Uusimmat kuvat

Käyntejä kotisivuilla:432973 kpl

15.09

HÖSTBÖJJET

 

Team Nöjtares årliga hösttävling bestod i år av följande tävlare: Blaadi å Anders Berg(inhyrd tävlingsfiskar från Vasa :D), Jomppe å Kari T, Simppi å tävlingspimplarn Eka, Patu å Patte samt @ntti å pilsnerdrickarn Mofa. Starten va kl.10.00 men jag å Anders vart liiti föseina pga att vi båda va roko att orienter på land ( fösöka guid Anders ti fränsviken via telefon men he gick int så bra). He börja nu ganska ok i vår båt, Anders fick 2 gäddor vi fösta ställi men saan vart e lugnt, jäävligt lugnt...Ringd åt Simppi tå klocko va runt 12 å tå hadd ti 10 i båtn ( minimimått va 50cm) å vi hadd fortfarand bara 2, tänkt att dähär gar åt helveti, måst byt ställ å he snabbt, sagt o gjort men he va fortfarand lugnt, sa åt Anders att vi måst fösök få na stöör fiska så vi styrd utåt igen men inget liv tär helder. Vi for ti fö me heilt oprova platse å tå vänd allt på ein gang, fick 6 elde 7 som va över 50 cm på ca 30 minut å tå va man me i matchen igen:) Fick några som int höll måtti på sama ställ men mittiallt så känd ja att he va na betär på gång å sa att nu har ja åtminstone vår båts största å visst var e he, 4,2 kg å 4 timars yrsel utan fisk va glömd :). Vi hadd bara en halvtima kvar att fisk så vi hann int sök igenom na meir ställe men vackert så, sku vi ännutill ha hadd en håv i båtn så sku vi ha hadd 10 kg till men sama båt kan ju int vinn båda klasse;) Simppi å tävlingspimplarn Eka hadd mest kg gäddona, 24,6 kg, Jomppe å Kari T bleiv ana på 21 kg , Patu å Patte samt @ntti å pilsnerdrickarn Mofa vart tridi på 20 kg å vi vart sist me knappa 18 kg. Efter tävlingen så bleiv e liti mat( som morsan hadd fixa, tack fö he, pojka sa he va gott :D) å diverse drycker samt ett evinnerligt svamlas om hedi vanli att om ja sku ha fått upp hadi eina så sku vi ha vunni etc men he hör ju till:) Underhållspluton bestående av Lalli,Lilli,Pikku å Mango hadd fixa bastu å he satt som en snöboll i arslet efter dagens bravader, kan bara lyft på hatten att allt gick smidigt till å att vädri va nasånär ok, tack ska ni ha gossar, tar på nyytt i näst år!!

 


18.08

GÄDDBÖJJET

Tå hadd ett år gatt igen å nyan tävling var framfyri oss som dähä gango var vi Janni Parkkinens villo, årets detagare var följande: Blaadi,Jomppe å Simppi F i ein båt, Antti,pikku å mofa i ein båt, Renlund å Patte i ein å sist men inte minst Simppi S å tävlingspimplarn Eka i ein båt. Vi hadd 3 timar på oss att fisk å vår båt (Blaadi, Simppi å Jomppe) fick no ganska mang gäddor,tippar över 20 men räkna int döm na, men tyvärr så va di fö kort i båda ändana.Patte fick en gäddo på 6,4 kg så ha vann kategorin största fisk å vår båt vann i antal kg fisk, hadd väl na 16-17 kg tror  ja.Allting gick som planerat även i år fast vinden var i hårdaste laget men tävlingpimplarn  Eka hadd ju liti oflyt å foll i sjön tå ankari haka fast men he ha blivi tradition, ifjol foll Renlund så ska bli spännand ti sii vem som ramlar i sjön nästa år :)Efter tävlingen så åt vi gott (stort tack till underhållspluton,Janni,Sydreiman me fru,Pirayo, Lilli å Lalli,, hoppas int ja glömd naan?) å bada bastu å så vingla vi väg, somli for heim å aader ti stan men kul hadd vi , tar på nyytt i nästa år

 


04.06

LARSMO

Va på ett projekt me Pikku efter arbeiti, visa se ganska snabbt att he va fiska i fartn. Harva igenom några vakioställ å fick ju no löis åv liti gäddor

 men i vanli ordning så lyst hode stoor me sin frånvaro, undrar hu mang tiimar man ska ha me speti fyri man e vääälo en grannari, tusen kan int

 e va fö he ha fari fö läääng saan, tror he e en miljon?? Kvällens fiskepass resultera i runt 25 gäddor me en topp på 3,6 :( men man får ju int ge

se som di bruk säg, bara att ta på nyytt å hoppas att he nagang sku tuuras å ein över 10 kg sku viis se.

Blaadi, Pikku

 


25.04

LARSMO 

Va ut en sväng me Renlund å vifta me jerkspete, hadd kalibrering av fartgivarn som fösta prioritet men he to ju runt 5 minut he så vi fick bra

me tid över att fisk :) Vi fösta ställi så va e lugnt men tå vi flytta oss liti länger inåt så hitta vi gäddona, hadd två efter på fösta kasti så man

visst ju att di fanns tär. Efter diverse problem me ankkari som int vila ta na så fick man ju årets fösta pedpump, vikt knappa kilo,några kast seinari

så fick en 3-kilos koma på besök ti båtn,to upp ankari å dreiv 10 meter neråt å tå fick Renlund siin fösta fö ååri, runt kilo. Nöitt på en stånd

till å fick upp ein som va runt 4 kilo å he va kvällens största, slutresultat: Blaadi 5, Renlund 2 men vi ha ju åtminstoni inleedd:D

Blaadi, Renlund


15.04

ÖJA
 

4 einvis träbocka som int vila ge se änno fo på en "kvällsito" eftä att 2 åv döm had lokaliseera pimplasisn tidiari på daan. Ha kan väl int rikti kall e fö havsfiske na

 meir saan man siter på en pått mitt i skooji men i brist på bröd äter man limppa. Va liiti spännand ti fösök ta se ut vi liide men allihop klara se torrskood bårtsiitt

 från sveittdroppo i panno(böv tydligen int klä se som fö -15 tå he e +15 å vindstilla.) Balans-lassi inleid nästan omedelbart me en abbor på 490g så påjka fik stor

 ögona å tänkt att nu jävlar ska vi dra döm men he måsta no ha vori enda grann abborn i ha påttn fö restn va bara beinkontta. Nöjtare veit int na va balans-lassi

 ha byrja lägg i gröitn på mårna fö ha drar stoor fiska å borar som et värri "pöll",ha åkar snart in på dopingprov! :) Efter ett misslyckat pått-byte(tä vi int slapp

 ut) & en terrängmarsch i na syltto så svängd vi biln å rulla tibak ti larsmo.

Antti,Mofa,Balans-lassi & Bo


12.04

VASA, Kanon väder
 

Vi hadd ju avsluta pimplassäsongen ein gang reijj men roko pojka som int kan änder se bruk di ju säg. Va liti osäkert vann vi sku hitt na is men efter en

par tiimas sökas så hitta vi na liti som vi våga oss ut på.He va int så storit områd så he va int så langit ärand att sök igenom he men he fanns

faktiskt några abborr tä å gäddor ti föbannels, hadd väl upp 9 gäddor åv varierand storleik å stösta abborn va runt halvkilo.Team Nöjtare lägger

pimplabatschi på hyllo nu för en tid å tar fram båta iställi, ska bli kul att fara å vift na liti me jerkspeti snart :)

Blaadi,@ntti, Simppi, Bo10.04

EXPEDITION VASA, Kanon väder förutom dimmo


 

He har ju visa se me ååre, att he finns både lättari och tynger projekt..dehär som följer kan man lugnt säg hör ti seinari kategorin eftersom ordet projekt ändras ti

 expedition. Man kan int beskyllas för att int fösök få en storan abborr åtminstoni:)


Sundasmorrne dro man pressu åv Bustern och dro borta från gräsmatto. Ha sku mee söderut, fö pojka byrja hot me att isn e bort, eldä nästan bort. Eftersom he

 luta mot säsongens sista keikka, vila man int chans naa me, att int få ner greijona. Så båtn på trailern, fädi lada ti nästa dag.


Fyra man stark starta vi så iväg på måndasmorrne me hopp om en lugn båtfärd ut ti eitt åv favoritställe. Faktist trodd vi adee tär upp skoja me oss, tå he vräkt ner

 snön som alder förr. Tänkt man får byt båtn mot skotermaskin om man ska klar dehär naa. Men vi Nykaabi, avto snön och he byrja klarn upp ti ein åv demhi

 finari daga i år.


Allt va ganska oklart, får vi ut båtn nastans? Ligger i fö tjockan is på ställe? Spelar greijona som a steiji heila vintern osv?? Allt dehär va frågor som vi snart sku få

 svari på..men vi kuna ju int tro att allt åv dehär sku slå in:)


Nåja, fram vi pelipaikka konstatera vi att ett isbält ligger retfullt och blockerar ruttn ut. Efter noga studerand och övervägand såg vi möjligheit att sick-sack oss

 igenom. Sagt och gjort, båtn isjön och på me halan.


He va ungifär allt man hinda fyri motgång två kom emot! Gick int ti styr båtskrälli na, snurros styrvajer frusi så giss hu läng i too fyri man had dreiji lös skitn från

 styrsnäcko?? Ca 15 sekund och man va uta ti styr mee. He va ti funder en stånd till igen tå va man sku byri hitt på? Styr me årrona, styr me pillarn? Åårona verka

 ti vara bästa alternatiivi så he fick bli ett fösök me he. Pirayo och Blaadi som fösta och ana styrman me åårona och meikäläinen på gasn, bara ti läta gå! Gubbi sto

 mest och gedd oss order hu vi sku byri bärg oss, vackert så!


Sick-sack, sick-sack i två tiim och vi skymta holma vi sku till. Fyri he så genom is man int kuna tro att gick ens ti kör igenom plus att snurr-rätona had stanna en 10

 gang (Mercury). Men he va naan som saa, man får int ge se och he had vi no me oss heila dan. Ända som huld modi upp va en otrolian natur me allt i fågelliv

 som nästan finns, plus tanken om att igen få en chans på na fina fiskar.


Landstigning och iväg ti fots me full utrustning som nästa, gick faktist uta motgånga he! ÄNTLIGEN fram på na is som gick att fisk ifrån och giss om man dro en

 lättnadens suck tå fösta fisken man landa passera 400 gr:s strechi. Nästa liiti minder men oxå 400 grammar. Bara ti öis, tänkt man och lag se liiti betär ti rätta på

 palla. He va tur he, fö san to i slut. Na ströfisk men vi kuna int fösta, vart klabba fösvann. Ställi bleiv som dö, förutom gäddona som huld oss vätsi me hugge siin.

 Slutsaldo bleiv en 5 fisk på na grannari kaliber plus en deil minder. Två gäddor på isn men tri kvar som smaka balanse vår.


Had no vänta oss meir! Men vi sku ju heim å så he va ti byri ställ se ganska tidigt. Had ju na kilometer ti land. Motgång nr 3 kom dirket emot. Dimmo! Åv all daga

 så måsta dimmo koma no! Konstatera efter na yras fram och tibaka, att sama väg vi kom ut, hittar vi alder tibak. Dro en rövar, damba rakt mot isbälti me hopp

 om,att en lillan ränno sku hittas? Vi visst att land finsta bakom isn och efter myki tur och envisheit kom vi iland. Kan säg, att sällan känns landbacka så skön undi

 sulona!


Dehär fick bli avslutning för pimplassäsongen och för Mercury! Dax att byt grein men kan int naan än förunder se över, va gör man int fö abbora?

Pikku, Blaadi, Pirayo o Bo


06.04

BLÅKULLA
 

Eftä att vi förra helge had vori å skåda på "uuslaheitre & mass-slaktn" vi raippa så känd vi fö na stöör utmaninga..(man får jo fiska tä fast man aldä förr a holdi i ett

 pimpelskaft å har int man na anat ti lägg på så biter di garanterat i nykelknippo) Vi tänkt kurv in ti fischi å beis na gooda råd åv blaadis "polarn me farmarvolvo"

 men tyvärr så va int mannen på plats na så vi va illa tvungen ti gnugg eijji hjärncelle å hitt på na anat. Isläägi va i sämsta laagi ti vi fo men me god tur så drar vi

 en keikka till änno fyri vi MÅST lägg vehkeet hyllylle...He va ganska sakta me pådragi ti vi fo men bara man nöjtär tillreklit läng så blir man belööna! Balans-lasse

 jo sjääl fö namni sett ida å lirkka en "stooran" ur håli å puddsi va int na mytsi sembär ha heldä som to ein på 675g (grann fiska men halvkilo fatas änno fö att

 man ska va riitti nöjd!) Tyckt vi såg en skuggo åv lasse-kongo & kartläsarn ida men he kuna no va en hägring..he e int så lätt ti tänk klart tå man tållar iväg ti vasa

 fyyra på morne. Medalje e utdeila åt all "stöipe" fö dähä säsongen men vi fik faktist sii eit till ida såm kåm me blå langkaliise tvinna runt hövo..;) TALIBAN?

 Myllymäki den äldre visa igen en gang att gammal är äldst fö ha fo ti djupkasti å dro NOLL!  *SÅ*

 7 Häxor & ein (essibo)


03.04

ÖJA, Blååsot

 

Vi fo ti Öja på kvällskvistn å abstinenspimpel några tiim så vi sku få värsta yrseln åv oss.He lär jo ska sema na grannari pjäse tä så vi inbilla oss att di sku fall fö

 frestelsen å sug in 5 centtare vår.Kalle & co e jo så snäll så di had vori ti å bora håle åt oss fäädi på fömeddaan så vi fik bara bänk oss å byri dra döm,dessvärr så

 va int e na mang såm hold måtti å dessutom så vare feil sårt tä å! Man fik jo en par gäddor i vaanli ordning kan man väl snart byri sej.He va int så svårt ti list ut

 va he e fö shack i fartn på dähä stelli tå man såg fem 3 tyyms håle å 10 fimppa på en 2 X 2 meters plätt...men int tar he väl så mang år till så sitä vi sjölv mitt i

 puljo vi Hickarö å nystar mörtte me kirppu =)

Antti,Simppi & Bo


31.03

VASA

 

..71..72..78..83..fösöka räkni bile tå vi anländ ti Vistan..men sluta tå man byrja närm se 90! Gick upp fö oss 3 nöjtare plus ein hangaround..att no e vi verkligen på feil ställ! Gar emot filosofin vår att hitt

 oss me all ader som äger ett pimpelskaft vi Vistan..men jär va vi och kuna int annat. Djungelns lag byrja rej me bilparkerasi och he fortsatt ut på isn. Fräck och uta samvet ska man vara om man vill slå

 se fram på dehär ställi och he had vi liiti svårt me.
 
 Men vi kom oss ut på isn och snart hitta vi oss ut vi pumppi. Fiska finsta så gott som på all ställ, liksom gubba. Konstatera att man int va riktit vaan att sita i na puljo så vi spreid ut oss för att hitt na liiti

 lugn och ro. Antti sökt se utåt medan Mofa lämna på naating mittimilla..jag och farsgubben sparka inåt för att få vara ifred.
 
 Gäddona visa se vara på riktit hugghumör och di döik upp i nästan va tridi hål. He fick Mofas balanslager bistert erfara. Två eldä tri fösvann fortari än kvickt! Vi ader had betär flyt och dagens största by

 the way, landa på strax undi 2 kg. Men he va ju int gäddona vi sku fisk dehär gango heldär, utan halvkilo och tynger abbora. Dehär visa se vara omöjlit igen, fast no stor fiska synsta i håli jär och tär.

 Bleiv demdi säker 150-300 grams som beit i, trots mängder fisk.
 
 Vi konstatera ganska snabbt att dehär sortens pimplas int riktit va vår grej så vi tog heim några steikas och lämna Vistan åt ti som t.o.m måsta övernatt för att få heim demdi 60 kilo abbora siin.
 
 Pikku, Antti, Bo o Mofa


30.03

VASA

 

Dähä keikka va en grymman ein, kan int anat säg, jag (Blaadi), Simppi å så hadd vi äran att få vara me en tävlingspimplar från Esse Sportfiskare som

hadd lova att viis tå halvkilo gar sönder :) Vi va på iisn runt 7 å från he så kom e fiska tills vi for heim!!! Fick väl runt en 20 abborra ur fösta

håli å 2 gäddor å 2 som for varav hadi eina hadd en rygg som va lika breid som 6 tyyms håli, kan säg att ha va rätt så stor!Efter en par tima for vi

utåt i hopp om att hitt na stöör kaliber men he va ungefär sama som på tidigari ställe men me ha skillna att he va bara att öis, å nu ha ordi ÖIS

fått en heilt nyan mening. All tri satt å lyfta så myki man hinda, he va he västa i vår pimplaskarriär hittills antalsmässigt men int närapå

viktmässigt, tror att medelviktn va runt 200 gram men ganska mang va runt 300. Klocko elva så rensa vi bort na liiti, Simppi endast 142 å Eka 80 å ja

nöjd me me 20 fö ja böövda int na meir. Tävlingspimplarn fick dagens stösta på 390 gram så he va nu int na myki att tala om men att ha fick två på sama

gang händer int så ofta:) Vi hadd säkert langt över 200 abborr/gubb å meir sku vi ha fått men måtta me allt. Dagens bästa uttryck va tå en som talar

hedi ana inhemska språket sa att miksei tasuri kelpaa... Vi va nu åtminstoni åv heilt annan åsikt fö ti som hadd kirppu hadd int hälften ens åv va vi

hadd. Fiska fanns no överallt så ja tror int he blir na lättari än såhe att få fiska men he blir nästan osportsligt ibland. Ja fick årets andra blöito

men he va bara en halmeter vattni så he va int na panik, pimplasi fortsätter åtminstoni ti påsk men int far vi na fleir gang i år ti hedee ställi utan

siktar in oss på paisare nu tills säsongen e över.

Blaadi, Simppi å Eka29.03

VASA, Soolot o blååsot

 

Efter ett uppehåll på en viko så dro webmastern o en ana an ein iväg ti vasa för att si om e finnsta na stridslystna krigare under isn. Klocko hinda väl dra mot en

 sjutiin fyri vi var ut på salgfältti. Efter en skral inledning sökt vi oss närmari liide o grundari vattni, o me sama byri de randiga krigarna fightas om tasari. Liiti

 konstigt var att he aldä vart na ito, he va som i bruuka 2 -3 fisk ur va hål men he vart int na upphåll heldä. Som alltid så had vi ju föhoppninga att vi sku ha fått

 den äran att dra upp paisan men ännu en gang viisa ha sin klookheit o bara sema föbii, uutan att eins bryy se na liiti heldä. Slutsaldo lämna på ungifäär 20 abborr

 per skaft, he som var na liiti skrämmand var att iisn had försämrast na avsevärt på knappt en viko, endast sora kvar.

PiRaYo, Saj28.03

VASA, "Paita-pois-keli"

 

Efte som nöjtares "säker" ställi int har producera na GROV abborra i vinter, fast di no har fått tillräckligt me speltiin så bestämd vi oss fö ti prov na nyitt ställ. Vi

 starta kl 4 (ein tiima fö bitit) me karta i hande o Ekas vägbeskrivning i bakhovo. Vi sparka ut en sextiin på isn o börja rekogniser lägi. Efte ett tiotal hål så hitta vi

 fiska så vi fick en lillan morisito. Efte he bleiv abborra liti trög förutom Anttis ito. Nästa dukning börja runt 12-snåre och tå had Bo o Lasse å hitta ut på isn. Tyvärr

 had 2 stolpskott förföljd döm från liide ut ti tär vi satt o nöjt. Vart eftesom vi sökt fiska, så borra ti ner oss och såra fö säkerheit 3 GANG me borrn ur håli, å tå he

 bara va 40cm vattni så veit ni va som händ me fiska. Blaadi fösöka no föklar fö gubba föst snällt å saan argare att man KAN int gö såde. Om man int har na meir

 fantasi en såde så kan man lika gärn stann heim å pimpel i badkari, fö tä sko di ha fått lika myki,(fö di fick 3 abborr sammanlagt). He blir no fleir reiso ti ställi fö

 he finsta no fiska tä, bådi stor o små. Bo såg skymtn åv ein i håli som var "BREID SOM EN LEDODÖRR", men ha va ba o SKÅDA! Vi had all fiska så vi klara oss i

 matväg dehä viko :) 

Simppi,Blaadi,@ntti,Bo och (balans/lopp?)-Lasse


24.03

PANIKE +8°C o nästan vindstilla

 

En plotun på 6 man styrd iväg mot Panike kl 0400, väl framme stanna ein på vakio ställe undertiin tå döm di 5 aade dro iväg på ett sparkprojekt. Projekti visa se

 int vara så lycka ifall man skåda ur fångst syfti, så me liiti info åv hade som lämna kvar så to vi täyskäännös o for tibax. Väl tibax så had man na liiti svårt att tro

 ha va sant tå pojka satt o kela på 30cms vattni, men va hjälpa i he var bara ti svarv ett hål å slåå se ner. En lillan ito hinda vi me fyri ha vart ti duuk ti meddan.

 Efter att fått gotta se na liiti så återto vi jaktn på pajsare, en lillan väntetid vart he fyri vi fick kontakt me krigarna under isn, som var väldit på huggi denna gång.

 Summa sumarum: Strålande väder o skapligt me fisk.

Pikku, Blaadi, Antti, Webmastern, Patu o Bo


22.03

KÖKLOT / PANIKE

 

3 man stark dro vi iväg ti vasa för att koll om he a byrja händ na på vakioställe, starta 05.00 å konstatera ganska snabbt att he va f så dimmot.

Tå vi kom ti pelipaikka så hadd int dimmo lätta he minsta men he va ju känd ställe så no hätä. Pimpla/sparka runt 2 timar å kom ti he att inga fiskar va

på plats så he vart en lillan palaver per telefon å kom ti he att vi byter ställ men sido he va int så bara he, jag å Patu va en beta utåt å hadd en

kilometer ti biln ungefär, to ut suunta å byrja spark men dimmhelveti spela oss ett spratt så efter en halvtiimas sparkas va vi tibak på sama ställ :)

Ringd åt Antti å sa att vi blir en stånd "föseina" men e no på komand...På ana ställi så va e faktiskt na liti fiska i fartn, ur ana håli ja satt i på

30cm!! vattn så fick ja en skapli ito på en 15 varav 10 hyllas. Na tiim seinari så hitta Patu å Antti å så di fick öis ur vassit hål så all hadd no

meir än va vi bööva i fiskväg. Ingen paisar dähär gango helder men skapli matfiska milla 250-350 gram.

Blaadi,Patu å @ntti


14 - 16.03

VALSÖRARNA

 

Fik en kunglig inbjudan ti valsöa me heilpension & 2 dagars "pimplas" som man int kuna tack nej till...(Nöjtare e gäälnings dåuli ti spark men he jo no i längsta

 laagi ti släpp iväg ti=) Vi bruk jo int va na blyg ti test ny ställe men int had man jo rikti trood man sku slipp mitt ut i kvarken å jaga

(abborstimme)..6-lappi på onsdas kväldi steig vi ombord på na märklia farkost vi klobbskat å leviteera ut ti Storskär.He byrja skyym nästan tvärt vi kom ti så vi

 bada en bastu,fylld på liiti glukol i systeemi å lag upp en s.k "taistelusuunitelma" infö torsdaan.Tå e ljusna på morne å man skåda omkring se kuna vi konstateer

 att spelplan va liika stor som halva larsmo å uta lokalkännedom så va e bara ti ga eftä Nöjtar-vibba...he hjälpt int na i dähä falli fö vi jik ca 10 kilometer å bora en

 par hundra hål (djupt,grunt,vikar,sund,uddar & mitt ut i ingenting) men int en jävla abbor på heila daan! OFATTBART!!! Tror int eins vi sku a hitta fischi i

 fisksoppo ida heldä! Vi filosofeera liiti å kom ti he att all fiska ha sema in ti abbormecka i Björköby (he sku jo hosåmhelst ha bööva lämn några

dement abbora uta suuntavaisto kvar vi valsöa...men icke!) Vi va så mentalt knäckt så int eins bevakares ärtsoppo,rantasauna & minttu reid upp dähä daan na

 meir.Ett gott skratt mittidaan fik man jo åtminstoni tå Patu hamna i "böutsi" å fik spigg-gandse på balansn..(5 styckna på rade,REVI SIITÄ!=) Hade karln slutar

 aldä ti övärask! Holmön hägra annos i horisontn så sku vi a had svenne-kronona i ficko sku vi a kombinera nytta me nöje å fori å köp några limppor grov

 mesama.Vi pimpla några tiim utafyri klobbskat på fridaan tå vi kom tibaak men he va ganska sakta tä å.Fik jo drejji muutama säälihyllas så man int glömd ho

 abborn siir ut.

Valsöa - Nöjtare  w.o (5-0)

Antti & Patu


11.03

LARSMO +2°C Blåsot o molit

 

Efter att ha nöjt no ganska mang gang me angeldone utan att ha skörda na vidari så ställt vi ribbo försiktigt på en +5kg, såde från löödasmorrne. Vi börja fisk

 runt en halv åtta och he to int na mang minut föri vi had första kontaktn me gäddo, men Simon saka bort o i is kantn. Nästa drabbning va Anttis tur men även ha

 saka bort siin. Även i tredi drabbninjje  gick gäddo iväg me segern, sko dehä reiso å slut i fiasko???!!!  Men tå plötsligt svängd allt, först kom 2 gäddo på strax

 kilo. Och så plötsligt kom huggi som jo att all fiasko reisona va bortglömd. Vi kämpa about 15min föri vi fick upplirka en MONSTERHAUKI som vägd heila

 8,150KG!!!!!!!!  Plötsligt va he ho lätt som helst att vara pimplar, fö no var i ho myki gäddona som helst i fartn. Vi fick änno ein gäddo som räckt öve femkilo, d.v.s

 5,350g. Sammanlagt fick upp 7 gäddona på isn, å så lägger vi till lika mang fällninga, så tå veit ni att vi had ti göra. He måsta vara väderomslagi som had gjort

 döm sådi huggvilli. Efter att ha vägd o foto gäddona släppt vi tibaks döm så di får väx vidari........

Simppi & @ntti


05.03

LARSMO -5°C o 3-4 m/s, Solot

 

Eftersom int he e na vidare ti fäälas på isn söderut så bestämd vi oss att abstinens fisk jä på hemmaplan. Jag (Simon) stega ut 08.00 på isn och börja pina ut

 dooninga, he to en 30min föri första gäddo va på ett snabbbesök och stal mörtn min. Efte att ha missa 2 fällninga packa jag ihop grejjona o böjt ställ. Hinda just

 och just få ut döm föri första gäddo kom upp på isn, 3.5kg. Antti jo me sällskap 13.30 (ha såg jo int direkt utarbeita tå ha kom från arbeiti :)) och fick vara me o

 bevittn en rusning som heitt dåga, gäddfaan dro ut en 25-30m i fösta rusninge, men tyvärr fick int vi kroka gäddmadamen, så he lämna minst sakt o vituttaa

 (som finn sko ha sakt). Vi pimpla sporadiskt och fick ihopskrapa några säälihyllas. He börja skyym tå vi kom bort från isn och na kvällsito såg vi int till!

Simppi & @ntti


04.03

ÖSTERÖ / VÄSTERÖ -5°C o 1 m/s, Solot

 

Påjka va liiti sugen på revansch eftä gårdagens motganga å "prakkasi" så vi packa mataväskona å fo ti öster/västeröjje å pro fiskelycko. He va nå liiti si å så me

 aktivitetn undä iisn men fiska had väl vaari chocka åv månfömörkelsen i sista natt...he slipper jo ner så grömt mytsi ljus me 15 cent snön

på iisn :( Vi fik vassin "lill-ito" på var å dro 10/12 på rade varåv hälftn va hyllas men annos var e mestadeils beinkåntta å na sääli. Å ana sido så stöört int e så

 mytsi fö he va årets grannast dag hittills så man fik jo en lilla bränno i solskiini. Häärliga tider på komand!

 

Fö ti frisk upp minni liiti infö högsäsongen så ska vi publiseer rätta abbor-måtte igen en gang me Nöjtarögona siit (som e ti rätta!)

Syyla,småpitta & tusenbrödre (ti a vi sluta ti pimpel=)

Sääli   150-200 gram

Hyllas  200-300 gram

Grann 300-500 gram

Stoor  500-700 gram

Paisar  700-1 kg

Klabb   < 1kg

 

Antti & Blaadi


03.03

X-PLOOR + KÖKLOT -3°C o Solot

 

Dagens projekt va ju no allt anat än en fullträff, tanken va ju att vi sku fara å x-plor na nyy ställe men he visa se att vi kom ut på heilt feil

ställ, vi bora ungefär 2 hål på gubbi å konstatera att fjääln va full me näte å sparkfööri va i sämsta laagi så efter en par minuts palaver så kom vi

ti he att vi byter ställ. He hadd ju int fori SÅ myki speltid i hukka så he va int na panik ännu me tanke på att få na fisk, to suunta mot köklot å

byrja nöit på bekanta ställen. I fösta håli fick ja 10 å 9 va hyllastavara, to ungefär ein minut så hadd Antti en gäddo ur sett fösta hål, märklit hu ha

alltjämt stöiter på hadee sortn vintertid, på somarn får int a ju naa :) Pikku,Pirayo å Bo hadd parkera biln på ett aader ställ så di möt upp

seinari, förutom Bo som nöjt i en pott som naagang i tiin ha leverera stor abborra men ha fick nöj se me en storan gäddo ida, 4050g. Kanonväder,

skit sparkföör å ganska dålit me fisk men man får int ge se...bara att bryt ihop å koma igen, antagligen rejj imoro :)

Blaadi, @ntti, Mofa, Pikku, Pirayo å Bo


28.02

LARSMO -3°C o 3-4 m/s, molnigt

 

Var på ett 7 tiimas gäddprojekt me angeldone som resultera i 4 fällninga men tyvärr bara ein gäddo upp på isn. Gäddo va ganska hyfsa få ho vägd 3.05kg

men he e laangt ti 10+ änno, men vi sko alde ge oss :) Eftersom he int var na pådrag på gäddfrontn och man tröittna på ti drick kaffi och röik LM så

fick vi böri fösök pimpel. Antti inledd me ein på 355g, men tyvärr bleiv di bara kortare i båda ändana efte he. Vi fick ihop skrapa ti 12-15 säälihyllas

så int var he na vidari he helde. Tå vi mitt idaan var som bäst i tvivelsmål på ställe så kom jo förståss en Laasmopensionär och upplyst oss " JÄR FINNS INT

HE NA GÄDDONA KVAR" he visst jo ha rej, fö hanns fiskas utrustning bestod åv stakana och skidre. Vi e tydligen fö ny i game änno eftersom vi måst slarv

me oss angeldone och pimplona fö ti konstater he SAMA :) Skit fiskelycka på er å!!!

Simppi & Antti


23.02

LARSMO -16°C o 1m/s

 

Kneip halva daan leedit å for å kata upp en nattskiftar såm had sovmorgon...måsta bara fa å pejl läägi några tiim åm AHTI sku ha svara på kutsu vår från förra

 helge. Uta agnfisk,-20 på ståtchi å noll föhoppninga va jo int bästa förutsättninga men he sku provas entå. Vi svinga balanse några tiim utan na destomeir

 tjänning + några dooninga ut såm pyyta noll men vi fik liiti file'asvirke fridas-kväldi ti äro. He e 1-1 i blöitona i vinter å he klara vi jo oss uta ida åtminståni..kanski

 man lär se ti gaa på vattni ba man tränar tillräcklit mang gang.

Antti & Simppi


17.02

LARSMO +-0°C o Faaan så blååsot

 

Medan några nöjtar sökt se söderut så tänkt jag(Simppi) och Antti att ge angeldone en ärlig chans jä på hemmaplan. Efter att ha fått liti expert

hjälp om gäddonas tillhåll åv Erik S så var i bara ti väss upp borra. Antti plocka upp me 06.00 och vi styrd näsa mot Bastuhamne, tär sko vi bara göra

ett snabbit stopp för ti vittji sumppi me mörta som jag had lämna i Erikas vattje. Eftersom int Antti var rikti övertyga om vi verkligen sko få na fisk

så bestämd ha se fö ti ta saken i egna händer genom att prov ring Ahti (he bruka hjälp att offer en telefon nusomdå). Eftersom int Ahti hinda svara på

döm di några sekondre som telefon funka under vattni så bestämd Antti se fö ti ta ett personligt snack me i Vattje. Som tur hinda int a bli så våt fö

Antti va ganska snabbt upp på isn tibaks men jag tärimot måsta nästa fa o byt byxona tå jag skratta så jag nästan pissa på me. Tå sest vi ner o to

vassin koff o röikt en LM och fundera på VA som sko kuna fa feil som nästa? Vi had utrada angeldone på två olika ställe under dan. Första ställi va

innanföri Rönnskässbärji, tär fick ein gädda. Saan flytta vi döm ti Sluuushällo på 4m vattni, he var bara ti invänt monsterhauki. Men som

vanligt fick vi sii oss i rävä me monsterhauki, fö enda gäddo vi fick tä va 1.5kg å he e jo int direkt na monsterfisk förutsatt att man int e en

beinskäggo!!!! Nästa projekt me angeldone tror jag bestämt blir Svinöun efter utsläppsgäddona.

Simppi & Antti


17.02

KÖKLOT +-0°C o 9 m/s

 

En 4-man stark plutoon ställd in sikti på Köklot fö omväxlingens skull i hopp om att stöit på döm de "Paisare" som närmare se kilos gränsn, men så blev ju inte

 fallet. Kl 0800 had vi fäädi packa sparkmaskiine o styrd ut på fjääln, vädri var rätt så hysa tå ännu ha tiin på morne. Efter en lillan utflykt var vi fram vid grynnona,

 men ingen fisk hemma, så tå kom ju tvivelsmålet upp igen. Vi byrja sprid på oss o söök men igen en gang uutan resultat, efter en lillan meddag packa vi ihop

 grejona o trampa igång sparkmaskin igen ett varv, fö som ti pa sej så finns e ju alltjämt stöör länge bort. Runda na udda o grynnona me bara småå syyla som

 resultat. Mitt i daan hitta vi liiti djuupari vattn o tär fick Blaadi igång döm trood vi, men he saldo lämna på 3 som int fick si vattn na meir. Vi sökt oss liiti länger

 uut ännu fö tii hitt ett djup, o dirket ur fösta håli smälldi i späti o tå trood pojka att he var ti öjs igen en gang, men he vart bara sämber fö no stanna i på 2 (P)+

 1(B). Under tiidn vi var uut på utflykt så had Bo som lämna länger inåt fått tag i en monster gäddo, viktn var 3,1 kg . Vädrets makter vände mot oss o he byrja

 häva ner snön, he i samband me blååsmaskin o na syyla ur var 10:d hål fick oss att inse fakta att he vart ti ett fiasko. He bästa vi kuna nu göra var ti återvända

 norrut tibax.

Pirayo, Pikku, Blaadi o Bo


13.02

PANIKE -12°C o 3 m/s

 

He vart ett Vasaprojekt me Simppi fö omväxlingens skull, plocka upp pojkman liti fyri 6 å så gaasa vi iväg mot Panike. Dagens tema va att spark så langt vi orkar å

 he vart no gjort å, tror att om he sku finnas ett distriktslag i sparkasi så e ja å Simppi garanterat uttejji tid :) Nå, he va ju fö ti pimpel som vi fo å he byrja vi på

 me runt halv 9 ungefär. Vi fick int na fiska fösta tiimi men he hadd vi int räkna me helder men måsta ta na hål på veijji ti pelipaikat fö att int sveittas bort( tippar

 he tar runt 45 minut om naan? fixar att spark ti vi sku utan att paus na).Slutligen så va vi på plats men he va ju int fiska naa, byrja intala me sjölv efter en par

 tiima utan ett böjj (Simppi hadd fått 3) att  man sku måst sök se na aadestans, sagt o gjort, täyskäännös me sparkmaskiin å ti en vakiopaikka som faktiskt leverera

 na liiti.Vi fick skaplit me fiska tär båda två å sakta börja vi sök oss mot biln, bara ein grynno sku provas till, vilket visa se vara ett vinnardrag, Simppi kela 22 ur

 eitt hål å ja fick no en knippo å men int lika mang, int na märkvädi storleika ida helder men vi hadd slarva heim 55 st så ja tippar på runt 12-13 kg abborra så he

 e no godkänt..Ifall naan undrar om havsörna halder på att ta slut så kan ja informer att så är inte fallet, he va endast 13!!st på sama ställ tå en fiskar vittja

 näte. Slutsummering åv dagens 14-tiimarsprojekt kan ju int beskrivas på na aader viis än positivt, kanonväder, kanonsparkföör å hyffsat me fisk fast kalibern kan

 vara betydlit stöör men man kan bli heilt uutan å så vi klagar int na.
 
 Blaadi & Simppi


11.02

RIVIFJÄÄLN -9,5°C o Vindstilla

 

Fyra nöjtar plus ein hangaround trotsa kylo o styrd mot Vasahålli me destination Rivifjääln. Vi visst att he sku vara kaalt men att he visa -17 tå vi steig ur biiln vi

 simstarnde, va liiti förvåånand. Nå, så kald natt brukar betyd soloan dag och precis så myki sol vi vila ha, fick vi! Allihopa kuna lägg in snus me mjuk fingra heila

 daan så frys behöva int vi.

Fisket då?

... liti ljus inledning me fisk åt allihopa...bra så langt! Pirayo lyst upp lika myki som soole tå hans heimlaga balanse fånga fisk direkt. Tror Byggmästar d. ä. to

 traditionell gäddo nästan direkt utafyri första steingrunni så he sååg riktigt braa uut. Abbora finsta, nästan ur varinda hål men storleken var int riktigt i smaken...

 som flicko saa i tiderna! I söket på stöör fiska så splittra vi på oss. Sparkfööri va braa så he betyder ju automatiskt att Blaadi försvann i horizontn me spillt borrn

 sin. Tur va ju he.. att borrn va spillt mena ja... fö annos sku vi int a siitt a na meir på heila daan. Men ha kom tibax efter att ha bannats klart över borrn... na liiti

 fisk me betär storleik had a å  hitta.. inga mängder men äntå naating.

Vi ader sökt fisk liiti närmari men utan att direkt hitt na ställ som erbjöud na matfisk. Bleiv ett enda sökas på traditionell ställe, utan na störr framgång. Noteras att

 Antti , igen ...slapp en favuritbalans i gäddkäfta men annos rätt lungt på stor abbora. Na säälihyllasfisk lag vi i påsa men som sagt, inga mängder. Blaadi fick

 reisfeber igen, efter att suti en stånd me oss ader. Ha knyckt en borr o segla iväg mot ny vattne länge bort. En reiso som visa se ge liiti flyt. Dro 16 på rade, änd i

 änd, ur sama hål så adrenaliini kom igång en stånd..men ti flesta va liiti fö kort, men fiint me en lillan ito!

Avsluta daan me några håle på veji moot biiln och undertecknad fick gäddo siin som en bra avslutning på säsongspremiärn. He a no byrja sämber tidigari år så

 ingen hätä..men finns rum fö radikal föbättring å, precis som i ska vara.

Om man ska sammanfatt så får vädri heilt godkännt, fisket nästan underkännt, sparkfööri heilt godkännt! Gäddona jämnt födeila på gubba o abbora nästan lika

 så...int naan bleiv uuta åtminstoni..Nya tag väntar!!

Pikku,Blaadi,Antti;Pirayo o Bo


05.02

VÄSTERÖJJE -12°C o Blååsot

 

Vi starta kl 06.00 mot Västeröjje och redan från moriskvistn försöka moder jord få oss att avtå genom att hävi ner snön och blås. Men dum som vi e kuna

vi int tolk teckni utan bestämd oss för att slutför projekti. Tå vi stega ut på isn var i änno mörkt å man börja intala se int gaar he na nöd på oss jär

baa i kombe fiska. Men efte 6.5 tiimas pimplas i ide fööri å int na fiska i påsa så äri ganska lätt att slutsummer dethär reiso som ett stort FIASKO.

Jag tror int dehär poittji gör na fleir projekt ti Västeröjje i vinter, om jag får bestämm (Vilket jag int får så ofta, som tur e :)) .

Simon o prospect-kalle


01.02

RIVIFJÄÄLN -3,5°C

 

8-lappi på mårne rulla vi övä broe fösta gango dähä säsongen me destination rivifjääln...man va jo liiti uppspela tå e råka ti va fullmåna & "rätt lufttryck" såm e

 star i (väldit pålitliga) fiskekalendern. Eftäsåm di sku ha Suur-Ahven pilkki ti helge så had vi tänkt fa å hyll bårt dömdi stoor na dag på föhand,Nöjtare spelar jo i

 en aadära division så int sku vi a had na chans hosåmhelst mot "rikti" pimplare..?.. Blaadi kom igång ganska hastot från mårne å byrja kela na hyllastavara,undä

 ha tiin satt hade ana å bannast å had bekymbär me gäddona. He va ganska jämntjockt eldä -tunt heila daan (he e bara ho man vill ta e) men me jämna millaryym

 vart e liiti meir toiminta. Fö ein gangs skull had vi tålamod ti sita på sama ställ å vänt ut döm...(i normala fall bruk vi jo yyr på såm na fittlöös fåre runt heila

 fjääln=) Vi had en lilla formsvacko mitt i daan tå vi tänkt få "skåvi" å spark övä ti ana sido men som tur jik e åm. Ungifär tvåhundra hål vart svarva me sextyymare

 i 20 cents is så he känsta na småått i axla & pållona tå man e ovaan. Dagens saldo bleiv runt 15 hyllas å några "sääli" per gubb + rivifjäälns obligatorisk gäddona

 såm ida va 4 ti antali! Int fik vi sii na åv rivifjäälns mytåmspunni PAISARE men vi bööva jo int sii HiAce eldä Pulk-bataljon från inlandi heldä.

 Antti & Blaadi


29.01

VASA -7°C, 8 m/s Noola

 

He vart ett projekt ti Vasa fö ti skåda om man sku ha fått heimslarva liiti matfisk, he såg ganska läng ut som om man sku bli uuta men he reidd upp se på

 mållinjen:) Vi saka på me balanse heila daan i hopp om att få na stöör modelle men tror att medelviktn va runt 200 gram så ingenting som gar ti historieböökre

 direkt... Simppi kneip en noss på balansn så he va väl dagens höjdpunkt he tå...Vädri va heilt ok men he sku ju noo ha kuna vori täätari milla böjje men next time

 gadget next time...

Blaadi & Simppi


24.01

FRÄÄNSVIITTJE -12°C, Snöön o Blååste

 

Klocko 07.15 så styrd vi biln mot Fräänsviittje ti vi sko lura gäddona på angeldone. Vi börja morrne me att saka upp mörtstugona och kassn så vi sko

få småfiska att agn me såläng he var mörkt. Strax öve 9 had vi fäädit duka stående bord åt gäddona, t.o.m gratis, tär fick di väli allt från små abborre och mört till

 modell större av sama sort. Men int veit ja va fö di int vila ha na gratis mat fö he to ti liiti öve 10 föri va hadd första

huggi som gav en 1.5kg gäddo. Nästa hugg kom runt 11 å vi bleiv ganska förvåna, fö upp ur håli kom en snåålan laka på 2.3kg som had tänkt smask

liti gratis ( som pensionääre tå he e kaffibjudning vi Halpa-Halli) . Efter he så är i ganska lätt ti räkna hugge fö he e exakt NOLL. Vi had sammanlagt

ut 18 angeldon så vi jo no va vi kuna :) Vi fördreiv tiin me att pimpel småabborra o tå int he räckt till så måsta vi fix blöito åt oss, lagom

kallt. Vi trösta oss me att sviid en korvända och intala oss "ATT AALDE HI NA MEIR"

Simppi & Antti


15.01

KÖKLOT -9°C

 

Klocko 06.30 starta nöjtare mot Vasa fö ti koll lägi om våra randiga vänner va på plats. Vi had förstärkning i form åv en offensivan pimplar från

Kroombi vid namn Kalle. Planen fö daan gick ut på att snabbt som fan dra upp 15 mört att agn angeldone me, och saan fyll vassin röikugn. Isläge va int na

ti skryt om fö he finnsta no lägi ti ta en ofrivillian semastur, Antti va no närmast rej från morrne tå ha for igenom me eitta beini. Isn variera mellen

4-13cm. Mörta fick vi int si skymtn åv på heila daan och he tycksta va svårt ti få na fiska att angel me. Antti va ganska fort me i matchn genom att dra

2 abborar och tå t.o.m me Kalle lura upp ein så var ha jo int sein me att påpek att jag (Simppi) kanske har nöjt upp min TUR genom åre. Vi had ut 10

angeldon som resultera i 3 fällninga men bara ein gäddo upp på isn. Vi kan lugnt konstater att abborra int va na riktigt på huggi men sammalagt 10

abborr som vi skrapa ihop fick fara ti Kroombi. Ett litet tips åt Kalle sko vara att ta liti kortari kaffipaus nästa gang, fö ha had en paus på 5 tiima

mellan första å ana abborrn :) Vi had en skönan dag å vi konstatera att vi int e na "kvarttiimspimplare" fö he va mörkt tå vi kom å tå vi fo!!

 

Simppi, Antti, Kalle


13.01

VEXALA  -2°C

 

Eftä ein å en halv månad me knarasi på vädri slapp vi äntligen på iisn! (he sku no ha finsta möjliheit tidigari på na "rapapåtta" in i landi men he e jo nästan fö

 mörkt t.o.m fö Nöjtare) Man slipper jo int riktit ti man sku vila änno så vi tänkt jö et fösök me angeldoone ti vexala tä e bleiv hissa upp ein å ana gäddo ifjol. Så

 fort e ljusna tramppa vi igång sparkmobile fösta gango fö säsongen å smöig fösiktit ut på jäälo,he va jo int direkt 60 cents kärnis men allt övä 5 e väl

bilfööri. Angeldoone lämna no i batsi fö vi had endast eit skeetet böj på heila fömeddaan å he va en "hyffsa" abbor! Vi får no snart byri lägg in en ståend

 beställning på mörte me na tvättäkta kirppu/lopp pyytare som har rätta knycken...undrar om Pietarsaaren Kalamiehet eldä "meitarn"

sku kuna sta ti tjänst..? Man kan lugnt konstater att he va sämsta möjliga start på 2007!

Antti & Blaadi