappersarbeitar som no i vanliga fall bruka ha tid fö kaffi, men kombe di ti ha ida??
 
Båtlag5. Micki + Pena        - 2 represetant från Snellmans, Micki va nära så ha int lämna i dopningskontrolln fö pojken had tagi en på 10+
                                        några daga föri.
 
Pojka sökt frenetiskt runt heila sjön ihopp om na grannare pjääse, men tå di SOM VANLIGT lyyst me sin frånvaro fick man böri rikt in se på att skrambel ihop pedpumppa ti invägning. Vi had in na rokot samvet fast vi tillämpa "catch & kill" eftersom gäddona på insido är ett problem, di finns för myki.
 
Vid invägningen kuna man konstater att Båtlag 4 försvara sin vinst från höstböjji me en totalvikt på gäddona!!
 
Lalli kneip pokaln och fishermansflasko tå ha na liiti otippat vann kategorin fö stösta gäddo, he lägge vi på nybörjatur Hymyilee leveästi,
gäddo vägd 3.3kg
 
Placering:
                                               
1.        Båtlag4. Simppi + Eka                          Totalvikt: 16,9kg
2.        Båtlag3  Picko + Lalli                                         12,2kg
3.        Båtlag2  Renis + Blaadi                                        5,0kg
4.        Båtlag1  Mofa + Ronny                                        2,3kg
5.        Båtlag5  Micki + Pena                                             0kg,   Walk over
 
 
Efteråt var he förståss bastubadasi o korvgrillasi som sto högst på listo! Å all som ha vari me o bada bastu seint på kväldi veit att gäddona har ens tendens att väx jo seinari he blir, he var tur vi had invägning föri
vi börja motarbeit vätskebrist Virnistää 
 
Tack åt ti som dök opp för ett trevlig fiskestund och ett trevligt sällskap!!
 
HOPPAS ATT FLEIR BARA FÅR UT JACKO NÄSTA GANG!!!! Iskee silmääIskee silmää
 
Nästa drabbning e sommarböjjet på utsido!!!
 
Simppi

 

 


27.5 NYKAABI  (Molit/Sol & 10m/s noola)
 
Slängd skvättbaljo på trailern å fo me Simppi ti Nykaabi...måsta jö na omotiverat no milla varve tå vi int ha fått na stöör än 5 kilos ur sjön på hemmavattne. Påjka ha drejji en par hundra mindär gäddor rej i år så he byri kännas som ti nyst 100 grammare me pimplo! Starta 06.00 å sku vi ha veta ho liiti vi ha skörda 8 tiim seinari sku no dähä reiso ha lämna ogjord! 6 gäddor å int na storleik + 4 musslor va he va vi fik prestera ida fast vi va på nästan all tänkbar hotspots!!!  ROKO TI FISK! Byrja nästan träng på en lilla Valsöfeelis tå man drar noll fleir tiim ho fan man än bärgar se! Simppi had på en pjäs fö ett ögonböj men ho sluka heila jerken + en 40 cents titanium så måsta no a had rätt så stoori gap,he va väl dagens höjdpunkt he tå. Säger som Simppi...Noo ska he ta Faan så läng fön ja far å kast nästa gang...var no föst på lödaan men kanski rej på torsdaan,vi har tisdag ida!
 
Antti & Simppi

 


 

17.5  VASA  (Sol,+5,måttlig vind)
 
Fik en inbjudan ti fa me Kassu å fisk na gäddor ti Vasa...klart man tacka ja ti he,hemmavattne hendar man no nöjt ti leid & lust än i år. Fastern i sjön vi Svidihamne å så byrja ett jävla cruisas fram å tibak milla holma fö ti slipp ut ti stoorgäddonas teritorialvattn,he undälätta jo int na heldä att vatuståndi låg på närmari -40! Blaadi öppna rej på ana kasti me en 1,5 meters vinbäribåska me heila rotsysteemi som had sliti se från na odling i vinter men he va jo int he vi sku ha så vi böit ställ ti en vik me liiti varmari vattn. Gäddona byrja vis se men di låg å tryckt i na stor grästårvor nära land så he va ganska svårt ti slipp åt döm,6st fik vi entå lura taan. Nästa ställ vi kom till såg rikti heit ut å he to int mang minut fön "keulahomo" byrja bong fiska överallt! I me ankkari å så byrja vi krok gäddona på löpande band,storleitsi va dessvärr "perussetti" på 1,5 - 2,5kg men några stöör i allafall som va övä 3kg. Vi kneip övä 30st på sama ställ å Kassus heimlaga grundgåend papukaija va outstanding tätt följd åv "robocop-bustern" (heil glänsand silver å ful som fan!) Gäddona va så snål så vi byrja experimenteer me färgona som int ha leverera na förr å no huggd di i princip på allt...gäddona tar va som helst bara di e på huggi! Vi sku antagligen ha kroka hundra i ha viitse om vi sku ha lämna tä heila daan men vi va meir intressera åv na betär kvalite'. Tibak mot fastlandi å in i na vikar tä vattni va övä 10 grader å tä "krylla" e åv gäddona men he fatast jo som sagt en halv meter vattn fö att he sku ga rikti bra ti kast. Kroka åv ett 20-tal till förrän vi fik fyllna tå int na stör pjäse va villi ti hugg. Tåppi fatast ida ijen men he va jo kul entå me mang böjj såde i byrjan på säsongen. Övä 50st ida men största på blygsamma 3,5kg,2 trippelböj å otaliga mängder bommar...liiti varmari,sydliga vindar å en halv meter meir vattn i haavi no så sku vi va riktit nöjd!
 
Antti,Blaadi & Kassu

 


Ålandskeikka 2-5.05

Bleiv en 3 dagars fiskaskeikka ti Åland,jag (blaadi) å Antti dro ner me bil på torsdan å Jimmen å Patu kom me flyg seinari på kvälln. Vi hadd boka en heldag me team mapa på fridan så vi hadd ganska stor förväntninga. 9-tiin starta vi me båt å så nöjt vi på ti runt en 5-tiin, slutsaldo vart väl ca 25 gäddor men he va no ganska så tröögt milla varve, vatuståndi på - 30 å ostli vind va väl orsaken...Dagens största kneip Patu på 6,6 kg, Anttis största va på 6,3 kg å så hadd a ein till som va 5,75kg, min största lämna på 5,5 kg å Jimmen hadd väl na runt 4 kg men vackert så.På lödan så va vi tå på "hemmavattne" (alltså områdi nära stugo vår som vi hadd fiskerätt på) å he va lada pojka som hoppa i båta på morne men konstatera ganska snabbt att he fanns ju no några aader båta å på sama områd så he va ju minder lyckat. Dagens saldo lämna väl på ca 10 gäddor å int na storleik helder så int va he na häävt. Söndan så satsa vi på att jigg abborra å kast efter öringa länger ut me relativt bra resultat, vi fick rätt så bra me abborra å så fick Antti en öring på 2,9 kg men ha fick friheten åter fö vi hadd abborrfilé ti förbannels i kylskåpi, duktit gjort Antti, finns int tror ja na mang som sku ha gjort he. Team Nöjtare tackar stugvärden för toppenboende, vi komber säkert fleir gang men fiskeområdet lär bli ett annat :)


26.4  (Sol,+10,svag vind)
 
Suugi eftär abbora bleiv fö stoort tå vi trood vi had e på klart vann di e...  ...selvä peli,vi fa tå...Blaadis båtn på trailern eftä diverse sakas me släpor,bilar,brickor & hjälp åv Mofas Jimny så gleid vi iväg ti "pimplasvattne" vår. Båtn i sjöön vi Petsmo en 10-tiin å Jigg-Janne me grönkko på kyyti som "visst" vann vi sku dra döm ida...cruisa jinom liiti is fö ti kåma ti pelipaikat men int en fisk på ekoloodi så vi böit ställ mesama. Eit böj,en JNT-ledning & 2,5m trävärk seinari hitta vi ett stimm som jilda jigga vår,mörk colafärg me blyhövo va tydligen dagens meny. Löist åv abbora på varana kast tå e va som bäst + några som va rikti grann me en topp på 580g,rensa 20 st som vi to heim å lag i Hålawis röikuun. Prova på na gäddor på heimvejji men int eins Jannes bombsäker salmo-slidern pyyta så vi avsluta i kristli tid. Vi looda upp Kenneths gruvo på turne'n vår ida så nästa vinter veit vi vann kilos ligger å ruuvar! Fiina dag...he e aldä feil ti va på sjöön oberoend om man scorar eldä int!
 
Antti,Blaadi & Jigg-Janne 

 


 17.4  säsongsavslutning part 4/4

Simppi ringd igår å sa att he finns "bra" is ännu så man rååma till se en ledidag igen en gang å dro iväg söderut, tycks va svårt att få fäädiföklara säsongen men he får vara nu ;) Va väl runt 06.00 tå vi bora fösta håle men he infria int föväntninga na denna gång, vi fick liti å framförallt små fiska så vi avsluta ganska tidigt, tror dagens saldo va 15 hyllas å he va no bara säälitavara :( Tycker he byri vara dags att lägg batsi på hyllo för i år tå e komber 3 havskajake 100 meter ifrån vann man sjölv siter å pimplar.

Blaadi å Simppi 

En lillan slutsummering åv denna säsong:

1.Tror int man kan bli anklaga för att int ha fösöka åtminstoni, grovt räkna runt 7000 km i biln me pimplasi men sämber saakre kan man lägg penga på.

2. En bra säsong storleiksmässigt äntå fast int kilosgränsen gick sönder na (int i år helder), Antti vann i år me 725 gram å så hadd vi no ett tjugotal över halvkilo.

3. Team Nöjtare har utvidga kamratkretsen me trevligt folk söderifrån, vi tackar fö he å tar på nyytt nästa säsong (blir no tidigari för en deil gossar).

 


 

15.4     Final countdown


Man had jo avsluta säsongen rej för i år men en " rittian karl" kan allti änder se, åtminstone tå i gälde pimplasi elde koppasi. Bo var jo int na riktigt svår övertala att koma me å utman öde, fö he e så GÄÄLNINGS roligt. 05.00 starta vi mot vårt mål me en extra omgang me torr kläde.Isläge var jo int he bästa o he bleiv int na bäter åv plusgrade på dan. Vi jo vårt bästa åv dan, i fiskväg bleiv int he na revolotionerat, 10-15 hyllas + 3 bonusgäddona.Pimplassäsongen kan bra summeras åv ho roligt he a vari åv va Bo sa - VA SKA JAG BÖRI JÖ NO? Nå allt har en enda, no blickar vi fram mot nästa vinter!!!!!!!!!!!!!!
 
Simppi o Bo

 


 

 12.4  säsongsavslutning part 2/? ,+-0, 3m/s 

Kan no bra vara att säsongen e över fö dähä gango nu men va äntå rätt så bra is så man ska alder säg alder.Pojka hadd ju vori på tisdan å fått na liti grannari kaliber men nu vare snön på isn så int va he na aktivitet att tala om fiskmässsigt:( Dagens största landa på 620 gram å en par som va runt halvkilo men annos mest småått. Antti sovd ju tå paisarn va på besök men man får skyll se sjölv om man skådar på maisemat tå man er å fisk, mulkkujärven lintubongarit skådar på maisemat å fågla men int vi, elde va antti ;) Vi såg no na liti abborra ida men he va no reint ut sagt svårt att få döm att hugg, gäddona va ju desto snåålari å he for en balans i fösta håli men meir e på komand så no har man greijjona iskick ti nästa vinter. Byri ju dra ihop se ti Team Nöjtare goes Åland (1-5 maj) men kanski he blir ett "sista" pimplasprojekt ännu,måst skåda ;) 

 Blaadi,Antti, Jigg-Janne, Hålawi,Bo å Hannu

 


 

 

 

8.4  (molit,-1,10m/s noola)
 
He byri tjännas liiti motbjudand ti dra på se flythalarn...300km sparksveitt,blod,tårar,fiskrens,gäddsleimi etc,etc...doftar int som en sommaräng na meir precis men he ska nöjtas ända in i he sista! Bedröövlie pimplasvedär visst vi di had låva men man kan int vänt på na betär heldä tå isn var ti assit. Vi had flyyt tilika ida tå tempen holsta undä noll heila daan me noolavedri så antagligen va e he som rädda oss från en simtur å så had vi jo drejji in ölmagana å föståss! Vi fik några ströhyllas åv relativt bra kvalite' ända tills Simppi "tvätta" telefon i saltvattn å 5 minut baket dro ha dagens fösta abbor övä halvkilo (he e se likt...AHTI ska ha sett!) Eftä he vart e bara betär,hitta en lilla tråpp som va sugen så vi kela fleir rikti grann + "moralängds-fiska" på löpande band. 20 abbor/gubb fik kåma heim å ti 4 största vägd 725g,715g,635g & 515g men he tyydä noo på att int naan åv oss va karl ti ta kilos ur sjön i vinter igen fast vi ha gjort eitt å ana fösök. Nå he gaar jämt ut...isn e slut,bästa balanse ha gäddona sluka å plåstre & aspirin zipp i fösta hjälp påsa e uppnöjt,bra ti avslut me dähä keikka.
 
                                                               Antti,Simppi & Bo

 

 


 5.4 Regn å blåst +4

He böri dra ihop se ti säsongsavslutning  me pimplasi men he blir kanski ein keikka till i år?Dagens projekt va nu ganska misslycka men liti matfisk fick vi ju iallafall.Starta runt halv 5 å i vanli ordning ett varv via kvevlax å tä hitta vi en tröittoan Jädd-Janne-Runeberg som hadd vori i konjaksflasko kväldi fyri. He börja bra fö ur fösta håli fick man ju 2 skapli abborra men saan så bleiv e som e brukar, döööttt me andra ord. Liti ströfisk jär å tär men rätt så sakta överlag.Bleiv några balansförlustre idag å men he får man ta, säsongen böri ju vara över så man har bra tid att  köp ny. Vädri va ju int he bästa ida helder så vi avsluta tidigari än vanlit å hoppas att vi nu slipper ein gang till men he kan no bra händ att dähär va sista reiso å, surt isåfall men va kan man...

Blaadi,@ntti,Nilssonx2 å Gustav

  3.4  (molit,+2,kall noolavind)

 Me 2 mindä lycka projekt & ett par fiasko bakom oss beslöt vi ti fara å pro ett ställ tä vi sku kuna ha möjliheit ti dra na anat än noll eldä 2-3 fisk per hål.Start sama tid som sist men eftä helgens klockändras så va he jo egentligen 03.00...man byri tjänn åv hedi kuuluisa Vistan-kååma no tå man star i tjööki kl.2 på natte å sakar framfö kaffipannu men man har int en susning va he e frågan om!  Blaadi fik en nya polar från Merikarvia direkt från mårne så ti följsta åt en kilometer å diskutera na trimmasdeila ti LADA hans å ho en rikti bra teddyhalar ska sii ut.Farmavolvo killen ha jo vori osyynli heila vintern så ha tänkt stift na ny bekantskap tå istelli.He va "lentokeli" me sparkan så pojka va på bästa tänkbara humör tå di fik yyr på övä stor område å sök fiska,10 sekundmeters motvind va ända som störd.Vi had några bra hål allihop undä dagens lopp så vi fik kela övä 10 i putki...nästan så man sku a vila unn se ti stiga upp å rop : "Bryylli,di e noo huungro ijee"!!!! (som en känd men icke nämnd hävd ur se mitt i puljo vi Vistan en gang) Rensa bårt runt 30 fisk per gubb så he va liiti i öväkant men tå had vi galdra bårt en heil deil bra matfiska å.Byri va na i hästväg dähä projekte vår...16 tiim från start ti mål så he sku bukk 100% ganska mang tiim på en normala arbeitsdag.Dagens keikka va precis va dähä sarga självfötroende vårt bööva,no e man bra ti pimpel ijen  så man har tålamod ti ta e lugnt å vänt ut kilos-klabbi restn åv pimplas-säsongen.He e kraftit beroende framkalland dähä vårpimplasi...he semar t.o.m abbora framfö ögona på påjka fast di sover!Kanski e sku va på sin plats me en varningstext som på tobakspakete : Pilkfiske är mycket beroende framkallande,börja inte pilka.
 
                                                               Antti,Blaadi,Patu & Janne

 


 

1.4   5-7m/s 
Vasa
 
4 Nöjtar me förstäkning i ledet i form åv Krombi-Kalle och Gädd-Janne styrd näsa söderut, igen en gang! Kalle var liti tveksam ti först tå di had droppo på prognosn, men vi förklara åt a att he e he som skiljer pimplare från pimplare. Sagt o gjort, he to int läng föri klabba börja koma 500-1200g, april,april, ha va faan så roko :) Vi yra runt som f#ttlös-fåri på fjäln utan att direkt stöit ihop me na fiska. Fibborra var int alls på sama djup som vi tidigare i vinter hitta döm. Na lite fiska fick vi nyst på djupi 3-5m vattn, int na på meters vattn. Vissa sökt febrilt på grundare vattn utan att score na vidari emedan ti som orka nöjt på sama ställ fick na liti. Vi braso kuna vi konstater att Kalles balansspeti mest likna na i julgransväg. Balansare va utsmycka me allt från "semskinni" ti larve, men i krig o kärlek e allt tillåtet. Vi avsluti någolunda i kristlig tid och blickar rej fram ti nästa gang!
 
Simppi, Antti, Blaadi, Gädd-janne o Kalle

 

 


 

 29.03 15m/s +4

Lödan å ett pimplasprojekt igen en gang, starta 04.00 mot vasa me en halvskada stassarbeitar som på na märliet viis i arbeiti hadd lyckast lyft!! nating så ryggen va i oskick.Nå, he visa se att he gick att bora bara man medicinera bra å he va ju tur.Väl framme så saka vi igenom beprövade ställen men me dålig framgång, några syyla fick antti från morne men he va tär tå. Efter några tiimas sökas så fick vi ju na liti fisk men he va no äntå relativt lugnt, Antti kvittera dagens samt säsongens största på 690 gram som efter fotasi å vägasi fick fara tibak, bora några säälihål på veijji mot biln men he va no sakta. Hoppas he blir liti meir fart på fiska nu fö tå vi for heim hadd allt snön smälta bort å kvar va runt 5 cm vattni på isn, hoppas bara att säsongen int tar slut fö fort...

 Blaadi & Antti

 


28.03

Fiasko- del 2
 
Med gårdagens fiasko i bakhuvo våga vi int chans me na ny ställi, ida ska vi hiss döm. Vi for ti ett ställ som fö 2 daga saan leverera fleir 500-800g fibborra. He to int så läng föri man va på pelipaikka tå man had Ekas snöskoter att fräs me. Vår skapare had sitt till me att vi fått 25cm snön på isn, he har jo alde båda gott. He to int na läng fö oss att konstater att gamla märken faktiskt kan stäm ibland - nysnön -int na fiska. Vi sökt febrilt men endast några pinna kom upp. Vi hoppa upp på skotern o blåst över fjääln ti ny grynnona. Tyvärr hitta vi int na fiska tär helde, fiska var som bortblåst. Tå vi slutligen sko ge upp fö dan tänkt Eka offer skotern åt Ahti i hopp om bättre tider. Vi sko jiin över ett steinrakel tå isn braka under oss, som tur had man Eka vi rattn som gasa så vi slapp över. He räcker no me ti faa heim utan fiska, dusch kan man jö tä heim.
 
Simppi & Eka

  


 

27.03
 
Fiasko 14m/s, snöpyro
 
Jag Simppi had ledigt fö dan och Blaadi, Janne och Eka skicka Pekka i arbeiti.
Fast me facit på hand sko no Pekka fått fara eismend på fjääln iställi. Vi gick igenom lägi kväldi föri vart
vi sko böri sök oss fö dan, vi beslöit ti fa ti ett obepröva ställ för i vinter, främst p.g.a av vattenståndi va -40!
Vi starta kl 04.00 fö ti hind me morisito. Väl på plats spridd vi ut oss fö ti enklare sök efte fibborra. Vi bora o bora
men endast syyla kom upp. "UPP ME PYYTONA" vi byter ställ, sagt o gjort. Väl ut på nästa fjääl stiga vi ut me dessto stör förväntninga,
som sakta men säkert rann ut i sann. Några enstaka abborra kom nu som då, fast vi konstatera att JÄR sko ja vara om ja var abborr. Gladast fö dagen tror ja att Eddie the Eagle var som fick min enda sääli-hyllas fö dan, men int sko ha blivi mätt fast ha sko ha fått allas fiska .
He e ti ga heim och laga ny smörgåsa fö he blir nyan reiso imoro.
 
Simppi, Blaadi, Eka och Janne

 


 

24.3  Sol,-4,svag vind
 
Eitt åv vår bästa projekt på läng storleiksmässit...20 abbor milla 400-600g + en par övä,å så en heil deil "mindär" på handeln så he fik noo döga! Man fik va ganska skärpt å hald tungo rätt i mun tå vi pimpla me stor balanse på mindä än meters vattn men Nöjtare behärskar alla djup...sköön böjje tå stoor abbora sopar i på grunde vattn!! He va jo int na snack om na ito ida heldä men 150 drag per hål friista grann abbora ti hugg. Soole elda dessutom på heila daan så vi fik liiti på solbadas-konto å...Härlig dag!
 
                                                 Antti,Blaadi,Patu,Pikku & Patte + 2 x Nilsson


 

 

21.3

Vasa -10 å lika mytsi m/s noola

Saka oss iväg igen en gang söderut, sku plock upp Janne i kvevlax 05.30 men ingen Janne synsta till, ringd åt gossen som va lite tröitto men sa att ha e fäädi om en kvart, vi vänta å Janne döik upp men ha hadd aningen bråttom så olyckan va fram men he e smällar man får ta tå man ska å pimpel  Efter ett gott skratt så fortsatt färden å vi möött upp me Kassu, Anders å Matti.  

 Fisket va ju aningen trögt igen en gang men om man dro 150 gang me balansen fick man typ 2 fisk/hål å så fortsatt e heila fömeddaan. Allihopa fick no fisk ida men inga mängder, storleken gar ju int att klaga på för vi hadd no några över halvkilo, dagens största lämna på 580 gram men he e int he vi komber ihåg från dähä reiso, Jädd-Janne Vatanen bjöud på några bra sakre som nästan far rakt in i historieböökre å he tackar vi för 
Slutsummering av dagen blir skitväder elder åtminstone omväxland, bra sällskap å hyffsat me fisk, vi tar nya tag bara å så låter vi stolpa vara ifred.
Blaadi, @ntti, Jädd-Janne, Matti, Kassu, Anders.

 


18.3 

VASA -1,sol,svag noola
 
For på ett heildags-projekt me Simppi fö ti få liiti lugn & ro å lada upp batterie vår så vi sku ork arbeit några dag till tå ijen.Halvvägs ut på fjääln håka man ju att skafti had lämna på biltaatsi,skärpt som man e tå man stiger upp 4 på mårne...täyskäännös å en lilla länk extra tå bara men va sku he jö naa,byri ha ganska välträna sparkfot eftä 200 km i vinter.Eftär en kaffikopp & en macko så önska vi lycka till å deila på oss (sök na nyytt heitä he!!) En tiim seinari måsta vi ring å skåda om naan had dränkt se,veit int om man har roko syyn tå int a siir 4 km..? Ytterligare en tiim seinari kråcka vi på en holm å laga braso,sveid några korv,njöut åv grannvedri en stund å had liiti taktiksnack...vi kom ti he att di ska nöjtas taan ida.Tå vi byrja tjänn åv na paisar vibba å tänkt knip a så kom en spanarpluton ti tålland me MÖRK glasögona all 3...undrar jyst vaför!!? Vi sku ha bjydi döm på kaffi men vi had bara JUHLA MOKKA,he ska väl va GEVALIA tå man får "oväntat" besök..! Vi fik så hööge blodtryck båda två så vi visst int na riktit vann vi sku pimpel fö ti få na fisk eftä he men vi had jo he vi bööva tå rej. Rensa bårt 2 röikuun + file'fiska,dro dagens sista spik å sökt oss heimåt. Fittit ti erkänn men morri + survarknippo sku antagligen ha tala betär en balansn ida...vem veit...he bleiv aldä prova.
       
Antti & Simppi16.3

 

KALAJUTTUS PIMPLASTÄVLING / TRÄFF

Jag å Antti for ti vasa för att delta i en lillan tävling milla medlemma på Kalajuttu, 4 timars speltid e ingenting för en Nöjtar å kom ganska snabbt fram till att int e man na tävlingspimplar helder. Sparka ju som vanlit över ti ana siido rivifjääln fö int kan he ju finnas na fisk på näära hald men int gav he na önskat resultat he helder tyvärr. Liti fiska fick vi no men minimimåtti va 25 cm ti invägning å tå klocko va 14.00 å pelit pelattu så hadd ja hela 2 som va över 25cm så ja släppt döm tibak. Antti hadd väl 6 elder 7 som va över men int var he nu na att hurr för he helder. E man en Nöjtar så ska e finnas obegränsat me tid att fisk annos blir e ti ett stressmoment bara, nåja, va ju int på liv å död dähär helder men sku ha kuna vori na tiimar länger Grilla na korv efter tävlingen vi parkeringen å heimlaga balanse/jerka böit ägare, no e he pojka dukti ti laga pyytona bara men he måst ju finnas ti som köper/använder döm å, tid hör Team Nöjtare.

15.3

Perca fluviatilis-jakt  deil 2  (-4 / molit)
 
Lähtö 04.00...150km me biln...5km me sparkan (ein väg) + en jinomvåta t-paito men man ska jo så langt ut ti havs som e bara gaar...int a he komi na fisk ur alibåskana än va vi tjendä till  Vi lag upp ett s.k 'systeem' rej i biln så dähä sku lyckas på bästa vis,man vill jo järn ha en lilla belöning tå man offrar sådee mytsi tid,sveitt & kilometra på ett fiskeprojekt.Fik hald tyyma å be ti na högre makter att he sku finnas na is ti fäälas på ti vi va på väg,he hjälpt tydligen men int fan va he na mytsi ti ge bårt...he va som ti bora i 15 cent tjocka gröit! Janne va väl närmst åv oss ti slipp å sema ida tå a knappt henda svarv 2 varv me 6 tyyman fön vattn kom emot...väldit vassa borr eldä änglavakt? Vi to ett pitstop halvvägs å båra upp 20 hål fäädi i samband me moriskaffi som vi had tänkt fa å öis ur på etmeddaan.Spendera heila fömeddaan på ti sök jinom ett ställ tä vi förr om åre ha lyfta grann fiska å he va no på gång en tuuro men he lämna på 2-3 fisk per hål,di had tydligen int taadag fast di va tä.Eftä en rååvedsbraso & en röika korv vittja vi morishåle som va så nära tom som e bara kan vara (1 abbor),man blir aldä klok på abbora?!? Vi had na på gång ännu två gang till ida men di fösvann spårlöst eftä 30 minut ??? Ca 30 abbora (200-300+ / 75% hanana) fik koma heim men vi had noo vänta oss liiti meir åv dähä reiso. Undrar vann dömdi stoor romstinn honona haldä till..?Vi bleiv noo piina åv noolavedri ida å så e fik döga fö he bucka konstant 10m/s heila daan,KAAALT  Sliiten,liiti sur,rövasviido å liika langt heim men gratis är endast solen!
 
Antti,Blaadi & General Nilsson12.3

ÖJA  ( +4 )
 
He byrja träng på ganska tå man int had sluppi å pimpel på snart en viko så vi fo ti Öja en par tiim på kvällskvistn...he märksta rätt så snabbt att dähä e eitt åv dömdi heitast "kvällsito"-ställe fö Blaadi dro 6 i putki rej i tridi håli å he e jo int na vardasmat  Vi is int gaa ut me na dessto meir info,måst va liiti hemli no tå e byri dra ihop se men he motsvara ungifär ett 4 tiimas pass i Simppis gruvo vi assarskäre.Tror int isn mår rikti bra åv dähä tå e ligger 5cm vattn på ställe å int na kärnis.Få sii ho läng e tar fön man har fixa årets fösta blöito..?

Antti & Blaadi07.03

VASA  +-0 12m/s noola

Man orka ju int hald se tå simppi va ledi så he vart ett vasaprojekt igen en gang. Hadd planera att fara å pro på na ny ställe men vädrets makter lag ju käppa i hjuule så he vart tyvärr ett B-projekt dähä gango He byrja bra me fisk i fösta håle men ställi vi va på e no känd fö säälitavara så man visst ju fyri vi kom tid vilken storleik he e på fiska fö he e no sällan he överraskar me na över 400 gram. Sökt ganska snabbt igenom dömde säker ställe men he fanns bara fisk på två ställ, fick dra 19 ur eitt hål men spara 9 å he va som sagt säälitavara...Avsluta i kristli tid för ein gangs skull men he beroodd på att int man har na förtroend fö ställi tyvärr... Hadd väl heim runt 5 kg fiska/ gubb men ingen storlek att tala om, nästa gang FAR vi ti na ny ställ, oberoend åv väder
 
Blaadi,Simppi å Lasse Kongo

05.03
 
Perca fluviatilis - jakt , Kanonväder
 
Blaadi plocka upp me(Simppi) o Antti kl 05.00 o så styrd vi näsa söderut. Vårt mål fö dagen var att undersök ett för oss okänt fiskevatten. Pappersarbeitan o stassarbeitan var int riktigt skärpt på kartläsningen från morrne så Blaadi beliv liti knaro, vi är int vaan att byri arbeit UTAN KAFFI  . Efter att ha fått förstäkning i ledi i form av Berg så känd vi oss oslagbara. Me efte att ha ploma 6-7km i snön ti pelipaikka vår, börja sama känslo infinn se som tå man i sin ungdom kolla upp på resultattavlo JYP-If PUCKEN 21-0  Väl på plats börja vi sök febrilt efter våra randiga vänner, Berg o Antti fick en lillan ito på morrne emedan jag o Blaadi kamma noll halvvägs ti Sverige. Vi elda igång en braso o grilla vassin korvända o lag upp taktiken fö eftermiddan. Taktiksnacket o timeouten tycksta int funk dessto vidari eftersom vi int fick na fiska. MEN så plötsligt efte 150 hål, 40 LM o na liiti konjak svängd allt. Vi had äntligen hitta abborra o ti gilla balansare vår. Dagens bästa färg visa se ti vara Bergs hemmagjorda ampiainen. Vi fick sammanlagt 25kg abborra som fick kom heim i sama bil. Anders var värst me 10kg men Antti fick största på 500g. På vägen heim tror vi bestämt att Antti stackarn had fått för myki sol fö ha försöka ta heim spurtprisi i Falkenberg(Vasaloppi), o jo en utbrytnung ur ledi på ca 5min. Otroligt no så hold ha ända in i mål. Va meir kan man begär åv livi än abborra i påsa o guldi kring halsn? Man kan summer dagen som otroligt lyckad, myki fisk, motion och otroligt härligt väder!!!!! He blir no fler reisor hi i framtiin!!!!!

 

01.03

VASA  (-2 sydost 7-lappi)

Tå va e löödan igen en gang å nyan reiso me ny möjliheitre, vi som to suunta mot vasa dähär gango var Blaadi,Antti å Lasse Kongo. Kom väl runt halv 8-tiin ut på iisn å he var na liti liv mesama men int na storleika att tala om, efter en timas harvas så bleiv e som e brukar, jag (blaadi) lag igang sparkmaskiin i väädens sämsta sparkföör å byrja sök. Saka iväg runt halva fjääln men int nating att rapporter i fiskväg tyvärr ( precis som e bruk vara he å ). Mitt i dan så va vi all tri samla på mittn åv fjääln å int hadd he naan fått na att tala om, bleiv en sökastalko igen men me sama resultat. Dagen fick äntå ett skaplit slut fö säsongens största såg dagens ljus på 685 gram som ja fick men ja släppt a tibak så nästa gang så får man ein över kilo Lasse Kongo hadd å ein över halvkilo, 525 gram, som a fick på en heimalaga balans å ha fick å friheten åter  Lasse Kongo hadd no na byrjan ti na fuskas å fö ha fick ett nät me balansn men ha täcksta int viti e na tå vi va me plus att ha hadd me en larvburk å ti e vi å na liti allergisk mot
 
 Slutsummering åv dan så vare ett enda boras å sparkas å harvas å nöjtas men he tycks vi ju ha tålamoodi me fö he vart ett 14 tiimars projekt, nya tag bara som gälder, naagang måst ju hadi kilos koma...

 

26.2 

VASA  (Sol,+1,svag vind)
 
Had tänkt fara på en sparkturne' runt Torsöfjääln fösta gango fö i år men ja fik liiti "inside info" åv Lasse Kongo så he va säkrast ti blås åv he fösöki.Hässa upp två oldies istelli å fo ti Vasa (di e jo int så svårflirtta ti heldä tå e jeldä pimplasi) Fö eingangs skull fik vi en rikti äkta "aamusyönti",he bocka direkt i fösta håli så vi lyfta hyllastavara i bra takt milla 8 å 10...saan död e bårt å vart ti syyla + na einstaka ströfisk men tå vakna jo gäddona istelli!Ti två fösta dro/skar åv reive å fo me båda "luottotasurit" fön man eins henda blink..0,22 stroft e tydligen fö klein...ha tridi kom taan (2,6kg) men ha lyckast jo bit sönder stjärtn på balansn så he va liika langt som breitt (fik jo straffi ida no tå fö att man va spyydi åt Jädd-Janne sist) Bo had diverse problem me sama sårt ha å fö hans stösta rääta ut schakli så he kom en lilla text: Gäälnings!...He e närmast krokodiln a kåmbä,stoori hövo å grömtti tändre!!! Så läng vi strula me gäddona så kneip Hålawi 2 mört på balansn (får man he ska man ba va riktit tyst å int lååss om na!) Vi spara sjyni precis 10kg matfisk (200-400g) på tri kaar å dagens grannast (515g) foll fö en 8 cents blå/orange strike pro men ha sitä fast i gäddkäfta ha no.Vi avsluta dagens projekt liiti tidiari än vanlit fö Hålawis permisjonsansökan jik ut rej 17.00...he e som i militärn,ord å inga visor.
 
Antti,Bo & Hålawi


 

 


23.02

 

VASA -2 o en knippo me meetra per sikund noola

Finns snart int nating att skriv om na meir, blir nästan att copy/paste tidigari juttuna men he tycks vara lika trögt överallt. Vart ju sparka ein å ana kilometer plus bora friskt me håle, tror antti räkna ti nästan 90 hål som ha hadd bora å ja hadd tror ja ännumeir (fösök räkin nagang hu mang hål ni borar på en dag så ska ni si att 100 e GANSKA mang) men he e ju int på hu mang hål man borar, gällder ju att hitt na fiska å.Fisk hitta vi men di va fö kort i båda ändana, sparsamt me hyllastavar ida men va väl runt 10 i påsa å största va 525 gram,tridi gango i rad över halvkilo nu
 
Fick ju en sämberan start på reiso tå vi pälsa en hara i sundby men fanns int så grömt att göra tå a pomppa upp från ingenstans.Problemi tå vi sku heim va att Antti har na fanens kitkarenkaat som e totalt värdelös på klingiisn så om int farbron sku ha dreijji upp oss så sku vi antagligen vara på reiso ännu, stort tack åt farbron med Nissan X-trail å vanli hederli nubbringa,tror Antti har he i nästa vinter å


20.02

VASA  (-1,molit,svag vind)
 
Eftär en natt me halvtaski sömn på grund åv ett "graveyard" skift i bolags å fullmåna to vi suunta på Vasa (fittit tå idrottn stör fiskaskoncentration!) Eftäsom havsiisa e åv ha kvalite'n som di e så hold vi oss "inomskärs" ida (ijen)...dähä årstiin ska man jo egentligen va halvägs ti valsöa å jaga abborstimme men enligt relativt säker källor så finns int he eins byrjan ti is tä. Tri åv dagens bemanning följsta åt så gott e jik å fösöka hitt na guldgruvo..hade fjärd tramppa direkt iväg på ett eget projekt å eftä en halvtiim had ha fösvunni bårtom horisontn,vi byrja funder om a fik dryyft heim å sparka tibaks ti Kvevlax men me nya sparkar har man jo bra glid så tå bruk e bära åv. Vi tjämppa no steinhårt fö dömdi matabbora ida ijen men he e jo en lilla tjusning he å tilika tå man får måra å sök & exploor...tror no he sku ganska fort bli töögot ti pimpel om man ba sku få sess ner å byri öis. Vi ha jo prova på he å na gang undä kariärn vår men he bruk nästan bli ointresant tå e riktit gar ti övädrift,måtta me allt! Sist å slutligen så har vi ganska små krave : sol,några plusgrader,15 hyllas,ein ådentlia ito per dag...å en kilos abbor sku vi jo int heldä tack nej till. Nå fö ti jö en langa story kort (13 tiim)...Blaadi kneip lillpaisarn på 610g (C&R..he e goodwill he!) Anders & jag had 10 hyllas per knopp ti file' (250-400g) å Nilsson den yngre had 6 gäddor på iisn + 2 som for me grejjona men kan man vänt se na anat än he om man harvar me en erotiska rosa balans  (gossen dro 3 gäddor på 15 minut ur sama hål så he e jo en lilla bravad!) Ha had dessutom skitskåvi heila daan men ha va väl liiti nervös tå a "fik" koma me Nöjtare. Pensionärs pluton vår va på rivifjääln ida 3 man stark å dro mängde men mindära sårt än oss. Når ska restn åv Nöjtare byri få röve ur ryssjo tå??? Man kan faktist bli nergradera!
 
Antti,Blaadi / Anders & Jäddjanne + 3 pensionäre


 


17.02

RIVIFJÄÄLN +-0 o sool o liiti blååst

Dagens projekt var upplagt för att bli fiasko fyri he hadd byrja helder, kom ju snöön som alder förr tå man to upp ögona halvsextiin,hellund kom ti svidinabba klocko 6 å he va no liti si å så om man överhövotaagi sku fara na men ha man bestämd se så ha man.Plocka upp Janne i kvevlax å tär0 snöga he fortfarand men int lika grömt å tå vi kom över replotbroe så var e som man sku ha komi ti et aaderit land, int en snöflingo å molnfrian himmel, flini fo upp för gubba i biln kan ja säg Pimpla nästan på heila rivifjääln ida fö he va huippu sparkföör så man susa på som en skoter i mevind men man ska ju tibak å...Fiskmässigt så var int e na succé ida helder, ja hadd ein heilan hyllas+ en massa småfisk, hellund hadd väl mest hyllastavara å ti va väl en 6-7 ti antali å Janne hadd väl ungefär lika mang som me tror ja. Positivt me dagen va att he va bästa vädri dähär säsongen me sol heila dan å relativt liti blåst, nya tag bara.
 
Blaadi,Janne å Hellund


 


16.02

LARSMO -3 o styv kuling

He va mörkt som på Kameruns avbytarbänk tå vi for å viti sumppi på mårne men he e viktit ti va ut i god tid. Dagens projekt sku utspelas på sama ställ som sist fö vi va bombsäker på he att na välkkari pjääse siglar på tä å men di va int tillräcklit snåål förra viko. Jomppe kom me ida som "observatör" & expert på ti pimpel "gösyngle" (inom nöjtarkretsar bruk e kallas fö liimi eldä räkä på finsk)  Vi fuska liiti å pumma sjuuss me skotern hans...man kan jo bli öväträna om man måtjonerar fö mytsi! 09.00 had vi utrada heila arsenaln så vi bänkka oss på moriskaffi å invänta dagens fösta adrenalinkick (simppi lyckast jo få bårtsaka fösta huggi så läng vi lag ut..voi,voi!) Böjje kom me ca ein tiimas millaryym å 5 st fik vi upp (1,5 / 3,7 / 3,3 / 2 / 1,5) + några bom som vanlit. Vi henda jo drööm oss bårt fö ett ögonblick tå dagens största töömd rulla på ein rusning men int fik vi lura gambägäddo ida heldä.(skam ha som ger upp...se fiskeprojekt 11.3.2007) Fö ti som nå tyckä vi "jyklar" så kan vi avslöj att he e betydlit intresanttari ti ta en +3-kilos på angeldoone än en liika stor/lill på kastspeti,å vänt bara tå 12:o suger i å 6 tyyms håli blir fö snäv...Tror no he var några omganga till me dooninga änno,vi har jo aader i dähä jängi som sköiter om abborpimplasi. Ein sak lämna å "gräva" efter dagens projekt,vi had eitt doon fö liiti i lådo tå vi had plocka upp allt så vi kom ti he att gäddo had säkert drejji heila skitn i håli så läng vi va upp på holmi å grilla korv..?..oma moka. Om na larsmofiskar får en stoora gäddo på nete eldä i ryssjo me 30m liino + ett angeldoon på släp så kan e returneras åt Team Nöjtare.
 
Antti,Simppi & Jomppe


 


16.02

VASA -5 o runt 15 m/s

Dagens fiskaspluton var ganska stor ( å gambel), he va jag(Blaadi), Olavi,Hannu,Bo, Kvevlax elitpimplare Janne å Kenneth Nilsson å Vasas representant Anders Berg. Hadd ganska klart för oss vann dagen sku spenderas men bleiv prova ett aader ställ föst, i fösta håli man bora så fick man ju en grannan nästan mesama, några hål seinari så hadd man tri abborra som vägd över 1,5 kilo ilag men tyvärr så lämna e på he å  Janne fick väl 4 som mest ur eitt hål så dagen kan no lugnt beskrivas som trööög igen en gang.Yra iväg över fjääln i skapli motvind för att pro na liti djupari vattne men man kamba noll tär å. Tycker att dähä vintern byri ga ti historien som väädens fiasko både ismässigt samt fiskmässigt, fick ju årets största ida (460,476 å 576 gram) men om man får 5 abborra på 6-7 timar så ere no int na att hurr för.Nya tag bara gälder men veit int riktit vart man ska byri sök se för att få na fisk elde ska man måst byri me morri


 


10.2

RIVIFJÄÄLN +1 vindstilla o dimmaskin

Gårdagens projekt va ok på he viisi att antalsmässigt var e säsongens bästa reiso men man har ju sikti inställd på paisare så he bleiv en nyan keikka på sundan. Dagens pimplaspolar var Janne från kvevlax som man har blivi bekant me via kalajuttu, plocka upp ha runt halv 8 å så styrd vi iväg ti mot rivifjääln. Tema var att pimpel på djupvattni fö allihopa veit ju att klabba å paisare simar på djuupi:) Saka oss iginom en sträcko på typ 400 meter tä vann he var runt 6-7 meter djupt men me ganska klena resultat,tror dagens största var ca 300 gram så int va he na att jubel åt direkt. Dimmo bleiv ett lillet bekymber under dagens lopp för tå a va som värst så såg man kanski 50 meter, har ju miin å Patus keikka i färskt minne tå vi yyra bort oss i värlax en gang, å he fanns no läägi att göra he nu å men he fixa se fint:) He e nya tag som gälder bara å förr elder seinari måst ju naan få en klabb, hoppas bara att he e jag ;)
 
Blaadi & Janne

9.2

RIVIFJÄÄLN +1 , 10m/s o reini

Bleiv säsongens första projekt ti rivifjääln me farsan å Hannu, verka vara bra me fiska i farten fö vi fick fisk i fösta håle vi bora, ingen storlek att tala om men matabborra me en medelvikt på ca 200 gram tippar ja. Jag fick ju i vanli ordning ganska fort leido åv säälitavara så man spendera resten åv dan på djupari vattn men int fick man na pajsar dähä gango helder, me ögonmått så va största runt 350 gram så he finns rum för förbättring igen en gang. Årets längsta putki på balansn såg dagens ljus tå ja to na hål på veijji mot biln, 19 styckna på rade å tilomee två abborra på ein gang, ein i lyskrootsi å ein på bakkrootsi, snåålit schakk :)

8.2

LARSMO    moligt  o +1
 
Efter att ha fundera fram o tibaks vart vi sko ställ oss på ett angeldonsprojekt så bestämd vi oss för att fa till 'viken bakom följande vik' :) Betesfiska had vi fädi grejja daan föri så he va bara ti damb till tå Antti o Patu plocka upp me(Simppi) halv åtta på morrne. Eftersom vi e idrottsmänne så skrämd int oss helde väijji på 3km ti ga föri vi var på pelipaikka. Halv nie börja vi rada ut angeldone, ja o Patu had int komi me i matchn na änno föri Antti had löist fösta gäddo, 2,3kg. Man behöva int va i tvivelsmål angående ställi, di var no jä, HE JÄLDE BA TI FÅ TAAN DÖM, som vi så mang gang förr har konstatera :) Gäddona trilla in i ganska skaplig takt från moris siido och dagens saldo sluta på 7st me en topp på 3.55kg, int na monster men int helde na pumppa. Vi har några videona från reiso som ni kan ta deil åv men ja måst tyvärr varn känsliga tittare att ta bort ljudi fö di kan innehåll språk som kan verk stötande som t.ex svordomar!!!!!
 
Simppi, @ntt5 o Patu

Movie 1 , Movie 2 , Movie 3


3.2

VASA  (heila vedärmenyn)
 
Vi had fantisera na smått ti fa på suurahven-pilkki ti rivifjääln men tå e kom ti krito så konstatera vi no att int fan e he vi na "tävlingspimplare" ,dessutom har di jo bara 4 tiimas peliaika...man hendar jo int byri nöjt på ha tiin heldä. 15m/s & snöpyro tå vi rasa ut på fjääln to t.o.m dähä gossa ti byri funder om man e rikti fullt frisk! Tri åv oss arbeita se jinom driivona å sökt åv na "ny" område på fömeddaan men he va bara na einstaka abbor jär å tär + dömdi obligatorisk gäddona (ca 10st) som verkligen int e na bristvaru på dähä stelli,he bleiv t.o.m ti kost ida.Vi mött upp me pensionärs-kedjo på etmeddaan men int had ti heldä scora na ti tala om å dessutom had di jo fått ti lura en knippo me "pölle" som vila leik följa john restn åv daan.  He finns tydligen int så stora fjääl så man sku händ unda ti som kör me ha taktiken! I fiskväg vare ungifär som sist,"perus-setti" me dömdi 200-300grammare + några stör så vi måitta no att he e fö liiti action.Sku int vedärguda ha ställt om ti meddastid så sku dähä projekti garanterat ha blivi avsluta i förtid.Bo dro jo sin vana trogen mest fisk igen men he kom ett onödigt bakslag på slutraako men månne int he reidär upp se.Mistänker he var ti ge angeldoone några chans jä på hemmaplan som nästa.
 
Antti,Blaadi,Pikku / Bo,Hålawi,Hannu30.01

-1,nästan vindstilla
 
 
En pluton på 6 gubba sökt se igen en gang ti vasa för att fösök hitt na abbora men he va trögt igen. Ungefär kl 09.00 så bora man fösta håle å två timar seinari hadd man fösta abborrn He visa se ganska snabbt att he fanns gäddor ti föbannels tär,hadd väl över 10 på isn, ja klara me undan döm men Patu å Simppi ha teijji över rollen som gäddpyytare, ja hadd ha rolln tidigari å sist va e Antti men he e ny kara som har a nu  Bo fick väl mest hyllasabbora ida, tippar ha hadd runt 15 som va milla 250-300 gram å vi aader hadd runt 10 på gubbi, ja fick dagens största på 435 gram men he e langt ti kilo tå ännu. Dagen  för äntå godkännt och dagens citat tillägnar vi Byggmästar den äldre: 'He var en FIIIIN dag men tå NI e allt fö sällan å PIMPLAR!!!!!!!! He kom efter ett 12 tiimas projekt :)
 
Blaadi,Lasse kongo,Patu, Antti,Simppi å Bo26.01

ISKMO  +0/-3

 

Suget va ganska stort ti slipp å pimpel,både fisk å hade ana sårttn vi e bra på..Dagen ti ära så fik vi föstärkning åv Bo 'klabbi' Byggmästar som sku vis oss vann skåpi ska sta tå e jeldä pimplasi + att vi alltjämt får oss ett gott skratt & ta deil åv dömdi vis orde hans...'Noo måst man fortsäti ti pimpel baa,int kåmbä jo hadi kilos heim åv se sjölv ho än a gaar tä å trådar' =) (kanski lärlingen hans sku ta mall åv he å?) Veckans snöyyro & flödvattn had jo ställt ti diverse problem på jäälo saan vi va sist men vi va sitkeä å sparka på entå...tröögt,tröögare,tröögast heila fömeddaan oberoend vart eldä på vilket djup vi fösöka å dessutom byrja e vedär å heva ner snön en tuuro så 'vitutusfaktorn' va ganska hög! Mena nästan byri tvivel på balanskunnandet å lägg piplo i blöit men som tur had man int na larve eldä gumisurvare! (ryktast annos att AB ha konvertera å byrja använd morri...Skrämmand!) Men som alltjämt förr fik vi hjälp åv solveig å byrja hiss en två tiin på daan,dock i seinast laagi men bättre sent än aldrig..vi e jo int Nöjtare fö assit. Bo had dagens längsta 'putki' å dro övä 10 ur sama hål änd i änd...Blaadi & jag fik en par itona å men di va liiti kårttari. Vi skrapa ihop ti en 15 hyllas + liika mang 'sääli' på 3 kaar så he fik döga täret he byrja sakta. Den älste to ti två grannast ida på 400g styck,dömdi två yngär fik nöj se me några 300+. Enbart fö statistikens skull så had vi 5 gäddor på besök ida,3 spilor,eit monster såm spåtta ut balansn eftä na sakas å liiti orutin ;).. å pilotn avsluta dagens projekt me ein på strax övä 3kg me liiti assistans åv 'klabbi' å huggkrootse hans. INTE ATT FÖRGLÖMMA! Mang mörk plätta som såg skugi ut ida mitt på fjääln...skåda framåt å int uppåt & neråt tå ni fäälas på iisn!!!

Antti,Blaadi,Bo25.01

Laasmosjöön -1, soolot me varierand blååst

 

Ida var det dags för årets andra försök me angeldone, tyvärr had vi sama start som förra gange d.v.s rokot me betesfiska. Vi braka iväg me Ekas skotern ti ett nyitt ställ fö vår deil, stoo pojka sa att he finns stor gäddona tä :) Ifall he finsta stoo gäddona så simmar de no änno vidare,fö vi fick endast 3 små gäddo, "stösta" på  1.7kg. Vi had sammanlagt 5 fällninga på angeldone men endast 2 kom upp, tredi gäddo snasa i sig balans. Än engang visa sig att Eka är en tävlingspimplar an rang tå ha var enda som pyyta abborra, jag skickar me ett bildbevis :) !!!!! Om jag är ärlig så tror int jag he blir na fleir fösök ti sama ställ i vinter utan vi vandrar vidare.......


  


18.01

Laasmosjöön +1, moligt me måttlig blååsmaskin

 

He bleiv premiär me angeldone idag, fo ut halv elva efter att Antti had fädi saka upp na 6m plåta på taki, vem har sagt att he e lätt att va en stass-arbeitar :) Vi fick fort rada ut angeldone eftersom vi had fäädi saka upp agnfiska dan föri. Dock bör vi tillägg att vi endast had abborra till föfogand, tå "mörtstugona" me GO gröijtn endast pyytar fibbora???? Efte ca 15min had vi första gäddo på besök, HO E HYFFSA hinda Antti rop tills ha sto me endast lino kvar i hande. Lin-helveti gick jo förståss åv, kanske man sko behövda bind om saan ifjol :) Under första tiima had vi 6 gäddo på besök å 4 åv döm kom upp på isn,  men he va pumppa runt kilo. Saan to di timeout föri di kom me en lillan ito som resultera i 2 gäddo till, stösta på blygsamma 2.7kg, men vackert så (Movie)! Vi får skyll på agnfiska som tyvärr va i mindre lagi, fast vi förstärkning i form åv Kasslin som sko si till att vi had fäsk betesfiska. He e ti kok nyan gröjt åt mörte ti nästa gang o hoppas att vår skapare håller oss me isn. Annos var i kanonföri ut på isn ida!
 
Simppi & Antti12.01

Vasa -0,8°C, Sol, Dimmo o molit

 

Dagens projekt gar int ti historien helder men en dag på isn slår alltjämt en dag på hemmaplan. Temat ida var tröögt igen, för egen deil får ja snart byri me na aader intressen för ja tror ja fick 5 abborra ida å int får ja na gäddor meir helder men man får int ge se. Jag,Antti å Patu starta igen en gang mot vasa för att utforsk na liti ställe som int vi hann me sist,vädri va kanon från morne me solmaskin å int na vind att tala om. Fick dagens fösta fisk ur ana håli så man tänkt ju att ida så kanski man komber upp ti normal nivå men tyvärr, om man sku få na fisk så sku man sita typ 15 minut i sama hål å he halder int mett hövo för så tå bleiv e som e bleiv. Anders kom ut senare å ha fick dagens största som landa på 470 gram, Patus största strax under 400gram å Antti hadd väl å na runt 400 gram plus runt 10 mellan 300-350 så he e väl ok. Jakten på abborrar fortsätter förhoppningsvis nästa helg men he kan bli tidigari å, finns rum för förbättring så att säg...
 
Blaadi, @ntti, Patu å Anders 


 


09.01

VASA -3°C, molit

 

Nåjaa, efter nästan en måånas döperiod så slapp man äntligen å pimpel på na betär vattne, ha vari två gang ti karperö dähä säsongen men he e int naating för me,ska vara stooor fjääla elder haavi så tå trivs man bäst.Starta 07.30 mot vasa me Antti å från vasahålli kom Anders Berg, nya vatten sku provas, åtminstone för me å Antti. Runt 9 bora man fösta håle men he va trööögt som f för me heila dan, några enstaka napp men hadd int fått en fisk föri klocko va ca 11 å he va en sketen pedpump (fick tilomee två åv ha sortn ida) :( Antti å Anders hadd säkert fått över 10 hyllas/sääli på var så man börja ju vara i tvivelsmål men nollo gick sönder ti sist, inga mängder att tala om ida men noterbart var att Anders tappa en 500+ å Antti lag upp ribbo för i år me ein på 610 gram som dessutom fick friheten åter, vackert så. Nya tag möjligen rejj ti helgen men he e vädri som avgör he.
 
Blaadi,Antti å Anders